Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3

Share

Download to read offline

PROJEKTNA NASTAVA

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

PROJEKTNA NASTAVA

 1. 1. NASTAVNI PREDMET: Priroda i društvo CELINA PROJEKTA: EFEKAT ISPARAVANJA (projekt je namenjen učenicima četvrtoga razreda) OPŠTI CILJEVI I ZADACI projekta:  poboljšanje motivacije i interesa učenika za praćenje određenog projekta, beleživanjem promena;  učiti kako se služiti raznim informacijama i izvorima znanja;  uočavanje i spoznavanje različitosti u načinima metoda i rada;  razvijanje mašte i kritičkog mišljenja;  razvijanje ljubavi i poštovanja prema prirodi. Master-učitelj: Silvija Tot, 2014.god., Sombor Dalje...
 2. 2. Projektna nastava zahteva od učenika brojne aktivnosti: • samostalno pronalaženje informacija; • sposobnost rešavanja problema; • samostalno snalaživanje, samostalno učenje; • rad u grupi- saradnju; • kritički odnos prema vlasitim i tuđem radu; • donošenje odluka; • argumentovanje, • usvajanje novih, drugačijih načina rada; • planiranje; • poštovanje rokova. TIP PROJEKTA: razredni (po grupama), multidisciplinarski. TRAJANJE PROJEKTA: praćenje i beleženje tokom dve nastavne nedelje. METOD RADA: kombinovani. KONAČNI PROIZVOD: multimedijalna prezentacija u školi i izrada plakata. Dalje...
 3. 3. PRECIZNO ODREĐENJE TEME PROJEKTA: Koja tečnost se isparava najbrže od određenih i kakav uticaj ima isparavanje tečnosti na vazduh, vodu i zemljište? FAZE REALIZACIJE PROJEKTA: 1. Određivanje problema projekta (opis, preciziranje zadataka). 2. Formiranje timova, podela zadataka, određivanje koordinatora (u ovom slučaju nastavnik). 3. Pravljenje plakata za svaku grupu, koji će biti istaknuti u učionici na kojima će biti jasno fomulisan način rada, rokovi koje svako mora poštovati i služi za vođenje beleški svaki dan nakon posmatranja, beleženja. 4. Istraživački plan: Jasno formulisan način rada i poštovanje unapred određenih rokova. (sve navedeno istaknuti na plakatima). voda medicinski alkohol motorno ulje sok od paradajza 1. TIM 2. TIM 3. TIM 4. TIM Dalje...
 4. 4. 5. Razmatranje problema i postavljanje hipoteza. 6. Vođenje beleški svaki dan u unapred određeno, isto vreme, posle završetka poslednjeg časa. 7. Diskusija pre završetka svakog nastavnog časa iz Pridode i društva, tj. 3 puta utoku dve nastavne nedelje. Četvrti čas je namenjen za sumiranje, analiziranje, evaluaciju i samovrednovanje rada sa strane učenika. 8. Upoređivanje dobijenih rezultata, donošenje zaključaka, formulisanje “naše” poruke, dopunjavanje praznog slajda namenjenog za naš zaključak. 9. Izrada plakata – poruka sredini. 10. Određivanje tačnog vremena za prezentaciju u školi. 11. Evaluacija/ samovrednovanje rada sa strane učenika. Faze realizacije učenici sami određuju uz pomoć, koordiniranje nastavnika, koje će biti istaknuti na plakatu svakog tima u učionici, radi lakšeg snalaženja i Poštovanja, svakog unapred određenog koraka. Dalje...
 5. 5. NAŠA TEMA PROJEKTA: Koja tečnost se isparava najbrže od određenih i kakav uticaj ima isparavanje tečnosti na vazduh, vodu i zemljište? POSTAVLJANJE HIPOTEZE: 1. Pretpostavljamo da od korišćenih tečnosti za ovaj eksperiment medicinski alkohol se isparava najbrže. 2. Smatramo da isparavanje određenih tečnosti i talog koji ostavljaju ukoliko ih vetar raznese, zagađuju našu sredinu. Dalje...
 6. 6. OPIS NAVEDENIH FAZA:  OPIS PROJEKTA: Ovaj projekt je namenjen učenicima četvrtog razreda kako bi bili angažovani u praktičnom radu i na taj način sami došli do očekivanih zapažanja, koja će im služiti kao pomoć da prepoznaju, razumeju, usvoje, da razvijaju kritičko mišljenje prema postavljenom zadatku, tj. da bi bili aktivni subjekti procesa. To će im omogućiti da istinski razumeju pojam/tok isparavanja tečnosti u prirodi. Isto tako očekujemo da će učenici sami zaključiti da neki materijali zagađuju sredinu tokom isparavanja. FORMIRANJE TIMOVA, PODELA ZADATAKA: Projekt čini svakog učenika aktivnim u razredu. Aktivnosti se odvijaju u grupama. Tačnije, po četiri grupe/tima, jer svaka će biti angažovana u radu. 1. TIM: Posmatra, prati prvu posudu od 0,5L, u koju smo sipali vodu. Članovi tima vode beleške svakodnevno i svoja zapažanja unose na njima namenjen plakat. (Plakat, br.1) Dalje...
 7. 7. 2. TIM: Posmatra, prati drugu posudu od 0,5L, u koju smo sipali medicinski alkohol. Članovi tima vode beleške svakodnevno i svoja zapažanja unose na njima namenjen plakat. (Plakat, br.2) 3. TIM: Posmatra, prati treću posudu od 0,5L, u koju smo sipali motorno ulje. Članovi tima vode beleške svakodnevno i svoja zapažanja unose na njima namenjen plakat. (Plakat, br.3) 4. TIM: Posmatra, prati četvrtu posudu od 0,5L, u koju smo sipali sok od paradajza. Članovi tima vode beleške svakodnevno i svoja zapažanja unose na njima namenjen plakat. (Plakat, br.4) VAŽNO! Iste tečnosti u isto takvim posudama zamotamo jednu po jednu alufolijom i ostavljamo ih u mračnoj i hladnoj prostoriji sve vreme dok traje naš projekt. Tj. 14 dana. Ove posude ne diramo sve do trenutka sumiranja, analiziranja beleški koja će nas dovesti do krajnjeg zaključka. Nastavnik sve vreme, prati, koordiniše, podržava, podstiče, usmerava rad i ideje učenika. Dalje...
 8. 8.  PRAVLJENJE PLAKATA: Svaki tim će istaći svoj plakat sa unapred određenim koracima, kojih će se morati pridržavati, svakodnevno dopunjavati svojim Opažanjima, koja će na kraju služiti da dođu do sopstvenih zaključaka. RAZMATRANJE PROBLEMA I POSTAVLJANJE HIPOTEZE Ova faza je veoma bitna. Pored toga što se uočavamo sa problemom, potrebno je da razmotrimo zašto se bavimo sa ovim problemom. Veoma je važan partnerski odnos učenika i nastavnika i takođe funkcionalno komuniciranje između svih učesnika projekta, jer nastavnik usmerava učenike da dođu do razumevanja šireg konteksta, socijalne percepcije, kritičkog mišljenja i do veštine argumentovanja. Učenici će tokom projekta aktivno pratiti proces isparavanja; da uočavaju različitost osobina pojedinih tečnosti koje se nalaze u prirodi gde do njih dopire sunčevo svetlo ili nalaze se u kući i nemaju poklopac ili zatvarač. Učenici svaki dan tokom dve nedelje u unapred određeno vreme, nakon poslednjeg nastavnog časa, treba da označe na posudi nivo svake tečnosti. Posle dve nedelje na nastavnom času iz Prirode i društva svaki TIM će izneti svoje zabeležene rezultate, zaključke. Sledi zajednički rad, upoređivanje dobijenih rezultata, koji će služiti da zajednički dođu do očekivanog zaključka. Dalje...
 9. 9. POSTAVLJANJE HIPOTEZE: 1. Pretpostavljamo da od korišćenih tečnosti za ovaj eksperiment medicinski alkohol se isparava najbrže. 2. Smatramo da isparavanje određenih tečnosti i talog koji ostavljaju ukoliko ih vetar raznese, zagađuju našu sredinu.  VOĐENJE BELEŠKI: Učenici svaki dan, nakon označenja nivoa tečnosti na svakoj posudi, treba da odvoje deset minuta da svoja zapažanja ostave na svom plakatu, kako bi svaki TIM informisao ostale o napredovanju isticanih zadataka, ciljeva; da bi dobili odgovor na eventualne nedoumice, nejasnoće ili uspešno otklonili neplanirane prepreke u realizovanju pojedinih koraka projekta. Dalje...
 10. 10. DISKUSIJA, UPOREĐIVANJE DOBIJENIH REZULTATA: Nakon dve nedelje na unapred predviđenom nastavnom času svaki TIM izlaže svoj zaključak. Svaka posuda treba tada da se nalazi u učionici kako bi svi imali uvid u krajnji rezultat. Uključujući i posude zamotane u alufoliju na početku projekta. Tada ćemo moći zaključiti: 1. da medicinski alkohol je pokazao najveće isparavanje tokom trajanja projekta; 2. da nivo vode se smanjio ali manje nego alkohol; 3. da motorno ulje nije pokazalo nikakvu promenu što se tiče njegovog nivoa u posudi; 4. da sok od paradajza postao je mnogo gušći za ovo vreme i pretpostavljamo da nakon dužeg vremena ostao bi samo osušeni ostatak od paradajza, tj. talog. 5. Da tečnosti koje su se nalazile u mračnoj prostoriji, zamotane alufolijom, skoro nisu menjali nivo svog stanja. POTVRĐENA JE PRVA HIPOTEZA: da od korišćenih tečnosti za ovaj eksperiment medicinski alkohol se isparava najbrže. Dalje...
 11. 11. POTVRĐENA JE I DRUGA HIPOTEZA jer je isparavanjem došlo do smanjenja nivoa tečnosti u nekim posudama. Tokom isparavanja neki tečnosti su menjali svoj oblik. Pretvorili su se u gas. Neki tečnosti sadrže u sebi štetne sastojke, čiji gasovi kako se oslobađaju, podrazumeva se, zagađuju vazduh, vode i zemljište, jer dobro znamo za proces kruženja vode u prirodi. U posudi sa sokom od paradajza nakon dužeg vremena ostao bi samo talog. Štetni talozi, ukoliko ih vetar raznese isto zagađuju okolinu. Posude sa tečnošću koje su bile zamotane u alufoliju, služe kao dobar primer da treba da sprečimo isparavanje tečnosti sa štetnih sastojaka i sa tim doprinećemo čuvanju i zaštiti prirode i životne sredine. U prvu posudu smo sipali vodu. Nikako ne smemo zaboraviti spomenuti da isparavanje vode je neophodno za odvijanje životnih procesa, za opstanak i razvoj svih živih bića. Dalje...
 12. 12. SAMOVREDNOVANJE RADA SA STRANE UČENIKA: Učenici će vrednovati sam projekt, način rada. Ne samo rezultate već aktivnosti u svim vidovima rada. Važno je da dok analiziraju proces dolaženja do krajnjeg zaključka, rezultata rade to sa razumevanjem. Očekuje se od njih da analiziraju i uslove rada kao i koordinisanje sa strane nastavnika, saradnju svojih vršnjaka, način i metode rada i uopšteno atmosferu u kojoj su radili. Treba da uoče razliku među usvajanju znanja tokom projektne i tradicionalne nastave. Potrebno je da prepoznaju, vrednuju, poštuju stavove, navike, saradnju, potrebe drugih. Cilj je da učenicima učenje postaje želja, motivacija, potreba za napredovanjem umesto proste obaveze. “Reci mi i ja ću zaboraviti, Pokaži mi i ja ću možda zapamtiti Uključi me i ja ću razumeti.”  Dalje...
 13. 13. EVALUACIONI LIST ZA UČENIKE: 1. Da li ti se dopada timski način rada na projektu? DA – NE - NE ZNAM 2. Po tvom mišljenju koji TIM je najviše doprineo izvršenju svih zadataka i zašto? Objasni kratko. ________________________________________ _____________________________________________________________. 3. Da li si zadovoljan uslovima rada i koordinisanjem nastavnika projekta? DA – NE - DELIMIČNO. 4. Da li si zadovoljan svojim angažovanjem, radom u okviru tima? DA – NE – DELIMIČNO. 5. Da li misliš da si bolje uspeo da razumeš suštinu teme preko projektne nastave nego kad sediš i slušaš nastavnika u učonici? DA – NE – NE ZNAM. 6. Da li bi voleo/la da se u redovnoj nastavi više koristi rad u timovima, projektna nastava i istraživački zadaci? DA – NE – NE ZNAM. Nastavnik može da ocenjuje aktivnosti ušenika u projektnoj nastavi. Posmatra se stepen,saradnje, motivisanost, samostalnost, snalaženje, vođenje beleški, rezultati itd. Ova vrsta nastave pokreće učenike za samostalni rad koji će im biti u od koristi za pronalaženje rešenja u svakom datom problemu a i u izgradnji samopouzdanja i kvalitetnih međuvršnjačkih odnosa i kvalitetne saradnje. Dalje...
 14. 14. ZNANJE: Imenujte tečnost koja je za vreme trajanja načeg projekta nije menjala nivo stanja u posudi. RAZUMEVANJE: Objasnite i nacrtajte zašto je važno isparavanje vode za život svih živih bića.  PRIMENA: Nacrtajte kako vi zamišljate prirodu koja je zaštićena, tj. nikada nije zagađena.  ANALIZA: Osmislite plan kako bi najsnažnije motivisali ljude da vode računa o svojoj okolini. SINTEZA: Uočite prednosti i štete isparavanja. Navedite primer iz projekta. Predložite svoju temu za projekt u okviru zagađivanja, odnosno očuvanja prirodnog okruženja.  EVALUACIJA: Napravite plakat i stavite na njega sve što ste uočili tokom ove nastave. Svoj plakat ćete moći da okačite na zidu škole. Ostavite poruku na prezentaciji koju ćete prikazati svojim drugarima. Dalje...
 15. 15. Učimo kroz rad, izvršavanje zadataka i kroz lične akcije... Kako bi naša prirodna sredina ostala čista moramo se potruditi svi!!! Mi smo istraživali, učili i želimo svima ostaviti poruku . Čuvajte prirodu jer nam je ona potrebna a “mi svi” smo isto potrebni njoj.  MOLIMO VAS, SVE! NE ZAGAĐUJTE NAŠU ZEMLJU! PODRŽITE NAS I ŠIRITE NAŠU PORUKU!! !  Dalje...
 16. 16. 1. http://www.sciencekids.co.nz/ LITERATURA: 2. https://sites.google.com/site/veselaucionica/nasi-projekti 3. Станко Цвјетићанин МЕТОДИКА НАСТАВЕ ПОЗНАВАЊА ПРИРОДЕ 2 УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У СОМБОРУ Сомбор, 2009. “Znanje nije dovoljno, potrebna je primena. Želja nije dovoljna, potreban je rad.” Johann Wolfgang von Goethe Na početak...
 • NebojsaStefanovic1

  Dec. 26, 2020
 • nadijam

  Jun. 6, 2018
 • veverica33

  Jun. 5, 2018

Views

Total views

11,289

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

264

Actions

Downloads

93

Shares

0

Comments

0

Likes

3

×