Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Els	
  MOOCs,	
  	
  
repte	
  per	
  a	
  les	
  Universitats,	
  
oportunitats	
  pels	
  Estudis	
  
PreUniversitaris	
...
NYT	
  &	
  MOOCs	
  (20/4/13)	
  

2012:	
  The	
  Year	
  of	
  the	
  MOOC	
  
Online	
  learning:	
  Campus	
  2.0	
  	
  
(Nature	
  13/3/2013)	
  
Facilitats	
  d’un	
  Món	
  2.0!	
  
Formació	
  al	
  llarg	
  
de	
  la	
  vida	
  
	
  
Mòbils,	
  tabletes,	
  
portàTls,	
  internet,	
  
vídeo…	
  
	
  
Impactar,	
  
col·∙laborar,	
  
comparTr,	
  
cooperar?	
  
Flipping	
  Chemistry	
  Classrooms	
  	
  
C&EN	
  25/3/2013	
  
• 
• 
• 
• 
• 
• 
	
  

Cursos	
  
Plataforma	
  
Eines	
  
Estudiants	
  
ConTnguts/Aprenentatge	
  
Professorat	
  
CURSOS	
  
Molts	
  Estudiants	
  (Massiu) 	
  Nombre	
  limitat	
  d’estudiants	
  
Gran	
  Abandonament	
  els	
  
prime...
CURSOS	
  
CerTficat	
  genèric	
  opcional,	
   CerTficat	
  específic	
  
open	
  badget	
  
Cursos	
  més	
  aviat	
  acTu...
PLATAFORMA	
  

Massiu	
  

Limitat	
  

Registre	
  senzill	
  

Costos	
  de	
  matrícula	
  

Plataforma	
  específica	
...
EINES	
  
Vídeo	
  Protagonista	
  

Vídeo	
  un	
  element	
  més,	
  
sovint	
  inexistent	
  

Clics	
  de	
  vídeos	
 ...
EINES	
  
Peer-­‐to-­‐Peer	
  (P2P)	
  

En	
  general	
  no	
  

Hangout	
  per	
  interactuar	
  

Trobades	
  presencia...
EINES	
  
Avaluació	
  automàTca	
  (la	
  
Avaluació	
  interactuant	
  
prepara	
  el	
  professor	
  abans)	
  
Platafo...
ESTUDIANTS	
  

Massiu	
  

Limitat	
  

Gran	
  abandonament	
  els	
  
primers	
  dies	
  

Poc	
  abandonament	
  

Sen...
ESTUDIANTS	
  

Comunitat	
  més	
  enllà	
  
de	
  final	
  de	
  curs	
  

Sovint	
  sense	
  creació	
  de	
  
comunitat...
CONTINGUTS/APRENETATGE	
  

Flux	
  d’aprenentatge	
  poc	
   Flux	
  d’aprenentatge	
  
pautat	
  
més	
  pautat	
  
Llib...
CONTINGUTS/APRENETATGE	
  

Temes	
  en	
  constant	
  
innovació	
  

Temes	
  establerts	
  i/o	
  
més	
  tancats	
  
PROFESSORAT	
  

El	
  professor	
  acaba	
  la	
  
feina	
  abans	
  de	
  
començar.	
  Té	
  un	
  paper	
  
de	
  dina...
Clips	
  de	
  Coneixament	
  
El	
  treball	
  P2P	
  (peer	
  to	
  peer)	
  
Fer	
  coses	
  interessants	
  =	
  rellevants	
  +	
  
atracTves	
  
MOOC’s	
  –	
  EducaRon	
  and	
  Open	
  
Knowledge	
  

Miquel.duran@udg.edu	
  
Josep.duran@udg.edu	
  
Silvia.simon@ud...
1.	
  CONTINGUTS	
  
	
  
2.	
  TASQUES	
  
	
  
3.	
  FORO	
  
	
  
4.	
  AVALUACIÓ	
  
	
  
5.	
  ALUMNES	
  
	
  
InvesTgación	
  cienmfica	
  2.0.1:	
  Procesos	
  
clave	
  en	
  una	
  sociedad	
  digital	
  
 
Descubriendo	
  la	
  química:	
  de	
  la	
  
alquimia	
  a	
  las	
  parmculas	
  subatómicas	
  
5.	
  ALUMNES	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

Paritat	
  de	
  gènere	
  
	
  
Majoritàriament	
  estudis	
  
Univeristaris	
  
...
Dos	
  cursos	
  MOOC	
  a	
  MiriadaX	
  
•  PROS	
  
–  Bona	
  escalabilitat	
  
–  Impacte	
  comunitat	
  
hispanoame...
h]p://magcimooc.net/	
  
QUÍMICA	
  ZERO!!!!	
  
Il.lusiona,	
  més	
  enllà	
  de	
  les	
  fronteres	
  de	
  
la	
  universitat	
  clàssica	
  
La	
  Educació	
  no	
  és	
  una	
  preparació	
  per	
  la	
  vida,	
  
es	
  la	
  vida	
  mateixa;	
  també	
  la	
  2...
Els MOOCs. repte per a les Universitats, Oportunitats pels Estidos PreUniversitaris
Els MOOCs. repte per a les Universitats, Oportunitats pels Estidos PreUniversitaris
Els MOOCs. repte per a les Universitats, Oportunitats pels Estidos PreUniversitaris
Els MOOCs. repte per a les Universitats, Oportunitats pels Estidos PreUniversitaris
Els MOOCs. repte per a les Universitats, Oportunitats pels Estidos PreUniversitaris
Els MOOCs. repte per a les Universitats, Oportunitats pels Estidos PreUniversitaris
Els MOOCs. repte per a les Universitats, Oportunitats pels Estidos PreUniversitaris
Els MOOCs. repte per a les Universitats, Oportunitats pels Estidos PreUniversitaris
Els MOOCs. repte per a les Universitats, Oportunitats pels Estidos PreUniversitaris
Els MOOCs. repte per a les Universitats, Oportunitats pels Estidos PreUniversitaris
Els MOOCs. repte per a les Universitats, Oportunitats pels Estidos PreUniversitaris
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Els MOOCs. repte per a les Universitats, Oportunitats pels Estidos PreUniversitaris

469 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Els MOOCs. repte per a les Universitats, Oportunitats pels Estidos PreUniversitaris

 1. 1. Els  MOOCs,     repte  per  a  les  Universitats,   oportunitats  pels  Estudis   PreUniversitaris   Sílvia  Simon,  UdG   silvia.simon@udg.edu   @SilviaSimonR     JPO  per  a  Professors  de  Secundària   Girona,  UdG,  29  de  Gener  del  2014  
 2. 2. NYT  &  MOOCs  (20/4/13)   2012:  The  Year  of  the  MOOC  
 3. 3. Online  learning:  Campus  2.0     (Nature  13/3/2013)  
 4. 4. Facilitats  d’un  Món  2.0!  
 5. 5. Formació  al  llarg   de  la  vida     Mòbils,  tabletes,   portàTls,  internet,   vídeo…    
 6. 6. Impactar,   col·∙laborar,   comparTr,   cooperar?  
 7. 7. Flipping  Chemistry  Classrooms     C&EN  25/3/2013  
 8. 8. •  •  •  •  •  •    Cursos   Plataforma   Eines   Estudiants   ConTnguts/Aprenentatge   Professorat  
 9. 9. CURSOS   Molts  Estudiants  (Massiu)  Nombre  limitat  d’estudiants   Gran  Abandonament  els   primers  dies     Poc  abandonament   No  costa  res  registrar-­‐ s’hi,  en  general       Costos  normals   de  matrícula,   habitualment  
 10. 10. CURSOS   CerTficat  genèric  opcional,   CerTficat  específic   open  badget   Cursos  més  aviat  acTus   Cursos  que  poden  ser   menys  acTus  
 11. 11. PLATAFORMA   Massiu   Limitat   Registre  senzill   Costos  de  matrícula   Plataforma  específica   concreta   Plataforma  estàndard   Integració  en  una  gran   estructura  de  màrkeTng  
 12. 12. EINES   Vídeo  Protagonista   Vídeo  un  element  més,   sovint  inexistent   Clics  de  vídeos  curts   Algunes  gravacions  de   classes,  llargues  
 13. 13. EINES   Peer-­‐to-­‐Peer  (P2P)   En  general  no   Hangout  per  interactuar   Trobades  presencials   Recursos  EducaTus   Oberts   Poden  haver-­‐n’hi  de  no   oberts  
 14. 14. EINES   Avaluació  automàTca  (la   Avaluació  interactuant   prepara  el  professor  abans)   Plataforma  específica   Plataforma  general  
 15. 15. ESTUDIANTS   Massiu   Limitat   Gran  abandonament  els   primers  dies   Poc  abandonament   Sense  horari  específic   Pot  haver-­‐hi  límits   específics  
 16. 16. ESTUDIANTS   Comunitat  més  enllà   de  final  de  curs   Sovint  sense  creació  de   comunitat  
 17. 17. CONTINGUTS/APRENETATGE   Flux  d’aprenentatge  poc   Flux  d’aprenentatge   pautat   més  pautat   Llibertat  de  tema   Temes  limitats  a  àrea  de   coneixament   Aprenentatge   cooperaTu   Aprenent  top-­‐down  
 18. 18. CONTINGUTS/APRENETATGE   Temes  en  constant   innovació   Temes  establerts  i/o   més  tancats  
 19. 19. PROFESSORAT   El  professor  acaba  la   feina  abans  de   començar.  Té  un  paper   de  dinamitzador   El  professor  és  un  guia   al  llarg  del  curs  
 20. 20. Clips  de  Coneixament  
 21. 21. El  treball  P2P  (peer  to  peer)  
 22. 22. Fer  coses  interessants  =  rellevants  +   atracTves  
 23. 23. MOOC’s  –  EducaRon  and  Open   Knowledge   Miquel.duran@udg.edu   Josep.duran@udg.edu   Silvia.simon@udg.edu   evasantosgarcia@gmail.com   mireiaguell@gmail.com     Laia.guillaumes@udg.edu   Josepanton.vieta@udg.edu   Miquel.sola@udg.edu   Pere.cornellacanals@udg.edu    
 24. 24. 1.  CONTINGUTS     2.  TASQUES     3.  FORO     4.  AVALUACIÓ     5.  ALUMNES    
 25. 25. InvesTgación  cienmfica  2.0.1:  Procesos   clave  en  una  sociedad  digital  
 26. 26.   Descubriendo  la  química:  de  la   alquimia  a  las  parmculas  subatómicas  
 27. 27. 5.  ALUMNES           Paritat  de  gènere     Majoritàriament  estudis   Univeristaris     70%  àmbit  cienmfic     30%  ha  inverTt  menys  de   les  4  hores/setmana     No  hi  ha  cap  mòdul  en   general  que  destaqui   40%  dones     Majoritàriament  estudis   Univeristaris  (no  doctors)     60%  àmbit  cienmfic     50%  ha  inverTt  menys  de   les  4  hores/setmana     No  hi  ha  cap  mòdul  en   general  que  destaqui      
 28. 28. Dos  cursos  MOOC  a  MiriadaX   •  PROS   –  Bona  escalabilitat   –  Impacte  comunitat   hispanoamericana   –  Innovació   –  Oportunitat,  millorar,   engrescador   –  Creació  comunitats  de   aprenentatge   –  Model  obert  de   aprenentatge   •  CONTRES  (superats)   –  Desconnexions   –  Indisponibilitat  temporal   –  Canvis  de  criteri  en  p2p,   cerTficació,  dubtes,  etc.   –  Aspecte  poc  atracTu   –  Tractament  primiTu   video   –  Farragós  per  posar  tests,   en  general  per  editar  
 29. 29. h]p://magcimooc.net/  
 30. 30. QUÍMICA  ZERO!!!!  
 31. 31. Il.lusiona,  més  enllà  de  les  fronteres  de   la  universitat  clàssica  
 32. 32. La  Educació  no  és  una  preparació  per  la  vida,   es  la  vida  mateixa;  també  la  2.0  !    

×