Eksamen

513 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
513
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Eksamen

 1. 1. EKSAMENFor Silje Johnsen
 2. 2. INNHOLD Del 1 Refleksjon av læring Del 2 Faglig fordypning Refleksjon av oppgaven Litteraturliste
 3. 3. DEL 1 Refleksjon av egen læring
 4. 4. REFLEKSJON Jeg tolker denne oppgaven slik at jeg skal se på hvordan jeg gjennom arbeidet mitt kan vise at jeg har nådd målene i pel for dette semesteret, hva jeg lærte underveis og knytte aktuelt pensum opp mot dette. Jeg velger å avgrense refleksjonen min til praksisoppgaven og temaet klasseledelse og didaktikk og undervisningsplanlegging, da disse dekker flere av målene.
 5. 5. MÅL KNYTTET TIL PRAKSISOPPGAVEN Studenten har: - kunnskap om klasseledelse og varierte arbeidsmåter og vurderingsformer i skolen. - kunnskap om begynneropplæringen for ulike elevgrupper. - kunnskap om sammenhenger mellom lærerens ledelse av læringsarbeid, utvikling av et godt læringsmiljø og et inkluderende læringsfellesskap.
 6. 6. LITTERATUR Bøkene jeg har brukt mye både før, under og etter praksis er, - Livet i skolen 1 og 2, Lillejord m.fl. - Kan læring planlegges? Engelsen - La stå! Svanberg og Willie - Den profesjonelle lærer, Damsgaard
 7. 7. PRAKSIS Observerte de gjemte sidene ved klasseledelse Ressurser Tid Prioriteringer! Resultater Bjørndal og Lieberg, 1975
 8. 8. ENGELSEN Formål
 9. 9. PRAKSISOPPGAVEN Gjennom arbeid med praksisoppgaven og med fokus på didaktikk vil jeg si at jeg er på god vei til å målene, har kunnskap om klasseledelse og varierte arbeidsmåter og vurderingsformer i skolen og har kunnskap om sammenhenger mellom lærerens ledelse av læringsarbeid, utvikling av et godt læringsmiljø og et inkluderende læringsfellesskap. Det andre målet, har kunnskap om begynneropplæringen for ulike elevgrupper. Føler jeg kanskje at jeg ikke har kommet like langt med.
 10. 10. REFLEKSJON OVER PENSUM Knyttet opp til egne arbeider
 11. 11. REFLEKSJON Sammenheng mellom teori og praksis Jeg har lært mye Jeg gleder meg til å lære mer Jeg ser at det er mye jeg ikke kan Klasseledelse – didaktikk
 12. 12. DEL 2 Fagligfordypning
 13. 13. FAGLIG FORDYPNING Jeg tolker denne oppgaven som at jeg skal fordype meg i noe jeg observerte i praksisperioden og knytte dette opp til pensum. Jeg velger å fordype meg i læringstradisjoner og om lærere i praksis legger noen tradisjoner til grunn for sin didaktiske planlegging, bevist eller ubevist.
 14. 14. LÆRINGSTRADISJONER Jeg har valgt ut en for å begrense oppgaven Behavioristisk perspektiv, Watson og Skinner Kognitivt konstruktivistisk perspektiv, Piaget Sosiokulturelt perspektiv, Vygostky
 15. 15. BEHAVIORISTISK PERSPEKTIV, WATSON OGSKINNER Konsekvent bruk av forsterkning, positiv, negativ. Klassisk betingning, respons av stimuli, passiv Operant betingning, respons  forsterkning, stimulus, eksinksjon, aktiv Man kan se noe av denne tankegangen i LK06, klare kompetansemål som er målbare.
 16. 16. KOGNITIVT KONSTRUKTIVISTISK PERSPEKTIV, PIAGET Kunnskapsskjemaer Sensomotoriske skjemaer  kognitive skjemaer  Kognitive strukturer Samtaler framfor tester Handling blir til tanker, det som først var en handling, blir til en tanke. Dette kommer mer fram i kunnskapsløftets generelle del, f.eks. i avsnittet, Vitenskapelig arbeidsmåte og den aktive elev.
 17. 17. SOSIOKULTURELT PERSPEKTIV, VYGOSTKY Samhandling er viktig Proksimale utviklingssone Oppnådd kompetanse, nærmeste utviklingssone, framtidig kompetanse Redskaper, psykologiske, språk Artefakter, fysiske, måleinstrumenter Prosjektarbeid, gruppearbeid, samarbeid
 18. 18. I PRAKSIS En norsk time hvor elevene blir delt inn i to grupper Dette er første gangen og de har litt nybegynner problemer En av elevene skriver MEAL til MALE, de andre på gruppa kaller henne inn til en «samtale» men det blir til slutt MAe Praksislærer har fokus på at ingen er vinnere eller tapere
 19. 19. OPPSUMMERING Jeg tror nok at vår praksislærer bruker læringstradisjoner på en ubevist måte i sin planlegging, men hun bruker det i stor grad, og på en god måte. Læringstradisjoner ligger nok i bunnen, bevist eller ubevist. Det er mulig å blande dem, og det kan øke læringsnivået i klassen.
 20. 20. LITTERATUR LISTE Damsgaard, H.L. (2010). Den profesjonelle lærer, profesjonalitetens mange ansikter. Oslo: Cappelen Damm AS. Lillejord, S., Manger, T., Nordahl, T. (2010). Livet i skolen 1 og 2, grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Lærerprofesjonalitet. Bergen: Vigmostad & Bjørke AS. Svanberg, R., Wille, H.P. (2009). La stå! Læring – på veien mot den profesjonelle lærer. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. Larsen, A.K. (2008). En enklere metode - Veiledning i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode. Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS. Damsgaard, H.L. (2010). Med åpne øyne – Observasjon og tiltak i skolens arbeid med problematferd. Oslo: Cappelen forlag AS. Engelsen, B.U. (2010) Kan læring planlegges? Arbeid med læreplaner – Hva, hvordan, hvorfor? Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. Wittek, L. (2011). Læring i og mellom mennesker. – En innføring i sosiokulturelle perspektiver. Oslo: Cappelen Forlag AS.

×