Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Versailles` Süsteem Ja USA

1,940 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Versailles` Süsteem Ja USA

  1. 1. Versailles` süsteem ja USA. Washingtoni leping Sigrid Pirnipuu TSK 2008
  2. 2. USA suhtumine Rahvasteliitu <ul><li>USA president W. Wilson oli Rahvasteliidu idee üks autoritest </li></ul><ul><li>USA senat otsustas RL mitte ühineda </li></ul><ul><li>Probleem - Rahvasteliidu relvajõudude loomine </li></ul><ul><ul><li>USA toetas </li></ul></ul><ul><ul><li>SB ja Prantsusmaa polnud sellega nõus </li></ul></ul>
  3. 3. USA suhtumine Rahvasteliitu <ul><li>RL pidi toetama Prantsusmaa armee ja Inglise laevastik – st domineerimist Euroopas ja maailmas </li></ul><ul><li>USA ei soovinud toetada SB ja Prantsusmaa domineerimist maailmas </li></ul><ul><li>USA valis isolatsioonipoliitika </li></ul>
  4. 4. Washingtoni konverents 13. nov. 1921 – 6. veeb. 1922 <ul><li>Osalejad : Inglismaa, Prantsusmaa, Jaapan, Itaalia, Hiina, Madalmaad, Belgia, Portugal. </li></ul><ul><li>Tulemus: </li></ul><ul><ul><li>mererelvastuse piiramise leping </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaikse ookeani saarte demilitariseerimise leping </li></ul></ul><ul><ul><li>Jaapani vägede väljaviimine Vene Kaug-Idast </li></ul></ul>
  5. 5. Dawesi plaan <ul><li>Plaan, kuidas aidata Saksamaad, et ta suudaks reparatsioone tasuda </li></ul><ul><ul><li>Reparatsioonimaksete vähendamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Saksamaale laenude andmine </li></ul></ul><ul><ul><li>Investeeringud maa majanduse taastamiseks </li></ul></ul><ul><li>Plaan soodustas poliitilise olukorra stabiliseerumist Saksamaal, reparatsioonide regulaarset väljamaksmist </li></ul>
  6. 6. Nn Briandi-Kelloggi pakt <ul><li>Deklaratsioon, millega sõjad kuulutati riikliku poliitika teostamise ebaseaduslikuks vahendiks, agressiivne sõda kuulutati kuriteoks. </li></ul><ul><li>Skeptikud nim seda “katse kehtestada üleüldine rahu manamise teel”. </li></ul>

×