Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Versailles` Süsteem Ja N Venemaa

1,784 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Versailles` Süsteem Ja N Venemaa

 1. 1. Versailles` süsteem ja Nõukogude Venemaa Sigrid Pirnipuu TSK 2008
 2. 2. Nõukogude Venemaa suhtumine Rahvasteliitu <ul><li>Versailles` süsteem ja RL kuulutati imperialistlikeks rahvaste röövimise vahenditeks </li></ul><ul><li>Enamlaste kokkuleppeid kapitalistlike riikidega vaadeldi kui ajutist vaherahu </li></ul>
 3. 3. Nn Antandi interventsioon <ul><li>1917-1923 toimus Venemaal kodusõda punaste ja valgete vahel </li></ul><ul><li>1918-1919 sekkusid sellesse ka Antandi väed u 30 000 mehega. Lahkuti veel enne kodusõja lõppu. </li></ul><ul><li>Lahkuti, kuna sõdurid ei soovinud enam sõdida </li></ul><ul><li>SB ja Prantsusmaa abi nõukogudevastastele jõududele oli ebajärjekindel. </li></ul>
 4. 4. Pildikesi Vene kodusõjast <ul><li>Ülevalt: Doni Armee sõdurid 1918, </li></ul><ul><li>valgete jalaväediviis märtsis 1920, </li></ul><ul><li>1. Ratsaväearmee sõdurid, </li></ul><ul><li>Lev Trotski 1920, </li></ul><ul><li>bolševike poomine. </li></ul>
 5. 5. Antandi abi Baltimaadele <ul><li>Antant aitas Venemaast eraldunud Poolat, Leedut, Lätit, Eestit ja Soomet iseseisvuse säilitamisel </li></ul><ul><li>Väikeriigid kuulutati n.ö enamlusevastaseks sanitaarkordoniks </li></ul>
 6. 6. Sõjakommunism Venemaal <ul><li>Toiduainete riigile andmise kohustus (toitlustusarmee, -salgad) </li></ul><ul><li>Sunduslik töökohustus </li></ul><ul><li>Enamik tööstusettevõtteid riigistati </li></ul><ul><li>Normid (nt tarbekaupade) jaotamisel </li></ul><ul><li>Tasuta teenused (korter, teater jms) </li></ul>
 7. 7. NEP – uus majanduspoliitika 1921 <ul><li>Kaotati toiduainete riigile andmise kohustus </li></ul><ul><li>Kehtestati kindlaks määratud maks </li></ul><ul><li>Taastati kauplemisvabadus, toodangu ülejääke võis müüa turul </li></ul><ul><li>Laiendati ettevõtete tegevusvabadust </li></ul><ul><li>Rasketööstus, raudtee, maa ja pangad jäid riigile </li></ul><ul><li>Segamajandus – osaline majandusliku vabaduse lubamine </li></ul>
 8. 8. Nõukogude Venemaa <ul><li>1918. a. põhiseaduse järgi Venemaa Nõukogude Sotsialistlik Föderatiivne Vabariik (VNSFV) </li></ul><ul><li>1922.a. moodustati Nõukogude Sotsialistlik Vabariikide Liit (NSVL) </li></ul><ul><li>1922.a. hakkasid ka lääneriigid kommunistlikku Venemaad tunnustama </li></ul>
 9. 9. Genova majanduskonverents 1922 <ul><li>Osalejaid: 29 </li></ul><ul><li>Soov saada tagasi Venemaa revolutsioonieelseid võlgu </li></ul><ul><li>Vastutasuks lubati osa reparatsioonidest </li></ul><ul><li>Venemaa keeldus </li></ul>
 10. 10. Rapallo leping 1922 <ul><li>Nõukogude Liit ja Saksamaa </li></ul><ul><ul><li>Taastati diplomaatilised ja kaubanduslikud suhted </li></ul></ul><ul><ul><li>Loobuti vastastikest rahalistest nõudmistest </li></ul></ul><ul><ul><li>Algas lähenemine, Nõukogude-Saksa sõpruse aeg </li></ul></ul><ul><li>Mõlema riigi jaoks läbimurre rahvusvahelisest isolatsioonist </li></ul>
 11. 11. Kasutatud kirjandus <ul><li>Fjodorov, A. XX sajandi ajalugu. </li></ul><ul><li>Värä, E., Tannberg, T. ja Pajur, A. Lähiajalugu. Õpik 9. klassile. 2004 </li></ul><ul><li>Wikipedia </li></ul>

×