Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Majandusarengu Planeerimine Makromajanduspoliitika

1,516 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Majandusarengu Planeerimine Makromajanduspoliitika

 1. 1. Majandusarengu planeerimine - makromajanduspoliitika Sigrid Pirnipuu TSK 2008
 2. 2. Riik sekkub majandusse <ul><li>Kehtestab reeglid või seadused </li></ul><ul><li>Toodab valitud kaupu ja teenuseid – selleks, et tagada kodanike sotsiaalne ja majanduslik heaolu </li></ul><ul><li>Muudab sissetulekute jaotust ühiskonnas – maksud ja toetused </li></ul>
 3. 3. Majanduspoliitika eesmärgid: <ul><li>1. Võitlus tööpuudusega e kõrge tööhõive </li></ul><ul><li>2. Võitlus inflatsiooniga e hindade stabiilsus </li></ul><ul><li>3. Kõge ja püsiv majanduskasv </li></ul><ul><li>4. Õiglane sissetulekute jaotus </li></ul>
 4. 4. Rahapoliitika <ul><li>Raha stabiilsuse säilitamine ja inflatsiooni ohjeldamine </li></ul><ul><li>Tavaliselt keskpanga ülesanne </li></ul>
 5. 5. Keskpank - <ul><ul><li>Reguleerib raha pakkumist . </li></ul></ul><ul><ul><li>Ringluses oleva raha hulga vähendamise tulemusena raha hulk väheneb – hindade kasvutempo alaneb. </li></ul></ul><ul><ul><li>Reguleerib raha hind e intresse. </li></ul></ul><ul><ul><li>Intresside tase määrab investeeringute mahu. Madalad interssid hoogustavad majanduse arengut. </li></ul></ul>
 6. 6. Dilemma <ul><li>Kas piirata inflatsiooni ning leppida majanduse madalama kasvutempoga või soodustada majanduse kiiremat arengut kõrgema hindade kasvutempoga leppides. </li></ul><ul><li>Keskpankadel on majanduspoliitiliste eesmärkide hierarhia. </li></ul>
 7. 7. Eesti rahapoliitika <ul><li>Valuutakomitee süsteem: </li></ul><ul><ul><li>Fikseeritud vahetuskurss ankurvaluuta suhtes: 1 euro = 15,64664 Eesti krooni. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kogu Eestis käibelolev Eesti kroonide hulk on tagatud välisvaluutaga. </li></ul></ul><ul><ul><li>Eesti krooni on võimalik vabalt vahetada igal ajahetkel välisvaluuta vastu. </li></ul></ul>
 8. 8. Valuutakomitee <ul><li>Rahasüsteem, kus riigi keskpanga võimalused teostada rahapoliitikat on väga piiratud. </li></ul><ul><li>Raha hulk on piiratud välisvaluutareserviga </li></ul><ul><li>Intersside muutmist takistab vahetuskursi seotus euroga </li></ul>
 9. 9. Fiskaalpoliitika <ul><li>Eesmärgiks mõjutada majanduse arengut maksude ja eelarvekulutuste abil </li></ul><ul><li>Üldine maksukoormuse alandamine soodustab tarbimist - elavdab majanduse arengut. </li></ul><ul><li>Maksude tõstmine piirab tarbimist – pidurdab majanduse arengutempot </li></ul>
 10. 10. Maksud <ul><li>Maksukoormus – riiklike maksude suhe SKP-sse; </li></ul><ul><li>näitab kui suure osa sissetulekutest jaotab riik maksude abil ümber; </li></ul><ul><li>mida kõrgem on maksukoormus, seda suurem on riigi roll majanduses </li></ul>
 11. 11. Maksud Eestis <ul><li>Riiklikud maksud </li></ul><ul><ul><li>Tulumaks (21%) </li></ul></ul><ul><ul><li>Käibemaks (18%) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sotsiaalmaks (33%) </li></ul></ul><ul><ul><li>Maamaks </li></ul></ul><ul><ul><li>Hasartmängumaks </li></ul></ul><ul><ul><li>Tollimaks </li></ul></ul><ul><ul><li>Raskeveokimaks </li></ul></ul><ul><li>Kohalikud maksud </li></ul><ul><ul><li>müügimaks, </li></ul></ul><ul><ul><li>paadimaks, </li></ul></ul><ul><ul><li>reklaamimaks, </li></ul></ul><ul><ul><li>teede ja tänavate sulgemise maks, </li></ul></ul><ul><ul><li>mootorsõiduki maks, </li></ul></ul><ul><ul><li>loomapidamismaks, </li></ul></ul><ul><ul><li>lõbustusmaks </li></ul></ul><ul><ul><li>parkimistasu </li></ul></ul>
 12. 12. Aktsiisid <ul><li>Alkoholiaktsiis </li></ul><ul><li>Tubakaaktsiis </li></ul><ul><li>Kütuse- ja elektriaktsiis </li></ul><ul><li>Pakendiaktsiis </li></ul>
 13. 13. Tarbimist mõjutavad maksud <ul><li>Käibemaks – mõjutab vaesemaid, kes suurema osa oma sissetulekutest kulutavad </li></ul><ul><li>Kapitalimaks (kinnisvaralt või intressidelt)– mõjutab rikkaid inimesi, kes säästavad </li></ul><ul><li>Aktsiisimaks - reguleerimaks kahjulikke harjumusi </li></ul>
 14. 14. Veel võimalusi <ul><li>Maksudega saab soosida teatud tegevusi – anda maksuvabastusi </li></ul><ul><ul><li>Omanikutulu taasinvesteerimine mitte dividendidena välja võtmine </li></ul></ul><ul><ul><li>Invaliidide tööle võtmine </li></ul></ul>
 15. 17. Riigieelarve kulutused <ul><li>Riigi kulutuste suurendamine ergutab tarbimist ja toob kaasa tootmismahu suurenemise </li></ul><ul><li>Pakkumise kasv suurendab nõudlust tööjõu järele – väheneb tööpuudus samal ajal hinnad tõusevad (inimeste ostujõud suureneb) </li></ul>
 16. 18. Majanduspoliitika rakendamine <ul><li>Mida teha, kui majandus on ülekuumenenud? </li></ul><ul><li>Mida teha, kui kogutoodang langeb ja töötus kasvab st majanduslanguse ajal? </li></ul>
 17. 19. Kasutatud materjalid: <ul><li>Olenko, K., Toots, A. Ühiskonnaõpetus. Gümnaasiumiõpik. 2005 </li></ul><ul><li>http://riigieelarve.fin.ee </li></ul>

×