Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kultuurielu Sigrid Pirnipuu TSK 2007
Riik ja kultuur <ul><li>Kadus oht saksastuda või venestuda </li></ul><ul><li>Kultuurile hakati riiklikult tähelepanu pööra...
Eesti Kultuurkapital <ul><li>Peamine kultuuri finantseeriv asutus </li></ul><ul><li>Raha laekus alkoholi- ja tubakaaktsiis...
Riik ja kultuur 2 <ul><li>Valitsus finantseeris andekamaid teadlasi </li></ul><ul><li>Silmapaistvatele loovisikutele jagat...
Kultuurautonoomia 1 <ul><li>Rahvusvähemuste kultuurautonoomia seadus võeti Riigikogus vastu 1925.a. </li></ul><ul><li>Sead...
Kultuurautonoomia 2 <ul><li>Õigused: </li></ul><ul><li>Kutsuda ellu oma kultuuromavalitsuse asutused – esindusorgan kultu...
Kultuurautonoomia 3 <ul><li>Loomise või mitteloomise otsus vabatahtlik </li></ul><ul><li>Kultuuromavalitsuse loomist pidas...
Kultuurautonoomia 4 <ul><li>Kultuurautonoomia täitis oma eesmärki – rahvuslikud konfliktid Eesti vabariigis tundmatud </li...
Kultuuri professionaliseerumine <ul><li>Varasemast eesti talurahvakultuurist arenes moodne euroopalik kõrgprofessionaalne ...
Kultuurikontaktid <ul><li>Eesti kultuur vabanes seni domineerinud saksa ja vene mõjudest </li></ul><ul><li>Domineerima hak...
Kirjanduselu 1 <ul><li>1920ndatel valitses luule </li></ul><ul><li>Mõjutas kõige enam Siuru rühm </li></ul>
Siuru 1917 <ul><li>Ülemises reas seisavad vasakult: kunstnikud 1) Peet Aren, 2) Otto Krusten  Alumises reas istuvad vasak...
Kirjanduselu 2 <ul><li>1920ndate keskel tõusis esikohale proosa, ennekõike realistlik romaan </li></ul><ul><li>Kõrgeima ta...
Anton Hansen Tammsaare
Kirjanduselu 3 <ul><li>1930. aastail muutusid populaarseks ajalooliste romaanide viljelejad </li></ul><ul><li>Samal ajal k...
Muusikaelu <ul><li>Uued sümfoonilised suurvormid: Eevald Aava ooper “Vikerlased”, Artur Kapi oratoorium “Hiiob” </li></ul>...
Teatrielu <ul><li>Keskuseks Tallinn 3 kutselise teatriga </li></ul><ul><li>Lisaks Tartus, Pärnus, Viljandis, Narvas </li>...
Kunstielu 1 <ul><li>Edendajateks ja tutvustajateks Tartus ühing Pallas, Tallinnas Eesti Kunstimuuseum, Kunstihoone </li></...
Konrad Mägi
Võrumaa maastik
Veneetsia motiiv
Rannamaastik
Nikolai Triik
Juhan Liivi portree
Irmgard Menningi portree
Kunstielu 2 <ul><li>Tekkis noorem kunstnike põlvkond: Adamson-Eric, Aino Bach, Eduard Ole, Jaan Vahtra </li></ul><ul><li>G...
Adamson-Eric Pariisi motiiv
Eduard Ole Reisijad
Eduard Viiralt
Jaan Koort
Hariduselu 1 <ul><li>Üleminek emakeelsele õppele </li></ul><ul><li>Uued õppekavad, õpikud, koolimajad </li></ul><ul><li>6-...
Hariduselu 2 <ul><li>1934. ja 1937 haridusreformid </li></ul><ul><li>Vähenes gümnaasiumide ja suurenes kutsekoolide arv </...
Hariduselu 3 <ul><li>1938.a. Eesti Teaduste Akadeemia </li></ul><ul><li>Ülemaailmselt tuntud teadlased: astronoom Oskar Öp...
Küsimused 1 <ul><li>Millised olid Eesti Kultuurkapitali tegevuse põhimõtted? </li></ul><ul><li>Miks oli Kultuurkapitali l...
Küsimused 2 <ul><li>Andke hinnang Eesti riigi rahvusvähemuspoliitikale. </li></ul><ul><li>Mille põhjal võib väita, et omar...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kultuurielu Eesti Vabariigis (1920-1940)

9,498 views

Published on

Published in: Education, Travel, Business
 • Be the first to comment

Kultuurielu Eesti Vabariigis (1920-1940)

 1. 1. Kultuurielu Sigrid Pirnipuu TSK 2007
 2. 2. Riik ja kultuur <ul><li>Kadus oht saksastuda või venestuda </li></ul><ul><li>Kultuurile hakati riiklikult tähelepanu pöörama </li></ul><ul><li>Alguses rahastati kultuuri arengut riigieelarvest </li></ul><ul><li>1925.a. Eesti Kultuurkapital </li></ul>
 3. 3. Eesti Kultuurkapital <ul><li>Peamine kultuuri finantseeriv asutus </li></ul><ul><li>Raha laekus alkoholi- ja tubakaaktsiisilt ning lõbustusasutuste maksustamisest </li></ul><ul><li>6 sihtkapitali – kirjandus, näitekunst, helikunst, kujutav kunst, ajakirjandus, kehakultuur </li></ul><ul><li>Sihtkapitali esindajad otsustasid toetuste, stipendiumite ja preemiate jagamise üle </li></ul>
 4. 4. Riik ja kultuur 2 <ul><li>Valitsus finantseeris andekamaid teadlasi </li></ul><ul><li>Silmapaistvatele loovisikutele jagati preemiaid ja auhindu </li></ul><ul><li>1920.a. riik ei piiranud loomevabadust </li></ul><ul><li>1930ndate II p autoritaarse valitsemise tingimustes toimus mõnigane loomevabaduse piiramine </li></ul><ul><li>Ületamatut vastasseisu võimu ja vaimu vahel siiski ei tekkinud </li></ul>
 5. 5. Kultuurautonoomia 1 <ul><li>Rahvusvähemuste kultuurautonoomia seadus võeti Riigikogus vastu 1925.a. </li></ul><ul><li>Seaduse järgi rahvusvähemused: sakslased, venelased ja rootslased ning kõik teised rahvusgrupid, kelle arv ületas 3000 piiri. </li></ul>
 6. 6. Kultuurautonoomia 2 <ul><li>Õigused: </li></ul><ul><li>Kutsuda ellu oma kultuuromavalitsuse asutused – esindusorgan kultuurinõukogu, täidesaatev instants kultuurivalitsus. </li></ul><ul><li>Asutada, ülal pidada, juhtida ja kontrollida emakeelseid koole ja teisi kultuuriasutusi (teatrid, raamatukogud, kirjastused jm) </li></ul>
 7. 7. Kultuurautonoomia 3 <ul><li>Loomise või mitteloomise otsus vabatahtlik </li></ul><ul><li>Kultuuromavalitsuse loomist pidasid vajalikuks sakslased ja juudid </li></ul><ul><li>Kompaktselt elavad rootslased ja venelased hoolitsesid oma kultuuriliste huvide eest kohalike omavalitsuste kaudu </li></ul>
 8. 8. Kultuurautonoomia 4 <ul><li>Kultuurautonoomia täitis oma eesmärki – rahvuslikud konfliktid Eesti vabariigis tundmatud </li></ul><ul><li>Eesti kahe maailmasõja vahel ainus Euroopa riik, kus rahvusvähemustele olid kindlustatud sedavõrd suured õigused </li></ul>
 9. 9. Kultuuri professionaliseerumine <ul><li>Varasemast eesti talurahvakultuurist arenes moodne euroopalik kõrgprofessionaalne rahvuskultuur </li></ul><ul><li>Suurenes elukutseliste loovinimeste arv </li></ul><ul><li>Soodustas eesti keele kaasajastamine ja selle kasutusvaldkonna laiendamine, </li></ul><ul><li>Haritlaste kutseliidud (Eesti Kirjanikkude Liit, Eesti Näitlejate Liit, Eesti Õpetajate Liit) </li></ul>
 10. 10. Kultuurikontaktid <ul><li>Eesti kultuur vabanes seni domineerinud saksa ja vene mõjudest </li></ul><ul><li>Domineerima hakkas põhjamaade ja inglise-prantsuse kultuuriorientatsioon </li></ul><ul><li>Süvenesid soome-ugri hõimusuhted </li></ul><ul><li>Kultuurikontakte edendasid nt Prantsuse Instituut, Eesti-Rootsi Ühing, Eesti-Ungari Selts </li></ul>
 11. 11. Kirjanduselu 1 <ul><li>1920ndatel valitses luule </li></ul><ul><li>Mõjutas kõige enam Siuru rühm </li></ul>
 12. 12. Siuru 1917 <ul><li>Ülemises reas seisavad vasakult: kunstnikud 1) Peet Aren, 2) Otto Krusten  Alumises reas istuvad vasakult: 1) Friedebert Tuglas, 2) Arthur Adson, 3) Marie Under, 4) August Gailit, 5) Johannes Semper ja 6) Henrik Visnapuu  ) </li></ul>
 13. 13. Kirjanduselu 2 <ul><li>1920ndate keskel tõusis esikohale proosa, ennekõike realistlik romaan </li></ul><ul><li>Kõrgeima taseme saavutas Anton Hansen Tammsaare </li></ul>
 14. 14. Anton Hansen Tammsaare
 15. 15. Kirjanduselu 3 <ul><li>1930. aastail muutusid populaarseks ajalooliste romaanide viljelejad </li></ul><ul><li>Samal ajal kerkis esile Arbujate nime all tuntud noorem luuletajate põlvkond (Heiti Talvik, Betti Alver, Bernard Kangro) </li></ul>
 16. 16. Muusikaelu <ul><li>Uued sümfoonilised suurvormid: Eevald Aava ooper “Vikerlased”, Artur Kapi oratoorium “Hiiob” </li></ul><ul><li>Kammermuusika, koori- ja soololaulud </li></ul><ul><li>Mitmed heal tasemel orkestrid ja andekad interpreedid </li></ul>
 17. 17. Teatrielu <ul><li>Keskuseks Tallinn 3 kutselise teatriga </li></ul><ul><li>Lisaks Tartus, Pärnus, Viljandis, Narvas </li></ul><ul><li>Poolkutselised: Kuressaares, Valgas, Võrus </li></ul><ul><li>Silmapaistvaim roll Estonial – muutus rahvusteatriks </li></ul>
 18. 18. Kunstielu 1 <ul><li>Edendajateks ja tutvustajateks Tartus ühing Pallas, Tallinnas Eesti Kunstimuuseum, Kunstihoone </li></ul><ul><li>Jätkasid vanad tuntud tegijad: </li></ul><ul><li>Konrad Mägi, Nikolai Triik, Ado Vabbe, Kristjan Raud </li></ul>
 19. 19. Konrad Mägi
 20. 20. Võrumaa maastik
 21. 21. Veneetsia motiiv
 22. 22. Rannamaastik
 23. 23. Nikolai Triik
 24. 24. Juhan Liivi portree
 25. 25. Irmgard Menningi portree
 26. 26. Kunstielu 2 <ul><li>Tekkis noorem kunstnike põlvkond: Adamson-Eric, Aino Bach, Eduard Ole, Jaan Vahtra </li></ul><ul><li>Graafik Eduard Viiralt </li></ul><ul><li>Skulptorid Jaan Koort, Anton Starkopf </li></ul>
 27. 27. Adamson-Eric Pariisi motiiv
 28. 28. Eduard Ole Reisijad
 29. 29. Eduard Viiralt
 30. 30. Jaan Koort
 31. 31. Hariduselu 1 <ul><li>Üleminek emakeelsele õppele </li></ul><ul><li>Uued õppekavad, õpikud, koolimajad </li></ul><ul><li>6-klassiline koolikohustus </li></ul><ul><li>Edasi võimalik minna 5-klassilisse gümnaasiumisse </li></ul><ul><li>1930ndatel probleem-liiga palju gümnaasiumilõpetajaid, kellel pole erialaoskusi, et hakkama saada tööjõuturul </li></ul>
 32. 32. Hariduselu 2 <ul><li>1934. ja 1937 haridusreformid </li></ul><ul><li>Vähenes gümnaasiumide ja suurenes kutsekoolide arv </li></ul><ul><li>Kutsehariduse populaarsus tõusis </li></ul><ul><li>Suur tung ka kõrgkoolidesse – Tartusse, Tallinnasse </li></ul><ul><li>Kõrgkoolid kujunesid juhtivateks teaduskeskusteks </li></ul>
 33. 33. Hariduselu 3 <ul><li>1938.a. Eesti Teaduste Akadeemia </li></ul><ul><li>Ülemaailmselt tuntud teadlased: astronoom Oskar Öpik, arstiteadlane Ludvig Puusepp, keemik Paul Kogerman </li></ul><ul><li>1932-1937 valmis 8-köiteline Eesti entsüklopeedia </li></ul><ul><li>Hoogsalt arenesid rahvusteadused </li></ul>
 34. 34. Küsimused 1 <ul><li>Millised olid Eesti Kultuurkapitali tegevuse põhimõtted? </li></ul><ul><li>Miks oli Kultuurkapitali loomine rahvuskultuuri seisukohalt oluline? </li></ul><ul><li>Kuivõrd mõjutas üleminek demokraatialt autoritaarsusele kultuurielu? </li></ul><ul><li>Keda peeti Eesti Vabariigis rahvusvähemuseks? </li></ul>
 35. 35. Küsimused 2 <ul><li>Andke hinnang Eesti riigi rahvusvähemuspoliitikale. </li></ul><ul><li>Mille põhjal võib väita, et omariikluse perioodil oli talupojakuluurist saamas moodne euroopalik rahvuskultuur? Esitage näiteid kultuurielu erinevate valdkondade kohta. </li></ul>

×