Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Slutgiltlig lean och agilt

710 views

Published on

Många av oss håller hårt på den metod vi valt att arbeta efter och följer den noga. Samtidigt har ju metoderna olika styrkor. Måste vi välja, eller kan man plocka russinen ur kakan? Christel och Oscar visar att det går att kombinera Lean och Agil metod och ger handfasta tips hur ni kan stärka innovationsprocessen genom att plocka fram styrkorna i respektive metod.

Christel Lundberg har mångårig erfarenhet av agila projekt. Christel är en driven affärskonsult och webbprojektledare med många projekterfarenheter såsom CRM, e-handel, integration, portaler och business intelligence. Hon har hjälpt både större och mindre organisationer att införa det agila arbetssättet.

Oscar Söderström är en erfaren managementkonsult med Lean- och processutveckling som specialiteter. Oscar har över 15 års erfarenhet av att arbeta med verksamhetsutveckling och förändringsuppdrag inom industrin som: chef, förändringsledare, Lean-specialist och projektledare.

 • Be the first to comment

Slutgiltlig lean och agilt

 1. 1. LEAN + AGILT EN PERFEKT KOMBINATION FÖR INNOVATION?
 2. 2. Oscar Söderström oscar.soderstrom@sigma.se  Managementkonsult  Huvudinriktning: Lean och Six Sigma  Jobbat med Lean sedan 2005  Certifierad Six Sigma Master Black Belt  Bakgrund i Telecom
 3. 3. Christel Lundberg christel.lundberg@sigma.se  Affärskonsult  Huvudinriktning: Agilt & Scrum  Arbetat agilt sedan 2008  Bakgrund i CRM, integrationsprojekt & webportaler
 4. 4. Vilka jobbar eller har jobbat enligt/med ?  Lean  Agilt
 5. 5. Utmaningen Mer innovativa produkter och tjänster på kortare tid! Sänk kostnader Öka effektiviteten
 6. 6. Hur hänger LEAN och AGILT ihop? LEAN AGILT SCRUM SCRUM AGILT
 7. 7. Enligt: Forrester Research Inc. VAD HINDRAR DEM | 3 största utmaningarna för innovation i företaget: RESURS BEGRÄNSNINGAR (TID OCH MEDARBETARE) BUDGET BEGRÄNSNINGAR INGEN STRUKTURERAD INNOVATIONS PROCESS ELLER BRISTER PÅ METODER
 8. 8. Ordning & reda främjar innovationen
 9. 9. Lean innovation handlar om att arbeta effektivt med kunskap! Göra rätt saker YTTRE EFFEKTIVITET HÖG LÅG HÖG INRE EFFEKTIVITET Göra saker rätt
 10. 10. ”Mellan 60 och 90 % av all arbetstid i en utvecklingsorganisation går bort på aktiviteter som inte är värdeskapande för kunden”
 11. 11. Nycklar till Lean Innovation, vår erfarenhet! 1. Se saker och ting ur kundens perspektiv! Gemba v 2. Visualisera v 3. Tillåt risker v 4. Puls & Takt v 5. Prototyper v
 12. 12. Utmaningen Många företag har befintliga projektmodeller som har förfinats och företagsanpassats under lång tid och som man inte gärna vill frångå.  Men – varför inte börja i liten skala och blanda?  Ta delar från de modeller som passar organisationen / verksamheten bäst  Använd flera modeller, låt dem komplettera varandra  Två sätt:  Ovanifrån  Underifrån
 13. 13. Cynefin-modellen KOMPLEX KOMPLICERAD Undersöka Uppfatta Reagera FRAMVÄXANDE Uppfatta Analysera Reagera VEDERTAGEN Oordning KAOTISK ENKEL Agera Uppfatta Reagera OKÄND Uppfatta Kategorisera Reagera KÄND När räcker det med ”en vanlig” projektledare och när behövs en agil projektledare? Det är komplexitetsnivån avgör!
 14. 14. Bara köra så det ryker? Att man arbetar mer agilt, flexibelt bör inte innebära att man slutar helt med projektstyrning. Styrgrupper • • • • – Projektkontor ekonomi resursplanering ser till att rätt projekt prioriteras riktlinjer för bland annat arkitektur …LEAN
 15. 15. Om möljigt börja med LEAN som grundfilosofi och följ upp med Agilt som en projektmetodik
 16. 16. Oscar.soderstrom@sigma.se Christel.lundberg@sigma.se

×