Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Magnus Andersson och Niclas Stoldt, Sigma om b2 metoden, Från löst snack till rätt beslut

4,681 views

Published on

Vad kännetecknar rätt beslut och hur kommer man dit i praktiken? Vi visar hur strategiska och verksamhetsnära beslut bör tas för bästa resultat. Från problemställning, framtagning av lösningsalternativ, till fattande av rätt beslut. När du lämnar lokalen är du fylld med energi och idéer för att fatta rätt beslut.

Niclas Stoldt konsultar inom verksamhetsutveckling genom att bl.a. hjälpa kunder med gemensamma vägval och att genomföra dessa. Niclas är chef för vår konsultgrupp Business Analysis. Magnus Andersson är Senior Advisor inom verksamhetsutveckling med en spets inom Läkemedelsbranschen. Idag hjälper Magnus vår kund Hennes & Mauritz sedan en längre tid med Enterprise Architecture och processetablering.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Magnus Andersson och Niclas Stoldt, Sigma om b2 metoden, Från löst snack till rätt beslut

 1. 1. Från löst snack till rätt beslut En verksamhetsutvecklares vardagMagnus Andersson Niclas Stoldt
 2. 2. Vanliga situationer vid beslut Tidspress Otydliga beslutsvägar Prestige/IntrigerFörutbestämt Motvilja Komplex problemställning ”Magkänslan räcker” ”Förankring onödig”
 3. 3. Principer för bra beslut Rätt hatt påGemensam ram Respektera tiden Bjud in Varför Alla frön i marken
 4. 4. B2-metoden(Bra beslut på två dagar) 4. Värdera lösningsförslagen B2-metoden 3. Ta fram lösningsförslag 2. Sätt styrande egenskaper 1. Fastställa uppgift och fakta
 5. 5. 4. Värdera lösningsförslag 1. Fastställ uppgift och fakta 3. Ta fram lösningsförslag 2. Sätt styrande egenskaper 1. Fastställa uppgift och fakta Övergripande beskrivning och detaljer Mål & Sluteffekt BeslutsprincipKvalitet Kapacitet Autokrati Resultat? Demokrati Konsensus Kostnad Deltagare
 6. 6. 4. Värdera lösningsförslag 2. Sätt styrande egenskaper 3. Ta fram lösningsförslag 2. Sätt styrande egenskaper 1. Fastställa uppgift och faktaAvgörande egenskaper och önskvärda effekter med vald lösning och beslutVälj rätt tillvägagångssätt beroende på situation: Exempel Kriteriematris- Fråga verksamheten. Intervju, enkät- Workshops- Iakta vardagen i verksamheten- Studiebesök kunder- Studera konkurrenterSamsyn kring respektive egenskaps betydelse
 7. 7. 4. Värdera lösningsförslag 3. Ta fram lösningsförslag 3. Ta fram lösningsförslag 2. Sätt styrande egenskaper 1. Fastställa uppgift och faktaSammanställ samtliga, inklusive befintliga, lösningsförslagBeskriv lösningsförslagen med hjälp av de styrande egenskapernaTillvägagångssätt:- Främja kreativitet- Skilj på känsla och logik- Främja kritiskt tänkande- Nyttja referensgrupp
 8. 8. 4. Värdera lösningsförslag 4. Värdera lösningsförslag 3. Ta fram lösningsförslag 2. Sätt styrande egenskaper 1. Fastställa uppgift och fakta Analysera och jämför de olika lösningsförslagen utifrån de styrande egenskapernaTillvägagångssätt:- Synliggör känslans makt Thinking hats (De Bono)- Använd känsla och logik rätt- Byt perspektiv Exempel KraftfältsanalysExempel Kriteriematris
 9. 9. 4. Värdera lösningsförslag 5. Besluta 3. Ta fram lösningsförslag 2. Sätt styrande kriterier 1. Fastställa uppgift och fakta Avsluta arbetet genom att ta beslutKvalitet Kapacitet Resultat Kostnad Autokrati Demokrati Konsensus
 10. 10. Nyttja verksamhetens beslutsförmåga 4. Värdera lösningsförslagen B2-metoden 3. Ta fram lösningsförslag 2. Sätt styrande egenskaper 1. Fastställa uppgift och faktaKontakta oss gärna:niclas.stoldt@sigma.se, tel: 0703 79 15 35magnus.andersson@sigma.se, tel: 0730 31 67 99

×