Katerina Landin & Marie Klemets från processer till mobila lösningar, en resa i tiden

4,240 views

Published on

Fastighetskontoret i Göteborgs stad har med ett processorienterat utvecklingsarbete effektiviserat förvaltningsprocesser med mobilitet som möjliggörare. Genom en mobil iPad-lösning, som Sigma varit med att ta fram, kommer arbetet med tillsyn och skötsel att underlättats. Ta chansen att få veta mer om hur det gick till!

Katerina Landin arbetar som managementkonsult och har flerårig erfarenhet från verksamhetsutveckling inom forskning, universitet och kommun. Marie Klemets är chef för Sigmas managementkonsulter i Väst. Hon har själv en gedigen bakgrund inom organisations- och verksamhetsutveckling, med flera böcker inom området på sitt samvete.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Katerina Landin & Marie Klemets från processer till mobila lösningar, en resa i tiden

 1. 1. SIGMA TjänsterFrån processer till mobila lösningar - en resa i tiden Katerina Landin Marie Klemets
 2. 2. ~340 bebyggda fastigheter Tillsyn & Skötsel 2
 3. 3. Dagens resa1. Resultat och effekter2. Tillvägagångssätt3. Summering 3
 4. 4. Så här spännande är det med processutveckling! 4
 5. 5. 5
 6. 6. Systematiskt processorienterat kvalitetsarbete Smarta arbetssätt 6
 7. 7. Från problem till effekter KVALITET SÖKBARHET BESLUTSUNDERLAGTIDSBESPARING SÄKRARE7BUDGET SPARA MILJÖN
 8. 8. Existensberättigande 8
 9. 9. Var började resan?Kvalitet i förvaltning:Att tydliggöra förvaltningsorganisationens processer och rutinerdär processynsättet är grundläggande.Utifrån processerna och det värde de skapar utformas sedanrutiner, roller och ansvar.Planering och prioritering på lång sikt 9
 10. 10. Skulle du vilja varakund till det du gör?? 10
 11. 11. Vår metod Utarbeta Genomföra Kvantifiera förbättringsförslagAnalysera nuläget beslutade processen och önskad förbättringar framtida process Utarbeta Genomföra Analysera Kvantifiera förbättringsförslag och önskad beslutade nuläget processen framtida förbättringar process 11
 12. 12. NulägesanalysMENTALA SKÖTSELPLANER! 12
 13. 13. Vägen framåt Kvantifiering Vision 7 Ta emot plan inkl. Stämma av mot Finns tillräckligt med Informera om resurser? Ja tider för befintliga resurser resursläget resursplanering 5 Möte Nej 4 Sammanställa Utvärdera insamlad 3 6 Utföra besiktning infomaterial fakta mot generella Beställa besiktning Tids och kostnads- (med generella skötsellistan. Vid listan som grund) behov uppskatta varje Nej skötsel och tillsyns Informera berörda 8 Uppföljningsmöte om resurser ej räcker till 4 åtgärd (som ev. inte Utvärdera insamlad täcks in av avtal) 2 3 Finns Sammanställa 3 fakta mot generellaTa fram FFs mål Ta fram fakta om besiktningsprotokoll Ja infomaterial Ja tillgängligt Kalla till möte skötsellistan med objektet objektet (med generella Anpassa skötselplan Anpassa skötselplan listan som grund) 6 Tidsuppskatta varje Lösa med intern Upphandla externa Kapa frekvens Nej resurser? Nej börskötsel? Nej Rekrytering? Ja Rekryteringsprocessen 4 skötsel och tillsyns förflyttning?- Sammanställa Utvärdera insamlad åtgärd infomaterial fakta mot generella skötsellistan Anpassa skötselplan Ja Ja (med generella 6 Anpassa skötselplan listan som grund) Gör ev. kostnadsbedömning Uppdatera FFBeda för externa åtgärder Upphandla externa med rätt tekniker som hamnar resurser XXXXX per objekt utanför avtal Skötselplan Nej samt Ja Beställning till Nej skötsel- processen 10 7 9 Göra slutlig Externa åtgärder Stämma av mot Ta emot plan inkl. utanför avtal? Ja Inom budget Ja Återkoppla mot sammanställning i budgeten tider för remiss objektmålen FFBeda el liknande system. Nej 13
 14. 14. Skötselplaner - mobilitet 14
 15. 15. Kritiska framgångsfaktorerLedningens stöd Engagemang Extern drivning 15
 16. 16. Kritiska framgångsfaktorerLedningens stöd Engagemang FOKUS & TEMPO Extern drivning 16
 17. 17. Beslutsunderlag Pengabesparing Det blir ett nytt roligare sätt att Tidsbesparing jobba på Sparar miljön Ett sätt att göra Vi sparar tid rätt saker Vi får tydlighet i Kan vi inte gå ut vad som skall och handla våra göras Tack snälla för att iPads nu?! ni hjälpt oss ta fram det härKvalitet Sökbarhet 17
 18. 18. Nästa steg 18
 19. 19. Processutveckling är grunden till bra verksamhetsnära appar 19
 20. 20. 20

×