Hållbar IT - Stor potential för innovationer

1,441 views

Published on

Hållbar IT spelar en allt mer betydelsefull roll i utvecklingen av framtidens affärsmodeller och verksamheter. Miljöperspektivet kan hjälpa er att minska kostnader, locka nya medarbetare och kunder samt öka era intäkter. Hållbar IT skapar kreativa IT-lösningar och nya affärer. Carl-Harald och Christina tar upp exempel på lyckade projekt och beskriver en ny svensk standard inom Grön IT.

Se även videon av föredraget:
http://www.youtube.com/watch?v=N4Hytpwl2M0&feature=share&list=PLsW4-2oyWnurjYdGf9gx50MxnP_STlAxt&index=4

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,441
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hållbar IT - Stor potential för innovationer

 1. 1. Hållbar IT Potential för Innovationer 29/11 2013 Carl-Harald Andersson Christina Hjort
 2. 2. Christina Hjort  Kvalitets- & miljöchef på Sigma AO IT&M sen 2009  Lång erfarenhet som konsult och projektledare, bl a på Telia samt kvalitetssäkring & koordinering av projekt på Volvo  IPMA B Certifierad senior projektledare  Deltar i ISO-standardutveckling inom projektledning ISO 21500, portfölj- & programstyrning
 3. 3. Carl-Harald Andersson  Managementkonsult på Sigma sedan juni 2013  Tidigare bl.a. Hållbarhetschef, AO-chef, medlem i Tietos koncernledning  Internationellt arbete i 14 länder (Nordamerika, Europa, Asien)  Strategi, förvärv, organisations- & affärsutveckling på affärsenhet, affärsområde såväl som koncernnivå (18.000 anst. 27 länder)  Medlem i SIS/TK550, tekniska kommittén för en ny Hållbar IT-standard
 4. 4. Agenda idag Vad är en Hållbar IT & relationen till innovationer, Bakgrund, Definitioner & Viktiga begrepp Vad händer inom området? Trender? Hur kommer man igång? Exempel från föregångare. Svensk standard för Grön IT är på väg.
 5. 5. Definition av Innovation Enligt Vinnova: en Innovation är något som människor använder (tagits i bruk) medan en uppfinning bara behöver vara en teoretisk tanke En innovation är resultatet av en innovationsprocess, och kan vara nya framgångsrika produkter, tjänster eller processer.
 6. 6. IT - Olika miljöproblem Hårdvaran kräver råvaror, energi, mänskliga resurser, transporter… Användningen av IT i samhället orsakar CO2- utsläpp & skapar avfall
 7. 7. IT och hoten mot välfärden idag  IT förbrukar redan nu lika mycket energi som flyget  Brist på de specifika metaller som behövs – konflikthärdar bildas  Människor skadas vid okontrollerad manuell återvinning  Klimatförändringar pågår, liksom annan miljöpåverkan  Energi-/Klimatkriser kan ge ekonomiska kriser  Prognos*: 3 ggr mer CO2 från IT 2020 (*GeSI)
 8. 8. IT och hoten mot välfärden idag  IT förbrukar redan nu lika mycket energi som flyget  Brist på de specifika metaller som behövs – konflikthärdar bildas  Människor skadas vid okontrollerad manuell återvinning  Klimatförändringar pågår, liksom annan miljöpåverkan  Energi-/Klimatkriser kan ge ekonomiska kriser  Prognos*: 3 ggr mer CO2 från IT 2020, men IT kan spara 7 ggr mer i andra sektorer  Vi måste möta hoten med riktade åtgärder  IT har en bra potential att bidra! (*GeSI)
 9. 9. Vad är Hållbar IT/Grön IT? Alla åtgärder som gör att nettopåverkan på klimat och miljö från IT blir positiv Negativ påverkan minimeras, positiva möjligheter stärks Hållbart – även sociala frågor Ambition, mål & krav höjs med tiden
 10. 10. Vi fortsätter i agendan Vad är en Hållbar IT & relationen till innovationer, Bakgrund, Definitioner & Viktiga begrepp Vad händer inom området? Trender? Hur kommer man igång? Exempel från föregångare. Svensk standard för Grön IT är på väg.
 11. 11. Framtiden för grönt enligt Forrester
 12. 12. Fakta: CSR-trenden fortsätter  Carbon Disclosure Project (CDP) S&P 500: 92% styrelse/verkställande nivå 2012 behandlar miljö/klimatfrågor (2011 – 86% )  83% av CDP S&P 500 har integrerat klimatförändringar i sin riskhantering 2012 (75% - 2011)  74% har identifierat substantiella affärsmöjligheter inom klimat-området 2012 (69% - 2011)  >95% av de 150 största europeiska företagen har hållbarhetsrapportering på sin hemsida
 13. 13. Hållbara investeringar i Europa (~70%) SRI i EU, Miljarder € 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2002 2005 2007 Källa: Eurosif, European SRI Study 2010 and 2012 2009 2011
 14. 14. God CO2-hantering ger ökat börsvärde? Ekonomisk avkastning (värde, utdelning etc.) Nordic CDLI jämfört med Nordic 260
 15. 15. Vi fortsätter i agendan Vad är en Hållbar IT & relationen till innovationer, Bakgrund, Definitioner & Viktiga begrepp Vad händer inom området? Trender? Hur kommer man igång? Exempel från föregångare. Svensk standard för Grön IT är på väg.
 16. 16. Hållbarhetsarbete & rapportering, hur kommer man igång? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Gör en väsentlighetsanalys (intern & extern) Involvera era viktigaste intressegrupper Fastställ hållbarhetsmål på kort, medium & lång sikt Välj indikatorer, mät och följ upp Engagera & utbilda personalen, skapa incitament Ställ krav på leverantörerna Sätt samman en balanserad rapport som redovisar hållbarhetsarbetet, mål/visioner, resultat och framtida planer. Återkoppla till tidigare mål/rapport. -> 1
 17. 17. Svensk standard för Hållbar IT  SIS TK 550 startade hösten 2010  Mål – ”Uppmuntra & ta fram den enorma potential som finns för att förbättra miljöprestanda med hjälp av IT”  Direkt - ”Hållbara IT system”  Indirekt - ”Användning av Hållbar IT”  15 organisationer deltar. Klar i början av 2014  Är förberedd för en internationell fortsättning och samarbete med internationella organ är inledd m/sis-tk-550
 18. 18. Exempel – e-learning till Folktandvården  Nytt arbetssätt pga ny lag skulle kommuniceras till alla anställda  Lösning: en mobil e-learning med hög flexibilitet  Besparing (miljö & ekonomi): ca 24 500 arbetstimmar för 7000 anställda, plus resor  Mervärde: e-learningen är fortsatt tillgänglig för alla, t ex nyanställda, på Folktandvårdens hemsida
 19. 19. Vad gör Telia? Eftersom Telia hela tiden följer upp resultaten av miljöarbetet så finns det mängder av statistik. Här är några nyckeltal för perioden 2001–2008:  Minskat tjänsteresandet med 50 %  Minskat kontorsytan per anställd med 50 %  Minskat koldioxidutsläppen med 70 %  Sänkt den årliga resekostnaden med över 130 miljoner kronor  Sänkt den totala energiförbrukningen med mer än 30 %
 20. 20. IT i grön verksamhetsutveckling  Distansarbete & distansmöten – IT-stöd för globalt samarbete  Mobilitet – appar, smartphone/platta minskar transporter  BYOD – privat IT-utrustning höjer effektivitet & minskar volymer  Aktivitetsbaserad arbetsplats minskar ytbehoven  Molnbaserade tjänster optimerar applikation & drift Innovativa IT-lösningar ger nya hållbara affärsmodeller
 21. 21. IT i grönare energiförsörjning  Smart Grid – – – – Mätning & optimering av nät Tvåvägskommunikation mellan producent & konsument Smart prissättning som stödjer optimeringen & ”smarta hem” Jämnar ut belastningen (minskar toppbelastning och därmed produktion)  Smart Buildings – – – – – Bra energivärden i grunden & kanske solpaneler på taket Anslutet & del av smart nät Använder IT för att styra el, ventilation, värme, solskydd, belysning etc IT-stöd för förvaltning & underhåll Kommunicerar mätvärden för att påverka vanor
 22. 22. Gröna datacenter  Använd frikyla (kall utomhusluft vintertid)  Använd kallt havs- eller sjövatten för kylning  Återvinn energi, ta vara på värmen från servrar och annan utrustning direkt eller via fjärrvärmenät  Ett datacenter kan förse ett helt bostadsområde (1500 småhus) med värme. >50% av datacentrets totala energiförbrukning kan återvinnas  Använd rörelseenergi (svänghjul) för backup
 23. 23. Vilka gröna IT-möjligheter lockar?  Kostnader för energi, transporter, arbetstid – kan sänkas!  Långsiktiga risker för produktion och marknad minskar  Kunder, samhälle, anställda & ägare kräver ansvarstagande – och gynnar de företag & organisationer som tar ansvar  Innovationer och nya affärsmöjligheter skapas när IT befruktar andra verksamheter
 24. 24. Hindren?  Befintlig affärsmodell/affärslogik  Vanans makt  Mer naturligt ”tjäna nya pengar” än att spara  Befintliga avtalsupplägg, t ex el ingår i hyra  Befintliga installationer/automatik (för t ex belysning)  Befintliga anställningsvillkor  Investeringar kan behövas  Se hindren som outforskade affärsmöjligheter! Med IT och nya processer kan man utnyttja dem för att nå nya positioner
 25. 25. Innovationsmöjligheterna är stora*:  E-handel Mobilitet, distansaktiviteter & virtuella möten En timmas flygresa = 7 års telefonmöte (telefonisystemets livscykel) i CO2  ”Virtuella varor” (t ex e-böcker)  Intelligenta transportsystem  Smart avfallshantering & återvinning  Smarta byggnader & IT i fastighetsförvaltning  IT-styrd energiförsörjning  IT i produktionssystemen * Områden med hög potential enligt bla a Gartner 2006, Climate Group 2008
 26. 26. Install hope, utställning på Landvetter flygplats feb-mars 2014 om hållbar utveckling Tack för ordet ! carl.harald.andersson@sigma.se christina.hjort@sigma.se
 27. 27. Några viktiga begrepp & förkortningar             CSR = CR = Hållbarhet = Corporate Social Responsibility, miljömässigt, social & ekonomisk ansvar UN Global Compact = 10 viktiga principer från FN CoC = Code of Conduct (uppförandekod) GRI = Global Reporting Initiative, global redovisningsstandard CoP = Communication on progress, Global Compac’s redovisningsstandard ISO 14001 = global miljöledningsstandard EMAS = Europeisk miljöledningsstandard ISO 26001 = Global standard för social ansvarstagande CDP = Carbon Disclosure Project, miljörankingsinstitut (> 5000 ) CDLI = Leadership Index (lista av de 10% med högst CDP poäng) DJSI = Dow Jones Sustainable Index FTSE 4 Good = Engelskt hållbarhets index
 28. 28. Web-sidor  Hållbar IT-standard: http://www.sis.se/ledningssystem/sis-tk-550  IT- & Telekomföretagens sajt om Grön IT: http://www.anvandgronit.se/  Miljöstyrningsrådet, med bl a info om upphandling: http://www.msr.se/  Business Region Gbg, med bl a bra exjobbrapport: – http://www.businessregion.se/huvudmeny/branschutveckling/ict/regionalspetskompetens/gro nithallbarit.4.59d0b2e412ba93bef408000181.html  Install Hope, hållbarhetsinitiativ http://www.installhope.com/  Carbon Disclosure Project https://www.cdp.net  Hållbart företagande: http://www.regeringen.se/sb/d/2657  UN Global Compact initiative: www.unglobalcompact.org/  GeSi, Global e-Sustainability Initiative: http://gesi.org/About_ICT_sustainability

×