SISTEM MODULAR : 942 GEOGRAFIkajian luar

4,265 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,265
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
40
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SISTEM MODULAR : 942 GEOGRAFIkajian luar

 1. 1. 1
 2. 2. Objektif Penilaian Kajian luar Geografiadalah untuk :Menilai keupayaan calon dalamTIGA kemahiran berikut: 2
 3. 3. KAJIAN LUAR MENILAI KOMBINASI TIGA ELEMEN BERIKUT: MINDS HANDS ON ON KAJIAN LUAR HEART ON
 4. 4. 4
 5. 5. 5
 6. 6. 6
 7. 7. 7
 8. 8. 8
 9. 9. 9
 10. 10. 10
 11. 11. 11
 12. 12. 12
 13. 13. 13
 14. 14.  Memastikan calon dibimbingPENGETUA dan diselia oleh guru  Memastikan pelaksanaan kajian luar dilaksanakan mengikut arahan yang ditetapkan oleh MPM 14
 15. 15.  Memastikan calon memahami arahan kajian luar  Memastikan calon menjalankan kajian luar mengikut tempoh waktu yang ditetapkanGURU GEOGRAFI  Memastikan calon menghasilkan laporan kajian luar secara individu  Membimbing calon dari aspek berikut:  pemilihan soalan dan kawasan kajian  pemilihan kaedah dan peralatan yang sesuai  mengenal pasti sumber maklumat yang sesuai  Memantau dan membimbing calon menjalankan aktiviti kajian luar 15
 16. 16.  Memahami arahan menjalankan kajian luar  Menjalankan kajian luar dalam tempoh yang ditetapkan  Menghasilkan laporan kajian luar secara individu  Memilih soalan, memahami skop tugasan, danCALON merancang jadual kerja  Mengenal pasti lokasi yang sesuai  Mengenal pasti kaedah penyelidikan yang sesuai  Mencari maklumat, memproses data, dan menghasilkan laporan kajian luar  Menghantar laporan kajian luar mengikut tarikh yang ditetapkan 16
 17. 17. APAKAH YANG DITERIMA DARI MPM ? 1 Soalan kajian luar (Dua soalan – pilih satu 2 Panduan pelaksanaan kajian luar PANDUAN PELAKSANAAN Pemilihan lokasi kajian & PENILAIAN Gerak kerja sebelum kajian KAJIAN LUAR Gerak kerja semasa kajian Gerak kerja selepas kajian Borang yang berkaitan 3 Panduan penilaian dan penskoran markah kajian luar17
 18. 18. KAJIAN LUAR DIBUAT SECARA BERKUMPULAN (4- 5) ORANG TETAPI LAPORAN DIBUAT SECARA INDIVIDU KERANA PENILAIAN MARKAH SECARA INDIVIDU. 18
 19. 19. TINDAKAN GURU SETELAH MENERIMA PANDUAN KAJIAN LUAR DARI MPM PERSIAPAN SEBELUM 1 KE LOKASI KAJIAN •Memberi taklimat kepada HANTAR MARKAH KE MPM semua calon 5 •Memilih soalan dan lokasi •Membuat persiapanMENILAI/PEMARKAHAN logistik• Menilai laporan kajian calon • Meninjau lokasi kajian•Menilai hasil pembentangancalon 2•Menilai kemahiran manipulatif SEMASA DI LOKASI• Menilai kemahiran insaniah KAJIAN 4 •Membimbing calon melaksanakan aktivitiSELEPAS DI LOKASI KAJIAN kajian 3•Membimbing calon menulis •Menilai kemahiranlaporan kajian insaniah 19
 20. 20. 20
 21. 21. Perancangan dan Tempoh Tindakan Guru Tindakan Calon Pelaksanaan AktivitiDua Manual guru • Guru memuat turun • Menerima soalanminggu akan manual bersama- tugasansebelum dimuatnaik sama soalan kajian • Memahami skoppenggal 2 dalam portal luar tugasan kajian luarberakhir MPM ( • Memberi taklimat • Merancang jadual www.mpm. tugasan kepada kerja edu. my) calon • Memilih soalan dan menetapkan lokasi kajian 21
 22. 22. Mei - Jun Persiapan • Membuat tinjauan Persiapan awal seperti: sebelum ke awal lokasi •Kewangan lapangan • Menyediakan surat- •Kebenaran penjaga menyurat •Perancangan kerja • Menghubungi agensi •Agihan dan struktur yang berkaitan organisasi kumpulan • Menyediakan •Menyediakan kerangka pengangkutan dan tugasan guru pengiring •Penyediaan peralatan dan • Menyediakan instrumen seperti borang peralatan dan soal selidik instrumen kajian •Mencari sumber rujukan • Mengurus sumber seperti sumber primer dan kewangan sekunder • Menjelaskan kepada calon tentang elemen kemahiran insaniah (soft skills) yang akan dinilai • Menilai kemahiran insaniah 22
 23. 23. Jun Perlaksanaan • Membimbing • Mengumpul data kajian di calon dan maklumat lapangan melaksanakan melalui aktiviti di pemerhatian, lapangan pencerapan, • Menilai kemahiran pengukuran, temu insaniah (soft bual, dan kaji skills) selidik • Memperolehi data dan maklumat dari sumber sekunder 23
 24. 24. Julai Penulisan • Menjelaskan item- • Menyusun dapatan laporan kajian item yang dinilai (data dan maklumat) setelah kembali dalam penulisan mengikut keutamaan dari lapangan laporan kajian dan struktur tugasan • Membimbing calon • Memproses, mentafsir, menulis laporan manganalisis, dan mengikut format merumus data dan yang ditetapkan maklumat • Menilai • Mempersembahkan progres/kemajuan data dan maklumat hasil penulisan calon dalam bentuk peta, secara berterusan jadual, graf, carta dan lain-lain yang bersesuaian 24
 25. 25. Julai Penulisan • Memperbaiki • Membincangkan laporan kajian kelemahan dan dapatan hasil kajian setelah kembali membimbing calon dan menghubungkait dari lapangan membuat dengan teori yang penambahbaikan dipelajari sehingga • Setiap calon menulis memperolehi markah laporan yang lengkap yang maksimum mengikut format yang • Menetapkan tarikh ditetapkan akhir penghantaran • Menyemak dan laporan kajian luar membuat mengikut arahan penambahbaikan Majlis Peperiksaan laporan kajian luar Malaysia • Menilai kemahiran insaniah 25
 26. 26. September Penskoran • Menerima laporan • Semua calon kajian luar kajian luar daripada menghantar laporan setiap calon kajian luar masing- • Membuat penilaian masing kepada guru dan pemarkahan bagi setiap calon mengikut kriteria penilaian yang ditetapkan oleh MPM • Menilai kemahiran manipulatif • Menilai kemahiran insaniah • Hantaran markah ke Majlis Peperiksaan Malaysia mengikut tarikh yang ditetapkan 26
 27. 27. Oktober Penyelarasan markah oleh Penyelaras (3 minggu Negeri/Daerahsebelumpeperiksaanbertulis) 27
 28. 28. 28
 29. 29. KAWASAN KAJIAN  Lembah sungai  Cerun  Pinggir pantai  Tanah tinggi  Tanah pamah SISTEMGEOMORFOLOGI GEOMORFOLOGI FOKUS KAJIAN Proses Faktor Kepentingan Impak Cadangan 29
 30. 30. KAWASAN KAJIAN Stesyen kaji cuaca @ Stesyen kaji iklimSISTEM ATMOSFERA2. ATMOSFERA FOKUS KAJIAN  Suhu  Hujan  Angin  Sejatan  Litupan awan  Tekanan udara  Kelembapan bandingan 30
 31. 31. KAWASAN KAJIAN  Luar bandar  Bandar  Perumahan  Perindustrian  Pertanian  Kawasan bencana (banjir, kemarau, pencemaran air)SISTEM HIDROLOGI FOKUS KAJIAN  Permintaan dan bekalan air  Kejadian banjir, kemarau, dan pencemaran air  Impak ke atas alam sekitar  Cadangan mengatasi 31
 32. 32. KAWASAN KAJIAN  Hutan  Tasik  Sungai  Pinggir pantai  Paya  Ekosistem buatan manusiaSISTEM EKOLOGI FOKUS KAJIAN  Komponen asas ekosistem  Gangguan ekosistem  Pemeliharaan dan pemuliharaan ekosistem 32
 33. 33. 33
 34. 34.  Taburan (Lokasi, pola, kepadatan, komposisi kaum)  Ciri penduduk (kadar kelahiran, kadar kematian, struktur umur, jangka hayat, nisbah tanggungan)PENDUDUK  Migrasi (Arah alir, isipadu, komposisi, faktor, masalah, dan cadangan mengatasi)  Kaitan penduduk dengan ekonomi (impak aktiviti penduduk dan cadangan mengatasinya
 35. 35. Ciri aktiviti ekonomi Faktor yang mempengaruhi letakan & perkembanganPEMBANGUNAN Kepentingan/sumbangan EKONOMI & IMPAK ALAM Masalah dan isu SEKITAR Program pembangunan Impak ke atas alam sekitar Langkah pengurusan 35
 36. 36. TRANFORMASI DESA & PEMBANDARAN TRANSFORMASI DESA Pelbagai jenis aktiviti ekonomi desa Faktor yang mempengaruhinya Interaksi desa – bandar Impak interaksi desa bandar Program pembangunan dan pemodenan desa Masalah dan isu pembangunan desa Kesan pembangunan desa terhadap alam sekitar fizikal Langkah mengurangkan kesan pembangunan desa ke atas alam sekitar fizikal.
 37. 37. TRANFORMASI DESA & PEMBANDARAN PEMBANDARAN Pelbagai fungsi bandar Kawasan pengaruh bandar Perkembangan bandar Masalah dan isu pembandaran Impak pembandaran terhadap alam sekitar fizikal Langkah mengurangkan impak pembandaran terhadap alam sekitar fizikal 37
 38. 38. KAEDAH KAJIAN LUAR Data primer diperoleh di lapangan melalui kaedah: ● Pemerhatian Sumber ● Pencerapan primer ● Pengukuran ● Senarai semak SUMBER ● Temu bualMAKLUMAT ● Kaji selidik/soal selidik Diperoleh dari laporan/perangkaan Sumber seperti: sekunder ● Jabatan Perangkaan Malaysia ● Jabatan Meteorologi ● Jabatan Alam Sekitar ● Agensi kerajaan yang lain 38 ● Agensi swasta
 39. 39. 39
 40. 40. Peralatan KegunaanPeta topografi  Menentukan lokasi Membuat peta lakar kawasan kajianBorang soal selidik  Menemubual respondenPancang jajar  Menjajarkan sesuatu pengukur linear semasa mengukur profil  Mengukur ketinggian ombak serta tempohnyaPita ukur  Mengukur jarakKompas prismatik  Menentukan orientasi profil yang diukurAlat GPS (Global  Menentukan letakan, ketinggian,Positioning System) dan arahHigrometer putar  Merekodkan suhu kering, suhudan air suling basah, dan mengira kelembapan bandingan 40
 41. 41. Peralatan KegunaanTermometer Sixes,  Mengukur unsur cuacatolok hujan,anemometer, alatpelindungStevenson, danbarometerAlat aras Abney  Merekodkan ketinggian sesuatuatau klinometer poin yang diukurSuuntoAlat tulis  Merekodkan setiap pencerapan atau pengukuran di lapanganKamera  Merakam gambar sebagai bukti tempat itu dan bahan sokongan kajianAlat perakam suara  Merakamkan suara responden 41
 42. 42. 42
 43. 43. 43
 44. 44. 44
 45. 45. 45
 46. 46. 46
 47. 47. 47
 48. 48. 48
 49. 49. 49
 50. 50. 50
 51. 51. 51
 52. 52. MarkahBil. Kriteria Penilaian Peratus (%) penuh 1 Pengenalan/Tajuk kajian 1 2 2 Objektif kajian 1 2 3 Lokasi/kawasan kajian 5 10 4 Kaedah kajian 2 4 5 Hasil kajian dan perbincangan 24 48 6 Penutup/rumusan kajian 2 2 7 Senarai rujukan 1 2 8 Lampiran 1 4 9 Kemahiran manipulatif 3 610 Kemahiran insaniah 5 1011 Pembentangan 5 10 JUMLAH MARKAH 50 100
 53. 53. 53
 54. 54. Penskoran/Bil. Kriteria Pemerihalan markah 1 Pengenalan / Tajuk Kajian •Menulis tajuk sahaja 0 Contoh: •Menulis tajuk lengkap Kegiatan ekonomi dengan menyatakan 1 dan impaknya ke atas lokasi secara jelas alam sekitar fizikal di Bandar Jengka, Pahang 54
 55. 55. PenskoranBil. Kriteria Pemerihalan / markah 2 Objektif Kajian •Jenis Kegiatan ekonomi •Menyatakan dua 0 •Kepentingan/sumbangan objektif atau kegiatan ekonomi terhadap kurang pembangunan setempat •Menyatakan 1 •Impak ke atas alam sekitar 3 objektif atau fizikal lebih •Cadangan/langkah mengatasinya 56
 56. 56. Contoh Objektif kajianSecara khusus, kajian ini bertujuan untuk:* Mengenal pasti jenis kegiatan ekonomi yang dijalankan di bandar Jengka.* Menilai kepentingan/sumbangan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan setempat.* Menjelaskan impak yang dialami oleh alam sekitar fizikal akibat kegiatan ekonomi yang dijalankan di bandar Jengka, Pahang.* Mencadangkan langkah-langkah untuk mengatasi impak di atas.Note: Pecahan objektif dibuat mengikut kehendak soalan kajianLuar.
 57. 57. Penskoran/ MarkahBil. Kriteria Pemerihalan penuh markah 3 Lokasi/Kawasan Kajian Huraian kawasan kajian yang meliputi; • Ciri-ciri fizikal peletakan kawasan • Menghuraikan 1 kajian ciri fizikal • Ciri-ciri budaya • Menghuraikan 5 kawasan kajian 1 ciri budaya • Ciri lokasi / kedudukan • Menghuraikan Kawasan kajian ciri lokasi seperti jarak dari 1 kawasan kajian bandar / pekan terdekat 58
 58. 58. Sambungan… Penskoran/ MarkahBil. Kriteria Pemerihalan markah penuh 3 • Peta :  Peta Daerah • Menghasilkan peta 1  Peta kawasan daerah yang kajian lengkap − Tajuk menunjukkan 5 − Petunjuk kawasan kajian − Arah mata • Menghasilkan peta 1 angin kawasan kajian − Bingkai peta yang lengkap 59
 59. 59. CONTOH LOKASI KAJIAN Bandar Jengka yang dahulunya dikenali sebagai bandar Pusat Jengka adalah sebuah bandar kecil yang terletak di daerah Maran dan dikelilingi oleh beberapa buah tanah rancangan yang besar. Di sinilah berpusatnya kawasan Segitiga Jengka yang sangat terkenal dengan ladang kelapa sawit dan getah milik FELDA yang diusahakan oleh para peneroka FELDA. Bandar Jengka terletak di kawasan muka bumi beralun yang disaliri oleh sungai Jengka dan sungai Chenerai yang dikategorikan sebagai cawangan sungai kecil. Secara bandingannya, bandar Jengka adalah sebuah bandar kecil yang diapit oleh tiga buah bandar sederhana iaitu bandar Maran, bandar Jerantut, dan bandar Temerloh. Jarak mutlak bandar Jengka ke bandar Maran ialah 56 kilometer, ke bandar Jerantut 25 kilometer, dan ke bandar Temerloh 48 kilometer. Perjalanan dari Kuala Lumpur dan Kuantan ke bandar Jengka kini menjadi semakin mudah dengan beroperasinya Lebuhraya Pantai Timur pada Ogos 2004.(Lihat peta kawasan kajian di bawah)
 60. 60. LOKASI BANDAR JENGKA DALAM DAERAH MARAN, PAHANG
 61. 61. PenskoranBil Perkara Huraian /markah4 Kaedah Kajian • Menghuraikan salah satu • Kaedah memperolehi kaedah berikut: 1 data primer;  Pemerhatian  Pemerhatian  Temubual  Temubual  Soalselidik  Soalselidik • Menghuraikan salah satu • Kaedah memperoleh data kaedah berikut: sekunder; 1  Rujukan perpustakaan  Rujukan perpustakaan  Sumber Internet  Sumber Internet  Laporan/data sedia ada  Laporan/data sedia ada 62
 62. 62. Contoh kaedah kajianKajian luar ini dilaksanakan melalui tiga kaedah berikut: Pemerhatian dan pencerapan Pemerhatian dan pencerapan dijalankan bagi mengenal pasti punca dan kesan aktiviti ekonomi di bandar Jengka terhadap alam sekitar fizikalnya. Bukti kesan dirakam dengan kamera digital Kaji selidik Kaedah soal selidik dijalankan terhadap 30 orang responden yang terdiri daripada pelbagai peringkat umur, jantina, taraf pendidikan, dan status pekerjaan berdasarkan instrumen yang telah disediakan. Sesi soal selidik mengambil masa 4 jam. Soalan soal selidik berkisar kepada punca dan kesan aktiviti ekonomi terhadap alam sekitar di bandar Jengka. Kajian sumber sekunder (Internet) Internet digunakan untuk mendapatkan maklumat dan informasi tentang kajian kami. Antaranya adalah untuk mendapatkan peta kawasan ,jumlah penduduk bandar Jengka dan lain-lain.
 63. 63. DAPATAN KAJIAN HASIL KAJIAN DAN PERBINCANGANHuraian tentang dapatan kajian yang telahdianalisis; merangkumi punca, proses, danimpak serta membanding, membezakan, danmenilai tentang saling interaksi aspek-aspekfizikal dengan aktiviti manusia atau sebaliknya.Data tentang hasil kajian bolehdipersembahkan dalam bentuk jadual, rajah,graf, dan peta. 64
 64. 64. Penskoran/Bil. Perkara Huraian markah 5 Hasil Kajian dan Perbincangan (a) Kepelbagaian jenis kegiatan ekonomi; • Menghuraikan sekurang- • Pertanian kurangnya 3 jenis kegiatan • Perikanan ekonomi • Perlombongan • Setiap jenis kegiatan ekonomi • Pembalakan yang dihuraikan = 2 markah • Perindustrian • Ciri-ciri kegiatan ekonomi yang perlu dihuraikan seperti; 6 • Perkhidmatan  Taburan/letakan • pelancongan,  Skala operasi • Perdagangan,  Jenis produk • Pengangkutan,  Pemilikan • Kewangan,  Modal • Pendidikan  Buruh • Perniagaan  Teknologi • Pembinaan  Lain-lain • dll 65
 65. 65. Penskoran/Bil Perkara Huraian markah (b) Sumbangan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan kawasan kajian; •Peluang pekerjaan dan • Menjelaskan pendapatan perkapita sekurang- •Peningkatan taraf hidup kurangnya 3 6 •Peningkatan infrastruktur sumbangan •Pemindahan teknologi • Setiap sumbangan •Pertambahan modal yang dihuraikan = 2 markah •Perluasan pasaran •Kualiti dan kuantiti buruh •Dll 66
 66. 66. Penskoran/Bil. Perkara Huraian markah (c) Kesan Kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar kawasan kajian; • Menjelaskan • Pencemaran udara, sekurang- • Pencemaran air, kurangnya 3 kesan ke atas • Pencemaran tanih, alam sekitar • Pencemaran bau dan bunyi, 6 • Setiap kesan • Pencemaran sampah sarap yang dihurai = • Pencemaran sisa toksid. 2 markah • Peningkatan suhu setempat • Hakisan, tanah runtuh, dan tanah tandus, • Banjir kilat, • Ancaman kepupusan kepelbagaian biologi, kemusnahan habitat, dan rantaian makanan 67
 67. 67. Bengkel Pembinaan kenderaan perumahan (10%) 13%Domestik - Perniagaanperumahan borong 12% 16%Perniagaan perindustrian makanan 15% 13% pengangkutan 15% Perniagaan pasar malam 6% AKTIVITI EKONOMI YANG MENYEBABKAN IMPAK ALAM SEKITAR DI BANDAR JENGKA
 68. 68. KESAN –KESAN TERHADAP ALAM SEKITAR FIZIKAL Kesan Bilangan (orang) Peratus (%)Peningkatan pencemaran air 18 45.4Peningkatan pencemaran udara 20 50.0Peningkatan pencemaran bau 28 60.0dan bunyiPeningkatan pencemaran sisa 15 41.8pepejalPerubahan landskap 1 1.8
 69. 69. Impak Aktiviti Ekonomi Terhadap Alam Sekitar Fizikal 1.8 perb landskap 41.8 penc sisa pepejal 60penc. bau & bunyi 50.9 penc. Udara 45.4 penc. Air 0 10 20 30 40 50 peratus (%) 60
 70. 70. Penskoran/Bil. Perkara Huraian markah (d) Langkah mengurangkan kesan Mencadangkan dan kegiatan ekonomi terhadap alam menjelaskan sekurang- sekitar di kawasan kajian; kurangnya 2 langkah iaitu: •Penguatkuasaan undang-undang Langkah perundangan 2 •Amalan pengurusan yang berkesan Langkah pengurusan 2 •Kempen dan pendidikan alam Kempen dan pendidikan 2 sekitar •Grafik dan jadual; Maksimum 4 • Membina jadual yang 1  Jadual lengkap berdasarkan  Carta hasil kajian  Graf • Memaparkan mana-  Rajah 1 mana dua grafik yang  Perincian grafik sesuai dengan jelas dan tepat - Tajuk • Merumuskan jadual dan - Petunjuk 1 grafik yang dipaparkan - Skala - Plotan Maksimum 2 71
 71. 71. Penskoran/Bil. Perkara Huraian markah 6 Penutup/Rumusan Kajian • Rumusan dikaitkan • Merumuskan dengan objektif 1 sahaja  Jenis kegiatan ekonomi  Sumbangannya  Impak ke atas alam sekitar  langkah penyelesaian • Rumusan dikaitkan • Penerapan nilai murni dan dengan objektif, 2 unsur patriotisme nilai murni serta unsur patriotisme 72
 72. 72. Penskoran/Bil Perkara Huraian markah7 Senarai Rujukan • Rujukan tanpa format 0 • Buku-buku rujukan yang betul • Atlas • Internet • Artikel • Melebihi 4 rujukan atau 1  Majalah lebih dengan format yang  Journal betul  Surat khabar  Buletin 73
 73. 73. Format Menulis Rujukan Rujukan yang dinukil dalam teks penulisan hendaklah direkodkan dan selari dengan senarai rujukan mengikut format Gaya Dewan seperti berikut:Barry, R.G. dan Chorley, R.J., 1995. Atmosphere, Weather and Climate. Edisi ke-6. London: Routledge.Chan Ngai Weng, 1995. Asas Kaji Iklim. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.(Sila rujuk senarai rujukan dalam Sukatan pelajaran Geografi hal.46 & 47)
 74. 74. Memasukkan Petikan dalam Teks Penulisan Sistem Pengarang dan Tahun(a) Meletakkan tahun penerbitan dalam kurungan selepas nama pengarang yang dirujuk. contoh: “Menurut Paredis (1993), kaedah penjadualan dalam pelbagai bidang merupakan kekangan utama untuk mengoptimumkan produktiviti”
 75. 75. Memasukan Petikan Dalam Teks Penulisan Sistem Pengarang dan Tahun(b) Jika nama pengarang tidak perlu ditulis dalam ayat, nama pengarang dan tahun perlu dituliskan dalam kurungan pada akhir ayat contoh: “Oleh itu, kaedah penjadualan perlu digantikan dengan satu keadah yang lebih berkesan untuk mengoptimumkan produktiviti (Paredis, 1993).”
 76. 76. Memasukan Petikan Dalam Teks Penulisan Sistem Pengarang dan Tahun(c) Sekiranya bahan sumber yang dirujuk dihasilkan oleh dua pengarang, nama kedua-dua pengarang tersebut perlu ditulis. contoh: “Senggaraan secara berjadual dalam penghasilan kuasa telah lama dikaji oleh Kralj dan Petrovic (1995).”
 77. 77. Memasukan Petikan dalam Teks Penulisan Sistem Pengarang dan Tahun(d) Sekiranya bahan sumber yang dirujuk dihasilkan oleh tiga pengarang atau lebih, hanya nama pengarang pertama dan perkataan et. al perlu ditulis. contoh: “Shafie Deris, et. al. (1999) telah menggunakan pendekatan terkini tersebut dalam menyediakan jadual waktu untuk universiti.”
 78. 78. Memasukan Petikan dalam Teks Penulisan Sistem Pengarang dan Tahun(e) Sekiranya beberapa bahan sumber yang dirujuk dihasilkan oleh pengarang yang sama dan diterbitkan pada tahun yang sama, huruf a, b, c dan seterusnya perlu digunakan untuk membezakan sumber-sumber tersebut. contoh: Lenong (Probonegoro, 2000a), ropeng (Probonegoro, 2000b; Muhadjir dan Halim, 1999), dan hikayat (Probonegoro, 2000c), merupakan hasil seni rakyat tradisional Jawa.
 79. 79. Menulis Bahan RujukanARTIKEL DALAM JURNALHallinger. P dan Murphy, J.F. (1985). “Assessing TheIntructional Management Behavior Of Principal.” TheElementary School Journal, 86(2). 217-247.TESISChew Chee Wan (1993). ”Instructional SupervisionFor Curriculum Implementation: A Case Study Of ASchool.” Universiti Malaya: Disertasi SarjanaPendidikan.
 80. 80. Menulis Bahan RujukanBAHAN SUMBER YANG TIDAK DITERBITKANSalim Sulaiman (2000). ”Peranan Pengetua danPasukan Kerja Untuk Meningkatkan KecemerlanganPendidikan.” PPD Kulai, Johor: Kertas kerja tidakditerbitkan.
 81. 81. Penskoran/Bil Perkara Huraian markah8 Lampiran • Surat pengenalan diri murid, surat kebenaran membuat kajian, surat makluman • Satu lampiran sahaja 0 kepada ibu bapa/penjaga, surat kebenaran kebenaran/ penjaga • Borang temu bual, borang soal • Dua lampiran atau 1 selidik, senarai orang sumber lebih (key responden) • Gambar dapatan kajian 82
 82. 82. Penskoran/ MarkahBil. Perkara Huraian markah penuh 9 Pembentangan (berkumpulan) • Mahir berkomunikasi 1 secara lisan dan tulisan dengan berkesan • Boleh bekerjasama dalam 1 kumpulan, mengorganisasi tugas, dan bekerja sebagai satu pasukan 1 5 • Berupaya mengurus masa mengikut jadual pembentangan 1 • Berupaya meningkatkan keyakinan diri dan bermotivasi 1 • Berupaya menghasilkan pembentangan secara kreatif dan inovatif 83
 83. 83. Penskoran/ MarkahBil Perkara Huraian markah Penuh10 Kemahiran • Mencerap, mengukur, dan 1 Manipulatif mengumpul • Memerhati, menemu bual, 1 dan merekod • Memproses data dan 1 maklumat • Mempersembahkan data 3 1 dan maklumat dalam bentuk grafik • Kemahiran menggunakan 1 ICT 84
 84. 84. Penskoran/ MarkahBil. Perkara Huraian markah Penuh11 Kemahiran • Kemahiran bekerjasama Insaniah dalam kumpulan, mengorganisasi tugas, bekerja 1 sebagai satu pasukan, dan, kemahiran memimpin • Kemahiran mengurus masa 1 mengikut jadual kerja yang ditetapkan dan berkemahiran 5 menyelesaikan masalah 1 • Kemahiran menjalankan kajian secara kuantitatif dan kualitatif, kreatif, dan inovatif 1 • Menyedari dan menghargai tentang kepentingan alam sekitar • Menjalankan kajian secara 1 jujur, amanah, dan beretika 85
 85. 85. 25 KEMAHIRAN INSANIAH (SOFT SKILLS)1. Oral/spoken 14. Creativity communication skills 15. Influencing skills2. Written skills 16. Research skills3. Honesty 17. Organization skills4. Teamwork 18. Problem solving skills5. Self-motivation 19. Multicultural skills6. Work ethic 20. Computer skills7. Critical thinking 21. Learning skills8. Risk-taking skills 22. Detail orientation9. Flexibility 23. Quantitative skills10. Leadership skills 24. Teaching skills11. Interpersonal skills 25. Time management skills12. Work under pressure13. Questions skills
 86. 86. 87
 87. 87. 942/4 STPM GEOGRAFI KERTAS 4 KERJA KURSUS (KAJIAN LUAR) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATION COUNCIL) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)Arahan kepada calon Jawab satu soalan sahaja. ________________________________________________________________ Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak. ©Majlis Peperiksaan MalaysiaSTPM 942/4 88
 88. 88. 89
 89. 89. Calon dikehendaki melakukan kajian luar di sebuahkawasan luar bandar yang luasnya 5−10 km persegi.Berdasarkan kajian tersebut tuliskan satu laporanlengkap yang merangkumi perkara berikut:(a) Komponen biotik dan abiotik yang membentukekosistem semula jadi di kawasan tersebut,(b) kitar tenaga dan rantaian makanan yang berlakudalam ekosistem tersebut,(e)kepelbagaian jenis kegiatan ekonomi yangdijalankan di kawasan tersebut, 90 90
 90. 90. (d) kepentingan atau sumbangan kegiatan ekonomi yang dikaji terhadap pembangunan kawasan kajian dan penduduk setempat,(e) impak kegiatan ekonomi yang dikaji terhadap ekosistem kawasan tersebut, dan(f) langkah yang sesuai untuk mengurangkan kesan negatif kegiatan ekonomi yang dikaji terhadap ekosistem tersebut. 91
 91. 91. 92
 92. 92. Calon dikehendaki melakukan kajian luar di sebuahatau sebahagian kawasan bandar. Berdasarkan kajianluar tersebut, tuliskan satu laporan lengkap yangmerangkumi perkara berikut:(a) Ciri-ciri iklim kawasan bandar tersebut,(b) perubahan landskap fizikal yang berlaku dikawasan tersebut,(c) kepelbagaian aktiviti ekonomi sekunder dantertier, 93
 93. 93. (d) kepentingan atau sumbangan aktiviti ekonomi yang dikaji terhadap pembangunan kawasan kajian dan penduduk setempat,(e) impak kegiatan ekonomi yang dikaji terhadap persekitaran fizikal kawasan berkenaan, dan(f) langkah yang sesuai untuk mengurangkan kesan negatif kegiatan ekonomi yang dikaji terhadap alam sekitar fizikal setempat. 94
 94. 94. SEKIANTERIMA KASIH 95

×