Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gastcollege Chn 28 April 2006

1,337 views

Published on

Published in: Business, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gastcollege Chn 28 April 2006

 1. 1. Gastcollege Personeelsadviseur bij de gemeente Achtkarspelen: Sietze Kamstra Presentatie CHN 28 april 2006
 2. 2. Inhoud college <ul><li>Even voorstellen </li></ul><ul><li>Mijn loopbaan </li></ul><ul><li>De gemeente </li></ul><ul><li>De organisatie </li></ul><ul><li>Mijn funtie </li></ul><ul><li>Vak van P&O/HRM advies </li></ul><ul><li>Rolbepaling en vragen </li></ul>
 3. 3. Mijn loopbaan <ul><li>Student P&A Hanze </li></ul><ul><li>Afgestudeerd bij gemeente Pekela in 2002 op POP’s </li></ul><ul><li>Werkzaam als hoofd P&O bij gemeente Pekela periode 2002 - 2004 </li></ul><ul><li>Werkzaam als P&O adviseur bij Achtkarspelen vanaf begin 2004. </li></ul>
 4. 4. De gemeente <ul><li>30.000 inwoners </li></ul><ul><li>Samenwerking sociale dienst en handhaving met kollumerland c.a. en daarnaast participerend in NOFA </li></ul>
 5. 5. De organisatie <ul><li>220 ambtenaren standplaats Buitenpost </li></ul><ul><li>organisatiemodel </li></ul><ul><ul><li>van sector- naar directiemodel </li></ul></ul><ul><li>Team P&O: circa 7 personen 4,55 Fte. </li></ul><ul><li>ontwikkelingen: </li></ul><ul><ul><li>overheidsloket 2000 (vb. digiD) </li></ul></ul><ul><ul><li>Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) </li></ul></ul><ul><ul><li>NOFA-verband </li></ul></ul><ul><ul><li>effecten ontwikkelingen bij andere instanties </li></ul></ul>
 6. 6. Gemeentelijke verandering:
 7. 7. Mijn funtie <ul><li>Personeel en Organisatie adviseur </li></ul><ul><li>taken: </li></ul><ul><ul><li>Consulent alle managers </li></ul></ul><ul><ul><li>Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden </li></ul></ul><ul><ul><li>Mede ontwerper beleidsvoorstellen </li></ul></ul><ul><li>leuke en minder leuke kanten </li></ul>
 8. 8. P &O = bezig zijn met het kapitaalgoed Arbeid = bezig zijn met: de 4 A’s: A rbeidsomstandigheden A rbeidsvoorwaarden A rbeidsverhoudingen A rbeidsinhoud Meetinstrument binnen deze 4 A’s: Regelmogelijkheden: invloed hebben op de A Rol(len) P&O / HRM In-, door en uitstroom = Flow van personeel
 9. 9. Rollen P&O bij gemeenten <ul><li>P- kant: </li></ul><ul><li>Personele aangelegenheden: </li></ul><ul><li>Uitwerking en kennis van de 4 A’s in de organisatie. </li></ul><ul><li>Uitvoering van de CAR/UWO </li></ul><ul><li>Adviseur voor personele regelingen </li></ul><ul><li>O- kant: </li></ul><ul><li>Ontwikkelingen in organisatie: </li></ul><ul><li>Ontwikkeling van de 4 A’s in de organisatie en vanuit de CAR regelingen </li></ul><ul><li>[ Adviseur voor organisatie - ontwikkeling (strategisch inkoper) ] </li></ul>
 10. 10. P&O heden: Competenties voor hedendaagse (P&O) ambtenaar: Netwerker Generiek Gemeente man/vrouw Strategisch regisseur / inkoper etc. etc. Gemeentelijke organisaties: Samen en Toch Apart / Federatief gedachtenstelsel (schaalvergroting door samenwerking)
 11. 11. P&O: Regie, netwerk en generalist?? P&O van een administratief bolwerk (salaris- en personeelsbeheer), naar een strategische kennisadviseur op gebied van de 4 A’s…… Hoe doe je dat? Kennis = verbreding + verdieping vakgebied Hoe? Kennis delen en samenwerken Hoe? Netwerkende P&O’er met grote “visitekaartjes”bestand
 12. 12. Huidige contacten van de P&O’er in gemeenteland: 1. VNG (LOGA / CVA / A+O fonds) 1 a 2 keer per jaar ontmoeting plus periodieke nieuwsbrieven 2. Eigen samenwerkingsverbanden 3. ABP (toekomst ook andere aanbieders?) 3. a /b USZO / GAK 3. Arbodiensten / Reïntegratiebedrijven 4. Uitzendbranche / Detacheringsbureaus 5. IZA (toekomst ook andere aanbieders?) 6. Opleidingsinstituten
 13. 13. <ul><li>Kansen en uitdagingen op vlak P&O gemeenten: </li></ul><ul><li>Ketenmanagement (=uitbreiding dienstenpakket in de bedrijfskolom) </li></ul><ul><li>bv: Arbodienst die met ziektekostenverzekering fuseert. </li></ul><ul><li>Mega contracten in kader Europese aanbestedingsgedachte </li></ul><ul><li>(bv. Reïntegratiebedrijven, inkoop tijdelijk personeel en personeelsystemen E-HRM/FUWA/salarisverwerking) </li></ul>
 14. 14. VISIE / MISSIE STRATEGIE DOELSTELLINGEN commercieel organisatie sociaal ICT financieel HRM - beleid Doelstellingen P&O Uitvoering door: Leiding P&O (?) P- planning Profielen Werving/ selectie Introductie Arbeidsvoorwaarden Employer Benefits Promotie / demotie motivatoren Loobaanontwikkeling Ontwikkelingsgesprek Training Werkervaring 360 graden feedback Ontwikkelingsgesprek Uitstroom Instroom Beloning Ontwikkeling Beoordeling
 15. 15. HRM instrumenten <ul><li>Functievorming en personeelsbehoefte instrumenten </li></ul><ul><li>Instroom- instrumenten </li></ul><ul><li>Doorstroom- en ontwikkelingsinstrumenten </li></ul><ul><li>Uitstroom instrumenten </li></ul>
 16. 16. Functievorming- en personeelsbehoefte <ul><li>Functievorming (outputgericht!) </li></ul><ul><li>rollen, resultaatgebieden </li></ul><ul><li>Functiewaardering </li></ul><ul><li>meten prestaties (rollen en resultaatgebieden) </li></ul><ul><li>Personeelsplanning </li></ul><ul><li>(Wie zet ik waar, wanneer en hoe?) </li></ul><ul><li>(Hoe kom ik aan de juiste mensen?) </li></ul>
 17. 17. Instroom- en doorstroominstrumenten <ul><li>Werving </li></ul><ul><li>Selectie </li></ul><ul><ul><li>Selectiegesprekken </li></ul></ul><ul><ul><li>Assessment en psychologische test </li></ul></ul><ul><li>Competentie-ontwikkeling </li></ul><ul><ul><li>Werkplan, het functioneren en ambities </li></ul></ul><ul><ul><li>Gesprekken met medewerkers </li></ul></ul><ul><ul><li>Op basis daarvan competentieontwikkeling </li></ul></ul><ul><li>Loopbaanontwikkeling </li></ul><ul><li>- Programma van ontwikkeling (opleidingsplan) </li></ul>
 18. 18. Uitstroom instrumenten <ul><li>Loopbaanontwikkeling </li></ul><ul><li>Exit evaluatie </li></ul><ul><li>Outplacement </li></ul><ul><li>Doorlenen </li></ul>
 19. 19. Basis: Personeelsadministratie PZ afdeling Personeelsbeleid P&O afdeling Personeelsmanagement Uitgebreid: HRM Strategie Sturen , stromen & ontwikkelen “ Doe” activiteiten / instrumenten Missie, visie en doelen
 20. 20. Het traditionele gedrag van HR Begrijpen van de Business Beperkt resultaat Management HR Instrumenteel Administratief
 21. 21. VERANDERING VAN HR ROL 1950 - 1980 2000 -> 2015 * Service gericht op ind. medewerker. * Service aan regel- gevende autoriteiten. * Schepper van werkplek en procedures. * Bewaker van werkplek stabiliteit. * Administratief beheerser. * Service gericht op stakeholder value. * Service gericht op cultuur & leiderschap * Schepper van kwaliteit HR instrumenten * Bewaker van core competenties en talenten * Bewaker van Menselijk Kapitaal c.q. Identiteit
 22. 22. Het nieuwe gedrag van HR Begrijpen van de Business Leveren van resultaat Managen van Cultuur& Leiderschap en verandering HR Praktijken Administratief gedrag
 23. 23. Sturen , stromen & ontwikkelen “ Doe” activiteiten / instrumenten Missie, visie en doelen HRM Strategie Personeelsmanagement Personeelsbeleid Personeelsadministratie O O O O P P P P Bron: prof. R. Vinke
 24. 24. Strategisch Tactisch Operationeel Tijdsbesteding Toegevoegde waarde 10% 30% 60% 10% 30% 60%
 25. 25. Verwachtingsmodel Petra Biemans 1.Instrumenten 2. Regelvorming P.functionaris 1.Duidelijke regelvorming. 2.Duidelijke afspraken Medewerker 1.Pers.administratie 2.Individuele begeleiding Manager
 26. 26. Wie ben ik binnen Welke organisatie ? Casus:
 27. 27. Historisch vergelijk rolverdeling in de tijd van ridders en hofnarren Wie ben ik? 1. Buitenbeentje 2. Lolbroek en heldhaftig 3. Dicht bij de koning; ‘los’ van de hierarchie Hofnar 1.Bevel is bevel 2.Denkt in hierarchie 3. Stoer en heldhaftig Ridder 1.Ik ben door de hoogste macht aangesteld 2.Ik eis absolute loyaliteit 3. Iedereen vreest mij Koning
 28. 28. Casus: de muren van het kasteel zijn te laag zodat de vijand elk moment erover heen kan. Laat ik eens een mooie grap uithalen en de Koning vertellen dat de mensen niet door de kasteelpoort komen maar over de muren Hofnar Als de Koning niets vraagt aan mij is het niet aan mij om te antwoorden. Zou ik dat toch doen dan kost dat mijn kop. Ridder Ik heb de muren gebouwd en ik weet niet of ze het houden maar ik ben onfeilbaar dus ze houden het. Koning
 29. 29. Binnen Welke organisatie pas ik ? Sion - Wallis Zwitserland KPN / Heineken Gemeente Achtkarspelen
 30. 30. Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid & Organisatieontwikkeling (NVP) (Sinds jaren ‘70 uitgegroeid tot P&O netwerkorganisatie van ca. 8.000 (inter)nationale leden) Adres: Postbus 70, 3430 AB Nieuwegein Bezoekadres: Villawal 1 te Nieuwegein tel: 030 236 71 01 / fax: 030 234 39 91 info@nvp-plaza.nl / http://www.nvp-plaza.nl
 31. 31. Seminar HR-Theorie versus HR-Praktijk 3e editie Brengt werken geluk? www.hr-seminar.nl Donderdag 18 mei 2006 Aanvang 13.00 uur Multifunctioneel Opleidings- en congrescentrum Meerwold te Groningen .   Dit seminar is georganiseerd om zowel studenten als P&O’ers uit het werkveld samen vanuit verschillende invalshoeken te laten kijken naar centrale thema’s en trends op het gebied van HR-en personeelsmanagement. Wil je hierover meepraten met o.a. Prof. Dr. Bakker hoogleraar aan de universiteit van Utrecht en René Paas, voorzitter van het CNV, tevens oud-wethouder van Groningen. Kom dan 18 mei a.s. naar dit seminar.   Meer informatie over de sprekers, de workshops en de routebeschrijving kun je vinden op www.hr-seminar.nl via deze website kunt u zich ook aanmelden voor dit seminar. Deelname aan het seminar is beperkt, dus wees er snel bij.
 32. 32. Vragen
 33. 33. Bedankt voor jullie aandacht ! Later nog vragen? Mailen mag altijd: [email_address]

×