Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vienintelis rūbas

439 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

Vienintelis rūbas

 1. 1. Vienintelis rūbas
 2. 2. Įsivaizduokime –atidarome spintą, o tenkabo vienintelis rūbas, ant kurio užrašyta: „Meilė“.
 3. 3. Tai bent netikėtumas. Stovi ir galvoji – rengtis ar ne... Pauostai.
 4. 4. Jo skleidžiamaskvapas primena vien kryžių ir... begalinį, neišsenkantį itšulinys gerumą.
 5. 5. Įkvepi joskleidžiamo kvapo dar kartą...
 6. 6. Jauti, kadapsirengus šį rūbą ims vykti kažkas nepaprasto....
 7. 7. Pasuksi pas tuos,kuriems reikia tavo pagalbos.
 8. 8. Eisi pas vargšus,paliegėlius, visuomenėspamirštus, atstumtus....
 9. 9. Daugiau nebepyksi ant savo brolio ar sesers...
 10. 10. Stebėsies, kur dingo pyktis,kol suprasi: meilė padengia gausybę nuodėmių (Pat 10, 12).
 11. 11. Šis rūbas taip sušildys tavo sielą,kad netrukus pajusi – tavo paties širdis gyja:
 12. 12. nesijausi daugiau vienišas, apleistas, ir pamatysi tuos,kurie turi gerokai mažiau nei tu...
 13. 13. Stebėsies, patarnaudamas kitiems, koks tapaireikalingas aplinkiniams irkiek daug turi, kuo galėtum pasidalyti.
 14. 14. Kol suprasi – meilė duoda savęs netausodama...
 15. 15. Su šiuo rūbu negalvosi, kad tave pastebėtų beiįvertintų kiti, nes daugiau mąstysi apie tai, kaippastebėti ir įvertinti juos.
 16. 16. Nepavydėsi, nes būsi susitapatinęs su savoartimu ir jo sėkmė, laimėbei džiaugsmas bus tavo laimė ir sėkmė...
 17. 17. Juk meilė nepavydi.
 18. 18. Nemąstysi piktai, omatydamas kitų nuodėmesneteisi, bet užjausi ir melsi jiems Dievo malonės (Lk 23, 34).
 19. 19. Kiekvieną rytą tasrūbas taip tavepaveiks, jog nežiūrėsiį aplinkinius suneapykanta,
 20. 20. bet kiekviename matysiDievo kūrinį bei širdyjemelsies, kad Viešpats jį laimintų.
 21. 21. Kiekvieną vidudienį šis rūbas padės prisiminti tuos, kuriems reikalingatavo malda, pagalba, parama.
 22. 22. Guldamas į lovą jau nenorėsi nusivilktišio rūbo, nes pajusi – kaip gera mylėti...
 23. 23. Net jei nuvargsi po dienosdarbų ir rūpesčių, suvoksi– ramybė ilsisi mylinčioje širdyje.
 24. 24. Ilgainiuipastebėsi, kadšio rūbo dėkaišmokai ne tik atleisti, bet ir neįsižeisti.
 25. 25. Laiminsi savo skriaudėjus,laiminsi tuos, kurie linki tau bloga bei už juos melsies.
 26. 26. Neapkalbinėsi – jukmeilė nedaro pikto savo artimui...
 27. 27. Pabaigai
 28. 28. Tik... gali kiltiklausimas: o ar šisrūbas nenusidėvi?
 29. 29. Ne, nenusidėvi – jei jį nešioji.
 30. 30. Jei jis kabo uždarytastavo širdies spintoje – potruputį nunyksta, sudyla, jį suėda kandys...
 31. 31. Šiam rūbui reikia dienosšviesos, reikiagyvo žmogaus (Ekl 9, 10).
 32. 32. Kur gauti šį rūbą?Jis kabo ant kryžiaus.
 33. 33. Medžiaga, foto ir muzika panaudotos iš interneto

×