Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Виборчі цензи
(обмеження)
Виконала
студентка групи ФФІ-31
Сах Катерина
Викладач: Шведа Ю.Р
Презентація з курсу
«Псефологія...
Поняття виборчих цензів (обмежень)
 Виборчі цензи - офіційно визначені умови
й ознаки, на підставі яких обмежується
вибор...
Ознаки:
 володіння майном або розмір сплати податків (майновий
(податковий) ценз)
 расова чи етнічна приналежність, похо...
Щоб бути включенною до числа
виборців, людина повинна:
 відповідати певним ознакам, “кваліфікаційним
критеріям” – насампе...
Ценз громадянства
 Офіційне обмеження виборчого права на основі
громадянства виборця. Один з небагатьох виборчих
цензів, ...
Віковий ценз
 Офіційне вікове обмеження виборчого права громадян.
Володіння правом голосу передбачає, що виборець
спромож...
Ценз дієздатності.
 Офіційне обмеження виборчого права на основі
недієздатності виборця. На основі ст. 2 Закону
України “...
Ценз осілості
 Офіційне обмеження виборчого права на основі
встановлення необхідності проживання протягом
певного строку ...
Військовий ценз
 Офіційне обмеження виборчого права військовим. У
Великобританії військові та поліцейські позбавлені
прав...
Статевий ценз
 Офіційне обмеження виборчого права за статевою
ознакою. Обмеження права участі у виборах жінкам.
Тривалий ...
Ценз грамотності (освіти)
 Офіційне обмеження виборчого права на основі освіти
(грамотності) виборця
 У Італії за консти...
Класовий ценз
 Офіційне обмеження виборчого права громадян на основі їх
класової приналежності. Було характерним для кому...
Виборчі цензи в українському
законодавстві:
 Ценз громадянства та віковий ценз: в Україні правом голосу володіють лише гр...
Висновки:
 Сутність обмежень виборчих прав полягає в тому, що
вони являють собою певні вимоги, умови, які
пред'являються ...
Дякую за увагу!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

виборчі цензи

1,960 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

виборчі цензи

 1. 1. Виборчі цензи (обмеження) Виконала студентка групи ФФІ-31 Сах Катерина Викладач: Шведа Ю.Р Презентація з курсу «Псефологія» На тему: Львів 2015
 2. 2. Поняття виборчих цензів (обмежень)  Виборчі цензи - офіційно визначені умови й ознаки, на підставі яких обмежується виборче право громадян.
 3. 3. Ознаки:  володіння майном або розмір сплати податків (майновий (податковий) ценз)  расова чи етнічна приналежність, походження (класовий ценз)  стать (статевий ценз)  освіта (ценз грамотності (освіти)  термін осілості (ценз осілості)  мова, віросповідання, політичні переконання  рід і характер занять (військовий ценз)
 4. 4. Щоб бути включенною до числа виборців, людина повинна:  відповідати певним ознакам, “кваліфікаційним критеріям” – насамперед бути громадянином країни, досягти відповідного віку;  не підпадати під категорію осіб, позбавлених виборчих прав у законодавчому порядку.
 5. 5. Ценз громадянства  Офіційне обмеження виборчого права на основі громадянства виборця. Один з небагатьох виборчих цензів, які на сьогоднішній день використовується у всіх країнах. Національне виборче законодавство надає виборче право тим виборцям, які є громадянами даної держави. Вимога належності до громадянства пов’язана з тим, що виборче право – це найважливіша форма участі громадянина в управлінні державними справами.
 6. 6. Віковий ценз  Офіційне вікове обмеження виборчого права громадян. Володіння правом голосу передбачає, що виборець спроможний мати свою думку з політичних питань і висловлювати її. Вважається, що така здатність формується з настанням повноліття. Вік сьогодні становить головний виборчий ценз.
 7. 7. Ценз дієздатності.  Офіційне обмеження виборчого права на основі недієздатності виборця. На основі ст. 2 Закону України “Про вибори народних депутатів України” не мають право голосу громадяни, визнані судом недієздатними.
 8. 8. Ценз осілості  Офіційне обмеження виборчого права на основі встановлення необхідності проживання протягом певного строку на території відповідного виборчого округу або адміністративної одиниці. Факт існування цензу осілості відповідає історично зумовленим поглядам на виборчий округ як на територіальну корпорацію, населення якої є певною спільнотою з єдиними інтересами.
 9. 9. Військовий ценз  Офіційне обмеження виборчого права військовим. У Великобританії військові та поліцейські позбавлені права бути обраними до палати громад парламенту. Згідно з чинним тут законодавством вони зобов’язані дотримуватись політичного нейтралітету й автоматично втрачають роботу у разі висунення їхньої кандидатури до парламенту. Ця ж норма поширюється на державних службовців та церковних ієрархів.
 10. 10. Статевий ценз  Офіційне обмеження виборчого права за статевою ознакою. Обмеження права участі у виборах жінкам. Тривалий час виборче право було суто “чоловічим” і не поширювалось на жінок. Ценз за ознакою статі був одним з найстійкіших обмежень виборчого права  Рівне право брати участь у виборах і чоловікам і жінкам вперше було запроваджене 1893 р. у Новій Зеландії.
 11. 11. Ценз грамотності (освіти)  Офіційне обмеження виборчого права на основі освіти (грамотності) виборця  У Італії за конституцією 1848 р. необхідною умовою участі у виборах було вміння читати й писати  У Англії аж до сер. ХХ ст. існували окремі університетські виборчі округи, де професори користувалися подвійним виборчим вотумом  Ценз грамотності у деяких штатах США існував аж до 1970 р.
 12. 12. Класовий ценз  Офіційне обмеження виборчого права громадян на основі їх класової приналежності. Було характерним для комуністичних режимів  в Росії, після жовтневої революції, виборчим правом могли користуватись лише громадяни, “що отримували засоби до існування суспільно-корисною працею”, а також солдати, матроси, починаючи з 18 років, причому місцеві ради на свій розсуд могли й понизити останню норму
 13. 13. Виборчі цензи в українському законодавстві:  Ценз громадянства та віковий ценз: в Україні правом голосу володіють лише громадяни України, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років. Громадянами України є всі особи, які відповідно до ст. 1 Закону України “Про громадянство України” мають правовий зв’язок з Українською державою, що виражається у їх взаємних правах і обов’язках, які відповідно до Конституції України належать виключно громадянам держави  Ценз дієздатності: ст. 2 Закону України “Про вибори народних депутатів України” не мають право голосу громадяни, визнані судом недієздатними.  Ценз осілості: в Україні бути обраним народним депутатом може той, хто проживає в Україні протягом останніх п’яти років, а Президентом України – хто проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років.  Військовий ценз: військовослужбовці Збройних Сил, Національної Гвардії, Прикордрнних військ, Управління державної охорони, військ Цивільної оборони, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань (крім тих, хто проходить строкову військову або альтернативну службу), особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України позбавлені пасивного виборчого права.
 14. 14. Висновки:  Сутність обмежень виборчих прав полягає в тому, що вони являють собою певні вимоги, умови, які пред'являються особі для набуття нею виборчої правоздатності, є фіксаторами електорального корпусу. Система виборчих обмежень покликана забезпечити якісне формування, повноцінну функціональність, професіоналізм виборних органів влади і посадових осіб.
 15. 15. Дякую за увагу!

×