Velg sjøveien stavanger 05 thor sigve gjerde, statoil, sjøtransportkonferanse_aug2012

614 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Velg sjøveien stavanger 05 thor sigve gjerde, statoil, sjøtransportkonferanse_aug2012

 1. 1. Logistikk i StatoilSikker, effektiv og miljøbevisstSjølogistikk konferansen, 22.august 2012Thor Sigve Gjerde 2012-08-13
 2. 2. Krevende ambisjoner på norsk sokkel Produksjonsfordeling 2011-2020 • Leting • Økt utvinning • Høy boreaktivitet • Fast track • Sub sea 2011 2020 Produksjon Besluttet Under vurdering Prospekter2
 3. 3. Statoils logistikkvirksomhet • Sikker, effektiv og miljøbevisst logistikk • Lufttransport • Forsyningsbaser • Landtransport • Marine operasjoner • Statoil Marin - fartøystyring • Forretningsutvikling logistikk
 4. 4. Statoils Forsyningsbase Hammerfest Helikopterbase HammerfestlogistikkvirksomhetUtgående dekkstonnasje ca 600 000 Forsyningsbase SandnessjøenUtgående bulktonnasje ca 1 050 000Reisende (offshore) ca 190 000 Helikopterbase Brønnøysund Charterbase TrondheimSupply bases 7 Forsyningsbase KristiansundSupply vessels 20-27 Helikopterbase KristiansundStandby vessels 20 Forsyningsbase FlorøAnchor handling vessels 8-16 Helikopterbase FlorøHelicopter bases 6 Forsyningsbase Mongstad Forsyningsbase ÅgotnesTransport helicopters 19 Helikopterbase BergenSAR helicopters 4 (+2) Forsyningsbase Dusavik Helikopterbase Stavanger Classificati on: Internal 2011-07-04
 5. 5. Logistikk og beredskap Ambisjon: Sikker, effektiv og miljøbevisstKontinuerlig forbedring innen HMSKonkurransedyktige og fremtidsrettede løsningerKommunikasjon og samhandlingKompetanseenhet globalt Classificati on: Internal 2011-07-04
 6. 6. Transport og spedisjon• Transportavtaler med Bring Cargo og Panalpina 4% 8%• Omsetning på ca 420 millioner kroner i 2011• Ca 173 000 oppdrag 10%• Fraktberegningsvekt på ca 721 000 tonn• Transportmengder bore-/brønnmateriell 362 000 tonn − Ca 25 % av dette er adopsjonsavtaler (leverandør styrer valg av transportmetode) 78% − Ekspress leveranser ca 25% inngående Bil Båt Fly Diverse materiell og retur ca 5 %.6 2012-08-13
 7. 7. Krav og behov ved valg av transportløsning• Høye HMS krav til utførelse av arbeidet og kjennskap til materiell• Høyt fokus på risikohåndtering for å unngå skade på personell & materiell• God tilgjengelighet på transportmateriell og forutsigbarhet• Høy frekvens• Kort framføringstid• Egnet transportmateriell• Tilgjengelig kapasitet• Miljøvennlige transportløsninger• Fleksibilitet• Riktig pris7 2012-08-13
 8. 8. Ambisjon 2012-2020 Industriledende på miljøvennlige logistikkløsninger8 Classificati on: Internal
 9. 9. Generelle målGod planlegging og ressursutnyttelseVære en pådriver for utvikling av miljøvennlige løsninger og teknologiVidereutvikle HMS samarbeidet med leverandøreneDelta i forskningsprosjekter, bransjefora og strategiarbeid med andreaktører for å fremme miljøvennlige løsningerUtvikle bevisstheten rundt ytre miljø i egen organisasjon 9-
 10. 10. MålRedusere totalutslippene fra logistikkvirksomheten på norsk sokkel med 10 %innen 2020 (basisår 2011)1. For transport til, fra og mellom basene skal detbasene skal det være etablert kriterier for valg For transport til, fra og mellom være etablert kriterier for valg av miljøvennlig transportløsning (båt eller bil) av miljøvennlig transportløsning (båt eller bil) innen 2015 - «Fra land til sjø»? innen 2015 - «Fra land til sjø»?2. Forsynings - og ankerhåndteringsfartøy på term kontakt skal innen 2020 være tilrettelagt for å kunne benytte landstrøm i operasjon ved Statoils forsyningsbaser som alle skal kunne tilby dette3. Alle forsyningsfartøy på term kontrakt skal i 2015 være miljøvennlige (Clean design og LNG/katalysator), og alle fartøy på term kontrakt i LE sin virksomhet skal være det i 20204. 35 % av fartøy på term kontrakt skal ha installert kjørecomputer/econometer i 2015 og alle i 20205. Opplegg for regelmessig propellpolering med dokumentert reduksjon i fuelforbruk skal være etablert innen 20156. Innen 2015 skal system for oljedeteksjon vha navigasjonsradar være etablert for alle faste og flyttbare rigger som benyttes av Statoil7. Reduksjon av totalt antall flytimer med 2 % innen 2015 og 4 % innen 2020 i forhold til 20118. Reduksjon i gjennomsnittlig antall kolli personlig bagasje innen 2015, og reduksjon i gjennomsnittlig vekt på helikopter ved avgang (inkluderer bagasje, frakt, personer og helikopter) innen 20209. Avfallsorteringsgraden ved Statoils forsyningsbaser skal være 90 % innen 2015 og 98 % innen 202010. Deltakelse i minst et forskningsprosjekt med relevans for ytre miljø hvert årDet er en målsetting for LE å arbeide med tiltak knyttet til å redusere negative miljøpåvirkninger fra logistikkvirksomheten på enslik måte at man kan få tildelt konsernsjefens HMS-pris innen 2015. 10 Classificati on: Internal
 11. 11. TilførselslogistikkInnen 2015• Gjennomføre prosjekt «fra land til sjø» • Vurdere hvilken last som kan overføres fra vei til sjø, eventuelt bane • Vurdere transportløsninger for ulike strekninger • Utarbeide kriterier for valg av transportløsninger • I samarbeid med andre aktører se på hva som skal til for å få en god båtløsning • Økt miljøkunnskap rundt bruk av bil, båt og bane• Fokus på bedre planlegging og økt samlast og utnyttelse av lastebærere• Fokus på valg av Euroklasse ved utskifting av bil materiell• Reduksjon i antall ekspresstransporter2016-2020• Implementere kriterier for valg av transportform basert på samfunnsøkonomiske vurderinger og løsninger fra prosjektet «fra vei til sjø» 11 Classificati on: Internal
 12. 12. Sjøtransport• Fordeler − Redusert tungtransport på veiene med tilhørende redusert ulykkesrisiko, reduksjon av veislitasje, bedret fremkommelighet for andre trafikanter, bedret luftkvalitet i tettbygde strøk, reduserte utslipp − Kan anvendes for større last uegnet for bil − Gode lastkonsolideringsmuligheter, stordriftsfordeler• Utfordringer − Behov for tilførsels- og utkjøring − Økt antall omlastinger − Lav frekvens og fleksibilitet − Lite egnet tonnasje − Krever jevnt høyt volum − Mer krevende koordinering og oppfølging − Lengre planleggingshorisont og lengre ledetid (redusert omløpshastighet på materiell)12 2012-08-13
 13. 13. Hva skal til for økt bruk av sjøtransport?• Forbedret tilgjengelighet på egnet tonnasje• Effektiv laste og lossehåndtering (ro-ro), kapasitet, fart, alder og tilfredsstillende HMS i operasjoner• Riktig servicenivå og presisjon. Forståelse for kundens behov• Forutsigbarhet (ruteplaner)• Økt aktivitet i Nordområdene• Konkurransedyktige rater og akseptabel transporttid• Totalkostnad må holdes nede. Sum av leiekostnad (antall leiedøgn) + fraktkostnad må ikke øke betydelig13 2012-08-13
 14. 14. Oppsummering• Kontinuerlige operasjoner krever pålitelige og fleksible logistikkløsninger• Krav til HMS, ledetid, service, rettidig fremføring med minimum av skade/manko og høy grad av fleksibilitet er avgjørende for transportvalg• Store økonomiske konsekvenser ved forsinket eller skadet materiell• Innen 2015 gjennomføre prosjekt «fra land til sjø» for å finne ut hva som kan overføres til sjø og hvordan, samt utarbeide forslag til kriterier for valg av transportform Sikker, effektiv og miljøbevisst14 2012-08-13
 15. 15. www.logistikkportalen.noLogistikk i StatoilSikker, effektiv og miljøbevisst Takk forThor Sigve GjerdeManager Logistics, DPN JO LESUP, Statoil ASA oppmerksomheten!tsig@statoil.comwww.statoil.com15 2012-08-13

×