Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Velg sjøveien oslo 13.25 sjøtransporten rolle - lisbeth - velg sjøveien

313 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Velg sjøveien oslo 13.25 sjøtransporten rolle - lisbeth - velg sjøveien

  1. 1. Sjøtransportens rolle i transportsystemet Statsråd Lisbeth Berg-Hansen Velg Sjøveien Ekeberg, Oslo 16. oktober 2012
  2. 2. Verdier fra havet – Norges framtidRegjeringens mål medtransportpolitikken er… … å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som bidrar til vekst og utvikling
  3. 3. Verdier fra havet – Norges framtidHva har de rødgrønne gjort for å styrkesjøtransporten?• Overoppfylle rammen i NTP 2006-2015• Øke rammen med 100 milliarder i NTP 2010-2019• Øke rammen til sjøtransport med 77 % i samme NTP• Rammen for 2010-2019 er fulgt opp gjennom årlige budsjetter
  4. 4. Verdier fra havet – Norges framtid2013• Varestrømsanalyse• Planressurser i departement og etat• Kystavgiften fjernes
  5. 5. Verdier fra havet – Norges framtidNærskipsfartsstrategien• NTP 2014-2023• Losutvalget• Revisjon av ”Stø Kurs”
  6. 6. Verdier fra havet – Norges framtidTakk for oppmerksomheten!

×