Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Shortsea oslofjord2012 tollpost_karin_hansesaetre

357 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Shortsea oslofjord2012 tollpost_karin_hansesaetre

 1. 1. Hvorfor skal vi bry oss om miljøet?Katrine Hansesætre, Tollpost Globe Alltid i forkant
 2. 2. Hva er miljøutfordringen? CO2 utgjør ca 80% av Norges totale utslipp av 55 mill tonn klimagasser Reduksjon av Norges klimagasser med 30 % innen 2020 i forhold til utslippet i 1990.  15-17 millioner tonn CO2-ekvivalenter Transportsektoren står for  Nesten 1/3 av CO2- utslippene i Norge  Omtrent halvparten av CO- utslippet  Over 60 % av NOx-utslippet Godsmengden øker! Alltid i forkant
 3. 3. Hvorfor må kunde og transportører tenke på miljø? Strategisk  Omdømme  Interesseorganisasjoner  Aviser /media  Politikere  Forventede nye restriksjoner Samfunnsansvar  Naturen  Globale forventninger Økonomi Alltid i forkant
 4. 4. Grønn godstransport:Nytt verktøy for transportbransjenAlltid i forkant
 5. 5. Datagrunnlaget utgjør hele 100 GB 7 stigningsgrader 3030 postnummer 9295 mil vei og relasjon til og84 kjøretøystyper med tilhørende fra alle disse fartsgrense og distanse X X X 771 mill utslippsrelasjoner X 3 lastgrader 5 utslippskomponenter X Alltid i forkant
 6. 6. Nytte og ønsket resultat Kunden – Detaljert miljøregnskap – Miljøvennlig transportopplegg – Konkurransefaktor – Kompetanseheving Transportbransjen – Optimalisere samlasting – Dokumentere miljø- og klimautslipp – Tilbyr renere transportløsninger – Synliggjøre miljømessige konsekvenser Samferdselsmyndigheter – Aggregerte CO2-utslipp – Simulere alternativ godsfremføring i NTP – Bedre godstransportkompetanse Alltid i forkant
 7. 7. Nye krav og restriksjoner Bil  Alternativ motorteknologi  2. generasjons biodrivstoff i alle langtransporter  Høy Euro-standard på alle biler  El-biler i lokaldistribusjon  Avgifter på CO2 utslipp forventes å stige  Restriksjoner på kjøretider i ulike land forventes å bli strengere Krav til utslippsdokumentasjon  Felles miljøkalkulator for bransjen  Faktiske utslippsberegninger Kunder som krever miljøvennlige transportløsninger Myndigheter som tilrettelegger for miljø! Pålitelig jernbane og mer båt Alltid i forkant
 8. 8. Jernbane og båt I Tollpost Globe har vi et mål om 85% av alle tonnkm i fremføringen skal gå på jernbane eller båt Gjennom samarbeid med kunden kan vi komme frem til gode miljøvennlige transportløsninger med mye jernbane Skip fra Bodø til Alta: – Sparer Nord Norge for 6000 containere årlig. Både tog og båtbruken i Tollpost sparer miljøet for mye bilkjøring og CO2 utslipp Alltid i forkant
 9. 9. Konklusjon Alle må bidra for å fremme miljøet! Kravene og restriksjonene kommer til å øke! Kundene kan stille høyere miljøkrav til transportører Grønn Godtransport er et unikt verktøy for kartlegging av utslipp for godstransporten Alltid i forkant
 10. 10. Takk for oppmerksomheten!Alltid i forkant

×