Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Shortsea oslo2010 relog_patrik_arvidsson

618 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Shortsea oslo2010 relog_patrik_arvidsson

 1. 1. Distribution via sjö till Biltemabutiker RETLOG AB Patrik Arvidsson Freight & Distribution Manager RETLOG AB Phone: +46 (0) 765 - 270034 Email: patrik.arvidsson@retlog.se
 2. 2. Retlog är en (3PL) med två kunder men med stora möjligheter att påverka hela flödet. RETLOG AB
 3. 3. RETLOG AB
 4. 4. RETLOG AB H1 H3 Lagerläge i Halmstad
 5. 5. Projekt distribution via sjö till Biltemabutiker - Erfarenheter RETLOG AB
 6. 6. Förutsättningar - Lastning  Lastplanering  Lastsäkring/lastplanering  Contanierfyllnad  Farligt gods  Dokumentation RETLOG AB
 7. 7. Förutsättningar - Båttransport  Närhet till hamn från lager  Hamnagent som är delaktig I processen från lager mottagare  Ruteplan: Stabilitet/långsiktighet samt precision I anlöp samt båttyp  Båttyp: Container + Löspall alt. mix container ger bra flexibilitet RETLOG AB
 8. 8. Förutsättningar: Lossning butik  Lätt att lossa, pallhantering  Leverans Sima alt. Chassie  Flexibilitet gällande leveranstiden (dock precision)  Ej för långt mellan hamn - butik RETLOG AB
 9. 9. På 12 månader RETLOG AB = 600 ∑ 900 = 50
 10. 10. Fördelar med Båtdistribution V.S. Lastbil  Miljövänligt (CO2 per PPL minskar kraftigt)  Vi skapar arbetstillfällen lokalt  Leveranserna till mottagaren kan planeras exakt  Förare som man kan kommunicera med (språk)  Säkerhet, bättre skydd för stöld  Viss flexibilitet vid lastning  På lång sikt tror vi att det blir lägre kostnader RETLOG AB
 11. 11. Hur kan “Short Sea” öka ?  Långsiktighet i strategier från köpare samt säljare  Resurser i form av ”brain-power” och kapital, formeln för att lyckas är komplex  Fokus på enhetsberett gods, samt flera fartygslinjer för enhetsberett gods  Skapa nätverk bland kunder i samma för att få till ökad fyllnadsgrad och långsiktighet  Järnvägens svårigheter gynnar utvecklingen  Statligt samt regionalt stöd är viktigt RETLOG AB

×