Bring har flyttet 25000 trailerlaster til bane, hva skal til for å flytte over mer last til båt?” Arild Oterhals Internati...
25/03/10
Bakgrunn 25/03/10
Innhold <ul><li>Kort om Bring Linehaul </li></ul><ul><li>Samfunnsansvar / Rammebetingelser </li></ul><ul><li>Miljø og milj...
Bring Linehaul <ul><li>Organisert som eget selskap innenfor Bring </li></ul><ul><li>Skreddersyr transportløsninger interna...
Norge – rammebetingelser fra myndigheter <ul><li>I 2020 har referansebanen et klimagassutslipp i Norge på 59 millioner ton...
Postens miljømål CO2 utslipp Transport og bygg Energiforbruk & Klimagass Bygg - Reduseres med 10 % innen 2011 - Redusere...
I Norge står transportsektoren for en større andel av de totale klimagassutslippene enn for resten av verden <ul><li>Innen...
De største utslippene i Posten-konsernet er knyttet til veitransport i post- og logistikksegmentet Baseline er beregnet ba...
Posten Norge AS miljøstrategi <ul><ul><li>” Posten Norge AS skal jobbe målrettet for miljøeffektiv drift og en </li></ul>...
Veitrafikk er på tredje plass når det gjelder utslipp i Norge men trenden er økende 25/03/10 Veitrafikk
Oslo – Rotterdam fra idé til virkelighet <ul><li>Prosjektet startet som et hurtigbåt prosjekt fra Norge til Boulogne Sur M...
25/03/10
Hva betyr dette for Bring? <ul><li>Togene operert av Bring med samarbeids partnere er i rute. </li></ul><ul><ul><li>Konsek...
Dagens ”Bring tog” og andre intermodale løsninger. <ul><li>1 x ukentlig Oslo – Rotterdam – Oslo, økes til 2 x ukentlig fra...
Utvikling tog bruk internasjonalt fra mai 09 – dec 09. 25/03/10
Målt miljø effekt innenfor samme periode.
<ul><li>I 2008 ble 81 % av all godsfrakt i Posten som ble fraktet til steder med jernbane fraktet med tog </li></ul><ul><l...
Transport- og distribusjonssektoren opplever økte krav til å levere gode prestasjoner på en rekke områder innenfor miljø K...
Norske Oljebaser – Alle med Bringkontor Mongstad Tananger Dusavik Sandnessjøen Florø CCB Kristiansund Hammerfest Orkanger ...
25/03/10
KONKLUSJON <ul><li>Påse at drivene er ivaretatt, miljø, marked og kundetilpasset løsninger. </li></ul><ul><li>Sett tydelig...
TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN ! <ul><li>LYKKE TIL MED MILJØVENNLIGE TRANSPORTLØSNINGER </li></ul>25/03/10
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Shortsea Nordvest 2010 Bring Linehaul Arild Oterhals

837 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
837
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
86
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Overordnet mål EU og Norge har et overordnet mål om at den globale middeltemperaturen ikke skal øke med mer enn 2ºC i forhold til førindustriell tid. For å bidra til dette har regjeringen innrettet den norske klimapolitikken mot følgende langsiktige mål: Fram til 2020 påtar Norge seg en forpliktelse om å kutte de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990. Norge skal være karbonnøytralt i 2050. Mål for reduksjon i Norge i perioden 2008-2012 I følge regjeringens mål skal Norges klimagassutslipp i gjennomsnitt i perioden 2008-2012 være 9 prosent lavere enn i 1990. Dette vil si at utslippene i 2008-2012 skal være 45,2 millioner tonn, mot 49,7 millioner tonn i 1990. Uten nye virkemidler forventes utslippene å være mellom 57-59 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2010. Dette betyr at det er behov for å redusere utslippene med 12-14 millioner tonn. En stor del av denne utslippsreduksjonen er tenkt innfridd gjennom finansiering av tiltak i utviklingsland. Tilvekst av skog gir reduserte klimagassutslipp. En reduksjon på 1,5 millioner tonn CO2 som følge av tilvekst av skog i Norge regnes med her. Mål for reduksjon i Norge for 2020 For 2020 er reduksjonsmålet 30 prosent. Av dette skal om lag to tredjedeler eller 15-17 millioner tonn CO2 ekvivalenter tas nasjonalt.
 • Hovedbudskap. Posten/Bring har ikke klart definerte mål for short sea produksjon, derimot har man hatt og har stadig klart definerte mål for å overføre gods fra vei til bane og/eller miljøvennlige transport løsninger. Posten Bring ser ikke short sea som en konkurrent, men som et alternativ og som en potensiell samarbeidspartner.  
 • Slide 3 - 8, tar utgangs punkt i postens samfunns engasjement, miljømål og strategi. Dette er alt sammen m,ål og målsettinger som kan oppnås via tog satsninger, miljø diesel satsninger, TDLP fleet satsninger og gjerne via short sea satsninger og samarbeider, viktig er at rammeverket er klart og tydelig, at mål og målsettinger er &amp;quot;felleseie&amp;quot; og at organisasjonen motiveres til å benytte &amp;quot;grønne løsninger&amp;quot; dette vil automatisk avspise seg i hvordan vi tilnærmer os kundene og hvordan omverdenen oppfatter os, herigjennom kan det skapes større aksept for løsninger, som kanskje ikke til enhver tid har lastebilens fleksibilitet, men som er fremtidsrettede.
 • Miljøbeviset for egne ansatte
 • Høy Risiko for båtprosjektet, store volum krevdes. Tog virket som et bedre og mer fleksibelt alternativ. Elektrisk jernbane er mye mer stabil m.h.t. kostnader, strømprisen er mer stabil. Miljømessig er elektriske jernbaner blant de beste. TX Logistics skreddersyr jernbane løsninger for andre basert på kundebehov. Rotterdam ble valgt fordi det ble færrest kilometer på vei. Bring logsitcs lenhaul har egne ansatte i Nederland. Blomquist har euro 5 biler, elste bil er 2 år. Etablert i Slovakia. Slide 9 - 12, forteller om Rotterdcam prosjektet, frra ide til virkelighet, linken til ovenfor nevnte er åpenbar, hadde ikke konsernet tenkt langsiktig strategi, hadde vi ikke startet opp toget, i et kortsiktig perspektiv 1 - 2 år, kunne vi muligvis hatt en bedre Ebit ved ikke å starte opp, men med vår langsiktige strategi i ryggen og troen på en &amp;quot;grønn fremtid&amp;quot; startet vi opp. Prosjektet hadde sitt utgangspunkt i et short sea prosjekt, med hirtigbåt fra Norge til Frankrige, en nærmere analyse av dette viste et det ikke var hold i prosjektet, ikke på volum, ikke på frekvens og ikke på markeds betalingsvilje/evne.   Bring Logistic Linehaul ønsket derfor å skape et produkt som i størst mulig grad tok hensyn til kundenes ønsker og krav, samtidig som volum og økonomi ble ivaretatt, med støtte fra Marco Polo, ble derfor Rotterdam - oslo - Rottertdam toget startet opp.  
 • Viktig å skille mellom godstog og passasjertog, godstog er ikke like hardt rammen, men det er naturligvis utfordringer med norsk vinter. Men det er også problemer med lastebiler når det er harde vintre.
 • Basis på Sverigetog er Ikea Er stor kunde hos Sea Cargo.
 • Avvik er i stor grad betinget av volumendringer. Graf er i antall trailere
 • Dette er Bring Linhauls antall ikke representativ for hele Bring. Trailere på ferger er f.eks colorline. Bring Linheul trakker for Frigoscandia. Slide 12, forteller litt om vår samledeinternasjonale &amp;quot;miljø/tog satsning&amp;quot; samtidig som vi hinter til konferanse deltakere i forhold til samarbeide og muligheter på tvers av produksjonsform.   Slide 13 viser internasjonal volum utvikling slutten av 2009, en trend som fortsetter inn i 2010.03.22 Slide 14 viser miljø effektene i samme periode. Slide 15 er en liten status og konklusjon på utvikling i forhold til modalskifte så langt   Slide 16 forteller litt om hvilke krav omverdenen stiller og forventer til os, innenfor samtlige elementer er transport en vesentlig faktor og transport bransjen må forholde seg til dette, Tog/short sea og andre miljø vennlige initiativ vil kunen være vesentlige bidragsytere, hvis vi spiller våre kort bra.    
 • Kapasitetsproblemer på jernbaneterminalerene, spesielt i tyskland. Volumer er på vei opp etter finanskrise.
 • Copyright © 2009 Capgemini. All rights reserved.
 • Målsetting BL er å lage et kundetilpasset i segmentet mellom bil og båt. Framføringssikkerhet. Høy nok Prioritet, dokumenter miljøgevinster. Ikea og Grønt Punkt forlanger miljøregnskap. Vi kan tilby det. BL har 13 ansatte i Oslo, 2 i NL, 3 I Helsningborg, 2 Ansatte i Lubeck, planlegger etablering i Basel Bring Linhaul Marco Polo: Bring blir revider flere ganger pr. år av Ernst &amp; Young som måler volumer opp mot søknad. 4,3mill euro over 3 år utgjør ikke så mye per trailer og sannsynligvis vill Bring likevel valgt å gjøre dette. Bring fikk svært gode tilbakemeldinger fordi kundene var med
 • Shortsea Nordvest 2010 Bring Linehaul Arild Oterhals

  1. 1. Bring har flyttet 25000 trailerlaster til bane, hva skal til for å flytte over mer last til båt?” Arild Oterhals International Development Manager, Offshore & Energy Logistics Miljøeffektiv transport som strategisk ambisjon
  2. 2. 25/03/10
  3. 3. Bakgrunn 25/03/10
  4. 4. Innhold <ul><li>Kort om Bring Linehaul </li></ul><ul><li>Samfunnsansvar / Rammebetingelser </li></ul><ul><li>Miljø og miljømålsettinger </li></ul><ul><li>Starten </li></ul><ul><li>Toglinje Oslo – Rotterdam veien fra ide til realisering </li></ul><ul><li>Kunden og kundeløsning i fokus </li></ul><ul><li>Konklusjon </li></ul>25/03/10
  5. 5. Bring Linehaul <ul><li>Organisert som eget selskap innenfor Bring </li></ul><ul><li>Skreddersyr transportløsninger internasjonalt for konsernet </li></ul><ul><li>20 Ansatte </li></ul><ul><li>Kontorer i: </li></ul><ul><ul><li>Oslo </li></ul></ul><ul><ul><li>Helsingborg </li></ul></ul><ul><ul><li>Lübeck </li></ul></ul><ul><ul><li>Nederland </li></ul></ul><ul><li>Samarbeider nært med Blomquist Trucking i Slovakia som også er en del av konsernet. </li></ul><ul><li>Mesteparten av aktiviteten er knyttet til jernbane, men også noe på båt. </li></ul>25/03/10
  6. 6. Norge – rammebetingelser fra myndigheter <ul><li>I 2020 har referansebanen et klimagassutslipp i Norge på 59 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Referansebanen bygger på en forutsetning om relativt hurtig fallende olje- og gassproduksjon, karbonfangst og lagring ved gasskraftverkene på Kårstø fra 2009 og Mongstad fra 2014. </li></ul><ul><li>I forhold til dagens realiteter kan vi derfor stå overfor en mer krevende utfordring fram til 2020 enn det referansebanen fra Nasjonalbudsjettet 2007 gir uttrykk for. </li></ul><ul><li>Utslippene av klimagasser økte fra rundt 50 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 1990 til nesten 54 millioner i 2008. </li></ul><ul><li>Økningen skyldes først og fremst vekst i olje- og gassvirksomheten og økt transport. </li></ul>25/03/10
  7. 7. Postens miljømål CO2 utslipp Transport og bygg Energiforbruk & Klimagass Bygg - Reduseres med 10 % innen 2011 - Reduseres med 30 % innen 2015 - Energi reduseres med 15 % innen 2015 - Redusere bruk av oljefyr med 60 % innen 2015 Målområde Målsetting Restavfall håndtering Bygg <ul><li>Mål 91 % av avfallet sorteres i 2015 </li></ul><ul><li>Hver enhet årlig bedring med min. 5 % </li></ul>25/03/10
  8. 8. I Norge står transportsektoren for en større andel av de totale klimagassutslippene enn for resten av verden <ul><li>Innenlandstransport stod for 32 %* av de norske klimagassutslippene, og veitrafikk står for 60 % av disse utslippene. </li></ul>Norge *Kilde: SSB og Statens forurensningstilsyn Posten har, som en stor aktør i transportbransjen, en viktig rolle i å realisere samfunnets målsetning om reduserte klimagassutslipp. 25/03/10
  9. 9. De største utslippene i Posten-konsernet er knyttet til veitransport i post- og logistikksegmentet Baseline er beregnet basert på transportvolum i 2008. Målsettinger presentert senere i presentasjonen er med utgangspunkt i 2008 , og må justeres i henhold til eventuelle endringer i transportvolum. CO 2 -utslipp er beregnet basert på drivstofforbruk for egne kjøretøy og tonnkilometer for innleide kjøretøy. Fordeling miljøutslipp i Posten konsernet <ul><ul><li>Kommentarer </li></ul></ul><ul><ul><li>Den desidert største andelen av Postens miljøutslipp er fra kjøretøy på vei </li></ul></ul><ul><ul><li>Logistikks utslipp utgjør omtrent 75 % av konsernets totale utslipp, og Logistikk og Distribusjonsnett står sammen for 97 % av konsernets totale utslipp </li></ul></ul><ul><ul><li>Innleide biler står for omtrent 57 % av konsernets totale utslipp </li></ul></ul>1 1) Hentet fra ErgoGroups miljøregnskap for 2008 Baseline 426.116 tonn CO 2 25/03/10
  10. 10. Posten Norge AS miljøstrategi <ul><ul><li>” Posten Norge AS skal jobbe målrettet for miljøeffektiv drift og en </li></ul></ul><ul><ul><li>bærekraftig utvikling – som bidrar til at vi er verdens mest fremtidsrettede post og logistikkonsern.” </li></ul></ul><ul><li>Miljøstrategi </li></ul><ul><li>Øke kunnskap om og oversikt over egen miljøpåvirkning, samt gjennomføre tiltak og forankre miljøarbeidet i egen organisasjon </li></ul><ul><li>Samarbeide med kundene om miljøvennlige løsninger </li></ul><ul><li>Påvirke rammebetingelsene </li></ul><ul><li>Engasjere medarbeiderne </li></ul><ul><li>Støtte utvalgte miljøsatsinger – vise samfunnsansvar </li></ul>25/03/10
  11. 11. Veitrafikk er på tredje plass når det gjelder utslipp i Norge men trenden er økende 25/03/10 Veitrafikk
  12. 12. Oslo – Rotterdam fra idé til virkelighet <ul><li>Prosjektet startet som et hurtigbåt prosjekt fra Norge til Boulogne Sur Mer i Frankrike. </li></ul><ul><ul><li>Dette lot seg ikke realisere pga ikke nok volum i markedet til å dekke krav til fyllings grad. 90 trailere hver vei og ikke noe gods i retur </li></ul></ul><ul><li>Tog løsning Oslo - Rotterdam valgt med Rotterdam som hub for trekkbiler og videre forsyning til Frankrike, Be-Ne-Lux og Spania </li></ul><ul><li>Samarbeidspartner valgt for felles Marco Polo søknad. TX Logistk GMBH </li></ul><ul><ul><li>Samme operatør som Bring toget Padborg – Verona </li></ul></ul>25/03/10
  13. 13. 25/03/10
  14. 14. Hva betyr dette for Bring? <ul><li>Togene operert av Bring med samarbeids partnere er i rute. </li></ul><ul><ul><li>Konsekvens av de få forsinkelser som har vært på våre utenlands tog har vært minimale.(også de siste 8 uker) </li></ul></ul><ul><ul><li>Leveranse presisjon på utlevering er 95% på Kontinent trafikker og 98,5 % på Norden trafikker. </li></ul></ul><ul><li>Bring har større utfordringer pga det negative søkelyset på tog fra media, enn vi i virkeligheten har i drift. </li></ul><ul><ul><li>Dette gjør innsalg for tog bruk vanskelig både internt og eksternt. </li></ul></ul><ul><li>Bring ønsker å øke bruk av tog, og vi tror sterkt på at økte volumer i tog vil fremskynde den nødvendige utvikling både fra myndigheter og aktører. </li></ul>25/03/10
  15. 15. Dagens ”Bring tog” og andre intermodale løsninger. <ul><li>1 x ukentlig Oslo – Rotterdam – Oslo, økes til 2 x ukentlig fra Mai Md. </li></ul><ul><li>6 x ukentlig Oslo – Jønkjøping - Oslo </li></ul><ul><li>7 x ukentlig Oslo – Älmhult – Oslo </li></ul><ul><li>3 x ukentlig Padborg – Verona – Padborg </li></ul><ul><li>Betydelig bruker at Cargo Nett sine øvrige ruter innland – utland </li></ul><ul><li>Betydelig bruker av diverse short sea operatører, Lo/Lo – Ro/Ro og passasjerskip. </li></ul><ul><li>KLAR OG TYDELIG STRATEHI OM Å ØKE VOLUMER INNENFOR OVENNEVNTE OMRÅDER OG Å UTVIKLE FLERE LØSNINGER I EGET REGI. </li></ul>25/03/10
  16. 16. Utvikling tog bruk internasjonalt fra mai 09 – dec 09. 25/03/10
  17. 17. Målt miljø effekt innenfor samme periode.
  18. 18. <ul><li>I 2008 ble 81 % av all godsfrakt i Posten som ble fraktet til steder med jernbane fraktet med tog </li></ul><ul><li>I fjor inngikk Posten en avtale med CargoNet om frakt av gods på bane for 1 milliard NOK de neste tre årene. Avtalen er norgeshistoriens største mht transport på skinner, og omfatter alle selskaper i konsernet </li></ul><ul><li>Siden begynnelsen av 2008 har Bring flyttet 2000 semitrailere over på tog i måneden, noe som har redusert CO2 utslipp med 1,3 mill kilo i måneden </li></ul><ul><li>Grønt Punkt Norge </li></ul><ul><li>Samarbeid mellom TX Logistikk og Bring Logistics Linehaul </li></ul><ul><li>Offshoreprosjektet </li></ul><ul><ul><ul><li>Grønn forsyningskjede </li></ul></ul></ul>Samarbeidsprosjekter på tog <ul><li>Begrenset plass på toglinjene </li></ul><ul><ul><ul><li>Kjører i dag hovedsakelig natt. Ved økt betalingsvillighet blant kunder kan kapasiteten i bransjen øke betraktelig </li></ul></ul></ul>Infrastruktur og begrensninger <ul><li>CO2 gevinster </li></ul><ul><li>Forutsigbare drivstoffavgifter </li></ul><ul><li>3 tonn høyere nyttelast enn vanlig veitransport </li></ul><ul><li>Færre forsinkelser og uforutsigbare hendelser som kø og ulykker </li></ul>Gevinster Dagens situasjon Modalskift fra vei til bane er et tiltak med store miljøeffekter 25/03/10
  19. 19. Transport- og distribusjonssektoren opplever økte krav til å levere gode prestasjoner på en rekke områder innenfor miljø Kilde: *Capgemini Consulting CEO Study 2008 – ”Mastering The Triple Bottom Line”, dybdeintervju med 55 norske toppledere om krav til resultater innenfor miljø, samfunn og økonomi 25/03/10 Energieffektivitet Valg av energibærer Forurensning Avfallshåndtering Materialvalg Ruteplanlegging Transportvalg Gjenvinning Støy Tilpasning til nærområde
  20. 20. Norske Oljebaser – Alle med Bringkontor Mongstad Tananger Dusavik Sandnessjøen Florø CCB Kristiansund Hammerfest Orkanger Stordbase Kirkenes
  21. 21. 25/03/10
  22. 22. KONKLUSJON <ul><li>Påse at drivene er ivaretatt, miljø, marked og kundetilpasset løsninger. </li></ul><ul><li>Sett tydelige mål internt og eksternt </li></ul><ul><li>Ha realisme i mål og målsettinger, unngå ”luftslott” </li></ul><ul><li>Ha til enhver tid KUNDEN i fokus, tilpass og bygg løsninger SAMMEN med kundene </li></ul><ul><li>Gi kunden målbare miljø effekter. </li></ul><ul><li>Sjøtransporten må være flink til å tydeliggjøre miljøgevinster </li></ul><ul><li>Sørg for at du har tilstrekkelig kompetanse, ryggrad, til å betjene kunden i gode og dårlige tider. </li></ul><ul><li>Tenk muligheter, ikke begrensninger , er tog til enhver tid en konkurrent til båt ? Bør vi tenke samhandling i stedet for konkurranse ? </li></ul><ul><li>Bring er pragmatisk med hensyn til fremføringsmåte og vurderer gjerne båtløsninger </li></ul>25/03/10
  23. 23. TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN ! <ul><li>LYKKE TIL MED MILJØVENNLIGE TRANSPORTLØSNINGER </li></ul>25/03/10

  ×