Containerflyt i Nord - Vridning av last fra vei til sjøMaritimt Forum Nord – SeminarNarvik 10. 6. 2010v/Tor Husjord<br />
70 siders rapport finansiert av Landsdelsutvalget og de 3 nordligste fylkeskommunene<br />Vurderer driftskonsept og økonom...
”Tege”<br />Bodø-Tromsø-Alta<br />”Ny båt”<br />Hovedstruktur mellom Narvik og Tromsø<br />Koplinger mot Vesterålen via Lø...
Markedsgrunnlag ny rute<br />Dagens containere med ARE-toget<br />Vekst i eksisterende volumer over Narvik <br />Andre vol...
Fartøy og produksjon<br />Fartøy<br />Containerførende (65-70 / 25ft)<br />Omtrent samme størrelse som ”Tege”<br />18 knop...
Økonomi – i utgangspunktet negativt resultat<br />Havnerelaterte kostnader står for 25% av totalkostnaden<br />
Økonomi – havneavgifter<br />Hovedtyngden av avgiftene er relatert til de kommunale Havnedistriktene<br />Med bare to anlø...
Ny båtrute – en miljøvinner<br />Miljøregnskap etter EU’s standard, anvendt på dette konseptet, viser betydelig gevinst i...
Utfordringer og muligheter<br />Noen utfordringer:<br />Havneavgifter<br />ARE-togets regularitet (logistikkjeden)<br />En...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Shortsea nord-2010-transportutvikling-tor-husjord

379 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Shortsea nord-2010-transportutvikling-tor-husjord

 1. 1. Containerflyt i Nord - Vridning av last fra vei til sjøMaritimt Forum Nord – SeminarNarvik 10. 6. 2010v/Tor Husjord<br />
 2. 2. 70 siders rapport finansiert av Landsdelsutvalget og de 3 nordligste fylkeskommunene<br />Vurderer driftskonsept og økonomi for en mulig containerførende rute fra Narvik og nordover<br />
 3. 3. ”Tege”<br />Bodø-Tromsø-Alta<br />”Ny båt”<br />Hovedstruktur mellom Narvik og Tromsø<br />Koplinger mot Vesterålen via Lødingen <br />Utvidelse fra Tromsø til Finnmark<br />Mulighet for synergi mellom de to fartøyene<br />
 4. 4. Markedsgrunnlag ny rute<br />Dagens containere med ARE-toget<br />Vekst i eksisterende volumer over Narvik <br />Andre volumer som kan gå over Narvik, men som ikke kommer inn/ut med tog i dag. <br />Gods som kan tilknyttes ruten ved synergi med ”Tege” eller andre transportmidler<br />Dagens ARE-tog alene<br />har over 60.000 TEU (tot.<br />tur og retur). Tilsvarer ca. <br />50.000 25ft. containere<br />--<br />Potensialet er anslått til <br />50.000 TEU på sikt <br />(ca. 140 pr dag)<br />--<br />Kalkylene er basert på<br />færre enn 30.000 TEU-FCL pr.år (ca. 80 pr. dag, 40 FCL nord+40 FCL sør)<br />
 5. 5. Fartøy og produksjon<br />Fartøy<br />Containerførende (65-70 / 25ft)<br />Omtrent samme størrelse som ”Tege”<br />18 knop, service<br />Gearet<br />Nybygg NOK 100 mill<br />Litt for stort i forhold til markedskalkylene, dvs kostnaden er noe overvurdert (15-20)<br />Rute<br />Basis: Daglige rundturer Narvik-Tromsø<br />Litt under 8 timer hver vei<br />Total årlig produksjon ca. 100.000 n.m.<br />
 6. 6. Økonomi – i utgangspunktet negativt resultat<br />Havnerelaterte kostnader står for 25% av totalkostnaden<br />
 7. 7. Økonomi – havneavgifter<br />Hovedtyngden av avgiftene er relatert til de kommunale Havnedistriktene<br />Med bare to anløpshavner og daglig skipsrotasjon utgjør havneavgiftene nærmere 13 millioner (omsetn.: 43 mill)<br />10% av avgiftene (1,2 mill) er skipsrelatert (anløpsavgift og kaiavgift)<br />90% er knyttet til vareavgift/lasting-lossing<br />Avgiftene bidrar til å bremse utviklingen av nye rutekonsepter, spesielt når avstandene er korte (nærskipsfart)<br />
 8. 8. Ny båtrute – en miljøvinner<br />Miljøregnskap etter EU’s standard, anvendt på dette konseptet, viser betydelig gevinst i favør av skip<br />
 9. 9. Utfordringer og muligheter<br />Noen utfordringer:<br />Havneavgifter<br />ARE-togets regularitet (logistikkjeden)<br />Endringer av dagens transportmønster (bane-bil)<br />Risikovillige aktører<br />Noen muligheter (risikoreduksjon)<br />Reduserte kostnader (avgifter, mindre båt m.v.)<br />Honorere miljøeffekten – poltiskmålsetting- hvordan ?<br />Marco-Polo finansiering i en oppstartsfase?<br />

×