Shortsea nord-2010-marintek-rammevilkar

542 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
542
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
46
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Shortsea nord-2010-marintek-rammevilkar

 1. 1. Rammevilkår for sjø og landtransport<br />Narvik, 10 Juni 2010<br />Senior konsulent Jan Norbeck, MARINTEK<br />Jan.Norbeck@marintek.sintef.no<br />www.marintek.no<br />
 2. 2. MARINTEK – Maritime Transport Systemer<br />Bærekraftige maritime transportløsninger:<br />Norsk og europeisk nærskipsfart<br />Nye logistikk og fartøykonsepter<br />“Motorways of the Seas”<br />Konsolidering av last – design av logistikksystemer<br />Effektive havner<br />Havnen som multimodalt knutepunkt<br />Økt attraktivitet for sjøtransport<br />Fra vei til sjø<br />Varestømsanalyser - seilingsmønster<br />Industristruktur og verdikjeder<br />Rammebetingelser og tiltak<br />
 3. 3. Nærskipsfarten / Kystfart<br />Den politiske målsetningen er å flytte gods fra land til sjø<br />Norge<br />I Nasjonal Transport Plan 2010-2019 er en overføring fra vei til sjø og<br />bane en viktig og aktuell oppgave.<br />Regjeringens Maritim strategi ”Stø kurs” ønsker å effektivisere og øke<br />sjøtransportens konkurranseevne.<br />EU<br />European Transport Policy for 2010<br />Maritime Transport Strategy 2018<br />Marco Polo programmet<br />
 4. 4. FOU-prosjekter innen næringstransporten<br />
 5. 5. Fakta – Norge <br />Kilde : SSB<br />
 6. 6. Fakta - Europa<br />Kilde: Eurostat<br />
 7. 7. Fakta - Europa<br />Kilde: Eurostat<br />
 8. 8. Status for godstransporten pr idag<br />Påstand<br /> På tross av politiske føringer og ressurser som er satt inn de siste 15-20 årene er det langt mellom suksesshistoriene på flytte gods fra vei til sjø og bane. <br /> Sjøtransporten har ikke fått økte (best fall status quo) markedsandeler verken i europeisk nærskipsfart eller norsk kystfart så langt.<br />
 9. 9. Hvorfor har man ikke lykkes ? <br />Spørsmål blir da:<br />Finnes det noe i rammevilkårene i form av avgifter<br />og virker som en barriere for å flytte godstransport<br />fra vei til sjø og (bane) ?<br />
 10. 10. NyFrakt – Fornyelsesprogram for kysttransport<br />Etablert av Fraktefartøyenes Rederiforening<br />Finansiert av MAROFF (Norges Forskningsråd)<br />Prosjektet har vært ledet av MARINTEK<br />Konsortium med 18 deltakere <br />Flere delprosjekter og analyser<br /><ul><li>Havner og varestrømmer
 11. 11. Flatefornyelse
 12. 12. Flåtens utnyttelses grad
 13. 13. Rammevilkår for sjøtransporten</li></li></ul><li>NyFrakt – Rammevilkår for Sjøtransporten<br />Analyse av rammevilkårene som påvirker valg av transportmiddel<br />- Kartlegging av avgifter og gebyrer<br /><ul><li>Case : Sammenligning av vilkårene for vei, sjø og bane
 14. 14. Sjø, vei og bane sin avgift andel av total transportkostnadene for godstransport
 15. 15. Konklusjoner og vurderinger</li></li></ul><li>Avgifter og gebyrer<br />CC/OO - Oslo 20.01.10<br />12<br />
 16. 16. Sammenligningsoppgave<br /><ul><li>Case: 100 tonn stykkgods transporteres fra Stavanger til Bodø med båt, bil og tog
 17. 17. Sammenlign:
 18. 18. Forskjellige kostnadskategorier:
 19. 19. Infrastruktur
 20. 20. Innhenting/utkjøring
 21. 21. Terminalkostnader
 22. 22. Drivstoff, osv
 23. 23. Miljømessige resultater
 24. 24. Totalkostbildet for de tre transportmidlene</li></li></ul><li>Sjøtransport - kostnadsfordeling<br /> Kostnader på land og i havn utgjør 50 %<br /> Kostnader i havn utgjør 35 %<br /> Miljøavgifter blir en liten post<br /> Avgifter utgjør 15,2 %<br /> Lite igjen til vedlikehold og fornying <br />
 25. 25. Vegtransport - kostnadsfordeling<br /> Avgifter utgjør 11,4 %<br /> Drivstoff utgjør 14,2 %<br /> Ingen terminalkostnader<br /> Ingen omlastingskostnader<br />
 26. 26. Jernbane - kostnadsfordeling<br /> Terminalkostnader utgjør 22 % (36 % for fartøy)<br /> Desidert minst bruk av fossilt drivstoff – dvs. mindre miljøskadelige utslipp<br />
 27. 27. Sammenligning totalkostnader: sjø, veg, bane<br /> Sjøtransport må ligge 15-20 % under bilfrakt (markedskrav)<br /> Fleksibilitet og tilgjengelighet gir bilen prisfordel<br />
 28. 28. Sammenligning av totalkostnader<br />Marco Polo Programmet (2007)<br />Vei: 0,035 € per tonnkilometer<br />Jernbane: 0,015 € per tonnkilometer<br />Skip: 0,009 € per tonnkilometer<br />Elve transport: 0,010 € per tonnkilometer<br />EU-prosjektet REALISE (2005)<br />Pris og tidsforskjellen for tre transportmodi.<br />Vei, bane og skip – mellom Oslo og Rotterdam for frakt av 1 TEU<br />Transportmåte Kostnad (per TEU) Tid (inkl. terminaltid) Avstand<br />Vei 1 200 € 40 timer 1400 km<br />Jernbane 780 € 144 timer 1400 km<br />Skip 520 € 84 timer 1080 km<br />
 29. 29. Sammenligning avgifter for 100 tonn stykkgods<br />13,2 %<br />13,2%<br />8,5 %<br />8,5 %<br />Sjøtransporten har flest avgifter<br />Havneavgiftene utgjør mer enn 80 % av totalavgiftene <br />
 30. 30. Sammenligning avgifter<br />MARINTEK analyse fra 2002<br />Hvor mye avgiftene utgjør i forhold til de samfunnsmessige utgiftene (kø, ulykke, miljø og infrastruktur) knyttet til virksomheten<br />Rapporten konkluderte med følgende:<br />Sjø: 80-200 %<br />Vei: 40 %<br />Bane: 15 % <br />
 31. 31. CO2 utslipp og CO2 avgift<br /> Lastebilen har størst CO2-utslipp per transportert tonn<br /> Båten bruker mindre drivstoff enn lastebilen for å transportere 100 tonn stykkgods<br />
 32. 32. Sammenligning miljøavgifter<br /> Båten betaler flest avgifter for miljøutslipp<br /> Toget har flere avgifter enn lastebilen, men betaler minst <br />
 33. 33. Konklusjoner og vurderinger <br /><ul><li>Sjøtransporten preges av mange aktører, myndigheter og komplisert administrasjon av avgifter og tjenester
 34. 34. Båt og jernbane har terminalkostnader som sin største utfordring - forbedring krever samarbeid mellom mange aktører og instanser og medfører store investeringer
 35. 35. Totalkostnadsbildet viser at for sjø utgjør avgiftene 15,2 %, veg 11,4 % og bane 0,5 %. Inkluderer man infrastruktur avgiftene i totalen utgjør dette 85 % for sjø og 75 % for vei.</li></li></ul><li>Konklusjoner og vurderinger <br /><ul><li>Det kan gjøres betydelige miljø forbedringstiltak både på eksisterende og nye skip, og flere av disse tiltakene vil ha en negativ kostnad på grunn av betydelige miljømessige avgiftsbesparelser (CO2, NOx og SOx) som effekt
 36. 36. Økt fokus på miljø og bærekraftig transport blant industriaktører og konsumenter kan bli en viktig faktor for økt nærskipsfart og (bane)</li></li></ul><li>Marinteknisk Senter i Trondheim<br />Takk for oppmerksomheten<br />

×