Fra vei til sjø langs kystenPolitisk møteOslo 28. mai
GodsFergen – En felles dugnadForretningsmodell• DnV• NHO LT• Speditører• VareeiereLogistikk• DnV• Havner• TerminalerSkip• ...
Partnere• Hovedpartnere– SPC Norge, Nor Lines• Forskning– Marintek, DnV• Kunder– NHO Logistikk og Transport,ASKO/Unil, Bri...
Dagens Agenda• 12:00 Velkommen–Maritimt Forum, Hege Solbakken• 12:05 Mer gods på kjøl–Fiskeri- og kystministerLisbeth Berg...
Visjon• Overføre 250.000 trailerturer fra vei til sjø– Utgjør 4-5 million tonn per år– 30% av lastebillaster nær havner
Visjon• «For speditører og større vareeiere vil endaglig skipsrute langs kysten dekke deresbehov for frekvent transport me...
15 km kø på Svinesund
Langtransport med bil*55%<25 km frahavn560km igjennomsnitt1,1millioner tonnCO2/år2,5%årlig vekst ivolumer30dødsulykkerper ...
Shortsea Promotion Norge | www.shortseashipping.no | www.shortsea.tv0 10 20 30 40 50 60 7018 000 TEU1 000 TEU500 TEUGodsFe...
Behov for effektivisering
Slaget står på landHenting Lastehavn Skip LossehavnLeveranse0 1000 2000 3000 4000 5000Lager-LagerKostnad – Kr per trailer
Kostnadene må nedNorsk bil Utenlandsk bilGodsFergenDagens skip02 0004 0006 0008 00010 00012 0000 200 400 600 800 1000Krone...
Fremtidens kysttransportNor Lines perspektiv
Langtransport med bilStort overføringspotensial
Størstebilvolumer i dag• Inn/utgående• 3-5 utenlandske• 10-17 norske havner
Godsvolumer pålastebil• 13-15 million tonn/år• Mer enn 200 km• Mindre enn 25 km tilhavn100 trailere/dag= 0,6 tonn/år
Nordgående – med bil i dag12345Akkumertlastombordvedankomst-milliontonn/årLosseområdeMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordal...
Sydgående – med bil i dag12345Akkumulertlastombordvedankomst-milliontonnperårLosseområdeGøteborgTrøndelagOslo/AkershBusker...
Inn/utgående billaster12345milliontonn/årFraTil
Lastebilvolumer1234Milliontonn/årutgåendeLasteområdeNord-NorgeSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalan...
Transportdistanse12345MillionertonnKjøredistanse (km)Våt bulkTørr bulkTømmerTermoStykkgodsSamlastet godsIndustrivarerIkke ...
Vareslag1234567Syd Nord Nord SydEksport Import InnenlandsMilliontonn/årVåt bulkTørr bulkTømmerTermoStykkgodsSamlastet gods...
Nærhet til terminal innenlandsMindre enn 25 km fra… mill tonn/år %Havn og togterminal 3,0 25Togterminal 0,6 5Havn 4,1 35Ik...
Datakilde• Lastebilundersøkelse• Utvalg• Svakheter• Videre undersøkelse
Speditørenes perspektivRimelig, effektivt og miljøvennlig alternativ
16 arrangement1500 deltagereDybdeintervjuer
Kundebehov/ønske• Høy frekvens og regularitet• Punktlighet på timen/dagen• Kostnadsgevinst 10-30%• 60-70% miljøgevinst• Fl...
Nye offentlige utredninger
"Forskertonn" vs "ordentlige tonn"• 300 friske millioner årlig til– Støtte til infrastrukturinvesteringer i utpektehavner–...
ForretningsmodellSamlast for samlastere
GodsFergemodellens visjon«For speditører og større vareeiere vil en daglig skipsrute langskysten dekke deres behov for fre...
MetodikkDe grunnleggende element for å etablere en innovasjonsdrevetforretningsmodell blir utredet og danner utgangspunkt ...
Noen Hovedtrender• Miljøkravene vil skjerpes.• Volumene vil øke og skape mer kø og belastning på veinettene.• Krav til mer...
Industrielle drivkrefter.• Optimale logistikkstrukturer skaper grunnlag for stordriftsfordeler• Kostnader for norske «ekvi...
Strategiske retningSom utgangspunkt for diskusjon og hypoteser foreslåes følgende:Den strategiske retning inkluderer spedi...
Kunder kan være store speditører og store vareeieresom har følgende behov:• Regelmessig transportbehov• Særlig fokus på mi...
Verdiforslag tilpasset kundenes behov• Rimelig på pris• Enkelt og tilgjengelig• Riktig frekvens med faste tidspunkt• Punkt...
Kunderelasjon og kanaler• Speditørene som bruker GodsFergen harhovedansvaret for kunderelasjonen til sine kunder.• GodsFer...
Nøkkelpartnere og leverandører• Rederiet• Havner• Havneterminaloperatør• Biltransportører• IKT• Andre39De sentrale aktøren...
Ressurser og prosesser• Havneprosesser• Havneterminalene og arealplan• Laste/losse optimalisering• Skipsrute optimaliserin...
Mulig Produktbeskrivelse• Frakt av standardiserte lasteenheter mellomGodsterminaler eller Lager• Mulige verdiøkende tjenes...
Inntekter og kostnader• Faste plasser• Lager-Lager• MellomlagringInntektsstrømmene til GodsFerge operatøren vil gjenspeile...
Muligheter basert på trender og behov samtutfordringer• Lagring• Samordning• Effektivisering• Standardisering• Skalafordel...
Effektiv kystlogistikkFor å øke konkurranseevne
Logistikkløsning og last som skal fraktes• GodsFergen skal primært dekke behovene til:– Speditører/logistikkoperatører– St...
Befolkningsvekst, utvalgte områder2012 2040 %Oslofjord (region) 1 520 428 2 038 565 34,1 %Kristiansand (region) 196 810 27...
Logistikkløsning og last som skal fraktes• GodsFergen skal primært dekke behovene til:– Speditører/logistikkoperatører– St...
Rutemønster og last som skal fraktes• Felles knutepunkt med utenriks sjøruter(Europa, oversjøisk)• Kobling mot hurtigruten...
Godsfergen vs. dagens løsning• Blå: Dagens løsning, transport mellom speditørensterminaler med lastebil• Rød: Godsfergen, ...
Nærhet til terminal innenlandsMindre enn 25 km fra… mill tonn/år %Havn og togterminal 3,0 25Togterminal 0,6 5Havn 4,1 35Ik...
Fartsområde/Mulig rutemønster• Kysttransport• 200-1000 km• Daglige ruter• Europeisk forbindelse
Forbindelser• Oversjø• EuropaHurtigruten og Nor Lines:Daglig nordoverNorlandsbanen:Forlengelse tilTromsøResten av Østersjø...
Konkurranseevne• Skip: kr 2/trailer-km • Norsk bil: kr 12-16/km• Utenl. bil: kr 6-10/kmNorsk bil Utenlandsk bilGodsFergenD...
Store havnekostnader• Kr 3 000-10 000 per anløp– Ulike vederlag: Anløp, kai, vareTiltak: Tilskudd GodsFerge-leie
Godshåndtering per lasteenhetForeslått stimulerende tiltak fra myndigheter:Økobonus, Havnetilskudd
Fremtidens kystterminal• Ubetjent?• Tilgang 24x7• Sikret• I havneområdet• Med godsterminaler i eller svært nær havneområde...
Effektiv kystlogistikk – hva skal til?• En løsning som utnytter sjøens fordeler – nye logistikkmønster• Integrasjon med an...
Miljøskip for kystenStore miljøbesparelserEksportpotensial
30% fra vei til sjø
Ønsket spesifikasjon• Container og/eller RoRo• 100-200trailerekvivalenter• Fartsområde 12-18 knop• CO2-utslipp < 20gram/to...
Shortsea Promotion Norge | www.shortseashipping.no | www.shortsea.tv0 10 20 30 40 50 60 7018 000 TEU1 000 TEU500 TEUGodsFe...
Miljøgevinst – CO2• GodsFergen*:15-30 gram/tonn-km• Lastebil:50-150 gram/tonn-km* Eksklusiv gevinst fra landstrøm, hybrid ...
Miljøgevinst – NOx• GodsFergen*:0,04 gram/tonn-km• Lastebil:0,46 gram/tonn-km* Eksklusiv gevinst fra landstrøm, hybrid og ...
Miljøinnovasjon• LNG-drivstoff• Landstrøm• Hybrid-drift?• Gass-drivstoff for trekkvogn?• Seil?
Energivennlig i sjø
LNG-Drivstoff
Landstrøm
Hybriddrift
Batteriferge
Seil
SamfunnsgevinstKr 720 million per år
Samfunnskostnad for vogntogkr/tonn-kmLokale utslipp 0,047Støy 0,070Kø 0,023Ulykker 0,035Slitasje 0,129CO2 0,009Totalt 0,31...
Samfunnskostnad sjø og vei0.000.100.200.300.40Lastebil SkipKrpertonn-kmCO2SlitasjeUlykkerKøStøyLokale utslippSamfunns-gevi...
4.2 million tonn/år fra vei til sjø
Samfunnsbesparelse*mill. kr / årLokale utslipp 82Støy 165Kø 55Ulykker 68Slitasje 303CO2 18Totalt 690* 4.2 million tonn med...
Om Samfunnkostnader• Data fra 1999• Oppjustert og revidert i to runder• Ny analyse er utlyst – Ferdig 2014
Oppsummering
Sjøtransport er best for samfunnet!
GodsFergen - Samfunnsfordeler• Stor kapasitet i havnene• Lave investeringer• Minimaledriftskostnader• Kort planleggingstid...
Nærskipsfartsstrategi• 2014-2023• 30% godsoverføring?• Økobonus?• Havnefond?• Havnetilkomstsfond?• Miljøtilskudd?• Lastebi...
Bidrag fra myndighetene• Økobonus• Gratis GodsFerge-leie• Annet– God tilførselsvei til GodsFerge-leie– Gass-trekkvogner i ...
Økobonus• Kr 1 000/trailer• Foreslått av samferdselsetatene• Samlet næring står bak• I bruk i Italia
Tilskudd til GodsFerge-leie• Kr 10 000 per anløp• Dekker skipsrelaterte havnekostnader ogvarevederlag
Bidrag fra samfunnet• Tilskudd GodsFerge-leie* kr 100 million• Økobonus^ kr 250 million* 10 000 anløp til kr 10 000 per an...
Takk for oppmerksomheten!www.godsfergen.no
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gods fergen introduksjon_politisk_20130528

407 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
407
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
100
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gods fergen introduksjon_politisk_20130528

 1. 1. Fra vei til sjø langs kystenPolitisk møteOslo 28. mai
 2. 2. GodsFergen – En felles dugnadForretningsmodell• DnV• NHO LT• Speditører• VareeiereLogistikk• DnV• Havner• TerminalerSkip• Marintek• RollsRoyce• Fjellstrand• TTS
 3. 3. Partnere• Hovedpartnere– SPC Norge, Nor Lines• Forskning– Marintek, DnV• Kunder– NHO Logistikk og Transport,ASKO/Unil, Bring, DBSchenker, Tollpost,Kühne+Nagel• Havner– Havneforeningen, Oslo, Borg,Moss, Larvik, Grenland,Kristiansand, Stavanger,Bergen, Ålesund, Trondheim,Bodø, Gøteborg• Leverandører– Rolls Royce, Fjellstrand, TTS
 4. 4. Dagens Agenda• 12:00 Velkommen–Maritimt Forum, Hege Solbakken• 12:05 Mer gods på kjøl–Fiskeri- og kystministerLisbeth Berg Hansen• 12:20 Visjon for kysttransport–Hans Kristian Haram, Shortsea Promotion• 12:30 Fremtidens kystransport–Nor Lines, Toralf Ekrheim• 12:40 Langtransport med bil–TØI, Inger Beate Hovi• 12:50 Speditørenes perspektiv– NHO LT, Erling Sæther• 13:00 Forretningsmodell– Pöyry, Erik Johannessen• 13:10 Effektiv kystlogistikk– DnV, Eivind Dale• 13:20 Miljøskip for kysten– Marintek, Erik Dyrkoren• 13:30 Samfunnsgevinst– TØI, Inger Beate Hove• 13:40 Spørsmål og åpen diskusjon– Alle• 14:00 Slutt
 5. 5. Visjon• Overføre 250.000 trailerturer fra vei til sjø– Utgjør 4-5 million tonn per år– 30% av lastebillaster nær havner
 6. 6. Visjon• «For speditører og større vareeiere vil endaglig skipsrute langs kysten dekke deresbehov for frekvent transport mellomgodsterminaler i større byer med havn.• En slik sjørute representerer et rimelig ogmiljøvennlig alternativ fremfor bil».
 7. 7. 15 km kø på Svinesund
 8. 8. Langtransport med bil*55%<25 km frahavn560km igjennomsnitt1,1millioner tonnCO2/år2,5%årlig vekst ivolumer30dødsulykkerper år300skaddepersoner/år250vogntogveltper år3,7milliard krsamfunnskost1,6milliard krveislitasje* Kjøringer på mer enn 300 km. Kilde: SSB - Lastebilundersøkelsenfor inn og utland, Utenrikshandelen,TØI1,5millionbillaster
 9. 9. Shortsea Promotion Norge | www.shortseashipping.no | www.shortsea.tv0 10 20 30 40 50 60 7018 000 TEU1 000 TEU500 TEUGodsFergenDiesel togLastebilgram CO2 per tonn-km transportSjøtransporthar mye mindreCO2 utslipp ennbil
 10. 10. Behov for effektivisering
 11. 11. Slaget står på landHenting Lastehavn Skip LossehavnLeveranse0 1000 2000 3000 4000 5000Lager-LagerKostnad – Kr per trailer
 12. 12. Kostnadene må nedNorsk bil Utenlandsk bilGodsFergenDagens skip02 0004 0006 0008 00010 00012 0000 200 400 600 800 1000KronerpertrailerDistanse (km)Effektivisering
 13. 13. Fremtidens kysttransportNor Lines perspektiv
 14. 14. Langtransport med bilStort overføringspotensial
 15. 15. Størstebilvolumer i dag• Inn/utgående• 3-5 utenlandske• 10-17 norske havner
 16. 16. Godsvolumer pålastebil• 13-15 million tonn/år• Mer enn 200 km• Mindre enn 25 km tilhavn100 trailere/dag= 0,6 tonn/år
 17. 17. Nordgående – med bil i dag12345Akkumertlastombordvedankomst-milliontonn/årLosseområdeMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderTelemarkVestfoldBuskerudOslo/AkershØstfoldJyllandGøteborgHalmstadMalmøSjællandPolandLasteområde100 trailereper dag
 18. 18. Sydgående – med bil i dag12345Akkumulertlastombordvedankomst-milliontonnperårLosseområdeGøteborgTrøndelagOslo/AkershBuskerudVestfoldTelemarkAust-AgderVest-AgderRogalandHordalandSogn og FjordaneMøre og RomsdalSør-TrøndelagNord-TrøndelagLasteområde100 trailereper dag
 19. 19. Inn/utgående billaster12345milliontonn/årFraTil
 20. 20. Lastebilvolumer1234Milliontonn/årutgåendeLasteområdeNord-NorgeSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderTelemarkVestfoldBuskerudOslo/AkershØstfoldJyllandGøteborgHalmstadSjællandMalmøPolandLosseområde
 21. 21. Transportdistanse12345MillionertonnKjøredistanse (km)Våt bulkTørr bulkTømmerTermoStykkgodsSamlastet godsIndustrivarerIkke oppgitt (utenlandske biler)
 22. 22. Vareslag1234567Syd Nord Nord SydEksport Import InnenlandsMilliontonn/årVåt bulkTørr bulkTømmerTermoStykkgodsSamlastet godsIndustrivarerIkke oppgitt (utenlandske biler)
 23. 23. Nærhet til terminal innenlandsMindre enn 25 km fra… mill tonn/år %Havn og togterminal 3,0 25Togterminal 0,6 5Havn 4,1 35Ikke mindre enn 25 fra 4,1 35Total 11,8 100Kilde: TØI - Godstransport i korridorer:Egenskaper og virkemidler for overføringav gods
 24. 24. Datakilde• Lastebilundersøkelse• Utvalg• Svakheter• Videre undersøkelse
 25. 25. Speditørenes perspektivRimelig, effektivt og miljøvennlig alternativ
 26. 26. 16 arrangement1500 deltagereDybdeintervjuer
 27. 27. Kundebehov/ønske• Høy frekvens og regularitet• Punktlighet på timen/dagen• Kostnadsgevinst 10-30%• 60-70% miljøgevinst• Fleksibilitet• Enkel administrasjon• Helst utlevering neste dag
 28. 28. Nye offentlige utredninger
 29. 29. "Forskertonn" vs "ordentlige tonn"• 300 friske millioner årlig til– Støtte til infrastrukturinvesteringer i utpektehavner– Støtte til godsknutepunkter og havneregioner– Insitamentsordningtil flytting av gods fra veg tilsjø– Midler til kartlegging av gods som kan overførestil sjøtransport• Økning på 28 % til Kystverket for å styrketransportplanleggingen på sjø• Markedskartlegging avoverføringspotensialet må skje isamarbeid med næringen ogmarkedsaktørene.– Eneste måten å oppnå godsoverføring29
 30. 30. ForretningsmodellSamlast for samlastere
 31. 31. GodsFergemodellens visjon«For speditører og større vareeiere vil en daglig skipsrute langskysten dekke deres behov for frekvent transport mellomgodsterminaler i større byer med havn. En slik sjørute representerer etrimelig og miljøvennlig alternativ fremfor bil».
 32. 32. MetodikkDe grunnleggende element for å etablere en innovasjonsdrevetforretningsmodell blir utredet og danner utgangspunkt for videre arbeid
 33. 33. Noen Hovedtrender• Miljøkravene vil skjerpes.• Volumene vil øke og skape mer kø og belastning på veinettene.• Krav til mer effektiv framføring og bruk av moderne datateknologi og integrasjonvil bedre effektiviteten og produktiviteten.• Vi antar at miljøavgiftene vil øke og tilpasses politiske målsettinger om mer godsfra vei til sjøbasert transport.• Krav til mer klimavennlige og effektive skip for transport av gods.Hovedtrender knyttet til ytre omgivelser kan gi GodsFergen etfortrinn fremfor godstransport med bil.
 34. 34. Industrielle drivkrefter.• Optimale logistikkstrukturer skaper grunnlag for stordriftsfordeler• Kostnader for norske «ekvipasjer» med bil er betydelig dyrere (fra 30-50%) enntilsvarende fra lavkostland.• Lokal lagring eller mellomlagring for bedre service til sluttbrukermarkedet• Markedskreftene vil utfordre etablerte verdikjeder for få ned enhetskostnadene.• Større grad av samordnet logistikk for aktørene vil være påkrevd både i lys av etkostnads- og et miljøperspektiv• Industrialisering og industriell skreddersøm basert på standard moduler ellerelementer vil kunne vinne frem.34GodsFergen konseptet støtter denne utviklingen gjennom høyeregrad av produktivitet, effektivitet og lavere utslipp. Derfor må dennesituasjonen utnyttes av Godsfergen
 35. 35. Strategiske retningSom utgangspunkt for diskusjon og hypoteser foreslåes følgende:Den strategiske retning inkluderer speditørene og store godseiere som aktivedeltagere og partnere.• En samarbeidsmodell med partnerskap der operatørselskapet opererer ferjen påvegne av rederiet og de største interessentene.• Partnere sikres plass.• Verdikjeden må vesentlig effektiviseres for å skape lønnsomhet.35Partnere: Det vil opprettes et operatørselskap som vil operere skipsrutenmed innleide skip fra skipseiende selskap. Speditører inviteres til å «investere»i dette selskap og dermed være «partnere» i GodsFergen. (Må uredes)
 36. 36. Kunder kan være store speditører og store vareeieresom har følgende behov:• Regelmessig transportbehov• Særlig fokus på miljøvennlig transport• Store fraktvolum og industrialisert logistikk• Egne godsterminaler• Kjøring mellom godsterminaler i egen regi• Gode IKT-løsninger• Ønske om fleksibilitetGodsFergens utfordring er å legge et innhold I tjenestene som byggeromdømme basert på kvalitet, presisjon, enkelhet, top of mind og kunnskap.
 37. 37. Verdiforslag tilpasset kundenes behov• Rimelig på pris• Enkelt og tilgjengelig• Riktig frekvens med faste tidspunkt• Punktlighet• MiljøvennligVerdiskapningen gjennom verdikjeden skal gi positive målbareøkonomiske og miljømessige bidrag helt fram til sluttkunden.
 38. 38. Kunderelasjon og kanaler• Speditørene som bruker GodsFergen harhovedansvaret for kunderelasjonen til sine kunder.• GodsFergen vil ha direkte kunderelasjon til storegodseiere med egen logistikkenhet.• Det skal være tydelig definert hvem som harinformasjonsansvaret langs verdikjeden til IKT-systemet.De tradisjonelle kunderelasjonene vil opprettholdes forsterket med godeIKT-løsninger og personlige kunde grensesnitt som ivaretar kompetanse ogservicebehov
 39. 39. Nøkkelpartnere og leverandører• Rederiet• Havner• Havneterminaloperatør• Biltransportører• IKT• Andre39De sentrale aktørene må samspille sømløst i et forpliktende samarbeidestøttet av private og offentlige aktører som bidrar til kostnadseffektiveløsninger
 40. 40. Ressurser og prosesser• Havneprosesser• Havneterminalene og arealplan• Laste/losse optimalisering• Skipsrute optimalisering• Omlasting og intermodalitetEt attraktivt tilbud for brukerene sammen med en effektiv bruk av ressurseneer nødvendig for å kunne levere verdiforslaget
 41. 41. Mulig Produktbeskrivelse• Frakt av standardiserte lasteenheter mellomGodsterminaler eller Lager• Mulige verdiøkende tjenester:- Mellomlagring av fulle og tomme lasteenheter- Tilrettelegging for godsterminalfunksjoner i havneterminalen- Rangering av lasteenheter ved godsterminalen- Henting og leveranse av last i flere punkter for sammelasteenhet
 42. 42. Inntekter og kostnader• Faste plasser• Lager-Lager• MellomlagringInntektsstrømmene til GodsFerge operatøren vil gjenspeiles ikostnadsstrukturen.Kostnadsstrømmene skal samlet være lavere eller på linje med de alternativetmed bil. Det krever effektivisering av dagens verikjede for land og sjø.• Skipsleie• Drivstoffkostnader• Havneanløp• Havneterminalkostnader• Henting og leveranse
 43. 43. Muligheter basert på trender og behov samtutfordringer• Lagring• Samordning• Effektivisering• Standardisering• SkalafordelerStimulere det som gir samlet økonomisk, kundemessig og miljømessigfordel.Samtidig er dette utfordringerfor GodsFergen mht :• logistikkstrukturer• kostnadsstrukturer
 44. 44. Effektiv kystlogistikkFor å øke konkurranseevne
 45. 45. Logistikkløsning og last som skal fraktes• GodsFergen skal primært dekke behovene til:– Speditører/logistikkoperatører– Store vareeiere (inkl. dagligvare og industri)• Daglige avganger i de store havnene• Påtenkt fartsområde: kysten i Sør-Norge, vestkysten avSverige og muligens Nord-Jylland og SjællandForlengelse av Nordlandsbanen er aktuelt• Gods transportert på bil i dag:13-15 million tonn/år >200 km og < 25 km til havnKan 30% gå sjøveien i 2020?• Hva er betydningen av forventet befolkningsvekst?45
 46. 46. Befolkningsvekst, utvalgte områder2012 2040 %Oslofjord (region) 1 520 428 2 038 565 34,1 %Kristiansand (region) 196 810 272 394 38,4 %Stavanger (region) 359 643 486 547 35,3 %Bergen (region) 324 111 439 587 35,6 %Trondheim (region) 215 954 279 741 29,5 %462012 2040Kilde: SSB
 47. 47. Logistikkløsning og last som skal fraktes• GodsFergen skal primært dekke behovene til:– Speditører/logistikkoperatører– Store vareeiere (inkl. dagligvare og industri)• Daglige avganger i de store havnene• Påtenkt fartsområde: kysten i Sør-Norge, vestkysten avSverige og muligens Nord-Jylland og SjællandForlengelse av Nordlandsbanen er aktuelt• Gods transportert på bil i dag:13-15 million tonn/år >200 km og < 25 km til havnKan 30% gå sjøveien i 2020?• Stor befolkningsvekst i store byregionene: 30-40%,større vekst i transportarbeidet: 50-60%(SSB/TØI, 2040)47
 48. 48. Rutemønster og last som skal fraktes• Felles knutepunkt med utenriks sjøruter(Europa, oversjøisk)• Kobling mot hurtigruten/innenriks sjøruter og jernbane?• Økt lastgrunnlag for utenriks sjøruter?• Hvilke lastbærere skal håndteres?• Containere og/eller Eurotraller• Returlast/tomgods• Havn-havn, terminal-terminal, dør-dør?• Rutemønster?48
 49. 49. Godsfergen vs. dagens løsning• Blå: Dagens løsning, transport mellom speditørensterminaler med lastebil• Rød: Godsfergen, flere tjenester kan tenkes49AvsenderMottakerTerminal TerminalBilBil BilBåtKai Kai
 50. 50. Nærhet til terminal innenlandsMindre enn 25 km fra… mill tonn/år %Havn og togterminal 3,0 25Togterminal 0,6 5Havn 4,1 35Ikke mindre enn 25 fra 4,1 35Total 11,8 100Kilde: TØI - Godstransport i korridorer:Egenskaper og virkemidler for overføringav gods
 51. 51. Fartsområde/Mulig rutemønster• Kysttransport• 200-1000 km• Daglige ruter• Europeisk forbindelse
 52. 52. Forbindelser• Oversjø• EuropaHurtigruten og Nor Lines:Daglig nordoverNorlandsbanen:Forlengelse tilTromsøResten av ØstersjøenOversjø:Asia/Syd-EuropaNederland, TysklandRoRo og ContainerStorbrit., Nederl., TysklandJylland
 53. 53. Konkurranseevne• Skip: kr 2/trailer-km • Norsk bil: kr 12-16/km• Utenl. bil: kr 6-10/kmNorsk bil Utenlandsk bilGodsFergenDagens skip02 0004 0006 0008 00010 00012 0000 200 400 600 800 1000KronerpertrailerDistanse (km)
 54. 54. Store havnekostnader• Kr 3 000-10 000 per anløp– Ulike vederlag: Anløp, kai, vareTiltak: Tilskudd GodsFerge-leie
 55. 55. Godshåndtering per lasteenhetForeslått stimulerende tiltak fra myndigheter:Økobonus, Havnetilskudd
 56. 56. Fremtidens kystterminal• Ubetjent?• Tilgang 24x7• Sikret• I havneområdet• Med godsterminaler i eller svært nær havneområdetfor verdiøkende tjenester
 57. 57. Effektiv kystlogistikk – hva skal til?• En løsning som utnytter sjøens fordeler – nye logistikkmønster• Integrasjon med annen sjøtransport• Punktlig rute med høy frekvens (daglig?)• Containere og/eller Eurotraller• Effektive havneterminaler• Effektiv henting og leveranse• Flåtefornyelse• Samarbeid
 58. 58. Miljøskip for kystenStore miljøbesparelserEksportpotensial
 59. 59. 30% fra vei til sjø
 60. 60. Ønsket spesifikasjon• Container og/eller RoRo• 100-200trailerekvivalenter• Fartsområde 12-18 knop• CO2-utslipp < 20gram/tonn-km• Ubemannet anløp/avgang• 40 løft per time tilubemannet havn• LNG-forbruk < 10 tonn/dag• Pris < kr 100 million• Dagrate < kr 50.000/dag
 61. 61. Shortsea Promotion Norge | www.shortseashipping.no | www.shortsea.tv0 10 20 30 40 50 60 7018 000 TEU1 000 TEU500 TEUGodsFergenDiesel togLastebilgram CO2 per tonn-km transportSjøtransporthar mye mindreCO2 utslipp ennbil
 62. 62. Miljøgevinst – CO2• GodsFergen*:15-30 gram/tonn-km• Lastebil:50-150 gram/tonn-km* Eksklusiv gevinst fra landstrøm, hybrid og eventuelt seil. Eksklusivt metan-tap.
 63. 63. Miljøgevinst – NOx• GodsFergen*:0,04 gram/tonn-km• Lastebil:0,46 gram/tonn-km* Eksklusiv gevinst fra landstrøm, hybrid og eventuelt seil.
 64. 64. Miljøinnovasjon• LNG-drivstoff• Landstrøm• Hybrid-drift?• Gass-drivstoff for trekkvogn?• Seil?
 65. 65. Energivennlig i sjø
 66. 66. LNG-Drivstoff
 67. 67. Landstrøm
 68. 68. Hybriddrift
 69. 69. Batteriferge
 70. 70. Seil
 71. 71. SamfunnsgevinstKr 720 million per år
 72. 72. Samfunnskostnad for vogntogkr/tonn-kmLokale utslipp 0,047Støy 0,070Kø 0,023Ulykker 0,035Slitasje 0,129CO2 0,009Totalt 0,314Kilde: TØI Rapport 1140/2011 - Dataverktøy for beregning av samfunnsøkonomisknytte av godstiltakDieselavgiftutgjør0,125
 73. 73. Samfunnskostnad sjø og vei0.000.100.200.300.40Lastebil SkipKrpertonn-kmCO2SlitasjeUlykkerKøStøyLokale utslippSamfunns-gevinst:Kr 0,30/tonn-km
 74. 74. 4.2 million tonn/år fra vei til sjø
 75. 75. Samfunnsbesparelse*mill. kr / årLokale utslipp 82Støy 165Kø 55Ulykker 68Slitasje 303CO2 18Totalt 690* 4.2 million tonn med gjennomsnittlig distanse på 560 km
 76. 76. Om Samfunnkostnader• Data fra 1999• Oppjustert og revidert i to runder• Ny analyse er utlyst – Ferdig 2014
 77. 77. Oppsummering
 78. 78. Sjøtransport er best for samfunnet!
 79. 79. GodsFergen - Samfunnsfordeler• Stor kapasitet i havnene• Lave investeringer• Minimaledriftskostnader• Kort planleggingstid• Kortere køer• Færre trafikkulykker• Mindre støy• Mindre utslipp• Lavere kostnader ogbedre service forkunder
 80. 80. Nærskipsfartsstrategi• 2014-2023• 30% godsoverføring?• Økobonus?• Havnefond?• Havnetilkomstsfond?• Miljøtilskudd?• Lastebilavgift?
 81. 81. Bidrag fra myndighetene• Økobonus• Gratis GodsFerge-leie• Annet– God tilførselsvei til GodsFerge-leie– Gass-trekkvogner i kollektivfeltet– Tilskudd til miljøinvesteringer
 82. 82. Økobonus• Kr 1 000/trailer• Foreslått av samferdselsetatene• Samlet næring står bak• I bruk i Italia
 83. 83. Tilskudd til GodsFerge-leie• Kr 10 000 per anløp• Dekker skipsrelaterte havnekostnader ogvarevederlag
 84. 84. Bidrag fra samfunnet• Tilskudd GodsFerge-leie* kr 100 million• Økobonus^ kr 250 million* 10 000 anløp til kr 10 000 per anløp^ Tidsbegrenset til tre år
 85. 85. Takk for oppmerksomheten!www.godsfergen.no

×