Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Michal Král: 10 najčastejších chýb e-shopov (Shopcamp 2014)

740 views

Published on

Základom úspechu a ziskovosti e-shopu je špičkové know-how. U malých a stredných e-shopov je nedostatok know-how azda najsilnejšiou brzdou ich rozvoja. Výsledkom tohto stavu sú potom pravidelne sa opakujúce chyby, ktoré bránia zvyšovaniu návštevnosti, obratu a miery konverzie v e-shope. V mojej prednáška zosumarizujem 10 najčastejších chýb, ktorých sa e-shopy dopúšťajú vrátane názorných ukážok.

Published in: Internet
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Michal Král: 10 najčastejších chýb e-shopov (Shopcamp 2014)

  1. 1. 

×