Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Văn phòng phẩm giá sỉ

328 views

Published on

Công ty TNHH Văn Phòng Phẩm Đỗ Gia Phát chuyên sản xuất và phân phối văn phòng phẩm,văn phòng phẩm giá sỉ, văn phòng phẩm giá rẻ, văn phòng phẩm giá tốt, giấy in A4 Double A, giấy in A4 Paper One, giấy A4 Supreme, giấy A4 Idea, giấy A4 Excel... và các loại văn phòng phẩm khác cho doanh nghiệp tai TP.HCM và các tỉnh lân cận.
Ngoài cung cấp trọn gói Văn phòng phẩm giá sỉ, giá rẻ cho Doanh nghiệp chúng tôi còn chuyên cung cấp tập học sinh 96trang, 200trang VĨNH TIẾN, HÒA BÌNH, TIẾN PHÁT cho các trường học, các cửa hàng đại lý văn phòng phẩm tại các tỉnh
BẢNG GIÁ THAM KHẢO (GIÁ SẼ THAY ĐỔI THEO THƠI GIAN)
Đơn giá trên 1000 quyển
===================================
TẬP HỌC SINH GIÁ RẺ
1 Tập 96T Thuần Việt - giá 2,400
2 Tập 96T Quang Tâm - giá 2,400
3 Tập 96T Tuổi Thần - Quyển giá 2,400
4 Tập 96T Hoa Sen - giá 2,400
===================================
TẬP HỌC SINH THUẬN TiẾN
1 Tập 48T Baby love 4 ô ly &N - giá 4,150
2 Tập 48T OH YEAH 4 ô ly &N - giá 3,500
3 Tập 48T Bé ngoan 4 ô ly &N - giá 4,400
4 Tập 48T Điểm 10 4 ô ly &N - giá 4,200
5 Tập Kiểm Tra 70 4 ô ly &N -giá 4,150
6 Tập Kiểm Tra 80 4 ô ly &N - giá 4,550
7 Tập 96T (Hello) Conan - giá 3,750
8 Tập 96T Bonsai thư pháp - giá 4,110
9 Tập 96T Tranh lụa new - giá 4,560
10 Tập 96T Hoạt Hình Disney – 5,190
11 Tập 96T Teen 5 ô ly &4 ô ly &N - giá 5,190
12 Tập 96T Friendly 5 ô ly &4 ô ly &N –giá 5,190
13 Tập 96T Alphabet 5 ô ly &4 ô ly &N - giá 5,190
14 Tập 96T Xtrum Quyển giá 5,190
15 Tập 96T MOROKURO BOO ô ly &N Quyển giá 5,290
16 Tập 96T Chuột vàng Ô Quyển giá 5,290
17 Tập 96T Oh Year 5 ô ly &4 ô ly &N Quyển giá 5,290
18 Tập 96T Bonbon 4 ô ly &N Quyển – 5,290
19 Tập 96T Baby love DL100 4 ô ly &N - giá 6,450
20 Tập 96T Điểm 10 DL100 5 ô ly &4 ô ly &N - 6,590
21 Tập 96T Bé Ngoan ĐL120 4 ô ly &N - giá 7,350
22 Tập 96T Sinh viên thư pháp 58 - giá 5,990
23 Tập 96T Sinh viên thư pháp70 - giá 7,220
24 Tập 96T Sinh viên gốm hoa - giá 6,700
25 Tập 200T Đông hồ - giá 7,290
26 Tập 200T Xi Trum - giá 8,120
27 Tập 200T Heo vàng 4Ô&N - giá 9,020
28 Tập 200T Tranh lụa new - giá 9,020
29 Tập 200T Thời đại 4 ô ly - giá 10,080
30 Tập 200T Chuột vàng 4 ô ly &N - giá 11,500
31 Tập 200T Sinh viên Heo - giá 12,580
32 Tập 200T Sinh viên thư pháp 58 - giá 12,780
33 Tập 200T Sinh viên thư pháp70 - giá 14,540
34 Tập 200T Sinh viên gốm hoa - giá 13,500
=====================================
TẬP HỌC SINH HÒA BÌNH
1 Tập Kiểm Tra 4 ô ly +N - giá 4,780
2 Giấy Kiểm Tra 4 ô ly +N Ram giá 39,500
3 Tập 96T ABC 4 ô ly +N - giá 5,200
4 Tập 200T ABC 4 ô ly +N - giá 10,700
5 Tập 96T B

Published in: Business
  • Be the first to comment

Văn phòng phẩm giá sỉ

  1. 1. Công ty TNHH Văn Phòng PhẩmĐỗ Gia Phát chuyên sản xuất và phân phối văn phòngphẩm,văn phòng phẩm giá sỉ, văn phòng phẩm giá rẻ, văn phòng phẩm giá tốt,giấy in A4 Double A, giấy in A4 Paper One,giấy A4Supreme, giấy A4 Idea, giấy A4 Excel... và các loại văn phòng phẩm khác cho doanh nghiệp tai T P.HCM và các tỉnh lân cận. Ngoài cung cấp trọn gói Văn phòng phẩm giá sỉ, giá rẻcho Doanh nghiệp chúng tôi còn chuyên cung cấp tập học sinh 96trang, 200trang VĨNH TIẾN, HÒA BÌNH, TIẾN PHÁT cho các trường học, các cửa hàng đại lý văn phòng phẩm tại các tỉnh - Bảng học sinh - Hộp viết - Bút chì sáp - Bút chì - Chuốt chì Cung cấp Áo mưa học sinh, áo mưa người lớn, quà tăng theo từng yêu cầu Khách hàng với giá sỉ
  2. 2. BẢ NG GIÁ THA M KHẢ O (GIÁ SẼ THA Y ĐỔ I THEO THƠI GIA N) Đơn giá trên 1000 quy ển =================================== TẬ P HỌ C SINH GIÁ RẺ 1 Tập 96T Thuần V iệt - giá 2,400 2 Tập 96T Q uang Tâm - giá 2,400 3 Tập 96T Tuổi Thần - Q uy ển giá 2,400 4 Tập 96T Hoa Sen - giá 2,400 =================================== TẬ P HỌ C SINH THUẬ N TiẾN 1 Tập 48T Baby lov e 4 ô ly &N - giá 4,150 2 Tập 48T O H YEA H 4 ô ly &N - giá 3,500 3 Tập 48T Bé ngoan 4 ô ly &N - giá 4,400 4 Tập 48T Điểm 10 4 ô ly &N - giá 4,200 5 Tập Kiểm Tra 70 4 ô ly &N -giá 4,150 6 Tập Kiểm Tra 80 4 ô ly &N - giá 4,550 7 Tập 96T (Hello) C onan - giá 3,750 8 Tập 96T Bonsai thư pháp - giá 4,110 9 Tập 96T Tranh lụa new - giá 4,560 10 Tập 96T Hoạt Hình Disney – 5,190 11 Tập 96T Teen 5 ô ly &4 ô ly &N - giá 5,190 12 Tập 96T Friendly 5 ô ly &4 ô ly &N –giá 5,190 13 Tập 96T A lphabet 5 ô ly &4 ô ly &N - giá 5,190 14 Tập 96T Xtrum Q uy ển giá 5,190 15 Tập 96T MO RO KURO BO O ô ly &N Q uy ển giá 5,290 16 Tập 96T C huột v àng Ô Q uy ển giá 5,290 17 Tập 96T O h Year 5 ô ly &4 ô ly &N Q uy ển giá 5,290 18 Tập 96T Bonbon 4 ô ly &N Q uy ển – 5,290 19 Tập 96T Baby lov e DL100 4 ô ly &N - giá 6,450 20 Tập 96T Điểm 10 DL100 5 ô ly &4 ô ly &N - 6,590 21 Tập 96T Bé Ngoan ĐL120 4 ô ly &N - giá 7,350 22 Tập 96T Sinh v iên thư pháp 58 - giá 5,990 23 Tập 96T Sinh v iên thư pháp70 - giá 7,220 24 Tập 96T Sinh v iên gốm hoa - giá 6,700 25 Tập 200T Đông hồ - giá 7,290 26 Tập 200T Xi Trum - giá 8,120 27 Tập 200T Heo v àng 4Ô &N - giá 9,020 28 Tập 200T Tranh lụa new - giá 9,020 29 Tập 200T Thời đại 4 ô ly - giá 10,080 30 Tập 200T C huột v àng 4 ô ly &N - giá 11,500 31 Tập 200T Sinh v iên Heo - giá 12,580 32 Tập 200T Sinh v iên thư pháp 58 - giá 12,780 33 Tập 200T Sinh v iên thư pháp70 - giá 14,540 34 Tập 200T Sinh v iên gốm hoa - giá 13,500 ===================================== TẬ P HỌ C SINH HÒ A BÌNH 1 Tập Kiểm Tra 4 ô ly +N - giá 4,780 2 Giấy Kiểm Tra 4 ô ly +N Ram giá 39,500 3 Tập 96T A BC 4 ô ly +N - giá 5,200 4 Tập 200T A BC 4 ô ly +N - giá 10,700 5 Tập 96T Bạn nhỏ 4 ô ly +N - giá 6,200 6 Tập 96T Tuổi Thơ 4 ô ly +N - giá 7,480 7 Tập 48T 4 ô ly +N - giá 3,700 =================================== TẬ P HỌ C SINH V ĨNH TiẾN 1 Tập 96T C onan - giá 4,000 2 Tập 96T V ibook ear - giá 4,000 3 Tập 200T Đông hồ - giá 7,600 4 Tập 200T V ibook Ear - giá 7,700 5 Tập 96T Bộ 8 ( C á-Hoạt hình-Trò giỏi) - giá 47,970 6 Tập 96T Marsupilami Ô &N - giá 6800 7 Tập 96T SNO O PY Ô &N - giá 5700 8 Tập 96T MO RO KURO BO O Ô &N - giá 5,700 9 Tập 96T 12con giáp ô ly &N - giá 5,400 10 Tập 96T Sinh V iên Phong C ảnh -giá 6,300 11 Tập 96T Sinh V iên 12con giáp - giá 6,700 12 Tập 200T 12 con giáp ô ly &N - giá 8,600 13 Tập 200T SNO O PY Ô &N - giá 9,100 14 Tập 200T Sinh V iên heo - giá 11,500 15 Tập 200T Sinh V iên 12con giáp - giá 11,800
  3. 3. 16 Tập 200T Sinh V iên C olor O f Life - giá 11,500 17 Tập 200T Sinh V iên Ngang - giá 11,300 18 Tập Kiểm Tra 80 Ô &N - giá 4,800 =========================================== TẬ P HỌ C SINH TIẾN PHÁ T 1 Giấy Kiểm Tra DL80 4Ô &N Ram 33,000 - 10ram/cây 2 Tập 96T&200T Tuổi Thần Tiên -giá 2,400 - 100q/cây 3 Tập 96T&200T Làng Hương - giá 3,000 - 100q/cây 4 Tập 96T&200T Bigbang –giá 3,400 - 100q/cây 5 Tập 96T&200T Triển V ọng - giá 3,700 - 100q/cây 6 Tập 96T&200T Thế Hệ Mới 5Ô &4Ô &N -giá 4,050 - 100q/cây 5 Tập 96T&200T Sinh v iên Big in -giá 4,600 - 100q/cây 6 Tập 96T&200T Sinh v iên Big in C ao cấp -giá 5,100 - 100q/cây - VỚI PHƯƠNG CHÂM:"' UY TÍNH – CHẤT LƯỢNG - GIÁ CẢ HỢP LÝ – GIAO HÀNG TẬN NƠI –DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG"' Hiện nay, Công ty văn phòng phẩm Đỗ GiaPhát đang có dịch vụ chuẩn bị quà tặng cho các chương trình từ thiện của các Nhà hảo tâm. Với mong muốn được cùng đóng góp những tình thương và mang đến sự ấm áp cho cácem học sinh nghèo, những trẻ em mồ côi tại các vùng miền đất nước , Cty chúng tôi đưa ra những mức giá rẻ nhất, hiệu quả nhất, GIAO HÀNG TẬN NƠI, GÓI QUÀ TẶNG CHO CÁC EM MIỄN PHÍ. - Chúng tôi sẽ rất vinh dự khi được hợp tác và phục vụ quý khách hàng. Kính chúc quý khách gặp nhiều thành công. Trân trọng ========================== Công ty TNHH TM SX Đỗ Gia Phát Số 13 đường 11, phường 4, quận 4, TP. HCM Tel: 0937.000.587 – 0918.343993 - 08.39412261 Fax: 39410850 Mail : dgp@dogiaphat.com hoặc diemttn@dogiaphat.com www.dogiaphat.com ---- www.vanphongphamgiatot.com ---- www.vanphongphamgiasi.vn

×