Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bang bao gia tap tien phat, hoa binh, vinh tien, hiep phong, thuan tien, vbook tp hcm

381 views

Published on

Công ty TNHH Văn Phòng Phẩm Đỗ Gia Phát chuyên sản xuất và phân phối văn phòng phẩm,văn phòng phẩm giá sỉ, văn phòng phẩm giá rẻ, văn phòng phẩm giá tốt, giấy in A4 Double A, giấy in A4 Paper One, giấy A4 Supreme, giấy A4 Idea, giấy A4 Excel... và các loại văn phòng phẩm khác cho doanh nghiệp tai TP.HCM và các tỉnh lân cận.
Ngoài cung cấp trọn gói Văn phòng phẩm giá sỉ, giá rẻ cho Doanh nghiệp chúng tôi còn chuyên cung cấp tập học sinh 96trang, 200trang VĨNH TIẾN, HÒA BÌNH, TIẾN PHÁT cho các trường học, các cửa hàng đại lý văn phòng phẩm tại các tỉnh

BẢNG BÁO GIÁ TẬP HỌC SINH TIẾN PHÁT, HÒA BÌNH, VĨNH TIẾN, THUẬN TIẾN, VBOOK, HIỆP PHONG
(trên 2000 quyển)

Công ty TNHH TM SX Đỗ Gia Phát chuyên cung cấp tập học sinh cho các chương trình từ thiện, các Trường học, các cửa hàng bán sỉ giá từ 2.150 đ/cuốn Tel 0918343993
====================================================
BÁO GIÁ TẬP TIẾN PHÁT
Tập 96,200 trang Tuổi Thần Tiên 2,200
Tập 96,200 trang Búp Măng Non 2,295
Tập 96 trang Làng Hương 2,620
Tập 200 trang Làng Hương 5,240
Tập 96 trang Bang 2,983
Tập 200 trangBang 5,765
Tập 100,200 trang TriểnVọng 3,460
Tập 96,200 trang Đồng Xanh 3,355
Tập 200 trang Topic A4 (60gr) 11,440
Tập 200 trang Topic A4 (70gr) 14,023
Tập 96,200 trang Big In 4,300
Tập 96 trang Big Cao Cấp 4,930
Tập 200 trang Sinh Viên ''70gr'' 9,760
Tập 200 trang Sinh Viên Kẻ Ngang ''70gr'' (Thùng) 9,760
Tập 96,200 trang Thế Hệ Mới 3,885
Tập 96 trang Thế Hệ Mới 3,885
Tập 96 trang 5Oke 4,353
Tập 96 trang Tập Bộ (bộ 6 cuốn) 4,615
Tập 96 trang Bon Bon (thùng) 4,510
Tập 96 trang Kim Đồng (thùng) 5,560
Tập 96 trang Tí Hon (thùng) 5,560
Tập 96 trang TOT (thùng) 6,673
Tập 48 trang TOT (thùng) 3,544
Tập KT in 60 2,473
Tập KT in 80 3,166
Tập KT in 100 3,859
Tập Tập KT in 100 4,925
Tập Nét Bút KT (80 trang) 4,300
Tập Kẻ Ngang,Caro 15,115
Tập Kẻ Ngang,Caro Cao Cấp (thùng) "New" 4,405
Tập 100Top, 200Top (giá khuyến mãi) 2,200
========================================
BÁO GIÁ TẬP HÒA BÌNH
1 Tập 96T ABC 4 ô ly 5 ô ly - giá 4,560
2 Tập 200T ABC 4 ô ly 5 ô ly - giá 9,150
3 Tập 96T Bạn nhỏ 4 ô ly 5 ô ly+N - giá 5,800
4 Tập 96T Tuổi Thơ 4 ô ly 4 ô ly - giá 6,600
5 Tập 48T 4 ô ly +N - giá 3,700
=======================================
BẢNG BÁO GIÁ TẬP VĨNH TIẾN
TẬP 96tr "MIX BOOK" in oly GIÁ 2,900
TẬP ViÖt 96Tr " MikanBouya" ( 15.5x20.5) GIÁ 3,000
TẬP SÀI GÒN Book 96Tr ( 15.5x20.5) GIÁ 3,300
TẬP Vibook 96tr "Side by Side" in oly GIÁ 3,600
TẬP Vibook 96Tr "BABY F" in oly GIÁ 3800
TẬP Vibook - Air 96Tr " Bug Life " ( 15.5x20.5 ) GIÁ 3,800
TẬP Vibook - Tin

Published in: Sales
  • Be the first to comment

Bang bao gia tap tien phat, hoa binh, vinh tien, hiep phong, thuan tien, vbook tp hcm

  1. 1. Công ty TNHH Văn Phòng Phẩm Đỗ Gia Phát chuyên sản xuất và phân phối văn phòng phẩm,văn phòng phẩm giá sỉ, văn phòng phẩm giá rẻ, văn phòng phẩm giá tốt, giấy in A4 Double A, giấy in A4 Paper One, giấy A4 Supreme, giấy A4 Idea, giấy A4 Excel... và các loại văn phòng phẩm khác cho doanh nghiệp tai TP.HCM và các tỉnh lân cận. Ngoài cung cấp trọn gói Văn phòng phẩm giá sỉ, giá rẻ cho Doanh nghiệp chúng tôi còn chuyên cung cấp tập học sinh 96trang, 200trang VĨNH TIẾN, HÒA BÌNH, TIẾN PHÁT cho các trường học, các cửa hàng đại lý văn phòng phẩm tại các tỉnh BẢNG BÁO GIÁ TẬP HỌC SINH TIẾN PHÁT, HÒA BÌNH, VĨNH TIẾN, THUẬN TIẾN, VBOOK, HIỆP PHONG (trên 2000 quyển) Công ty TNHH TM SX Đỗ Gia Phát chuyên cung cấp tập học sinh cho các chương trình từ thiện, các Trường học, các cửa hàng bán sỉ giá từ 2.150 đ/cuốn Tel 0918343993 ==================================================== BÁO GIÁ TẬP TIẾN PHÁT Tập 96,200 trang Tuổi Thần Tiên 2,200 Tập 96,200 trang Búp Măng Non 2,295 Tập 96 trang Làng Hương 2,620 Tập 200 trang Làng Hương 5,240 Tập 96 trang Bang 2,983 Tập 200 trangBang 5,765 Tập 100,200 trang TriểnVọng 3,460 Tập 96,200 trang Đồng Xanh 3,355 Tập 200 trang Topic A4 (60gr) 11,440 Tập 200 trang Topic A4 (70gr) 14,023 Tập 96,200 trang Big In 4,300 Tập 96 trang Big Cao Cấp 4,930 Tập 200 trang Sinh Viên ''70gr'' 9,760 Tập 200 trang Sinh Viên Kẻ Ngang ''70gr'' (Thùng) 9,760 Tập 96,200 trang Thế Hệ Mới 3,885 Tập 96 trang Thế Hệ Mới 3,885 Tập 96 trang 5Oke 4,353 Tập 96 trang Tập Bộ (bộ 6 cuốn) 4,615 Tập 96 trang Bon Bon (thùng) 4,510 Tập 96 trang Kim Đồng (thùng) 5,560 Tập 96 trang Tí Hon (thùng) 5,560 Tập 96 trang TOT (thùng) 6,673 Tập 48 trang TOT (thùng) 3,544 Tập KT in 60 2,473 Tập KT in 80 3,166 Tập KT in 100 3,859 Tập Tập KT in 100 4,925
  2. 2. Tập N t Bút KT (80 trang) 4,300 Tập Kẻ Ngang,Caro 15,115 Tập Kẻ Ngang,Caro Cao Cấp (thùng) "New" 4,405 Tập 100Top, 200Top (giá khuyến m i) 2,200 ======================================== BÁO GIÁ TẬP HÒA BÌNH 1 Tập 96T ABC 4 ô ly 5 ô ly - giá 4,560 2 Tập 200T ABC 4 ô ly 5 ô ly - giá 9,150 3 Tập 96T Bạn nhỏ 4 ô ly 5 ô ly+N - giá 5,800 4 Tập 96T Tuổi Thơ 4 ô ly 4 ô ly - giá 6,600 5 Tập 48T 4 ô ly +N - giá 3,700 ======================================= BẢNG BÁO GIÁ TẬP VĨNH TIẾN TẬP 96tr "MIX BOOK" in oly GIÁ 2,900 TẬP ViÖt 96Tr " MikanBouya" ( 15.5x20.5) GIÁ 3,000 TẬP SÀI GÒN Book 96Tr ( 15.5x20.5) GIÁ 3,300 TẬP Vibook 96tr "Side by Side" in oly GIÁ 3,600 TẬP Vibook 96Tr "BABY F" in oly GIÁ 3800 TẬP Vibook - Air 96Tr " Bug Life " ( 15.5x20.5 ) GIÁ 3,800 TẬP Vibook - Tinh Hoa 96tr "ANGRY BIRDS" in 5 oly GIÁ 3,990 TẬP Vibook - Air 96Tr " Dynamic- Sunshine " ( 15.5x20.5 ) GIÁ 4200 TẬP Vibook 96tr "thần đồng đất việt" GIÁ 4200 TẬP Vibook - Tinh Hoa 96tr "Conan" in oly GIÁ 4200 TẬP Vibook - 96tr "COLORED LINES" in oly GIÁ 4200 TẬP Vibook Air 96tr "Bay bổng" in oly GIÁ 4200 TẬP ViBook 48Tr "ABC" in caro (100) GIÁ 4300 TẬP Vibook Happy 96tr "thế giới hoa" in oly GIÁ 4300 TẬP Vibook Happy 96tr "thế giới hoa" in caro GIÁ 4300 TẬP ViBook 48Tr " BEN 10 " (17x24) in caro vu«ng GIÁ 4400 TẬP Tranh tô màu (36 Tr luôn bìa) (15.5*20.5) GIÁ 4400 TẬP kiểm tra ViBook 84Tr 5 oly GIÁ 4800 TẬP kiểm tra ViBook 84Tr in oly GIÁ 4,800 TẬP kiểm tra ViBook 84Tr in caro GIÁ 4,800 TẬP Vibook Inside 96tr "SCHOOL" in oly. GIÁ 4900 TẬP Vibook Inside 96tr "SCHOOL" in caro. GIÁ 4900
  3. 3. Vë Mỹ Thuật 40tr (21*29) GIÁ 5000 TẬP ViBook 48Tr "POKEMON" (17x24) in caro vu«ng GIÁ 5000 TẬP Vibook - Ten 96tr "12 Con Gi¸p"in oly GIÁ 5200 TẬP Vibook - Ten 96tr "S¾c Mµu" in oly GIÁ 5200 TẬP Vibook - Ten 96tr "GÊU BO"in oly GIÁ 5200 TẬP Vibook - Ten 96tr "12 Con giáp" in caro GIÁ 5200 TẬP Vibook - Ten 96tr "sắc màu" in caro GIÁ 5200 TẬP Vibook - Ten 96tr "gấu bo"in caro GIÁ 5200 TẬP Vibook 96tr "ABC" in oly GIÁ 5200 TẬP Vibook 96tr "ABC" in caro GIÁ 5200 TẬP ViBook 80Tr " tập viết tiếng hoa " ( 20.5*15.8) GIÁ 5400 TẬP Vibook 96tr "Color of life " in oly GIÁ 5500 TẬP Vibook 96tr "Color of life " in caro GIÁ 5500 TẬP Vibook 96tr "Color of life II " in 05 oly GIÁ 5500 TẬP Vibook 96tr "MONO KURO BOO " in oly GIÁ 5500 TẬP Vibook 96tr "MONO KURO BOO " in caro GIÁ 5500 TẬP Vibook 96tr "FOR YOU" in oly GIÁ 5500 TẬP Vibook 96tr "FOR YOU" in caro GIÁ 5500 TẬP ViBook 96Tr " SNOOPY " in oly GIÁ 5500 TẬP ViBook 96Tr " SNOOPY " in caro GIÁ 5500 TẬP Vibook - 96tr " Tinh Hoa cuộc sống " in oly GIÁ 5500 TẬP Vibook - 96tr " Tinh Hoa cuộc sống " in caro GIÁ 5500 TẬP Vibook giấy trắng tự nhiên 96Tr "CZ KIDS" in caro GIÁ 5,800 TẬP kiểm tra "Baby Fruit" 84Tr in caro GIÁ 6,100 TẬP kiểm tra "ALVIN" 84Tr in caro 5 oly GIÁ 6,100 TẬP Sài Gòn Book 200Tr ( 15.5x20.5) GIÁ 6,200 TẬP 96tr Sinh Viên "phong cảnh " in oly GIÁ 6,400 TẬP Vibook kẻ ngang 96tr " Tinh Hoa Cu c Sèng " GIÁ 6,700 TẬP Sinh viên 96Tr " Tinh Hoa cuộc sống " . GIÁ 6,700 TẬP 96tr Super Sinh Viên "12 Con Gi¸p" in oly . GIÁ 6,800 TẬP Vibook - Gold 100tr "Marsupilami" in oly GIÁ 6,900 TẬP Vibook - Gold 100tr "Pokemon" in 05 oly GIÁ 6,900 TẬP Vibook - Gold 100tr "Baby Fruit" in caro 6,900 TẬP Vibook - Gold 100tr "Baby Fruit" in 05 oly GIÁ 6,900 TẬP Vibook - Gold 100tr "Happy Day" in oly GIÁ 6,900
  4. 4. TẬP Vibook - Gold 100tr "Happy Day" in caro GIÁ 6,900 TẬP Vibook - Gold 100tr "Lovely Kids" in caro GIÁ 6,900 TẬP Vibook - Gold 100tr "Marsupilami" in caro GIÁ 6,900 ========================================= DỤNG CỤ HỌC SINH Bảng học sinh - Hộp viết - Bút chì sáp - Bút chì - Chuốt chì Hiện nay, Công ty văn phòng phẩm Đỗ Gia Phát đang có dịch vụ chuẩn bị quà tặng cho các chương trình từ thiện của các Nhà hảo tâm. Với mong muốn được cùng đóng góp những tình thương và mang đến sự ấm áp cho các em học sinh nghèo, những trẻ em mồ côi tại các vùng miền đất nước , Cty chúng tôi đưa ra những mức giá rẻ nhất, hiệu quả nhất, GIAO HÀNG TẬN NƠI, GÓI QUÀ TẶNG CHO CÁC EM MIỄN PHÍ. - Chúng tôi sẽ rất vinh dự khi được hợp tác và phục vụ quý khách hàng. Kính chúc quý khách gặp nhiều thành công. Trân trọng ========================== Công ty TNHH TM SX Đỗ Gia Phát Số 13 đường 11, phường 4, quận 4, TP. HCM Hotline: 0937.000.587 – 0918.343993 Tel: 08.39412261 - 08. 39408995 Fax: 39410850 Mail : dgp@dogiaphat.com hoặc diemttn@dogiaphat.com www.dogiaphat.com ---- www.vanphongphamgiatot.com ----www.vanphongphamgiasi.vn

×