Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Minggu 4 teori perkembangan bahasa (kuliah)

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Minggu 4 teori perkembangan bahasa (kuliah)

 1. 1. Perkembangan Bahasa Kanak-Kanak dan Teori-teori berkaitan
 2. 2. Teori Perkembangan Bahasa  Teori Pembelajaran - Kanak-kanak belajar bertutur hasil daripada pemelajaran. - Ibu bapa akan memberi peneguhan apabila kanak-kanak berkenaan berjaya mengikut bunyi dan cara orang dewasa bertutur  Teori Pemelajaran Sosial - Kanak-kanak memperolehi keupayaan bertutur dengan cara memerhati dan meniru pertuturan orang dewasa.
 3. 3. Teori Perkembangan Bahasa 1.   Teori Nativisme (Chomsky) Otak manusia telah diprogramkan secara semulajadi untuk membolehkan ia bertutur dan memahami bahasa dengan adanya LAD (Language Acquisition Device). LAD yang akan membolehkan kanak-kanak menganalisa bahasa yang mereka dengar dan membolehkan mereka membentuk tatabahasa yang betul.
 4. 4. Teori Perkembangan Bahasa 2. Teori Behavioris  Ahli bahasa aliran ini teori ialah Bloomfield, Sapir, Fries dan Brook termasuk J.B. Watson, E.R. Guthrie, E.L. Thorndike, I.P Pavlov dan B.F. Skinner.  Pemerolehan sesuatu lakuan melalui ulangan lakuan.  Thondike – pemerolehan bahasa manusia berlaku melali proses cuba jaya.
 5. 5. Teori Perkembangan Bahasa 2.Teori Behavioris  Watson – tingkah laku manusia merupakan gerak balas terlazim.  Guthrie – rangsangan dan gerak balas mestilah berlaku secara bersama-sama untuk mewujudkan pembelajaran.  Skinner – pengukuhan adalah asas dalam proses pembelajaran dan berlaku apabila diberi ganjaran.
 6. 6. Teori Perkembangan Bahasa 2. Behavioris  Penguasaan bahasa adalah satu proses mekanis – tidak perlu daya mental – diperoleh melalui latihan dan pengulangan.  Pengukuhan dalam pembelajaran melalui ganjaran.  Ganjaran dorong pengulangan  Pengulangan – penguasaan /pemerolehan bahasa.
 7. 7. Teori Perkembangan Bahasa 2. Behavioris  Bloomfield – penguasaan satu-satu bahasa bukan satu pengetahuan tetapi satu latihan.  Latihan perlu dalam keadaan yang bermakna.  Teori pembentukan kebiasaan ini juga menekankan kemahiran lisan.  Pengukuhan, pemerhatian, sifat-sifat ingin tahu dan aktiviti meniru menjadi faktor utama dalam penguasaan bahasa.
 8. 8. Perkembangan Bahasa Mengikut Umur. Umur Lahir Perkembangan bahasa Lebih suka kepada kepada suara manusia. Boleh membezakan fonem Menangis 1-4 bulan Mendekut 6 bulan 9-12 bulan  Mericau (Ulangan bunyi vokal)  Lebih banyak ricauan. Mula menunujukkan gerak tangan.
 9. 9. Perkembangan Bahasa Mengikut Umur. Umur Perkembangan bahasa 12-18 bulan Meniru 18 - 24 bulan  bunyi Menyebut perkataan (holoprasa) Mula guna bahasa untuk berkomunikasi Faham > 50 patah perkataan cetusan perbendaharaan kata
 10. 10. Perkembangan Bahasa Mengikut Umur. Umur Perkembangan bahasa 2 tahun  Menyebut gabungan dua perkataan  boleh mencantum beberapa perkataan mudah untuk menjadi ayat pendek Boleh menyebut dan mengenal perkataan yang mudah dari objek atau gambar menguasai hampir 30 perbendaharaan kata
 11. 11. Perkembangan Bahasa Mengikut Umur. Umur 3 tahun Perkembangan bahasa  Menggunakan perkataan untuk mendapatkan sesuatu perkataan nama dan perbuatan dalam percakapan Mengenalpasti perlakuan atau pergerakan di dalam gambar
 12. 12. Perkembangan Bahasa Mengikut Umur. Umur 4 tahun Perkembangan bahasa  gemar bercakap Boleh berbual dengan ayat yang lebih panjang. Boleh membaca pantun, rhymes dan bercerita menggunakan perkataan untuk menyebut warna, huruf dan bentuk. Suka menyebut perkataan-perkataan yang baru dan suka menyanyi.
 13. 13. Perkembangan Bahasa Mengikut Umur. Umur 5 tahun Perkembangan bahasa  Menghadapi masalah dalam mengelaskan tentang sesuatu hal atau keperluan. Berbual di dalam ayat yang lebih panjang. Bercerita tentang pengalaman seharian. Suka kepada perkataan yang pelikpelik.
 14. 14. Perkembangan Bahasa Mengikut Umur. Umur 6 tahun Perkembangan bahasa  Mula bertanya pelbagai soalan Boleh menjelaskan maksud sesuatu perkataan/ ayat. Boleh membina ayat yang lebih panjang. Mula membaca dengan sendiri. Bercakap seperti orang dewasa. Suka kepada perkataan baru.
 15. 15. Teori Kod Kognitif Teori Kod Kognitif (Mentalis)  Pemerolehan bahasa sebagai satu proses pemikiran yang melibatkan aktiviti mental.  Bahasa adalah pengetahuan yang dihasilkan oleh sesuatu proses dalam otak dan saraf.  Sejak lahir manusia telah mempunyai alat pemerolehan bahasa.(LAD)
 16. 16.  Bahasa dibawa sejak kanak-kanak dilahirkan dan penutur-penuturnya boleh menghasilkan unit-unit linguistik yang tidak terhad bilangannya.  Manusia mempunyai kecekapan (rumusrumus dalam mental) dan prestasi merupakan aspek penggunaan bahasa berdasarkan kecekapan.  Kecekapan penguasaan bahasa akan mempengaruhi prestasi berbahasa.

×