Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

тест

1,589 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

тест

 1. 1. indexЦахим тестын тухай Давуу,сул тал Загвар цахим тест­1 Загвар цахим тест­2 БЗД­ийн “Шавь” цогцолбор сургууль “Цахим “сургалт төсөл Хуудас 1
 2. 2. dabuuЦахим тестын тухай Давуу ба сул тал Загвар цахим­1 Загвар цахим тест­2 Давуу тал Шалгалт авахад цаг хугацаа хэмнэх Эдийн засгийн хэмнэлттэй Бүх хэлбэрийн тест бэлтгэх Дүн бодож ,цаг хугацаа алдахгүй Анализ хийх Сурагч алдаандаа дүгнэлт хийх  Байнга сайжруулах боломж Сул тал Копьютерийн мэдлэгтэй байх хэрэгтэй Санамсаргүй алдаа гаргах магадлалтай Тест шивэхэд цаг хугацаа зарцуулна. Хуудас 2
 3. 3. ttest tuhaiЦахим тестийн тухай Давуу,сул тал Загвар цахим тест­1 Загвар цахим тест­2 Цахим тестийн хэлбэр Нэг сонголттой тест Олон сонголттой тест Нөхөх тест Харгалзуулах тест Үнэн,худлыг сонгох тест Хуудас 3
 4. 4. цахим тест нүүр Цахим тестСургууль: Шавь Багшийн нэр: Д.ҮүрийнтуяаАнги бүлэг: Хичээлийн нэр: ТехнологиСурагчын нэр: Хичээлийн сэдэв:Шалгалтын хувилбар сонгох:Бөглөж дуусаад CML+S дараарай Хувилбар­1 Хувилбар­2 Хувилбар­3 Хуудас 4
 5. 5. test1 Цахим тест Хариултын хуудасАсуулт 1 2 3 4 5 6Хариулт a b a,c a үр дүнтэй байх 1d,2a,3b,4c Дүн харахХувилбар­1Асуулт12+45= a. 3 c. 40 b. 47 d. 50Асуулт2Алгоритм гэж юу вэ?а.Алгоритм гэдэг нь тодорхой үйлдлийн дараалал юмb.тодорхой шинж чанарыг хангасан дараалалс.Мэдэхгүй d.1,2­р хариултАсуулт3Дараах хариултуудаас хамгын оновчтой хариултыг сонгоАлгоритмыг дүрслэх аргууд бол.........................................а.Блок схемийн арга с.Үгээр дүрслэх аргаб.Үйл хөдлөлөөр дүрслэх арга d.Дотоод сүлжээАсуулт4Үнэн,худлыг сонго.Алгоритм нь чанаруудтай байдаг.а.Үнэнб.худал Хуудас 5
 6. 6. test1Асуулт5Нөхөж гүйцээ.Алгоритмын алхам бүр  үр дээр тодорхой үр дүнд хүрч байвал чанар гэнэ.Асуулт6Зөв харгалзуул. 1 Гар а Боловсруулах төхөөрөмж 2 cpu b хадгалахтөхөөрөмж 3 hard c гаралтын төхөөрөмж  4 monitor d оролтын төхөөрөмж Хуудас 6
 7. 7. test2 Цахим тест Хариултын хуудасАсуулт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 толгой,их  утас татагч,чанга сул  доод оюуны, бие,  тохируулагч,зүү,зүүни утас  оёдлын  оёдлын  биеийн хөдөлгүүр, й гол,дарагч ул,түүний  байр толгой  алхам  алхам  Хөтлөгч,хөд ,бүрэн, ажлын  гол,улыг өргөх буулгах  луул их бие  тохируу тохируулагч лөгдөгч,хөшХариулт b хагас 70­110;40 тавцан хөшүүрэг ах үзүүр лах утас ороогч үүрэгХувилбар1Асуулт1Оёдлын машин зохион бүтээх санааг анх хэн гаргасан вэ?  Зөв хариуг дугуйлa.Ч.П.Везентель b.Леонардо Да Винчи   c.Г.Сент d.М.ЗингерАсуулт2Машин гэж юу вэ? уг хэлэх вэ?Хүний …....... болон ............ хүчний хөдөлмөрийг ...................болон ...............хөнгөвчлөх зориулалттай техникийг  машин гэнэ.Асуулт3Өгүүлбэрийг гүйцээж бич.Оёдлын машинд …..номерий зүү,....номерийн утас хэрэглэнэ.Асуулт4Оёдлын гар машиныг бүтэцийн хувьд 4 ангилна,А..........................................Б..........................................В..........................................Г..........................................Асуулт5Оёдлын машины толгойн хэсгийн эд ангиудыг нэрэл.….......................................................................................... Хуудас 7
 8. 8. test2Асуулт6Челнок ямар үүрэгтэй вэ?…..................................................................................Асуулт7Оёдлын машины зүүний бүтэцийг нэрэл.….................................................................................Асуулт8Оёдлы!н алхам тохируулагчын үүрэг бүтэц …..................................................................................….................................................................................Асуулт9Оёдлын машины их биеийн хэсэгийн эд ангиудыг нэрэл.…..................................................................................Асуулт10Оёдлын машины их биеийн хэсэгийн эд ангиудыг нэрэл.….................................................................................. Хуудас 8
 9. 9. test2                                                                                                                         Хуудас 9
 10. 10. test2Хуудас 10
 11. 11. test3 Цахим тест Хариултын хуудасАсуулт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Толгой, дэгээ,и ш,бари 1­ё,2­в,3­д,4­ 2 талт  МушХариултул а 0;Х;/ е,5­г,6­а,7­б сүлжээс б гиа /*/*/* манжет энгийнАсуулт1Дэгээ зүүний бүтэцийг нэрэл.….......................................................................................................................Асуулт2Дэгээ зүүний сүлжмэлд хэдэн номерийн зүү хэрэглэдэг вэ?а.1­8 б.1,5­8 в.1,5­6Асуулт3Дэгээ зүүний сүлжмэлийн тэмдэглэгээг зур.а.Хонин холбооб.Давхарлах эгнээв.Зүү нэг ороосон баганаАсуулт4Хос зүүний сүлжмэлийн гогцооны тэмдэглэгээ ба нэрийг тохируулж холбож зур. 1        . а 3 гогцоог нийлүүлж авах 2       С б 2 гогцоог зүүн талаас нийлүүлж авах 3       + в Тохоост гогцоо 4       ­ г 2 гогцоог баруун талаас нийлүүлж авах 5 д Өнгөн гогцоо 6 е Ар гогцоо 7 ё Анхны гогцооАсуулт5Хос зүүний сүлжмэлийн ямар сүлжмэл болохыгнэрэл.       4­  ­  ­  ­  ­  ­  ­         + + + + + + + 3 Хуудас 11
 12. 12. test3        2­ ­  ­  ­  ­  ­  ­         + + + + + + + 1Асуулт6Сүлжмэлийн утас зүүг яаж тохируулах вэ ?а.Утасны диаметрээс 2дахин бүдүүн зүү сонгоно.б.Зүүний диаметрээс 2 дахин бүдүүн утас сонгоно.в.Утас зүүний номер адил байна.Асуулт7Хос зүүний сүлжмэлийн ямар сүлжмэл болохыгнэрэл.         + + + + + + +         + + + + + + +         + + + + + + +         + + + + + + +         + + + + + + +Асуулт8Тайлбарын дагуу схемийг зур.Гурван хонин холбоо авч нэгдүгээр эгнээний хоёрдох гогцоогоос зүүгээ нэг ороосон гурван багана босгох ба хоёр баганы дунд нэг нэг хонин холбоо авна.Асуулт9Хос зүүний сүлжмэлийн ямар сүлжмэл болохыгнэрэл.         + ­ + ­ + ­ +         + ­ + ­ + ­ +         + ­ + ­ + ­ +Асуулт10Хос зүүний сүлжмэлийн ямар сүлжмэл болохыгнэрэл.         + + + + + + +         + + + + + + + 3         + + + + + + +         + + + + + + + 1 Хуудас 12
 13. 13. дүн Цахим тестийн үнэлгээСургууль: Шавь Нэр:Анги: Хичээлийн нэр: ТехнологиБүлэг: Хичээлийн сэдэв:Үнэлгээ харах хэсэг:Хувилбар­1 Хувилбар­2 Хувилбар­3Асуулт оноо хариулт Асуулт оноо хариулт Асуулт оноо хариулт 1 0 буруу 1 1 Зөв 1 1 зөв 2 1 зөв 2 1 зөв 2 1 зөв 3 1 зөв 3 1 зөв 3 1 зөв 4 1 зөв 4 1 зөв 4 1 зөв 5 1 зөв 5 1 зөв 5 1 зөв 6 1 зөв 6 1 зөв 7 1 зөв 7 1 зөв 8 1 зөв 8 1 зөв 9 1 зөв 9 1 зөв 6 1 зөв 10 1 зөв 10 1 зөв Авах оноо 6 Авах оноо 10 Авах оноо 10 Авсан оноо 5 Авсан оноо 10 Авсан оноо 10 Зөв хариулт 5 Зөв хариулт 10 Зөв хариулт 10 буруу хариулт 1 буруу хариулт 0 буруу хариулт 0 хувь 83.33 хувь 100 хувь 100 үсэг үнэлгээ B үсэг үнэлгээ a үсэг үнэлгээ A Маш сайн байна.БАЯР  Сайн байна. Маш сайн байна.БАЯР ХҮРГЭЕ. ХҮРГЭЕ. Хуудас 13
 14. 14. дүнХуудас 14

×