Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
RANCANGAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN 2
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu Tahun  : 2 Marikh Bil Murid  : 30 orang Tajuk  : Haiwan Tarikh  : 12 Jun 2011 Masa...
<ul><li>Objektif : Pada akhir pengajaran murid-murid dapat; </li></ul><ul><li>I. Menyatakan lima ciri-ciri haiwan. </li><...
Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) Kemahiran Berfikir  : mencirikan, meramal, membuat inferens, mengkategori, menjana idea ...
KB : menghubungkait, mencirikan BCB : mendengar aktif BBB : audio bunyi binatang <ul><li>Set Induksi ( 5 minit ) </li></ul...
KB : mencirikan BCB : mendengar aktif, memproses maklumat KP : verbal-linguistik, interpersonal, emosi Nilai : keberanian,...
KB : meramal dan membuat inferens BCB : mendengar aktif, memproses maklumat KP : verbal-linguistik, spatial, interpersonal...
KB : menjana idea, menerangkan sebab BCB : mengumpul dan memproses maklumat KP : intrapersonal, verbal-linguistik Nilai : ...
<ul><li>Penutup (5 minit) </li></ul><ul><li>Guru menyoal murid tentang perkara yang telah dipelajari. </li></ul><ul><li>Gu...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 2

 • Be the first to comment

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 2

 1. 1. RANCANGAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN 2
 2. 2. Mata Pelajaran : Bahasa Melayu Tahun : 2 Marikh Bil Murid : 30 orang Tajuk : Haiwan Tarikh : 12 Jun 2011 Masa : 60 minit
 3. 3. <ul><li>Objektif : Pada akhir pengajaran murid-murid dapat; </li></ul><ul><li>I. Menyatakan lima ciri-ciri haiwan. </li></ul><ul><li>II.Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. </li></ul><ul><li>III.Menulis lima ayat tunggal berdasarkan teks. </li></ul><ul><li>Fokus Utama : 5.2 Membaca dengan kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahami perkara yang dibaca. </li></ul><ul><li>Aras 1 (i) Membaca teks prosa dengan sebutan dan Intonasi yang betul. </li></ul><ul><li>Fokus Sampingan : 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. </li></ul><ul><li>Aras 2 (i) Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai. </li></ul><ul><li>Kemahiran Bahasa : mendengar, membaca dan menulis. </li></ul><ul><li>Sistem Bahasa : kosa kata : liar, berlari, melompat, beranak </li></ul><ul><li>Ilmu : Sains, Pendidikan Islam </li></ul><ul><li>Nilai : Kasih sayang, bertanggungjawab, menghargai, kerjasama, bersyukur. </li></ul>
 4. 4. Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) Kemahiran Berfikir : mencirikan, meramal, membuat inferens, mengkategori, menjana idea dan menerangkan sebab . Kemahiran Belajar : mengumpul, memproses, mencatat, melaporkan maklumat. Kecerdasan Pelbagai : kentekstual, interpersonal, verbal- linguistik, spatial, emosi. Pengetahuan sedia ada : murid pernah melihat haiwan dan membina ayat tunggal. Bahan Bantu Mengajar : Komputer, sambungan internet, paparan blog, audio bunyi haiwan.
 5. 5. KB : menghubungkait, mencirikan BCB : mendengar aktif BBB : audio bunyi binatang <ul><li>Set Induksi ( 5 minit ) </li></ul><ul><li>Murid diperdengarkan bunyi-bunyi haiwan. </li></ul><ul><li>Murid bercerita dan melakonkan bunyi berdasarkan bunyi haiwan yang didengari. </li></ul><ul><li>Guru menjelaskan tujuan dan tajuk aktiviti dalam langkah berikutnya. </li></ul><ul><li>Bercerita mengenai haiwan : </li></ul><ul><li>- Cuba dengar bunyi </li></ul><ul><li>haiwan ini? </li></ul><ul><li>- Cuba fikirkan bagaimana haiwan ini hidup? </li></ul>Catatan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Isi pelajaran
 6. 6. KB : mencirikan BCB : mendengar aktif, memproses maklumat KP : verbal-linguistik, interpersonal, emosi Nilai : keberanian, kerjasama, kasih sayang. <ul><li>Langkah 1 (15 minit) </li></ul><ul><li>Guru meminta murid mengelik pautan yang telah disediakan. </li></ul><ul><li>Murid diminta membaca kuat teks dan merakan pembacaan dengan menggunakan movie maker. </li></ul><ul><li>Guru merumuskan pencapaian murid. </li></ul>Membaca teks yang disediakan
 7. 7. KB : meramal dan membuat inferens BCB : mendengar aktif, memproses maklumat KP : verbal-linguistik, spatial, interpersonal, emosi, visual, kinestatik, naturalistic Nilai : kebebasan, kerjasama, syukur, kasih sayang BBM : computer, sambungan internet <ul><li>Langkah 2 (20 minit) </li></ul><ul><li>Murid diarahkan duduk dalam kumpulan yang telah ditetapkan. </li></ul><ul><li>Guru meminta murid mengelik pautan yang telah disediakan mengikut nama kumpulan. </li></ul><ul><li>Murid fiminta meneliti petikan kumpulan masing-masing. </li></ul><ul><li>Murid diminta mendapatkan lima ciri-ciri haiwan yang terdapat dalam petikan. </li></ul><ul><li>Murid diminta melaporkan hasil dapatan mereka menggunakan Power Point. </li></ul><ul><li>Guru dan murid membuat rumusan tentang ciri-ciri haiwan. </li></ul>Murid menyatakan ciri-ciri haiwan berdasarkan petikan.
 8. 8. KB : menjana idea, menerangkan sebab BCB : mengumpul dan memproses maklumat KP : intrapersonal, verbal-linguistik Nilai : kasih sayang, hormat, syukur, kerjasama, tanggungjawab BBB: computer, sambungan internet <ul><li>Langkah 3 ( 15 minit ) </li></ul><ul><li>Murid masih dalam kumpulan masing-masing dan diminta memilih salah satu gambar haiwan yang ditunjukkan. </li></ul><ul><li>Guru meminta murid mengakses internet untuk mencari maklumat tambahan mengenai haiwan yang telah dipilih dengan menggunakan carian Yahoo atau Google. </li></ul><ul><li>Murid diminta mengenalpasti ayat tunggal yang terdapat dalam maklumat tersebut. </li></ul><ul><li>Murid diminta membentangkan hasil dapatan didalam kelas yang akan datang dengan menggunakan perisian Power Point. </li></ul><ul><li>Guru merumuskan pencapaian murid </li></ul><ul><li>Murid mengakses maklumat tambahan mengenai haiwan : </li></ul><ul><li>Ciri-ciri haiwan </li></ul><ul><li>Cara hidup haiwan </li></ul><ul><li>Makanan haiwan </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Penutup (5 minit) </li></ul><ul><li>Guru menyoal murid tentang perkara yang telah dipelajari. </li></ul><ul><li>Guru memberi dorongan kepada murid supaya berusaha membaiki pembacaan dan selalu mencari maklumat tambahan melalui internet. </li></ul><ul><li>Guru meminta murid mengelik video yang telah disediakan dan memintya murid menyanyi bersama-sama. </li></ul><ul><li>Penutup kognitif : </li></ul><ul><li>Membuat rumusan isi pelajaran </li></ul><ul><li>Penutup Sosial : </li></ul><ul><li>Memberi pujian dan motivasi. </li></ul>

×