Faktor faktor yang mempengaruhi proses penggubalan dasar-dasar bagi negara

15,770 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Faktor faktor yang mempengaruhi proses penggubalan dasar-dasar bagi negara

 1. 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penggubalan dasar-dasar bagi negara Malaysia. HNS 2013HNS 2013 KENEGARAANKENEGARAAN
 2. 2. Dasar Luar Malaysia Sejarah Demografi Geografi Politik Ekonomi
 3. 3. • Sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi sudah wujud hubungan dengan negara-negara luar seperti China, India, Arab, Siam dan lain-lain lagi. • Hubungan ini berbentuk hubungan perdagangan. • Setelah merdeka, Malaysia menyertai pertubuhan Komanwel dan meneruskan hubungan diplomatik dengan negara-negara komanwel seperti Britain, Australia dan New Zeland. • Malaysia diancam oleh fahaman komunis yang disebarkan oleh Parti Komunis Malaya (PKM). Ancaman ini telah menggugat keselamatan negara. Dengan sebab itu, ia mendorong Malaysia membentuk Dasar Luar dan menjalin hubungan dengan negara-negara pro barat dan anti komunis. Faktor sejarah
 4. 4. Faktor Ekonomi • Malaysia merupakan negara yang mengamalkan pasaran bebas dan kerana inilah Malaysia menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain didunia dalam usaha untuk memajukan dan meningkatkan ekonomi dalam negara. • Sejak zaman penjajahan lagi Malaysia merupakan penmgeluar bijih timah, dan hasil getah yang utama dalam dunia. hubungan perdagangan antara Malaysia dengan negara maju seperti Amerika Syarikat dan Britain telah terjalin • Setelah mencapai kemerdekaan negara masih mengharapkan pasaran dan modal dari negara-negara tersebut. Ia membantu meningkatkan ekonomi negara dan menyediakan peluang pekerjaan. • Malaysia juga menjalinkan hubungan dengan negara yang sedang membangun dan negara islam bagi meningkatkan pasaran bagi produk keluaran Malaysia.
 5. 5. Faktor Politik • Malaysia mengamalkan pemerintahan demokrasi berpalimen, dan berhak menentukan halatuju masa denpan negaranya sendiri berdasarkan prinsip- prinsip keamanan sejagat. Ini jelas termaktub dalam Dasar Luar Malaysia yang mementingkan dan menekankan pemeliharaan kedaulatan negara- negara lain. Sebagai contoh, Malaysia menyokong Negara Palestin bagi mewujudkan keamanan di rantau asia barat. Malaysia juga memegang teguh kepada prinsip-prinsip dan Piagam Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu PBB bagi memelihara keamanan dunia. Malaysia dengan tegasnya menyokong semua resolusi yang diambil PBB untuk mencapai dan mengekalkan keamanan dunia.
 6. 6. Faktor Geografi • Malaysia mempunyai kedudukan yang strategik di Asia Tenggara dan bersempadanan dengan hampir kebanyakan negara dirantau ini seperti Singapura, Thailand, Brunei dan banyak lagi. Perairan Malaysia juga menjadi laluan utama kapal- kapal perdagangan didunia. Dengan itu, keselamatan negara serantau akan mempengaruhi dan meninggalkan kesan terhadap keselamatan Malaysia.
 7. 7. Faktor Demografi • Malaysia telah menjalinkan hubungan yang baik dengan negara-negara islam selari dengan penduduk negara yang majoritinya beragama islam. Malaysia tidak menjalinkan hubungan diplomatic dengan Israel kerana penindasan negara tersebut terhadap negara Palestin. Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama dapat mengamalkan budaya dan cara hidup masing-masing dengan harmoni dinegara ini. Amalan perpaduan dan komited terhadap hak-hak asasi manusia menyebabkan Malaysia menolak amalan apartheid yang diamalkan di Afrika Selatan sehinggalah dasar tersebut dihapuskan oleh kerajaan Afrika Selatan.
 8. 8. Dasar Pendidikan Perpaduan Jurang perbezaan Pendidikan antara kaum Mutu pelajaran
 9. 9. Faktor Perpaduan • Apabila Tanah Melayu mencapai kemerdekaan, tugas utama pemimpin negara adalah untuk menyatupadukan rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum supaya dapat membina sebuah negara yang aman, maju dan bebas dari ancaman konflik antara kaum
 10. 10. Faktor Jurang Perbezaan antara kaum • memberikan peluang pelajaran yang samarata diantara kawasan-kawasan dan juga antara kaum melalui pembinaan sekolah dan kemudahan baru di sekolah luar Bandar serta melakukan pendemokrasian pendidikan.
 11. 11. Mutu Pelajaran • Antara usaha yang telah dijalankan adalah mengurangkan bilangan pelajar yang terkandas dalam peperiksaan awam, membuat penilaian sistematik, memperbaiki sukatan pelajaran serta memperseimbangi antara matapelajaran teras dan elektif.
 12. 12. Dasar Perindustrian 1. Mutu keluaran juga tidak memuaskan teknologi yang masih rendah - Apabila mutu keluaran sesuatu produk rendah, amat sukar untuk sesuatu produk bersaing dengan produk-produk luar negara
 13. 13. 2. Kurangnya kemahiran rakyat tempatan - Rakyat yang kurang mahir dalam sesuatu bidang tidak dapat menghasilkan produk yang berprestasi tinggi serta berdaya saing dalam pasaran ada.
 14. 14. Dasar Kebudayaan • Penduduk Malaysia yang pelbagai kaum dan etnik - Dasar ini diharap dapat mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara. - Dasar ini dapat menjadi garis panduan dalam membentuk perpaduan antara bangsa dan etnik serta dapat mengekalkan identiti negara dipersada antarabangsa.
 15. 15. Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Pentadbiran Islam merupakan agama rasmi - Ia merupakan salah satu usaha untuk memelihara maruah warganegara agar mempunyai satu identiti yang kukuh. - Nilai-nilai dalam islam merupakan nilai yang universal. Tanpa nilai yang universal, rakyat akan menyanjung dan menerima nilai-nilai yang asing bagi negara Malaysia
 16. 16. Dasar Wanita Mempertahankan hak-hak wanita - pelbagai peranan wanita dalam ekonomi, politik dan masyarakat, kerajaan mengakui bahawa perlunya strategi khas untuk melibatkan wanita secara berkesan dalam proses pembangunan supaya potensi wanita dapat dioptimumkan
 17. 17. Dasar Pandang Ke Timur • Faktor pembentukan dasar ini adalah untuk membentuk pekerja dibidang teknikal agar lebih cekap dan dapat menerapkan nilai kerja yang positif dalam meningkatkan mutu hasil kerja
 18. 18. Dasar Ekonomi Baru 1. Faktor perpaduan kaum - di Malaysia. 3 kaum utama di Malaysia tinggal dikawasan yang berlainan dan menjalankan aktiviti ekonomi yang berbeza. Kegiatan ekonomi yang berbeza menyebabkan kurang pergaulan antara kaum untuk mewujudkan perpaduan.
 19. 19. 2. Faktor Kemiskinan • Kemiskinan juga merupakan faktor pembentukan DEB. Bagi membasmi kemiskinan tumpuan diberikan terhadap usaha meningkatkan peluang pekerjaan dan meningkatkan produktiviti untuk golongan miskin
 20. 20. 3. Faktor jurang pendapatan yang berbeza • Jurang pendapatan antara kaum di Malaysia amat ketara. Terdapat kaum yang mempunyai pendapatan yang sangat rendah, ada juga berkeadaan yang selesa. Justeru kerana itulah dasar ini di bentuk
 21. 21. Sejauh manakah kejayaan DEB? • Taraf pendidikan bagi kaum bumiputera juga telah meningkat • Turunnya kadar kemiskinan daripada 49.3% kepada 5.7% • Pendapatan penduduk di luar Bandar meningkat • Penggangguran tidak ketara turut berkurangan
 22. 22. • Terdapat ramai pakar perubatan dikalangan bumiputera. • Banyak syarikat-syarikat besar yang dimonopoli dan dikuasai oleh golongan profesional bumiputera. • Pegangan ekuiti korporat dikalangan bumiputera juga meningkat dari 2.4% kepada 19%. • Golongan peniaga-peniaga dikalangan bumiputera juga seperti cendawan yang tumbuh
 23. 23. • Nisbah pendapatan juga telahpun meningkat. • Kemudahan-kemudahan asas seperti bekalan elektrik, sekolah, klinik kesihatan, jalan raya, bekalan air dan sekolah telah berjaya disediakan di hampir pelusuk negara.
 24. 24. Kelemahan-kelemahan DEB 1. Kebanyakan bumiputera sebelum ini dapat bertahan kerana diberi peluang dan dilindungi oleh kerajaan secara berterusan. Dari segi realiti dalam usaha meningkatkan harta dan ekuiti Bumiputera, kejayaan yang dicapai amat bergantung kepada perlindungan kerajaan. Ini seolah-olah memberi gambaran bahawa kebanyakan syarikat Bumiputera yang baru tidak mungkin maju jika hanya bergantung kepada usaha individu sahaja.
 25. 25. 2. telah menimbulkan rasa tidak puas hati bagi sesetengah pihak terhadap dasar ini. Kerana dasar ini lebih menjurus kepada siapa yang dikenali dan bukannya berdasarkan keupayaan individu atau sesebuah syarikat 3. rungutan yang mengatakan bahawa tiada dasar pandang samarata dikalangan kaum bumiputera itu sendiri. Oleh itu, implementasi ini mungkin tidak akan mewujudkan keadaan dimana yang terbaik akan berjaya.
 26. 26. 4.Dianggap tidak adil dan telus serta cekap sehingga menimbulkan rasa tidak puas hati kaum lain. Antaranya adalah sistem kuota yang dijalankan untuk kemasukkan kle university. Ia dianggap oleh kaum lain sebagai menyempitkan peluang anak-anak mereka yang berkelayakan belajar diperingkat universiti.

×