Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

יומני שאול מופז ממלחמת יום כיפור

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Day 1  W W I I Cont
Day 1 W W I I Cont
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 5 Ad

יומני שאול מופז ממלחמת יום כיפור

Download to read offline

"אנחנו מכותרים, היה חשש שמכאן כבר לא נצא. אבל נפילה בשבי היא לא אופציה"

"אנחנו מכותרים, היה חשש שמכאן כבר לא נצא. אבל נפילה בשבי היא לא אופציה"

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

יומני שאול מופז ממלחמת יום כיפור

  1. 1. 31 8 ‫ם‬‫י‬‫מ‬‫י‬ 7 ‫׀‬ 04.09.2013 ‫מחברות‬ ‫עשרות‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ,‫שנים‬ ‫לאורך‬ ‫יומן‬ ‫מופז‬ ‫שאול‬ ‫כותב‬ ,‫צפוף‬ ‫יד‬ ‫ובכתב‬ ‫רבים‬ ‫מכוננים‬ ‫רגעים‬ ‫על‬ ‫עדות‬ ‫כולל‬ ,‫אישי‬ ‫מהם‬ ‫מעטים‬ ‫רק‬ ‫אבל‬ .‫המדינה‬ ‫בתולדות‬ ‫מאותם‬ ‫יותר‬ ‫מסוכנים‬ ‫או‬ ‫דרמטיים‬ ‫היו‬ ,‫הכיפורים‬ ‫יום‬ ‫מלחמת‬ ‫תחילת‬ ‫של‬ ‫לילות‬ ‫סיירת‬ ‫של‬ ‫הטרי‬ ‫כמפקדה‬ ,‫שבהם‬ ‫מבצעים‬ ‫שני‬ ‫על‬ ‫מופז‬ ‫פיקד‬ ,‫הצנחנים‬ ‫הצלחה‬ ‫היה‬ ‫הראשון‬ .‫סוריה‬ ‫בתוככי‬ ‫עמוק‬ .‫לגמרי‬ ‫הסתבך‬ ‫כבר‬ - ‫השני‬ .‫מסחררת‬ "‫אחרונות‬ ‫"ידיעות‬ ‫מפרסם‬ ‫אחרי‬ ‫שנה‬ 40 ‫שבהן‬ ‫השעות‬ 48‫־‬‫מ‬ ‫מופז‬ ‫יומני‬ ‫את‬ ‫לתמיד‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫השתנתה‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫י‬ , ‫ן‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫מסודרות‬ ,‫וגדולים‬ ‫חומים‬ ‫ארונות‬ ‫בתוך‬ ,‫מופז‬ ‫שאול‬ ‫של‬ ‫ביתו‬ ‫מחדרי‬ ‫באחד‬ ‫תאריך‬ ‫מתנוסס‬ ‫מחברת‬ ‫כל‬ ‫על‬ .‫ועבות‬ ‫צהובות‬ ‫מחברות‬ ,‫מאות‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ,‫עשרות‬ ‫שכתוב‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫וקראו‬ ‫ראו‬ ‫מעטים‬ ‫רק‬ .‫ובפוליטיקה‬ ‫בצה"ל‬ ‫הרבות‬ ‫משנותיו‬ .‫מופז‬ ‫של‬ ‫האישי‬ ‫היומן‬ :‫בפנים‬ ‫בחייו‬ ‫התקופה‬ ‫על‬ ‫בבירור‬ ‫מעיד‬ ‫הצהובים‬ ‫העמודים‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ‫שמתנוסס‬ ‫הכתב‬ ‫וסגנון‬ ‫מחוברות‬ ,‫לקטנות‬ ‫הופכות‬ ‫האותיות‬ ,‫משבר‬ ‫או‬ ‫לחץ‬ ‫בעיתות‬ :‫המחבר‬ ‫של‬ ‫המילים‬ ,‫מתעגל‬ ‫הכתב‬ ‫ורוגע‬ ‫שלום‬ ‫בזמני‬ ;‫רשמית‬ ‫התנסחות‬ ‫של‬ ‫הוא‬ ‫הכתיבה‬ .‫ההגותי‬ ‫גבול‬ ‫על‬ ‫ספרותי‬ ‫לסגנון‬ ‫מפליגה‬ ‫וההתנסחות‬ ‫מתרחבות‬ ‫מבצ‬ :‫מופז‬ ‫נכח‬ ‫שבהם‬ ‫היסטוריים‬ ‫צמתים‬ ‫מעט‬ ‫לא‬ ‫מתעדים‬ ‫הללו‬ ‫היומנים‬‫־‬ ‫שנת‬ ‫ציון‬ ‫לפני‬ ‫ספורים‬ ‫ימים‬ ,‫השבוע‬ .‫בחירות‬ ,‫פוליטיות‬ ‫סערות‬ ,‫מלחמות‬ ,‫עים‬ ‫שכתב‬ ‫היומן‬ ‫חלקי‬ ‫את‬ ‫לפרסם‬ ‫מופז‬ ‫הסכים‬ ,‫הכיפורים‬ ‫יום‬ ‫מלחמת‬ ‫לפרוץ‬ 40‫ה־‬ .‫ההיא‬ ‫המלחמה‬ ‫של‬ ‫הראשונים‬ ‫בימיה‬ ‫בדיוק‬ ‫וישב‬ ,‫הצנחנים‬ ‫סיירת‬ ‫של‬ ‫הטרי‬ ‫מפקדה‬ ,‫צעיר‬ ‫קצין‬ ‫אז‬ ‫היה‬ ‫הוא‬ ‫ומאבדת‬ ‫קורסת‬ ‫הביטחון‬ ‫מצמרת‬ ‫חלק‬ ‫ראה‬ ,‫מעלה‬ ‫כשהביט‬ :‫הביניים‬ ‫בעמדת‬ ‫את‬ ‫ששילמו‬ ,‫הלוחמים‬ ,‫הפשוטים‬ ‫החיילים‬ ‫את‬ ‫ראה‬ ,‫מטה‬ ‫וכשהביט‬ ;‫עשתונות‬ .‫אלו‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫המחיר‬ ,‫באום־חשיבה‬ ‫במקור‬ ‫נכתב‬ ,‫מופז‬ ‫מספר‬ ,‫כאן‬ ‫שמובא‬ ‫היומן‬ ‫של‬ ‫הראשון‬ ‫חלקו‬ ‫בתקופת‬ ‫המצרים‬ ‫על‬ ‫צה"ל‬ ‫השקיף‬ ‫שממנו‬ ,‫סיני‬ ‫בצפון־מערב‬ ‫קטן‬ ‫הר‬ ‫אותו‬ ,‫ולמפקדיהם‬ ‫המדממים‬ ‫לכוחות‬ "‫התאוששות‬ ‫ל"מחנה‬ ‫לאחריה‬ ‫שהפך‬ ,‫המלחמה‬ ‫שח‬ ‫הימים‬ ‫את‬ ‫לתעד‬ ‫הצורך‬ ‫בשל‬ ‫אולי‬ .‫אגרנט‬ ‫ועדת‬ ‫לחוקרי‬ ‫המתינו‬ ‫שחלקם‬‫־‬ ‫מדי‬ ‫מופז‬ ‫התיישב‬ ,‫החקירה‬ ‫ועדת‬ ‫של‬ ‫המתקרב‬ ‫צילה‬ ‫בגלל‬ ‫אולי‬ ;‫עליו‬ ‫לפו‬ ‫סדרת‬ ‫לרגל‬ ,1996 ‫בשנת‬ .‫המלחמה‬ ‫זיכרונות‬ ‫את‬ ‫וכתב‬ ‫שלו‬ ‫הקטן‬ ‫באוהל‬ ‫יום‬ ‫אחרי‬ ‫מיד‬ ‫שנכתבו‬ ‫החומרים‬ ‫את‬ ‫ריכז‬ ,‫התכנון‬ ‫אגף‬ ‫כראש‬ ‫שהעביר‬ ‫הרצאות‬ :‫ע‬‫ק‬‫ר‬‫ב‬( 1973 ,‫ן‬‫ל‬‫ו‬‫ג‬‫ה‬ ‫ת‬‫מ‬‫ר‬‫ב‬ ‫י‬‫ל‬‫א‬‫ר‬‫ש‬‫י‬ ‫ק‬‫נ‬‫ט‬ ‫ז‬‫פ‬‫ו‬‫מ‬ :‫ל‬‫א‬‫מ‬‫ש‬‫מ‬ ‫ה‬‫ט‬‫מ‬‫ל‬ ;‫ן‬‫מ‬‫ו‬‫י‬‫ה‬ ‫ך‬‫ו‬‫ת‬‫מ‬ ‫ד‬‫ו‬‫מ‬‫ע‬ ‫ת‬‫ו‬‫מ‬‫ח‬‫ל‬‫מ‬‫ה‬ ‫ל‬‫כ‬‫ב‬‫ש‬ ‫ו‬‫נ‬‫י‬‫מ‬‫א‬‫ה‬" .)‫ת‬‫ו‬‫ר‬‫ב‬‫ח‬‫מ‬‫ה‬ ‫ת‬‫ח‬‫א‬‫ו‬ "‫ם‬‫י‬‫מ‬‫י‬‫ה‬ ‫ת‬‫ש‬‫ש‬ ‫ת‬‫מ‬‫ח‬‫ל‬‫מ‬ ‫ת‬‫ו‬‫א‬‫צ‬‫ו‬‫ת‬ ‫ת‬‫א‬ ‫ר‬‫ז‬‫ח‬‫ש‬‫נ‬ ‫ר‬ ‫ג‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ד‬ : ‫ם‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫זרנגר‬ ‫רמי‬ :‫צילום‬ 04.09.2013 ‫׀‬ ‫ם‬‫י‬‫מ‬‫י‬ 7 8 30 ] ‫סוריה‬ ‫בעומק‬ ‫ק"מ‬ 300 ,22:00 ,13.10.73 [
  2. 2. 31 8 ‫ם‬‫י‬‫מ‬‫י‬ 7 ‫׀‬ 04.09.2013 ‫מחברות‬ ‫עשרות‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ,‫שנים‬ ‫לאורך‬ ‫יומן‬ ‫מופז‬ ‫שאול‬ ‫כותב‬ ,‫צפוף‬ ‫יד‬ ‫ובכתב‬ ‫רבים‬ ‫מכוננים‬ ‫רגעים‬ ‫על‬ ‫עדות‬ ‫כולל‬ ,‫אישי‬ ‫מהם‬ ‫מעטים‬ ‫רק‬ ‫אבל‬ .‫המדינה‬ ‫בתולדות‬ ‫מאותם‬ ‫יותר‬ ‫מסוכנים‬ ‫או‬ ‫דרמטיים‬ ‫היו‬ ,‫הכיפורים‬ ‫יום‬ ‫מלחמת‬ ‫תחילת‬ ‫של‬ ‫לילות‬ ‫סיירת‬ ‫של‬ ‫הטרי‬ ‫כמפקדה‬ ,‫שבהם‬ ‫מבצעים‬ ‫שני‬ ‫על‬ ‫מופז‬ ‫פיקד‬ ,‫הצנחנים‬ ‫הצלחה‬ ‫היה‬ ‫הראשון‬ .‫סוריה‬ ‫בתוככי‬ ‫עמוק‬ .‫לגמרי‬ ‫הסתבך‬ ‫כבר‬ - ‫השני‬ .‫מסחררת‬ "‫אחרונות‬ ‫"ידיעות‬ ‫מפרסם‬ ‫אחרי‬ ‫שנה‬ 40 ‫שבהן‬ ‫השעות‬ 48‫־‬‫מ‬ ‫מופז‬ ‫יומני‬ ‫את‬ ‫לתמיד‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫השתנתה‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫י‬ , ‫ן‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫מסודרות‬ ,‫וגדולים‬ ‫חומים‬ ‫ארונות‬ ‫בתוך‬ ,‫מופז‬ ‫שאול‬ ‫של‬ ‫ביתו‬ ‫מחדרי‬ ‫באחד‬ ‫תאריך‬ ‫מתנוסס‬ ‫מחברת‬ ‫כל‬ ‫על‬ .‫ועבות‬ ‫צהובות‬ ‫מחברות‬ ,‫מאות‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ,‫עשרות‬ ‫שכתוב‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫וקראו‬ ‫ראו‬ ‫מעטים‬ ‫רק‬ .‫ובפוליטיקה‬ ‫בצה"ל‬ ‫הרבות‬ ‫משנותיו‬ .‫מופז‬ ‫של‬ ‫האישי‬ ‫היומן‬ :‫בפנים‬ ‫בחייו‬ ‫התקופה‬ ‫על‬ ‫בבירור‬ ‫מעיד‬ ‫הצהובים‬ ‫העמודים‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ‫שמתנוסס‬ ‫הכתב‬ ‫וסגנון‬ ‫מחוברות‬ ,‫לקטנות‬ ‫הופכות‬ ‫האותיות‬ ,‫משבר‬ ‫או‬ ‫לחץ‬ ‫בעיתות‬ :‫המחבר‬ ‫של‬ ‫המילים‬ ,‫מתעגל‬ ‫הכתב‬ ‫ורוגע‬ ‫שלום‬ ‫בזמני‬ ;‫רשמית‬ ‫התנסחות‬ ‫של‬ ‫הוא‬ ‫הכתיבה‬ .‫ההגותי‬ ‫גבול‬ ‫על‬ ‫ספרותי‬ ‫לסגנון‬ ‫מפליגה‬ ‫וההתנסחות‬ ‫מתרחבות‬ ‫מבצ‬ :‫מופז‬ ‫נכח‬ ‫שבהם‬ ‫היסטוריים‬ ‫צמתים‬ ‫מעט‬ ‫לא‬ ‫מתעדים‬ ‫הללו‬ ‫היומנים‬‫־‬ ‫שנת‬ ‫ציון‬ ‫לפני‬ ‫ספורים‬ ‫ימים‬ ,‫השבוע‬ .‫בחירות‬ ,‫פוליטיות‬ ‫סערות‬ ,‫מלחמות‬ ,‫עים‬ ‫שכתב‬ ‫היומן‬ ‫חלקי‬ ‫את‬ ‫לפרסם‬ ‫מופז‬ ‫הסכים‬ ,‫הכיפורים‬ ‫יום‬ ‫מלחמת‬ ‫לפרוץ‬ 40‫ה־‬ .‫ההיא‬ ‫המלחמה‬ ‫של‬ ‫הראשונים‬ ‫בימיה‬ ‫בדיוק‬ ‫וישב‬ ,‫הצנחנים‬ ‫סיירת‬ ‫של‬ ‫הטרי‬ ‫מפקדה‬ ,‫צעיר‬ ‫קצין‬ ‫אז‬ ‫היה‬ ‫הוא‬ ‫ומאבדת‬ ‫קורסת‬ ‫הביטחון‬ ‫מצמרת‬ ‫חלק‬ ‫ראה‬ ,‫מעלה‬ ‫כשהביט‬ :‫הביניים‬ ‫בעמדת‬ ‫את‬ ‫ששילמו‬ ,‫הלוחמים‬ ,‫הפשוטים‬ ‫החיילים‬ ‫את‬ ‫ראה‬ ,‫מטה‬ ‫וכשהביט‬ ;‫עשתונות‬ .‫אלו‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫המחיר‬ ,‫באום־חשיבה‬ ‫במקור‬ ‫נכתב‬ ,‫מופז‬ ‫מספר‬ ,‫כאן‬ ‫שמובא‬ ‫היומן‬ ‫של‬ ‫הראשון‬ ‫חלקו‬ ‫בתקופת‬ ‫המצרים‬ ‫על‬ ‫צה"ל‬ ‫השקיף‬ ‫שממנו‬ ,‫סיני‬ ‫בצפון־מערב‬ ‫קטן‬ ‫הר‬ ‫אותו‬ ,‫ולמפקדיהם‬ ‫המדממים‬ ‫לכוחות‬ "‫התאוששות‬ ‫ל"מחנה‬ ‫לאחריה‬ ‫שהפך‬ ,‫המלחמה‬ ‫שח‬ ‫הימים‬ ‫את‬ ‫לתעד‬ ‫הצורך‬ ‫בשל‬ ‫אולי‬ .‫אגרנט‬ ‫ועדת‬ ‫לחוקרי‬ ‫המתינו‬ ‫שחלקם‬‫־‬ ‫מדי‬ ‫מופז‬ ‫התיישב‬ ,‫החקירה‬ ‫ועדת‬ ‫של‬ ‫המתקרב‬ ‫צילה‬ ‫בגלל‬ ‫אולי‬ ;‫עליו‬ ‫לפו‬ ‫סדרת‬ ‫לרגל‬ ,1996 ‫בשנת‬ .‫המלחמה‬ ‫זיכרונות‬ ‫את‬ ‫וכתב‬ ‫שלו‬ ‫הקטן‬ ‫באוהל‬ ‫יום‬ ‫אחרי‬ ‫מיד‬ ‫שנכתבו‬ ‫החומרים‬ ‫את‬ ‫ריכז‬ ,‫התכנון‬ ‫אגף‬ ‫כראש‬ ‫שהעביר‬ ‫הרצאות‬ :‫ע‬‫ק‬‫ר‬‫ב‬( 1973 ,‫ן‬‫ל‬‫ו‬‫ג‬‫ה‬ ‫ת‬‫מ‬‫ר‬‫ב‬ ‫י‬‫ל‬‫א‬‫ר‬‫ש‬‫י‬ ‫ק‬‫נ‬‫ט‬ ‫ז‬‫פ‬‫ו‬‫מ‬ :‫ל‬‫א‬‫מ‬‫ש‬‫מ‬ ‫ה‬‫ט‬‫מ‬‫ל‬ ;‫ן‬‫מ‬‫ו‬‫י‬‫ה‬ ‫ך‬‫ו‬‫ת‬‫מ‬ ‫ד‬‫ו‬‫מ‬‫ע‬ ‫ת‬‫ו‬‫מ‬‫ח‬‫ל‬‫מ‬‫ה‬ ‫ל‬‫כ‬‫ב‬‫ש‬ ‫ו‬‫נ‬‫י‬‫מ‬‫א‬‫ה‬" .)‫ת‬‫ו‬‫ר‬‫ב‬‫ח‬‫מ‬‫ה‬ ‫ת‬‫ח‬‫א‬‫ו‬ "‫ם‬‫י‬‫מ‬‫י‬‫ה‬ ‫ת‬‫ש‬‫ש‬ ‫ת‬‫מ‬‫ח‬‫ל‬‫מ‬ ‫ת‬‫ו‬‫א‬‫צ‬‫ו‬‫ת‬ ‫ת‬‫א‬ ‫ר‬‫ז‬‫ח‬‫ש‬‫נ‬ ‫ר‬ ‫ג‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ד‬ : ‫ם‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫זרנגר‬ ‫רמי‬ :‫צילום‬ 04.09.2013 ‫׀‬ ‫ם‬‫י‬‫מ‬‫י‬ 7 8 30 ] ‫סוריה‬ ‫בעומק‬ ‫ק"מ‬ 300 ,22:00 ,13.10.73 [
  3. 3. 33 8 ‫ם‬‫י‬‫מ‬‫י‬ 7 ‫׀‬ 04.09.2013 ‫לקחת‬ ‫שהסכמתי‬ ‫הצטערתי‬ .‫ובקצב‬ ‫בלחץ‬ ‫עמד‬ ‫לא‬ ‫טכ"לי‬ .‫אורגני‬ ‫לא‬ ‫כוח‬ ‫נח‬ .‫ראשונות‬ ‫ברכות‬ ‫קיבלנו‬ ‫חזרה‬ ‫בטיסה‬ .‫בזמן‬ ‫הגיע‬ '‫ק‬‫־‬ ,‫מברוק‬ ‫אמר‬ ,‫התקשר‬ ‫הקצח"ר‬ .‫בתל־נוף‬ ‫בוקר‬ ‫לפנות‬ ‫תנו‬ ‫הרמטכ"ל‬ :‫מרוצים‬ ‫היו‬ ‫החבר'ה‬ .‫מעריך‬ ‫מאוד‬ ‫הרמטכ"ל‬ .‫במלחמה‬ ‫אלינו‬ ‫התייחס‬ ‫הופ‬ ‫הסורים‬ ,‫ראשון‬ ‫באור‬ ‫השיירה‬ ‫את‬ ‫תקף‬ ‫האוויר‬ ‫חיל‬‫־‬ .‫הגולן‬ ‫רמת‬ ‫בחזית‬ ‫הטנקים‬ ‫סד"כ‬ ‫את‬ ‫צימצמה‬ ‫הפעולה‬ ,‫תעו‬ .‫המשימה‬ ‫את‬ ‫ביצענו‬ :1973 ,‫באוקטובר‬ 13‫ה־‬ ‫דוידקה‬ ‫מבצע‬ ‫קיבלתי‬ ‫הברכות‬ ‫לאחר‬ .‫גבוה‬ ‫היה‬ ‫בסיירת‬ ‫הרוח‬ ‫מצב‬ ‫כבר‬ ‫נוסף‬ ‫למבצע‬ ,‫לקריה‬ ‫שוב‬ ‫בבוקר‬ ‫בעשר‬ ‫להגיע‬ ‫הודעה‬ ‫מהמעורבים‬ ‫חלק‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בחיוך‬ ‫התקבלתי‬ ‫הפעם‬ .‫הלילה‬ ‫המבצע‬ ‫שתוצאות‬ ‫הבנתי‬ .‫בירכו‬ ,"‫הכבוד‬ ‫"כל‬ .‫במבצעים‬ ‫ומהר‬ ,‫מאוד‬ ‫קשה‬ ‫היה‬ ‫החזיתות‬ ‫בשתי‬ ‫המצב‬ ‫אבל‬ ,‫השפיעו‬ ‫על‬ ‫גשרים‬ ‫פיצוץ‬ :‫באוקטובר‬ 13‫ה־‬ ‫לליל‬ ‫למשימה‬ ‫עברנו‬ ‫הנ"מ‬ ‫טילי‬ ‫משלוח‬ ‫את‬ ‫לעצור‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫חומס־דמשק‬ ‫ציר‬ .‫האוויר‬ ‫חיל‬ ‫על‬ ‫שאיימו‬ ,‫הסורית‬ ‫לחזית‬ SAM ‫מדגם‬ ‫מאתג‬ ‫יותר‬ ,‫מסוכנת‬ ‫יותר‬ ,‫רחוקה‬ ‫יותר‬ ‫הלילה‬ ‫המשימה‬‫־‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫כוח‬ ,‫נפץ‬ ‫חומר‬ ‫הרבה‬ ,‫גשרים‬ ‫שלושה‬ ‫לפוצץ‬ :‫רת‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫הזה‬ ‫הלילה‬ :‫לעצמי‬ ‫אמרתי‬ .‫דוידקה‬ ‫מבצע‬ .‫גדול‬ ‫האויב‬ ,‫מהים‬ ‫באים‬ ,‫הסורי‬ ‫בשטח‬ ‫טיסה‬ .‫הקודם‬ ‫ללילה‬ ‫דומה‬ .‫בעורף‬ ‫יותר‬ ‫ערוך‬ ‫ויהיה‬ ‫מיוחדים‬ ‫כוחות‬ ‫שפועלים‬ ‫כבר‬ ‫מבין‬ ‫יש‬ .‫מגיע‬ ‫לא‬ ‫והקברניט‬ ‫הדקות‬ ‫חולפות‬ .‫במסוקים‬ 18:00 ‫גם‬ ,‫בחזית‬ ‫נפגעים‬ ‫על‬ ‫שמועות‬ ‫הרבה‬ ,‫האנשים‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫מתח‬ .‫האוויר‬ ‫לחיל‬ ‫מפקד‬ ‫של‬ ‫למשרדו‬ ‫מהמסוק‬ ‫יצאתי‬ ‫דקות‬ ‫כעשר‬ ‫לאחר‬ ‫אנחנו‬ ,‫שאלתי‬ ?‫הקברניט‬ ‫היכן‬ .‫אפרת‬ ‫יובל‬ ‫סא"ל‬ ,‫הטייסת‬ ‫מיד‬ ‫"אני‬ :‫לי‬ ‫עונה‬ ‫והוא‬ .‫המראה‬ ‫זמן‬ ‫אחרי‬ ‫דקות‬ ‫עשר‬ ."‫מגיע‬ ."‫לטוס‬ ‫אמורים‬ ‫אנחנו‬ ‫איתך‬ ‫"לא‬ .‫ממריאים‬ ‫מיד‬ ."‫אותו‬ ‫אחליף‬ ‫אני‬ ,‫בעיה‬ ‫יש‬ ,‫יודע‬ ‫"אני‬ ‫יוכל‬ ‫שלא‬ ‫וחשש‬ ,‫חרדה‬ ‫נתקף‬ ‫שהטייס‬ ‫לי‬ ‫נודע‬ ‫לימים‬ .‫המשימה‬ ‫את‬ ‫לבצע‬ ‫טיסה‬ .‫אפרת‬ ‫יובל‬ ,‫הטייסת‬ ‫מפקד‬ ‫של‬ ‫בידיו‬ ‫אנחנו‬ ‫כעת‬ ‫פנייה‬ ,‫מצפון‬ ‫ביירות‬ ‫את‬ ‫עקפנו‬ .‫החוף‬ ‫לאורך‬ ‫טסנו‬ .‫ארוכה‬ ‫ונמל‬ ‫דמשק‬ ‫אזור‬ ‫את‬ ‫ראיתי‬ ‫ומרחוק‬ ,‫בעל־בק‬ ,‫ללבנון‬ ‫מזרחה‬ ‫חומר‬ ,‫ציוד‬ ,‫בלוחמים‬ ‫מלא‬ ‫המסוק‬ .‫חשוך‬ ‫הבינלאומי‬ ‫התעופה‬ ,‫מנמנמים‬ ‫חלק‬ .‫במסוק‬ ‫חושך‬ .‫ומאיצים‬ ‫נפצים‬ ‫הפרדנו‬ ,‫נפץ‬ .‫ובמחשבותיו‬ ‫עצמו‬ ‫בתוך‬ ‫מסתגר‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ .‫ציוד‬ ‫בודקים‬ ‫חלק‬ ‫ירי‬ ‫הבזקי‬ ‫ושם‬ ‫פה‬ ,‫טיסה‬ ‫וחצי‬ ‫משעתיים‬ ‫למעלה‬ ‫כבר‬ ‫המ‬ ‫לכיסא‬ ‫שאעבור‬ ‫מבקש‬ ‫יובל‬ .‫לנחיתה‬ ‫מתקרבים‬ .‫נ"מ‬‫־‬ .‫הנחיתה‬ ‫נקודת‬ ‫את‬ ‫כמקובל‬ ‫שנזהה‬ ‫ורוצה‬ ‫המוטס‬ ‫כונאי‬ ‫לנחי‬ ‫דקות‬ ‫עשר‬ ‫"אנחנו‬ .‫הנתיב‬ ‫את‬ ‫זיהה‬ ‫יובל‬ ,‫התיישבתי‬‫־‬ .‫הנקודה‬ ‫את‬ ‫ביחד‬ ‫נזהה‬ .‫הקשר‬ ‫במכשיר‬ ‫אמר‬ ,"‫תה‬ ‫שזה‬ ‫ברור‬ .‫מרחוק‬ ‫אש‬ ‫התחילה‬ ‫כי‬ ,‫מהר‬ ‫היה‬ ‫הכל‬ ?‫זיהינו‬ ‫נחת‬ ,‫המפה‬ ‫על‬ ‫שוב‬ ‫שנינו‬ ‫הסתכלנו‬ .‫אלינו‬ ‫מכוון‬ ‫היה‬‫־‬ ‫נשמע‬ ‫מרחוק‬ ‫ירי‬ ‫שוב‬ ‫רגעים‬ ‫כמה‬ ‫ואחרי‬ ‫המריא‬ ‫יובל‬ .‫נו‬ .‫המסוק‬ ‫לכיוון‬ ‫הבינו‬ ,‫השני‬ ‫בלילה‬ ‫בית‬ ‫שיעורי‬ ‫עשו‬ ‫הסורים‬ ,‫בדיעבד‬ ‫במכ"מים‬ ‫תיגברו‬ ‫הם‬ .‫בעורף‬ ‫קומנדו‬ ‫כוחות‬ ‫מנחית‬ ‫שצה"ל‬ ‫המ‬ ‫של‬ ‫החדירה‬ .‫הכן‬ ‫במצב‬ ‫הועמדו‬ ‫עורפיים‬ ‫כוננות‬ ‫וכוחות‬‫־‬ ‫מהרגע‬ ‫החל‬ .‫הירי‬ ‫ולכן‬ ,‫התגלתה‬ ‫הסורי‬ ‫השטח‬ ‫לעומק‬ ‫סוק‬ ‫המסוק‬ ‫נחיתת‬ ‫אזור‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אותנו‬ ‫לחפש‬ ‫הסורים‬ ‫התחילו‬ ‫הזה‬ .‫אותנו‬ ‫למצוא‬ ‫במגמה‬ ‫הצירים‬ ‫על‬ ‫נעו‬ ‫סוריים‬ ‫וכוחות‬ ‫על‬ ‫רכבים‬ ‫תנועת‬ .‫שקט‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫השטח‬ .‫בתנועה‬ ‫התחלנו‬ .‫מלא‬ ‫ירח‬ ‫ליל‬ .‫להגיע‬ ‫צריכים‬ ‫היינו‬ ‫לשם‬ .‫ההר‬ ‫בגב‬ ‫צירים‬ ‫ק"מ‬3‫של‬‫תנועה‬‫לאחר‬.‫אותנו‬‫לזהות‬‫פשוטה‬‫במשקפת‬‫אפשר‬ .‫שידענו‬ ‫כפי‬ ‫אינו‬ ‫השטח‬ ‫תוואי‬ ‫כי‬ ‫וראיתי‬ ‫משקפת‬ ‫הרמתי‬ .‫כביש‬‫שזה‬‫ואמר‬‫חזר‬‫שלוי‬.‫זה‬‫מה‬‫לבדוק‬‫שלוי‬‫את‬‫שלחתי‬ ‫שאנחנו‬ ‫וברור‬ ‫המפות‬ ‫את‬ ‫פתחנו‬ ?‫הרוחות‬ ‫לכל‬ ‫כביש‬ ‫איך‬ ?‫אנחנו‬ ‫היכן‬ .‫המתוכננת‬ ‫בנקודה‬ ‫נחתנו‬ ‫לא‬ .‫הנתיב‬ ‫על‬ ‫לא‬ ‫במק‬ ‫שאנחנו‬ ‫ביטחון‬ ‫לנו‬ ‫ואין‬ ‫מוגבל‬ ‫הזמן‬ ,‫מהבית‬ ‫ק"מ‬ 300 ‫הצטרפו‬ ‫ובינתיים‬ ,‫מסביב‬ ‫התוואי‬ ‫על‬ ‫הבטתי‬ .‫הנכון‬ ‫קום‬ ‫התברר‬ .‫מניסיונם‬ ‫לתרום‬ ‫כדי‬ ‫הכוח‬ ‫לחוד‬ ‫שלנו‬ ‫קצינים‬ ‫למטוס‬ ‫הודענו‬ .‫מתוכנן‬ ‫שהיה‬ ‫ממה‬ ‫יותר‬ ‫רחוק‬ ‫נחתנו‬ ‫כי‬ ‫שנ‬ – ‫שלנו‬ ‫המסוק‬ ‫לבין‬ ‫בינינו‬ ‫לתווך‬ ‫היה‬ ‫שאמור‬ – ‫הממסר‬‫־‬ .‫המשימה‬ ‫למילוי‬ ‫ממשיכים‬ ‫ושאנחנו‬ ‫יותר‬ ‫רחוק‬ ‫חתנו‬ ‫לאחר‬ ,‫בתנועה‬ ‫המשכנו‬ .‫ולהגיע‬ ‫להזדרז‬ ‫צריך‬ ‫עכשיו‬ ‫כקילומטר‬ ‫של‬ ‫שבמרחק‬ ‫וראיתי‬ ‫משקפת‬ ‫הרמתי‬ ‫כשעה‬ ‫רואה‬ ‫אני‬ ‫אם‬ .‫איטי‬ ‫באופן‬ ‫נוסעת‬ ,‫כהה‬ ‫משאית‬ ‫התקדמה‬ ‫שוב‬ .‫קרוב‬ ‫נחל‬ ‫לתוך‬ ‫גלשנו‬ .‫אותי‬ ‫רואים‬ ‫שהם‬ ‫ייתכן‬ ,‫אותה‬ ‫קו‬ ‫מעל‬ ‫הקסדות‬ .‫מאוד‬ ‫קרוב‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ‫הפעם‬ .‫משקפת‬ ‫הרמתי‬ ‫משאית‬ :‫לספק‬ ‫מקום‬ ‫השאירו‬ ‫לא‬ ‫הקשר‬ ‫ואנטנת‬ ‫המשאית‬ ‫את‬‫עידכנו‬.‫השטח‬‫את‬‫סורקת‬‫בחיילים‬‫עמוסה‬‫סורית‬‫צבאית‬ ‫ופתחו‬ ‫בשטח‬ ‫התפזרו‬ ‫הסורים‬ ‫החיילים‬ ,‫כדי‬ ‫תוך‬ .‫הלוחמים‬ ‫מהבית‬ ‫ק"מ‬ 300 ‫של‬ ‫במרחק‬ .‫קרה‬ ‫מכל‬ ‫הרע‬ .‫באש‬ ‫עלינו‬ ‫את‬ ‫מבצעים‬ ‫איך‬ .‫מקרוב‬ ‫אש‬ ‫נפתחה‬ ,‫הסורי‬ ‫בעורף‬ ‫התגלינו‬ ?‫מזה‬ ‫ויוצאים‬ ‫המשימה‬ .‫מוחלט‬‫לא‬‫שלהם‬‫שהזיהוי‬‫קיוויתי‬‫עוד‬‫הראשונים‬‫ברגעים‬ ‫צריך‬ .‫ברירה‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ ,‫סביבנו‬ ‫פגעו‬ ‫הכדורים‬ ‫כאשר‬ ‫אבל‬ ‫מול‬‫עדיפות‬‫ולתת‬‫שולט‬‫למקום‬‫לעלות‬,‫ולהיחלץ‬‫אש‬‫להשיב‬ ,‫לבד‬ ‫אתה‬ ‫אלה‬ ‫ברגעים‬ .‫מולנו‬ ‫ויצטבר‬ ‫שילך‬ ‫הסורי‬ ‫הסד"כ‬ ‫מהר‬ ‫פועל‬ ‫אתה‬ ."‫ותגובות‬ ‫"מקרים‬ ‫לא‬ ‫וגם‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫מודל‬ ‫הרי‬ ‫להתחיל‬ ‫לכוח‬ ‫והוריתי‬ ‫אש‬ ‫השבנו‬ .‫בעבר‬ ‫שלמדת‬ ‫מה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫צוות‬ ‫מפקד‬ – ‫חקלאי‬ ‫עופר‬ ‫את‬ ‫השארנו‬ .‫ההר‬ ‫במעלה‬ ‫לטפס‬ ‫את‬ ‫לרתק‬ - ‫קצינים‬ ‫קורס‬ ‫נוהל‬ - 52 ‫מרגמה‬ ‫פלוס‬ ‫מאג‬ ‫עם‬ – .‫משאיות‬ ‫עוד‬ ‫מגיעות‬ ,‫משקפת‬ ‫שוב‬ ‫הרמתי‬ .‫וטיפסנו‬ ‫הסורים‬ ‫חיילים‬ ‫מאות‬ ‫כמה‬ ‫הצטברו‬ ,‫ההר‬ ‫במעלה‬ ‫טיפוס‬ ‫של‬ ‫דקות‬ 45 ‫לג‬ ‫הנתיב‬ ‫מה‬ ‫חושב‬ ‫ובעודי‬ ‫לרעתנו‬ ‫היו‬ ‫הכוחות‬ ‫יחסי‬ ,‫סורים‬‫־‬ ‫(הטיל‬ ‫והניר‬ ‫מטוס‬ ‫הגיח‬ ,‫לפוצץ‬ ‫צריכים‬ ‫אנחנו‬ ‫שאותם‬ ‫שרים‬ ‫שלנו‬ ?‫אלה‬ ‫מי‬ .‫מדי‬ ‫יותר‬ ‫היה‬ ‫כבר‬ ‫זה‬ .‫מעלינו‬ )‫תאורה‬ ‫פצצות‬ ‫ראינו‬ ‫דקות‬ ‫אחרי‬ .‫סורים‬ ‫שהם‬ ‫מיד‬ ‫לי‬ ‫אמר‬ ‫שלוי‬ ?‫סורים‬ ‫או‬ !‫אותנו‬ ‫חיפשו‬ :‫כסוף‬ 21 ‫מיג‬ ‫וחצי‬ ‫כשעה‬ ‫להודיע‬ ‫הספקתי‬ .‫מהר‬ ‫התגלגל‬ ‫הכל‬ ‫מכאן‬ ‫דרך‬ ‫הבית‬ ‫את‬ ‫ושואלים‬ ,‫הנרה‬ ‫עכשיו‬ .‫ההיתקלות‬ ‫על‬ ‫קודם‬ ‫החליטו‬‫הסורים‬.‫אותנו‬‫מבינים‬‫לא‬?‫חילוץ‬‫נשלח‬‫האם‬:‫הממסר‬ .‫לכיווננו‬ ‫לטפס‬ ‫התחילו‬ ‫ההנרה‬ ‫אחרי‬ .‫מה‬ ‫ויהי‬ ‫אותנו‬ ‫לתפוס‬ ‫וזרקורים‬ ‫ברקע‬ ‫כלבים‬ ‫של‬ ‫קולות‬ ‫שומעים‬ ,‫אש‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ ‫לאמא‬ ‫נצמדנו‬ .‫הנרה‬ ‫ושוב‬ ‫מתקרבים‬ ‫הסורים‬ .‫הגבעה‬ ‫במעלה‬ .‫לעצמי‬ ‫אמרתי‬ ,‫פצצות‬ ‫עלינו‬ ‫יטילו‬ ‫שלא‬ ‫רק‬ ,‫אדמה‬ ‫נפי‬ !‫מכותרים‬ ‫אנחנו‬ .‫נגיע‬ ‫לא‬ ‫אנחנו‬ ‫שליעד‬ ‫הבנתי‬‫־‬ .‫מתקרבים‬ ‫הסורים‬ ‫קולות‬ !‫מבחינתי‬ ‫אופציה‬ ‫לא‬ ‫בשבי‬ ‫לה‬ ‫כבר‬ ‫שמכאן‬ ‫חשש‬ ‫היה‬ ‫אבל‬ ,‫לחץ‬ ‫היה‬ ‫לא‬ .‫לקצינים‬ ‫קראתי‬ ‫אופ‬ ‫אין‬ .‫נגיע‬ ‫לא‬ ‫ליעד‬ .‫מכותרים‬ :‫להם‬ ‫אמרתי‬ .‫נצא‬ ‫לא‬‫־‬ .‫ן‬‫מ‬‫יו‬‫ה‬ ‫ת‬‫רו‬‫ב‬‫ח‬‫מ‬‫ו‬ ‫פז‬‫מו‬ :‫ה‬‫ר‬‫ק‬ ‫ל‬‫כ‬‫מ‬ ‫ע‬‫ר‬‫ה‬" "‫רי‬‫סו‬‫ה‬ ‫ף‬‫ר‬‫עו‬‫ב‬ ‫נו‬‫לי‬‫ג‬‫ת‬‫ה‬ ,‫ת‬‫ני‬‫פו‬‫צ‬‫ה‬ ‫ת‬‫זי‬‫ח‬‫ה‬ .1973 ‫ר‬‫ב‬‫טו‬‫ק‬‫או‬ "‫ת‬‫רו‬‫ק‬‫פ‬‫ה‬ ‫ל‬‫ש‬ ‫ה‬‫ש‬‫חו‬‫ת‬" ‫הדלת‬ .‫למסוק‬ ‫מהר‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫עולים‬ ‫צנחנים‬ ‫ראיתי‬ ‫לא‬ ‫מעולם‬ ‫הקצינים‬ ‫אחד‬ ,‫במסוק‬ ‫פגעו‬ ‫כדורים‬ ,‫באוויר‬ ‫אש‬ ‫חטפנו‬ ,‫נסגרה‬ ‫הטיסה‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫חוויות‬ ‫מחליפים‬ ‫אנחנו‬ .‫התרוקן‬ ‫הדלק‬ ,‫קל‬ ‫נפצע‬ .‫בבצת‬ ‫חירום‬ ‫בנחיתת‬ ‫הדלק‬ ‫טיפות‬ ‫על‬ ‫נהיה‬ ‫וחצי‬ ‫שעתיים‬ ‫ותוך‬ ‫האדמה‬ ‫את‬ ‫נישקו‬ ‫הלוחמים‬ ,‫כשירדנו‬ ‫רוט‬‫יוסי‬:‫צילום‬ 04.09.2013 ‫׀‬ ‫ם‬‫י‬‫מ‬‫י‬ 7 8 32 .‫כאן‬ ‫מוצגת‬ ‫אשר‬ ‫חדשה‬ ‫למחברת‬ ‫המלחמה‬ ‫מחש‬ ‫מובאות‬ ,‫כאן‬ ‫שמובאים‬ ‫היומנים‬ ‫של‬ ‫השני‬ ‫בחלק‬‫־‬ ‫על‬ ‫מאז‬ ‫שחלפו‬ ‫בשנים‬ ‫שנכתבו‬ ‫מופז‬ ‫של‬ ‫והערותיו‬ ‫בותיו‬ ‫בחברה‬ ‫שבר‬ ‫"קו‬ ‫הייתה‬ ‫שבעיניו‬ ‫מלחמה‬ ,‫ההיא‬ ‫המלחמה‬ ‫שהוא‬ ‫כפי‬ ,"‫ביניהן‬ ‫ובאמון‬ ‫בישראל‬ ‫ובמנהיגות‬ ‫הישראלית‬ ‫שהחברה‬ ‫המחיר‬ ‫ובעיקר‬ ‫ההלם‬ ,‫"ההפתעה‬ .‫השבוע‬ ‫אומר‬ ‫כל‬ – ‫ונכים‬ ‫פצועים‬ ‫אלפי‬ ‫ועשרות‬ ‫הרוגים‬ 2,600 – ‫שילמה‬ ‫במלחמה‬ ‫צעירה‬ ‫מדינה‬ ‫בעבור‬ ‫מאוד‬ ‫כבד‬ ‫מחיר‬ ‫היוו‬ ‫אלו‬ ."‫אותה‬ ‫למנוע‬ ‫היה‬ ‫שניתן‬ ?‫אותה‬ ‫למנוע‬ ‫היה‬ ‫ניתן‬ ‫איך‬ ‫לפני‬ ‫היום‬ ‫סדר‬ ‫על‬ ‫שהיה‬ ‫דבר‬ ,‫להסדר‬ ‫הולכים‬ ‫היו‬ ‫"אם‬ ‫מב‬ ‫המלחמה‬ ‫תכלית‬ ‫כל‬ .‫נמנעת‬ ‫הייתה‬ ‫המלחמה‬ ,‫המלחמה‬‫־‬ .‫כבודו‬ ‫את‬ ‫ולהשיב‬ ‫סיני‬ ‫את‬ ‫להחזיר‬ ‫הייתה‬ ‫סאדאת‬ ‫חינת‬ ,‫ברירה‬ ‫אין‬ ‫מלחמות‬ ‫להיות‬ ‫צריכות‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המלחמות‬ ‫מת‬ ‫וזה‬ ,‫יותר‬ ‫החשוב‬ ‫הדבר‬ .‫הצוואר‬ ‫על‬ ‫מונחת‬ ‫כשהחרב‬ ‫רק‬‫־‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫המגן‬ ‫לכוח‬ ‫שבמקביל‬ ‫הוא‬ ,‫בימינו‬ ‫למציאות‬ ‫חבר‬ ‫אנחנו‬ – ‫שלנו‬ ‫האויבים‬ ‫את‬ ‫להרתיע‬ ‫שלנו‬ ‫והיכולת‬ ‫ישראל‬ ‫הסכם‬ ‫על‬ ‫כשמדברים‬ ,‫היום‬ .‫מדיני‬ ‫מאמץ‬ ‫לעשות‬ ‫חייבים‬ ‫למען‬ ‫פחות‬ ‫לא‬ ‫לעשות‬ ‫צריכים‬ ‫אנחנו‬ ,‫הפלסטינים‬ ‫עם‬ ‫שלום‬ ‫מחיר‬‫את‬.‫הביטחון‬‫בשביל‬‫עושים‬‫שאנחנו‬‫ממה‬‫השלום‬‫השגת‬ ‫אותו‬ ‫לשלם‬ ‫צריך‬ ‫לא‬ ,‫אחת‬ ‫פעם‬ ‫שילמנו‬ ‫כבר‬ ‫ההתפכחות‬ ."‫נוספת‬ ‫פעם‬ ,‫הצנחנים‬ ‫סיירת‬ ‫מפקד‬ ‫של‬ ‫לעיניו‬ ‫מבעד‬ ‫נראה‬ ‫זה‬ ‫וכך‬ :1973 ‫באוקטובר‬ ‫המלחמה‬ / '‫א‬ ‫חלק‬ :1973 ,‫באוקטובר‬ 11‫ה־‬ ‫עד‬ 5‫ה־‬ ‫הלם‬ ‫חוד‬ ‫כמה‬ )‫י"ק‬ ,‫א"ש‬ – ‫(צנחנים‬ ‫הסיירת‬ ‫למפקד‬ ‫מוניתי‬‫־‬ .‫הקיץ‬‫לקראת‬‫היו‬‫החילופים‬,‫כלל‬‫בדרך‬.‫המלחמה‬‫לפני‬‫שים‬ ‫"מאי‬ ‫פלוגת‬ ‫על‬ ‫פיקדתי‬ ,‫שלי‬ ‫השלישי‬ ‫המ"פ‬ ‫תפקיד‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ‫סגן־אלוף‬ ,‫המג"ד‬ .‫המסייעת‬ ‫הפלוגה‬ ‫ועל‬ 890 ‫בגדוד‬ "71 ‫יאירי‬ ‫עוזי‬ ‫אלוף־משנה‬ – ‫המח"ט‬ ‫בפני‬ ‫המליץ‬ ,‫וילנאי‬ ‫מתן‬ .‫הסיירת‬ ‫למפקד‬ ‫מינויי‬ ‫על‬ – )‫(ז"ל‬ ‫קצינים‬ 8‫כ־‬ ,‫צעירים‬ ‫חלקם‬ ,‫לוחמים‬ 70‫כ־‬ ‫של‬ ‫יחידה‬ ,‫הארץ‬ ‫מלח‬ ,‫ומושבניקים‬ ‫קיבוצניקים‬ ,‫מעולה‬ ‫איכות‬ – ‫הייתה‬ ‫הימים‬ ‫אותם‬ ‫של‬ ‫הסיירת‬ .‫היחידי‬ ‫העירוני‬ ‫הייתי‬ ‫אני‬ ‫מבצ‬ ,‫תרגילים‬ ,‫אימונים‬ .‫ומבצעית‬ ‫אנושית‬ ‫טבע‬ ‫שמורת‬‫־‬ ‫הרבה‬ ,‫ומסוקים‬ ‫האוויר‬ ‫חיל‬ ‫עם‬ ‫פורה‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ,‫עים‬ ‫מ"פ‬ ‫של‬ ‫החלומות‬ ‫פסגת‬ .‫באופניים‬ ,‫ברכב‬ ,‫ברגל‬ ,‫ניווטים‬ .‫הכל‬ ‫לעשות‬ ‫אפשר‬ ‫היה‬ ‫איתם‬ .‫הימים‬ ‫באותם‬ ‫באימונים‬ ‫"קשה‬ ‫של‬ ‫העיקרון‬ ‫את‬ 890‫מ־‬ ‫איתי‬ ‫הבאתי‬ ‫הייתה‬ ‫אבל‬ ,‫לפלוגה‬ ‫מגירה‬ ‫תוכניות‬ ‫אז‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ."‫בקרב‬ ‫קל‬ ,‫מקצועיות‬ ,‫ואלתור‬ ‫העזה‬ ‫הרבה‬ ,‫גבוהה‬ ‫מבצעית‬ ‫כשירות‬ ‫בשטח‬ ‫רכב‬ ‫עם‬ ‫מארבים‬ :‫בברכה‬ ‫התקבל‬ ‫משוגע‬ ‫רעיון‬ ‫כל‬ ‫למת‬ ‫חדירה‬ ,‫בטרור‬ ‫לחימה‬ ,‫גבוה‬ ‫מתח‬ ‫עמודי‬ ‫פיצוץ‬ ,‫אויב‬‫־‬ .‫ועוד‬ ‫גבוה‬ ‫גופני‬ ‫כושר‬ ,‫ובסיסים‬ ‫קנים‬ ‫וביק‬ ‫מהחטיבה‬ ‫לביתי‬ ‫צילצלו‬ ‫הכיפורים‬ ‫יום‬ ‫בערב‬‫־‬ ‫היה‬ ‫ימים‬ ‫שבאותם‬ ,‫לבסיס‬ ‫היחידה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫שאחזיר‬ ‫שו‬ ‫יום‬ ‫ערב‬ ‫עד‬ ‫וכולם‬ ‫הצוותים‬ ‫למפקדי‬ ‫שלי‬ ‫טלפון‬ .‫בתל־נוף‬ .‫התייצבו‬ ‫הכיפורים‬ ‫הסמח"ט‬ ,)‫(ז"ל‬ ‫ליפקין־שחק‬ ‫אמנון‬ .‫לחטיבה‬ ‫הגעתי‬ ?‫ולמה‬ ‫מה‬ ‫על‬ :‫לשאלות‬ ‫לענות‬ ‫שם‬ ‫היה‬ ‫כבר‬ ,‫הימים‬ ‫באותם‬ ‫שאנחנו‬ ‫ממה‬ ‫יותר‬ ‫רציני‬ ‫שזה‬ ‫"ייתכן‬ .‫אמר‬ ,"‫כוננות‬ ‫"יש‬ ,‫והסורים‬ ‫המצרים‬ ‫אצל‬ ‫תזוזות‬ ‫יש‬ ,‫זה‬ ‫לרגע‬ ‫נכון‬ ‫מבינים‬ ‫המ‬ ,‫(יאירי‬ ‫עוזי‬ ,‫משמעותיים‬ ‫אירועים‬ ‫יהיו‬ ‫שמחר‬ ‫ייתכן‬‫־‬ ‫תיערכו‬ ,‫בחטיבה‬ ‫כאן‬ ‫מפקדים‬ ‫ישיבת‬ ‫מחר‬ .‫בתדרוכים‬ )‫ח"ט‬ ."‫האפשרויות‬ ‫לכל‬ ‫מקום‬‫השאירה‬‫לא‬‫בבוקר‬‫המפקדים‬‫ישיבת‬.‫הכיפורים‬‫יום‬ .‫תתכוננו‬.‫וקשה‬‫מכונן‬‫אירוע/מלחמה‬‫להיות‬‫הולך‬:‫לספקות‬ ‫עמודי‬ ‫בפיצוץ‬ ‫להתאמן‬ ‫נשלחנו‬ !?‫נתכונן‬ ‫למה‬ ?‫נעשה‬ ‫מה‬ ,‫אשדוד‬ – ‫אימונים‬ ‫אזור‬ ‫לנו‬ ‫היה‬ – ‫מומחים‬ ‫היינו‬ .‫גבוה‬ ‫מתח‬ ‫לכבישים‬ ‫ויצאנו‬ ‫הציוד‬ ‫את‬ ‫אספנו‬ – ‫לתרגול‬ ‫עמודים‬ ‫כמה‬ .‫לבסיס‬ ‫אותנו‬ ‫החזירו‬ ‫האזעקות‬ .‫הריקים‬ ,‫המצרים‬.‫לראס־סודר‬‫מוטסים‬‫עצמנו‬‫את‬‫נמצא‬‫יומיים‬‫תוך‬ ‫לציר‬ ‫ממוכנת‬ ‫דיוויזיה‬ ‫הניעו‬ ,‫בקשר‬ ‫מבריק‬ ‫הונאה‬ ‫בתרגיל‬ ‫סיני‬ ‫של‬ ‫המערבי‬ ‫בחלק‬ ‫שיורד‬ ‫ציר‬ ,‫אבו־זניימה‬ ‫ראס־סודר‬ ‫דיוויזיה‬ ‫לבלום‬ ‫נערכים‬ ‫עצמנו‬ ‫מצאנו‬ ‫וככה‬ .‫שארם‬ ‫בואכה‬ ‫שהונחתו‬ ‫מיוחדים‬ ‫כוחות‬ ‫הגיעו‬ ‫כן‬ .‫הגיעה‬ ‫שלא‬ ‫מצרית‬ .‫קושי‬ ‫כל‬ ‫ללא‬ ‫ושבינו‬ ‫כיתרנו‬ ‫ואותם‬ ‫באזור‬ ‫בעיוורון‬ ‫במטוסי‬ ‫לתל־נוף‬ ‫חזרה‬ ‫בדרך‬ ‫היינו‬ ‫ימים‬ ‫מספר‬ ‫לאחר‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫לתל־נוף‬ ‫החזירו‬ .‫מהצניחות‬ ‫שהכרנו‬ ‫ישנים‬ "‫"נורד‬ .‫האויב‬ ‫בעורף‬ ‫לפעול‬ ‫החליט‬ ‫הכללי‬ ‫המטה‬ )‫(כי‬ ‫הסיירת‬ .‫מנשוא‬ ‫קשה‬ ‫היה‬ ‫וסיני‬ ‫הגולן‬ ‫רמת‬ ‫בחזית‬ ‫הלחץ‬ ‫איך‬ .‫לתל־נוף‬ ‫הגענו‬ ‫ערב‬ ‫לפנות‬ 1973 ‫באוקטובר‬ 11‫ב־‬ ‫(החיילות‬ ‫פלות‬ ַ‫ולמק‬ ‫הלבנים‬ ‫"לסדינים‬ ?‫החבר'ה‬ ‫אמרו‬ ‫הת‬ ‫מאוד‬ ‫מהר‬ ‫אבל‬ ,")‫המצנחים‬ ‫מקפלות‬ ‫בתפקיד‬ ‫ששירתו‬‫־‬ ‫אצל‬ ‫בקריה‬ ‫להתייצב‬ ‫עליי‬ ,‫באוקטובר‬ 12‫ה־‬ ,‫שמחר‬ ‫בשרנו‬ ‫לק‬ ,‫שקד‬ ‫מנו‬ ‫תא"ל‬ ,)‫ראשי‬ ‫וצנחנים‬ ‫חי"ר‬ ‫(קצין‬ ‫הקצח"ר‬‫־‬ ‫שהכל‬ ‫הביתה‬ ‫טלפון‬ .‫היום‬ ‫באותו‬ ‫כבר‬ ‫למבצע‬ ‫פקודה‬ ‫בלת‬ .‫מתארגנים‬ ‫וכבר‬ ‫בסדר‬ :1973 ,‫באוקטובר‬ 12‫ה־‬ ‫כותונת‬ ‫מבצע‬ ‫סרן‬ .‫הכתף‬ ‫על‬ ‫תלוי‬ ‫מ"פ‬ ‫תיק‬ ,‫בגפי‬ ‫הגעתי‬ .‫בבוקר‬ ‫עשר‬ ‫המ‬ ‫המעוזים‬ ,‫בקשר‬ ‫הזעקות‬ .‫בקריה‬ ‫לבור‬ ‫מגיע‬ ‫מופז‬ ‫שאול‬‫־‬ ‫לחי‬ ‫סיוע‬ ‫המבקשים‬ ‫והחיילים‬ ‫השריונאים‬ ‫קולות‬ ,‫כותרים‬‫־‬ ,‫אונים‬ ‫חוסר‬ ,‫הלם‬ ‫יש‬ :‫ספק‬ ‫היה‬ ‫לא‬ .‫פניי‬ ‫את‬ ‫מקבלים‬ ‫לוץ‬ ‫טרוטי‬ ‫אנשים‬ ,‫סדר‬ ‫חוסר‬ ,‫במסדרונות‬ ‫ישנו‬ ‫הלילה‬ ‫משמרות‬ ‫הייאוש‬ ,‫עבר‬ ‫מכל‬ ‫חלפו‬ ‫הקשר‬ ‫ממכשירי‬ ‫וצרודים‬ ‫עיניים‬ ‫הקערה‬ ‫את‬ ‫נהפוך‬ ‫האם‬ ?‫לבלום‬ ‫נוכל‬ ‫האם‬ ,‫פינה‬ ‫בכל‬ ‫ניכר‬ ‫אבל‬.‫התיימרתי‬‫לא‬‫גם‬,‫כוללת‬‫תמונה‬‫לי‬‫הייתה‬‫לא‬?‫פיה‬‫על‬ ,‫ההתשה‬ ‫במלחמת‬ ‫מחלקה‬ ‫מפקד‬ ‫הייתי‬ .‫טוב‬ ‫נראה‬ ‫לא‬ ‫זה‬ .‫והרוגים‬‫פצועים‬,‫ארטילרית‬‫אש‬!‫מכותר‬‫מוצב‬‫זה‬‫מה‬‫ידעתי‬ .‫להושיע‬ ‫יכולת‬ ‫וחוסר‬ ‫הלם‬ ,‫ייאוש‬ ‫שמעתי‬ ‫יום‬ ‫באותו‬ .‫למחשבות‬ ‫זמן‬ ‫הרבה‬ ‫היה‬ ‫לא‬ .1973 ‫באוקטובר‬ 12‫ה־‬ ‫ליל‬ ‫עיראקיות‬‫תגבורות‬‫יש‬:‫וחד־משמעית‬‫קצרה‬‫פקודה‬‫קיבלתי‬ ‫מעי‬ ‫בלילה‬ ‫ינועו‬ ‫טנקים‬ ‫עם‬ ‫מובילים‬ .‫הגולן‬ ‫לרמת‬ ‫בדרך‬‫־‬ ‫ולאפ‬ ‫השיירה‬ ‫את‬ ‫לעצור‬ :‫המשימה‬ .‫הגולן‬ ‫רמת‬ ‫לחזית‬ ‫ראק‬‫־‬ ‫לפוצץ‬‫עלינו‬‫הוטל‬.‫ראשון‬‫באור‬‫בה‬‫לפגוע‬‫האוויר‬‫לחיל‬‫שר‬ ‫בלתי‬ ‫באזור‬ ‫רכב‬ ‫בכלי‬ ‫ולפגוע‬ ‫הכרחי‬ ‫מעבר‬ ‫שהיה‬ ‫גשר‬ ‫עיראק־סו‬ ‫הגבולות‬ ‫במפגש‬ ,‫הסורי‬ ‫בעורף‬ :‫המקום‬ .‫עביר‬‫־‬ ‫לוחמי‬ 25:‫המבצע‬ ‫הכוח‬ .‫עיראק‬ ‫עם‬ ‫הגבול‬ ‫בקרבת‬ ‫ריה־ירדן‬ ‫מסוק‬ ,‫מטכ"לית‬ ‫קשר‬ ‫בחוליית‬ ‫מתוגברים‬ ,‫בפיקודי‬ ‫סיירת‬ .‫ישראל‬ ‫מגבול‬ ‫ק"מ‬ 250‫כ־‬ ‫של‬ ‫חדירה‬ .‫בודד‬ ‫גמר‬ .‫נחיתה‬ 20:30 .‫המראה‬ 18:00 .17:00 ‫אחרון‬ ‫תדריך‬ ‫קי‬ .‫לפינוי‬ ‫אחרון‬ ‫זמן‬ ‫באוקטובר‬ 13 ,2:00 .24:00 ‫עד‬ ‫ביצוע‬ ‫ולאשר‬ ‫לתכנן‬ ‫צריך‬ ‫הייתי‬ ,‫אוויר‬ ‫תצלומי‬ ‫כמה‬ ,‫מפה‬ ‫בלתי‬ ‫אחרון‬ ‫תדריך‬ ,‫לטייסת‬ ‫להגיע‬ – ‫בקריה‬ ‫הכל‬ – ‫הצהריים‬ ‫עד‬ .‫במקביל‬ ‫לעבוד‬ ‫חייב‬ ‫הייתי‬ .‫זמן‬ ‫מעט‬ ‫היה‬ .‫לדרך‬ ‫ולצאת‬ ‫בהתאם‬ ‫הכל‬ ‫להכין‬ ‫בטלפון‬ ‫שיחה‬ .‫שלוי‬ ‫אודי‬ ,‫לסגני‬ ‫טלפון‬ ‫כך‬ ‫ואחר‬ ‫לכוח‬ ‫הצהריים‬ ‫אחר‬ ‫לתדריך‬ ‫אגיע‬ ‫אני‬ ,‫למשימה‬ .)‫(שלוי‬ ‫איתי‬ ‫שהוא‬ ‫טוב‬ .‫להכין‬ ‫מה‬ ‫הנחיתי‬ .‫לטייסת‬ ‫יציאה‬ .‫עליו‬ ‫לסמוך‬ ‫ואפשר‬ ‫מבצעי‬ ,‫אמין‬ ,‫מקצועי‬ .‫לכוח‬ ‫שלי‬ ‫קצר‬ ‫תדריך‬ ‫לאחר‬ ‫המתוכנן‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫המראנו‬ ,‫נרגשים‬ ‫היו‬ ‫הלוחמים‬ .‫קצר‬ ‫קרב‬ ‫בנוהל‬ ‫למשימה‬ ‫יוצאים‬ .‫אז‬ ‫עד‬ ‫שבוצעה‬ ‫ביותר‬ ‫העמוקה‬ ‫הפעולה‬ ‫זאת‬ ‫הכ‬ ‫שאותו‬ '‫ק‬ ,118 ‫טייסת‬ ‫מפקד‬ ‫סגן‬ .1 ‫ביסעור‬ ‫המראנו‬ ‫כוחות‬ ‫בשלושה‬ ‫מאורגן‬ ‫היה‬ ‫הכוח‬ .‫אותנו‬ ‫הטיס‬ ,‫היטב‬ ‫רתי‬ ‫בפיקוד‬ ‫הגשר‬ ‫את‬ ‫לפוצץ‬ ‫אמור‬ ‫שהיה‬ – ‫הגשר‬ ‫כוח‬ :‫משנה‬ ‫בפיקוד‬ – ‫מארב‬ ‫כוח‬ ;‫לפיצוץ‬ ‫טי־אן־טי‬ ‫ק"ג‬ 200 ‫עם‬ ‫מיכה‬ ‫שהיווה‬ ‫וכוח‬ ;‫נ"ט‬ ‫חוליות‬ ‫וארבע‬ ‫צד‬ ‫מטעני‬ ‫ארבעה‬ ,‫שלוי‬ ‫מהמט‬ ‫קשר‬ ‫וחוליית‬ ‫בפיקודי‬ ‫הקדמית‬ ‫הפיקוד‬ ‫חוליית‬ ‫את‬‫־‬ .‫לקריה‬ ‫אותנו‬ ‫שחיבר‬ ‫אווירי‬ ‫ממסר‬ ‫מול‬ ,‫כ"ל‬ ‫כשהתקרבנו‬ .'‫ק‬ ‫על‬ ‫מאוד‬ ‫סמכתי‬ .‫ארוכה‬ ‫הייתה‬ ‫הטיסה‬ ‫אותי‬ ‫והזמין‬ ,‫בכביש‬ ‫שיירה‬ ‫שום‬ ‫שאין‬ ‫לי‬ ‫אמר‬ ‫הוא‬ ‫לאזור‬ ‫"אין‬ :‫השיחה‬ ‫התנהלה‬ ‫כך‬ .‫המוטס‬ ‫המכונאי‬ ‫בכיסא‬ ‫לשבת‬ .‫אמר‬ ,"‫יותר‬ ‫להתקרב‬ ‫"אפשר‬ .'‫ק‬ ‫אומר‬ ,"‫חיה‬ ‫נפש‬ ‫כאן‬ .‫מלא‬ ‫ירח‬ ‫ליל‬ ‫היה‬ .‫הסורי‬ ‫בשטח‬ ‫הכביש‬ ‫את‬ ‫יחד‬ ‫זיהינו‬ ‫מנקודת‬ ‫ק"מ‬ ‫כעשרה‬ ‫לנחות‬ ‫אמורים‬ ‫היינו‬ ‫התכנון‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫פה‬ ‫אין‬ .‫הכביש‬ ‫על‬ ‫לנחות‬ ‫יכול‬ ‫"אתה‬ :‫התבדח‬ '‫ק‬ .‫המארב‬ ,‫מדי‬ ‫קרוב‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ,‫יותר‬ ‫קרוב‬ ‫לנחות‬ ‫הסכמתי‬ ."‫רכב‬ ‫כלי‬ ‫יצאנו‬ ,‫נחתנו‬ .‫רכב‬ ‫כלי‬ ‫זוג‬ ‫עבר‬ ,‫מדברים‬ ‫בעודנו‬ .‫ק"מ‬ 5‫כ־‬ ‫נקו‬ ‫מאותה‬ ‫יהיה‬ ‫הפינוי‬ ,‫קשר‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫שאם‬ ‫קבענו‬ .‫לדרך‬‫־‬ ‫הגבול‬ ‫את‬ ‫שנחצה‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫בוקר‬ ‫לפנות‬ 2:00 ‫אחרון‬ ‫זמן‬ ,‫דה‬ .‫בחושך‬ ‫בחזרה‬ .‫ראשונה‬ ‫שעה‬ ‫חלפה‬ .‫לשיירה‬ ‫והמתנו‬ ‫כמתוכנן‬ ‫נפרסנו‬ ‫במ‬ ‫נוסעים‬ ,‫בכחול‬ ‫צבועים‬ ‫פנסים‬ ,‫רכב‬ ‫כלי‬ ‫זוגות‬ ‫שלושה‬‫־‬ .‫בסוריה‬ ‫לחזית‬ ‫ונוסעים‬ ‫העיראקי‬ ‫מהגבול‬ ‫מגיעים‬ ,‫רווחים‬ ‫בחצות‬ .‫עצמי‬ ‫את‬ ‫שאלתי‬ ?‫השיירה‬ ‫איפה‬ .‫טנקים‬ ‫עדיין‬ ‫אין‬ 10 ‫של‬ ‫בהפרשים‬ ‫רכב‬ ‫כלי‬ ‫שני‬ ‫כל‬ :‫השיירה‬ ‫שזאת‬ ‫הבנתי‬ .‫השיירה‬ ‫זאת‬ .‫דקות‬ 20 ‫עד‬ ‫הרמתי‬ .‫למארב‬ ‫שייכנסו‬ ‫והמתנו‬ ‫משאיות‬ ‫שתי‬ ‫הגיעו‬ .‫קומנדקר‬ ‫נסע‬ ‫לפניו‬ .‫הראשון‬ ‫המוביל‬ ‫את‬ ‫וראיתי‬ ‫משקפת‬ ‫טילי‬ ‫מלבד‬ ,‫כמתוכנן‬ ‫פעל‬ ‫הכל‬ .‫עליהם‬ ‫הולכים‬ – ‫ברור‬ ‫היה‬ .‫שלו‬ ‫את‬ ‫עשה‬ ‫האר־פי־ג'י‬ ,‫תרגול‬ ‫כטילי‬ ‫שהתגלו‬ ‫הלאו‬ ‫הגשר‬ ,‫הסתער‬ ‫המארב‬ ‫של‬ ‫והכוח‬ ‫במשאיות‬ ‫פגע‬ ‫המארב‬ ‫החיילים‬ ‫כל‬ ‫נהרגו‬ .‫נפגע‬ ‫והמוביל‬ ‫נדלק‬ ‫הטנק‬ ,‫התרומם‬ ‫דרכם‬ ‫אך‬ ‫רכב‬ ‫כלי‬ ‫עוד‬ ‫הגיעו‬ ,‫עשן‬ ‫הרבה‬ ‫פתחנו‬ .‫העיראקים‬ ‫המ‬ ‫הקשר‬ ‫צוות‬ .‫לפינוי‬ ‫בדרך‬ ‫הלכנו‬ .‫חסומה‬ ‫כבר‬ ‫הייתה‬‫־‬ ,‫בקשר‬ ‫הזעקות‬ .‫הכתף‬ ‫על‬ ‫תלוי‬ ‫מ"פ‬ ‫תיק‬ ,‫בגפי‬ ‫בקריה‬ ‫לבור‬ ‫הגעתי‬ ‫לחילוץ‬ ‫סיוע‬ ‫המבקשים‬ ‫והחיילים‬ ‫השריונאים‬ ‫קולות‬ ,‫המכותרים‬ ‫המעוזים‬ ‫הלילה‬ ‫משמרות‬ ,‫אונים‬ ‫חוסר‬ ,‫הלם‬ ‫יש‬ :‫ספק‬ ‫היה‬ ‫לא‬ .‫פניי‬ ‫את‬ ‫מקבלים‬ ‫ממכשירי‬ ‫וצרודים‬ ‫עיניים‬ ‫טרוטי‬ ‫אנשים‬ ,‫סדר‬ ‫חוסר‬ ,‫במסדרונות‬ ‫ישנו‬ ‫טוב‬ ‫נראה‬ ‫לא‬ ‫זה‬ .‫פינה‬ ‫בכל‬ ‫ניכר‬ ‫הייאוש‬ ,‫עבר‬ ‫מכל‬ ‫חלפו‬ ‫הקשר‬ ‫זרנגר‬‫רמי‬:‫צילום‬
  4. 4. 33 8 ‫ם‬‫י‬‫מ‬‫י‬ 7 ‫׀‬ 04.09.2013 ‫לקחת‬ ‫שהסכמתי‬ ‫הצטערתי‬ .‫ובקצב‬ ‫בלחץ‬ ‫עמד‬ ‫לא‬ ‫טכ"לי‬ .‫אורגני‬ ‫לא‬ ‫כוח‬ ‫נח‬ .‫ראשונות‬ ‫ברכות‬ ‫קיבלנו‬ ‫חזרה‬ ‫בטיסה‬ .‫בזמן‬ ‫הגיע‬ '‫ק‬‫־‬ ,‫מברוק‬ ‫אמר‬ ,‫התקשר‬ ‫הקצח"ר‬ .‫בתל־נוף‬ ‫בוקר‬ ‫לפנות‬ ‫תנו‬ ‫הרמטכ"ל‬ :‫מרוצים‬ ‫היו‬ ‫החבר'ה‬ .‫מעריך‬ ‫מאוד‬ ‫הרמטכ"ל‬ .‫במלחמה‬ ‫אלינו‬ ‫התייחס‬ ‫הופ‬ ‫הסורים‬ ,‫ראשון‬ ‫באור‬ ‫השיירה‬ ‫את‬ ‫תקף‬ ‫האוויר‬ ‫חיל‬‫־‬ .‫הגולן‬ ‫רמת‬ ‫בחזית‬ ‫הטנקים‬ ‫סד"כ‬ ‫את‬ ‫צימצמה‬ ‫הפעולה‬ ,‫תעו‬ .‫המשימה‬ ‫את‬ ‫ביצענו‬ :1973 ,‫באוקטובר‬ 13‫ה־‬ ‫דוידקה‬ ‫מבצע‬ ‫קיבלתי‬ ‫הברכות‬ ‫לאחר‬ .‫גבוה‬ ‫היה‬ ‫בסיירת‬ ‫הרוח‬ ‫מצב‬ ‫כבר‬ ‫נוסף‬ ‫למבצע‬ ,‫לקריה‬ ‫שוב‬ ‫בבוקר‬ ‫בעשר‬ ‫להגיע‬ ‫הודעה‬ ‫מהמעורבים‬ ‫חלק‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בחיוך‬ ‫התקבלתי‬ ‫הפעם‬ .‫הלילה‬ ‫המבצע‬ ‫שתוצאות‬ ‫הבנתי‬ .‫בירכו‬ ,"‫הכבוד‬ ‫"כל‬ .‫במבצעים‬ ‫ומהר‬ ,‫מאוד‬ ‫קשה‬ ‫היה‬ ‫החזיתות‬ ‫בשתי‬ ‫המצב‬ ‫אבל‬ ,‫השפיעו‬ ‫על‬ ‫גשרים‬ ‫פיצוץ‬ :‫באוקטובר‬ 13‫ה־‬ ‫לליל‬ ‫למשימה‬ ‫עברנו‬ ‫הנ"מ‬ ‫טילי‬ ‫משלוח‬ ‫את‬ ‫לעצור‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫חומס־דמשק‬ ‫ציר‬ .‫האוויר‬ ‫חיל‬ ‫על‬ ‫שאיימו‬ ,‫הסורית‬ ‫לחזית‬ SAM ‫מדגם‬ ‫מאתג‬ ‫יותר‬ ,‫מסוכנת‬ ‫יותר‬ ,‫רחוקה‬ ‫יותר‬ ‫הלילה‬ ‫המשימה‬‫־‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫כוח‬ ,‫נפץ‬ ‫חומר‬ ‫הרבה‬ ,‫גשרים‬ ‫שלושה‬ ‫לפוצץ‬ :‫רת‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫הזה‬ ‫הלילה‬ :‫לעצמי‬ ‫אמרתי‬ .‫דוידקה‬ ‫מבצע‬ .‫גדול‬ ‫האויב‬ ,‫מהים‬ ‫באים‬ ,‫הסורי‬ ‫בשטח‬ ‫טיסה‬ .‫הקודם‬ ‫ללילה‬ ‫דומה‬ .‫בעורף‬ ‫יותר‬ ‫ערוך‬ ‫ויהיה‬ ‫מיוחדים‬ ‫כוחות‬ ‫שפועלים‬ ‫כבר‬ ‫מבין‬ ‫יש‬ .‫מגיע‬ ‫לא‬ ‫והקברניט‬ ‫הדקות‬ ‫חולפות‬ .‫במסוקים‬ 18:00 ‫גם‬ ,‫בחזית‬ ‫נפגעים‬ ‫על‬ ‫שמועות‬ ‫הרבה‬ ,‫האנשים‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫מתח‬ .‫האוויר‬ ‫לחיל‬ ‫מפקד‬ ‫של‬ ‫למשרדו‬ ‫מהמסוק‬ ‫יצאתי‬ ‫דקות‬ ‫כעשר‬ ‫לאחר‬ ‫אנחנו‬ ,‫שאלתי‬ ?‫הקברניט‬ ‫היכן‬ .‫אפרת‬ ‫יובל‬ ‫סא"ל‬ ,‫הטייסת‬ ‫מיד‬ ‫"אני‬ :‫לי‬ ‫עונה‬ ‫והוא‬ .‫המראה‬ ‫זמן‬ ‫אחרי‬ ‫דקות‬ ‫עשר‬ ."‫מגיע‬ ."‫לטוס‬ ‫אמורים‬ ‫אנחנו‬ ‫איתך‬ ‫"לא‬ .‫ממריאים‬ ‫מיד‬ ."‫אותו‬ ‫אחליף‬ ‫אני‬ ,‫בעיה‬ ‫יש‬ ,‫יודע‬ ‫"אני‬ ‫יוכל‬ ‫שלא‬ ‫וחשש‬ ,‫חרדה‬ ‫נתקף‬ ‫שהטייס‬ ‫לי‬ ‫נודע‬ ‫לימים‬ .‫המשימה‬ ‫את‬ ‫לבצע‬ ‫טיסה‬ .‫אפרת‬ ‫יובל‬ ,‫הטייסת‬ ‫מפקד‬ ‫של‬ ‫בידיו‬ ‫אנחנו‬ ‫כעת‬ ‫פנייה‬ ,‫מצפון‬ ‫ביירות‬ ‫את‬ ‫עקפנו‬ .‫החוף‬ ‫לאורך‬ ‫טסנו‬ .‫ארוכה‬ ‫ונמל‬ ‫דמשק‬ ‫אזור‬ ‫את‬ ‫ראיתי‬ ‫ומרחוק‬ ,‫בעל־בק‬ ,‫ללבנון‬ ‫מזרחה‬ ‫חומר‬ ,‫ציוד‬ ,‫בלוחמים‬ ‫מלא‬ ‫המסוק‬ .‫חשוך‬ ‫הבינלאומי‬ ‫התעופה‬ ,‫מנמנמים‬ ‫חלק‬ .‫במסוק‬ ‫חושך‬ .‫ומאיצים‬ ‫נפצים‬ ‫הפרדנו‬ ,‫נפץ‬ .‫ובמחשבותיו‬ ‫עצמו‬ ‫בתוך‬ ‫מסתגר‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ .‫ציוד‬ ‫בודקים‬ ‫חלק‬ ‫ירי‬ ‫הבזקי‬ ‫ושם‬ ‫פה‬ ,‫טיסה‬ ‫וחצי‬ ‫משעתיים‬ ‫למעלה‬ ‫כבר‬ ‫המ‬ ‫לכיסא‬ ‫שאעבור‬ ‫מבקש‬ ‫יובל‬ .‫לנחיתה‬ ‫מתקרבים‬ .‫נ"מ‬‫־‬ .‫הנחיתה‬ ‫נקודת‬ ‫את‬ ‫כמקובל‬ ‫שנזהה‬ ‫ורוצה‬ ‫המוטס‬ ‫כונאי‬ ‫לנחי‬ ‫דקות‬ ‫עשר‬ ‫"אנחנו‬ .‫הנתיב‬ ‫את‬ ‫זיהה‬ ‫יובל‬ ,‫התיישבתי‬‫־‬ .‫הנקודה‬ ‫את‬ ‫ביחד‬ ‫נזהה‬ .‫הקשר‬ ‫במכשיר‬ ‫אמר‬ ,"‫תה‬ ‫שזה‬ ‫ברור‬ .‫מרחוק‬ ‫אש‬ ‫התחילה‬ ‫כי‬ ,‫מהר‬ ‫היה‬ ‫הכל‬ ?‫זיהינו‬ ‫נחת‬ ,‫המפה‬ ‫על‬ ‫שוב‬ ‫שנינו‬ ‫הסתכלנו‬ .‫אלינו‬ ‫מכוון‬ ‫היה‬‫־‬ ‫נשמע‬ ‫מרחוק‬ ‫ירי‬ ‫שוב‬ ‫רגעים‬ ‫כמה‬ ‫ואחרי‬ ‫המריא‬ ‫יובל‬ .‫נו‬ .‫המסוק‬ ‫לכיוון‬ ‫הבינו‬ ,‫השני‬ ‫בלילה‬ ‫בית‬ ‫שיעורי‬ ‫עשו‬ ‫הסורים‬ ,‫בדיעבד‬ ‫במכ"מים‬ ‫תיגברו‬ ‫הם‬ .‫בעורף‬ ‫קומנדו‬ ‫כוחות‬ ‫מנחית‬ ‫שצה"ל‬ ‫המ‬ ‫של‬ ‫החדירה‬ .‫הכן‬ ‫במצב‬ ‫הועמדו‬ ‫עורפיים‬ ‫כוננות‬ ‫וכוחות‬‫־‬ ‫מהרגע‬ ‫החל‬ .‫הירי‬ ‫ולכן‬ ,‫התגלתה‬ ‫הסורי‬ ‫השטח‬ ‫לעומק‬ ‫סוק‬ ‫המסוק‬ ‫נחיתת‬ ‫אזור‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אותנו‬ ‫לחפש‬ ‫הסורים‬ ‫התחילו‬ ‫הזה‬ .‫אותנו‬ ‫למצוא‬ ‫במגמה‬ ‫הצירים‬ ‫על‬ ‫נעו‬ ‫סוריים‬ ‫וכוחות‬ ‫על‬ ‫רכבים‬ ‫תנועת‬ .‫שקט‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫השטח‬ .‫בתנועה‬ ‫התחלנו‬ .‫מלא‬ ‫ירח‬ ‫ליל‬ .‫להגיע‬ ‫צריכים‬ ‫היינו‬ ‫לשם‬ .‫ההר‬ ‫בגב‬ ‫צירים‬ ‫ק"מ‬3‫של‬‫תנועה‬‫לאחר‬.‫אותנו‬‫לזהות‬‫פשוטה‬‫במשקפת‬‫אפשר‬ .‫שידענו‬ ‫כפי‬ ‫אינו‬ ‫השטח‬ ‫תוואי‬ ‫כי‬ ‫וראיתי‬ ‫משקפת‬ ‫הרמתי‬ .‫כביש‬‫שזה‬‫ואמר‬‫חזר‬‫שלוי‬.‫זה‬‫מה‬‫לבדוק‬‫שלוי‬‫את‬‫שלחתי‬ ‫שאנחנו‬ ‫וברור‬ ‫המפות‬ ‫את‬ ‫פתחנו‬ ?‫הרוחות‬ ‫לכל‬ ‫כביש‬ ‫איך‬ ?‫אנחנו‬ ‫היכן‬ .‫המתוכננת‬ ‫בנקודה‬ ‫נחתנו‬ ‫לא‬ .‫הנתיב‬ ‫על‬ ‫לא‬ ‫במק‬ ‫שאנחנו‬ ‫ביטחון‬ ‫לנו‬ ‫ואין‬ ‫מוגבל‬ ‫הזמן‬ ,‫מהבית‬ ‫ק"מ‬ 300 ‫הצטרפו‬ ‫ובינתיים‬ ,‫מסביב‬ ‫התוואי‬ ‫על‬ ‫הבטתי‬ .‫הנכון‬ ‫קום‬ ‫התברר‬ .‫מניסיונם‬ ‫לתרום‬ ‫כדי‬ ‫הכוח‬ ‫לחוד‬ ‫שלנו‬ ‫קצינים‬ ‫למטוס‬ ‫הודענו‬ .‫מתוכנן‬ ‫שהיה‬ ‫ממה‬ ‫יותר‬ ‫רחוק‬ ‫נחתנו‬ ‫כי‬ ‫שנ‬ – ‫שלנו‬ ‫המסוק‬ ‫לבין‬ ‫בינינו‬ ‫לתווך‬ ‫היה‬ ‫שאמור‬ – ‫הממסר‬‫־‬ .‫המשימה‬ ‫למילוי‬ ‫ממשיכים‬ ‫ושאנחנו‬ ‫יותר‬ ‫רחוק‬ ‫חתנו‬ ‫לאחר‬ ,‫בתנועה‬ ‫המשכנו‬ .‫ולהגיע‬ ‫להזדרז‬ ‫צריך‬ ‫עכשיו‬ ‫כקילומטר‬ ‫של‬ ‫שבמרחק‬ ‫וראיתי‬ ‫משקפת‬ ‫הרמתי‬ ‫כשעה‬ ‫רואה‬ ‫אני‬ ‫אם‬ .‫איטי‬ ‫באופן‬ ‫נוסעת‬ ,‫כהה‬ ‫משאית‬ ‫התקדמה‬ ‫שוב‬ .‫קרוב‬ ‫נחל‬ ‫לתוך‬ ‫גלשנו‬ .‫אותי‬ ‫רואים‬ ‫שהם‬ ‫ייתכן‬ ,‫אותה‬ ‫קו‬ ‫מעל‬ ‫הקסדות‬ .‫מאוד‬ ‫קרוב‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ‫הפעם‬ .‫משקפת‬ ‫הרמתי‬ ‫משאית‬ :‫לספק‬ ‫מקום‬ ‫השאירו‬ ‫לא‬ ‫הקשר‬ ‫ואנטנת‬ ‫המשאית‬ ‫את‬‫עידכנו‬.‫השטח‬‫את‬‫סורקת‬‫בחיילים‬‫עמוסה‬‫סורית‬‫צבאית‬ ‫ופתחו‬ ‫בשטח‬ ‫התפזרו‬ ‫הסורים‬ ‫החיילים‬ ,‫כדי‬ ‫תוך‬ .‫הלוחמים‬ ‫מהבית‬ ‫ק"מ‬ 300 ‫של‬ ‫במרחק‬ .‫קרה‬ ‫מכל‬ ‫הרע‬ .‫באש‬ ‫עלינו‬ ‫את‬ ‫מבצעים‬ ‫איך‬ .‫מקרוב‬ ‫אש‬ ‫נפתחה‬ ,‫הסורי‬ ‫בעורף‬ ‫התגלינו‬ ?‫מזה‬ ‫ויוצאים‬ ‫המשימה‬ .‫מוחלט‬‫לא‬‫שלהם‬‫שהזיהוי‬‫קיוויתי‬‫עוד‬‫הראשונים‬‫ברגעים‬ ‫צריך‬ .‫ברירה‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ ,‫סביבנו‬ ‫פגעו‬ ‫הכדורים‬ ‫כאשר‬ ‫אבל‬ ‫מול‬‫עדיפות‬‫ולתת‬‫שולט‬‫למקום‬‫לעלות‬,‫ולהיחלץ‬‫אש‬‫להשיב‬ ,‫לבד‬ ‫אתה‬ ‫אלה‬ ‫ברגעים‬ .‫מולנו‬ ‫ויצטבר‬ ‫שילך‬ ‫הסורי‬ ‫הסד"כ‬ ‫מהר‬ ‫פועל‬ ‫אתה‬ ."‫ותגובות‬ ‫"מקרים‬ ‫לא‬ ‫וגם‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫מודל‬ ‫הרי‬ ‫להתחיל‬ ‫לכוח‬ ‫והוריתי‬ ‫אש‬ ‫השבנו‬ .‫בעבר‬ ‫שלמדת‬ ‫מה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫צוות‬ ‫מפקד‬ – ‫חקלאי‬ ‫עופר‬ ‫את‬ ‫השארנו‬ .‫ההר‬ ‫במעלה‬ ‫לטפס‬ ‫את‬ ‫לרתק‬ - ‫קצינים‬ ‫קורס‬ ‫נוהל‬ - 52 ‫מרגמה‬ ‫פלוס‬ ‫מאג‬ ‫עם‬ – .‫משאיות‬ ‫עוד‬ ‫מגיעות‬ ,‫משקפת‬ ‫שוב‬ ‫הרמתי‬ .‫וטיפסנו‬ ‫הסורים‬ ‫חיילים‬ ‫מאות‬ ‫כמה‬ ‫הצטברו‬ ,‫ההר‬ ‫במעלה‬ ‫טיפוס‬ ‫של‬ ‫דקות‬ 45 ‫לג‬ ‫הנתיב‬ ‫מה‬ ‫חושב‬ ‫ובעודי‬ ‫לרעתנו‬ ‫היו‬ ‫הכוחות‬ ‫יחסי‬ ,‫סורים‬‫־‬ ‫(הטיל‬ ‫והניר‬ ‫מטוס‬ ‫הגיח‬ ,‫לפוצץ‬ ‫צריכים‬ ‫אנחנו‬ ‫שאותם‬ ‫שרים‬ ‫שלנו‬ ?‫אלה‬ ‫מי‬ .‫מדי‬ ‫יותר‬ ‫היה‬ ‫כבר‬ ‫זה‬ .‫מעלינו‬ )‫תאורה‬ ‫פצצות‬ ‫ראינו‬ ‫דקות‬ ‫אחרי‬ .‫סורים‬ ‫שהם‬ ‫מיד‬ ‫לי‬ ‫אמר‬ ‫שלוי‬ ?‫סורים‬ ‫או‬ !‫אותנו‬ ‫חיפשו‬ :‫כסוף‬ 21 ‫מיג‬ ‫וחצי‬ ‫כשעה‬ ‫להודיע‬ ‫הספקתי‬ .‫מהר‬ ‫התגלגל‬ ‫הכל‬ ‫מכאן‬ ‫דרך‬ ‫הבית‬ ‫את‬ ‫ושואלים‬ ,‫הנרה‬ ‫עכשיו‬ .‫ההיתקלות‬ ‫על‬ ‫קודם‬ ‫החליטו‬‫הסורים‬.‫אותנו‬‫מבינים‬‫לא‬?‫חילוץ‬‫נשלח‬‫האם‬:‫הממסר‬ .‫לכיווננו‬ ‫לטפס‬ ‫התחילו‬ ‫ההנרה‬ ‫אחרי‬ .‫מה‬ ‫ויהי‬ ‫אותנו‬ ‫לתפוס‬ ‫וזרקורים‬ ‫ברקע‬ ‫כלבים‬ ‫של‬ ‫קולות‬ ‫שומעים‬ ,‫אש‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ ‫לאמא‬ ‫נצמדנו‬ .‫הנרה‬ ‫ושוב‬ ‫מתקרבים‬ ‫הסורים‬ .‫הגבעה‬ ‫במעלה‬ .‫לעצמי‬ ‫אמרתי‬ ,‫פצצות‬ ‫עלינו‬ ‫יטילו‬ ‫שלא‬ ‫רק‬ ,‫אדמה‬ ‫נפי‬ !‫מכותרים‬ ‫אנחנו‬ .‫נגיע‬ ‫לא‬ ‫אנחנו‬ ‫שליעד‬ ‫הבנתי‬‫־‬ .‫מתקרבים‬ ‫הסורים‬ ‫קולות‬ !‫מבחינתי‬ ‫אופציה‬ ‫לא‬ ‫בשבי‬ ‫לה‬ ‫כבר‬ ‫שמכאן‬ ‫חשש‬ ‫היה‬ ‫אבל‬ ,‫לחץ‬ ‫היה‬ ‫לא‬ .‫לקצינים‬ ‫קראתי‬ ‫אופ‬ ‫אין‬ .‫נגיע‬ ‫לא‬ ‫ליעד‬ .‫מכותרים‬ :‫להם‬ ‫אמרתי‬ .‫נצא‬ ‫לא‬‫־‬ .‫ן‬‫מ‬‫יו‬‫ה‬ ‫ת‬‫רו‬‫ב‬‫ח‬‫מ‬‫ו‬ ‫פז‬‫מו‬ :‫ה‬‫ר‬‫ק‬ ‫ל‬‫כ‬‫מ‬ ‫ע‬‫ר‬‫ה‬" "‫רי‬‫סו‬‫ה‬ ‫ף‬‫ר‬‫עו‬‫ב‬ ‫נו‬‫לי‬‫ג‬‫ת‬‫ה‬ ,‫ת‬‫ני‬‫פו‬‫צ‬‫ה‬ ‫ת‬‫זי‬‫ח‬‫ה‬ .1973 ‫ר‬‫ב‬‫טו‬‫ק‬‫או‬ "‫ת‬‫רו‬‫ק‬‫פ‬‫ה‬ ‫ל‬‫ש‬ ‫ה‬‫ש‬‫חו‬‫ת‬" ‫הדלת‬ .‫למסוק‬ ‫מהר‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫עולים‬ ‫צנחנים‬ ‫ראיתי‬ ‫לא‬ ‫מעולם‬ ‫הקצינים‬ ‫אחד‬ ,‫במסוק‬ ‫פגעו‬ ‫כדורים‬ ,‫באוויר‬ ‫אש‬ ‫חטפנו‬ ,‫נסגרה‬ ‫הטיסה‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫חוויות‬ ‫מחליפים‬ ‫אנחנו‬ .‫התרוקן‬ ‫הדלק‬ ,‫קל‬ ‫נפצע‬ .‫בבצת‬ ‫חירום‬ ‫בנחיתת‬ ‫הדלק‬ ‫טיפות‬ ‫על‬ ‫נהיה‬ ‫וחצי‬ ‫שעתיים‬ ‫ותוך‬ ‫האדמה‬ ‫את‬ ‫נישקו‬ ‫הלוחמים‬ ,‫כשירדנו‬ ‫רוט‬‫יוסי‬:‫צילום‬ 04.09.2013 ‫׀‬ ‫ם‬‫י‬‫מ‬‫י‬ 7 8 32 .‫כאן‬ ‫מוצגת‬ ‫אשר‬ ‫חדשה‬ ‫למחברת‬ ‫המלחמה‬ ‫מחש‬ ‫מובאות‬ ,‫כאן‬ ‫שמובאים‬ ‫היומנים‬ ‫של‬ ‫השני‬ ‫בחלק‬‫־‬ ‫על‬ ‫מאז‬ ‫שחלפו‬ ‫בשנים‬ ‫שנכתבו‬ ‫מופז‬ ‫של‬ ‫והערותיו‬ ‫בותיו‬ ‫בחברה‬ ‫שבר‬ ‫"קו‬ ‫הייתה‬ ‫שבעיניו‬ ‫מלחמה‬ ,‫ההיא‬ ‫המלחמה‬ ‫שהוא‬ ‫כפי‬ ,"‫ביניהן‬ ‫ובאמון‬ ‫בישראל‬ ‫ובמנהיגות‬ ‫הישראלית‬ ‫שהחברה‬ ‫המחיר‬ ‫ובעיקר‬ ‫ההלם‬ ,‫"ההפתעה‬ .‫השבוע‬ ‫אומר‬ ‫כל‬ – ‫ונכים‬ ‫פצועים‬ ‫אלפי‬ ‫ועשרות‬ ‫הרוגים‬ 2,600 – ‫שילמה‬ ‫במלחמה‬ ‫צעירה‬ ‫מדינה‬ ‫בעבור‬ ‫מאוד‬ ‫כבד‬ ‫מחיר‬ ‫היוו‬ ‫אלו‬ ."‫אותה‬ ‫למנוע‬ ‫היה‬ ‫שניתן‬ ?‫אותה‬ ‫למנוע‬ ‫היה‬ ‫ניתן‬ ‫איך‬ ‫לפני‬ ‫היום‬ ‫סדר‬ ‫על‬ ‫שהיה‬ ‫דבר‬ ,‫להסדר‬ ‫הולכים‬ ‫היו‬ ‫"אם‬ ‫מב‬ ‫המלחמה‬ ‫תכלית‬ ‫כל‬ .‫נמנעת‬ ‫הייתה‬ ‫המלחמה‬ ,‫המלחמה‬‫־‬ .‫כבודו‬ ‫את‬ ‫ולהשיב‬ ‫סיני‬ ‫את‬ ‫להחזיר‬ ‫הייתה‬ ‫סאדאת‬ ‫חינת‬ ,‫ברירה‬ ‫אין‬ ‫מלחמות‬ ‫להיות‬ ‫צריכות‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המלחמות‬ ‫מת‬ ‫וזה‬ ,‫יותר‬ ‫החשוב‬ ‫הדבר‬ .‫הצוואר‬ ‫על‬ ‫מונחת‬ ‫כשהחרב‬ ‫רק‬‫־‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫המגן‬ ‫לכוח‬ ‫שבמקביל‬ ‫הוא‬ ,‫בימינו‬ ‫למציאות‬ ‫חבר‬ ‫אנחנו‬ – ‫שלנו‬ ‫האויבים‬ ‫את‬ ‫להרתיע‬ ‫שלנו‬ ‫והיכולת‬ ‫ישראל‬ ‫הסכם‬ ‫על‬ ‫כשמדברים‬ ,‫היום‬ .‫מדיני‬ ‫מאמץ‬ ‫לעשות‬ ‫חייבים‬ ‫למען‬ ‫פחות‬ ‫לא‬ ‫לעשות‬ ‫צריכים‬ ‫אנחנו‬ ,‫הפלסטינים‬ ‫עם‬ ‫שלום‬ ‫מחיר‬‫את‬.‫הביטחון‬‫בשביל‬‫עושים‬‫שאנחנו‬‫ממה‬‫השלום‬‫השגת‬ ‫אותו‬ ‫לשלם‬ ‫צריך‬ ‫לא‬ ,‫אחת‬ ‫פעם‬ ‫שילמנו‬ ‫כבר‬ ‫ההתפכחות‬ ."‫נוספת‬ ‫פעם‬ ,‫הצנחנים‬ ‫סיירת‬ ‫מפקד‬ ‫של‬ ‫לעיניו‬ ‫מבעד‬ ‫נראה‬ ‫זה‬ ‫וכך‬ :1973 ‫באוקטובר‬ ‫המלחמה‬ / '‫א‬ ‫חלק‬ :1973 ,‫באוקטובר‬ 11‫ה־‬ ‫עד‬ 5‫ה־‬ ‫הלם‬ ‫חוד‬ ‫כמה‬ )‫י"ק‬ ,‫א"ש‬ – ‫(צנחנים‬ ‫הסיירת‬ ‫למפקד‬ ‫מוניתי‬‫־‬ .‫הקיץ‬‫לקראת‬‫היו‬‫החילופים‬,‫כלל‬‫בדרך‬.‫המלחמה‬‫לפני‬‫שים‬ ‫"מאי‬ ‫פלוגת‬ ‫על‬ ‫פיקדתי‬ ,‫שלי‬ ‫השלישי‬ ‫המ"פ‬ ‫תפקיד‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ‫סגן־אלוף‬ ,‫המג"ד‬ .‫המסייעת‬ ‫הפלוגה‬ ‫ועל‬ 890 ‫בגדוד‬ "71 ‫יאירי‬ ‫עוזי‬ ‫אלוף־משנה‬ – ‫המח"ט‬ ‫בפני‬ ‫המליץ‬ ,‫וילנאי‬ ‫מתן‬ .‫הסיירת‬ ‫למפקד‬ ‫מינויי‬ ‫על‬ – )‫(ז"ל‬ ‫קצינים‬ 8‫כ־‬ ,‫צעירים‬ ‫חלקם‬ ,‫לוחמים‬ 70‫כ־‬ ‫של‬ ‫יחידה‬ ,‫הארץ‬ ‫מלח‬ ,‫ומושבניקים‬ ‫קיבוצניקים‬ ,‫מעולה‬ ‫איכות‬ – ‫הייתה‬ ‫הימים‬ ‫אותם‬ ‫של‬ ‫הסיירת‬ .‫היחידי‬ ‫העירוני‬ ‫הייתי‬ ‫אני‬ ‫מבצ‬ ,‫תרגילים‬ ,‫אימונים‬ .‫ומבצעית‬ ‫אנושית‬ ‫טבע‬ ‫שמורת‬‫־‬ ‫הרבה‬ ,‫ומסוקים‬ ‫האוויר‬ ‫חיל‬ ‫עם‬ ‫פורה‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ,‫עים‬ ‫מ"פ‬ ‫של‬ ‫החלומות‬ ‫פסגת‬ .‫באופניים‬ ,‫ברכב‬ ,‫ברגל‬ ,‫ניווטים‬ .‫הכל‬ ‫לעשות‬ ‫אפשר‬ ‫היה‬ ‫איתם‬ .‫הימים‬ ‫באותם‬ ‫באימונים‬ ‫"קשה‬ ‫של‬ ‫העיקרון‬ ‫את‬ 890‫מ־‬ ‫איתי‬ ‫הבאתי‬ ‫הייתה‬ ‫אבל‬ ,‫לפלוגה‬ ‫מגירה‬ ‫תוכניות‬ ‫אז‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ."‫בקרב‬ ‫קל‬ ,‫מקצועיות‬ ,‫ואלתור‬ ‫העזה‬ ‫הרבה‬ ,‫גבוהה‬ ‫מבצעית‬ ‫כשירות‬ ‫בשטח‬ ‫רכב‬ ‫עם‬ ‫מארבים‬ :‫בברכה‬ ‫התקבל‬ ‫משוגע‬ ‫רעיון‬ ‫כל‬ ‫למת‬ ‫חדירה‬ ,‫בטרור‬ ‫לחימה‬ ,‫גבוה‬ ‫מתח‬ ‫עמודי‬ ‫פיצוץ‬ ,‫אויב‬‫־‬ .‫ועוד‬ ‫גבוה‬ ‫גופני‬ ‫כושר‬ ,‫ובסיסים‬ ‫קנים‬ ‫וביק‬ ‫מהחטיבה‬ ‫לביתי‬ ‫צילצלו‬ ‫הכיפורים‬ ‫יום‬ ‫בערב‬‫־‬ ‫היה‬ ‫ימים‬ ‫שבאותם‬ ,‫לבסיס‬ ‫היחידה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫שאחזיר‬ ‫שו‬ ‫יום‬ ‫ערב‬ ‫עד‬ ‫וכולם‬ ‫הצוותים‬ ‫למפקדי‬ ‫שלי‬ ‫טלפון‬ .‫בתל־נוף‬ .‫התייצבו‬ ‫הכיפורים‬ ‫הסמח"ט‬ ,)‫(ז"ל‬ ‫ליפקין־שחק‬ ‫אמנון‬ .‫לחטיבה‬ ‫הגעתי‬ ?‫ולמה‬ ‫מה‬ ‫על‬ :‫לשאלות‬ ‫לענות‬ ‫שם‬ ‫היה‬ ‫כבר‬ ,‫הימים‬ ‫באותם‬ ‫שאנחנו‬ ‫ממה‬ ‫יותר‬ ‫רציני‬ ‫שזה‬ ‫"ייתכן‬ .‫אמר‬ ,"‫כוננות‬ ‫"יש‬ ,‫והסורים‬ ‫המצרים‬ ‫אצל‬ ‫תזוזות‬ ‫יש‬ ,‫זה‬ ‫לרגע‬ ‫נכון‬ ‫מבינים‬ ‫המ‬ ,‫(יאירי‬ ‫עוזי‬ ,‫משמעותיים‬ ‫אירועים‬ ‫יהיו‬ ‫שמחר‬ ‫ייתכן‬‫־‬ ‫תיערכו‬ ,‫בחטיבה‬ ‫כאן‬ ‫מפקדים‬ ‫ישיבת‬ ‫מחר‬ .‫בתדרוכים‬ )‫ח"ט‬ ."‫האפשרויות‬ ‫לכל‬ ‫מקום‬‫השאירה‬‫לא‬‫בבוקר‬‫המפקדים‬‫ישיבת‬.‫הכיפורים‬‫יום‬ .‫תתכוננו‬.‫וקשה‬‫מכונן‬‫אירוע/מלחמה‬‫להיות‬‫הולך‬:‫לספקות‬ ‫עמודי‬ ‫בפיצוץ‬ ‫להתאמן‬ ‫נשלחנו‬ !?‫נתכונן‬ ‫למה‬ ?‫נעשה‬ ‫מה‬ ,‫אשדוד‬ – ‫אימונים‬ ‫אזור‬ ‫לנו‬ ‫היה‬ – ‫מומחים‬ ‫היינו‬ .‫גבוה‬ ‫מתח‬ ‫לכבישים‬ ‫ויצאנו‬ ‫הציוד‬ ‫את‬ ‫אספנו‬ – ‫לתרגול‬ ‫עמודים‬ ‫כמה‬ .‫לבסיס‬ ‫אותנו‬ ‫החזירו‬ ‫האזעקות‬ .‫הריקים‬ ,‫המצרים‬.‫לראס־סודר‬‫מוטסים‬‫עצמנו‬‫את‬‫נמצא‬‫יומיים‬‫תוך‬ ‫לציר‬ ‫ממוכנת‬ ‫דיוויזיה‬ ‫הניעו‬ ,‫בקשר‬ ‫מבריק‬ ‫הונאה‬ ‫בתרגיל‬ ‫סיני‬ ‫של‬ ‫המערבי‬ ‫בחלק‬ ‫שיורד‬ ‫ציר‬ ,‫אבו־זניימה‬ ‫ראס־סודר‬ ‫דיוויזיה‬ ‫לבלום‬ ‫נערכים‬ ‫עצמנו‬ ‫מצאנו‬ ‫וככה‬ .‫שארם‬ ‫בואכה‬ ‫שהונחתו‬ ‫מיוחדים‬ ‫כוחות‬ ‫הגיעו‬ ‫כן‬ .‫הגיעה‬ ‫שלא‬ ‫מצרית‬ .‫קושי‬ ‫כל‬ ‫ללא‬ ‫ושבינו‬ ‫כיתרנו‬ ‫ואותם‬ ‫באזור‬ ‫בעיוורון‬ ‫במטוסי‬ ‫לתל־נוף‬ ‫חזרה‬ ‫בדרך‬ ‫היינו‬ ‫ימים‬ ‫מספר‬ ‫לאחר‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫לתל־נוף‬ ‫החזירו‬ .‫מהצניחות‬ ‫שהכרנו‬ ‫ישנים‬ "‫"נורד‬ .‫האויב‬ ‫בעורף‬ ‫לפעול‬ ‫החליט‬ ‫הכללי‬ ‫המטה‬ )‫(כי‬ ‫הסיירת‬ .‫מנשוא‬ ‫קשה‬ ‫היה‬ ‫וסיני‬ ‫הגולן‬ ‫רמת‬ ‫בחזית‬ ‫הלחץ‬ ‫איך‬ .‫לתל־נוף‬ ‫הגענו‬ ‫ערב‬ ‫לפנות‬ 1973 ‫באוקטובר‬ 11‫ב־‬ ‫(החיילות‬ ‫פלות‬ ַ‫ולמק‬ ‫הלבנים‬ ‫"לסדינים‬ ?‫החבר'ה‬ ‫אמרו‬ ‫הת‬ ‫מאוד‬ ‫מהר‬ ‫אבל‬ ,")‫המצנחים‬ ‫מקפלות‬ ‫בתפקיד‬ ‫ששירתו‬‫־‬ ‫אצל‬ ‫בקריה‬ ‫להתייצב‬ ‫עליי‬ ,‫באוקטובר‬ 12‫ה־‬ ,‫שמחר‬ ‫בשרנו‬ ‫לק‬ ,‫שקד‬ ‫מנו‬ ‫תא"ל‬ ,)‫ראשי‬ ‫וצנחנים‬ ‫חי"ר‬ ‫(קצין‬ ‫הקצח"ר‬‫־‬ ‫שהכל‬ ‫הביתה‬ ‫טלפון‬ .‫היום‬ ‫באותו‬ ‫כבר‬ ‫למבצע‬ ‫פקודה‬ ‫בלת‬ .‫מתארגנים‬ ‫וכבר‬ ‫בסדר‬ :1973 ,‫באוקטובר‬ 12‫ה־‬ ‫כותונת‬ ‫מבצע‬ ‫סרן‬ .‫הכתף‬ ‫על‬ ‫תלוי‬ ‫מ"פ‬ ‫תיק‬ ,‫בגפי‬ ‫הגעתי‬ .‫בבוקר‬ ‫עשר‬ ‫המ‬ ‫המעוזים‬ ,‫בקשר‬ ‫הזעקות‬ .‫בקריה‬ ‫לבור‬ ‫מגיע‬ ‫מופז‬ ‫שאול‬‫־‬ ‫לחי‬ ‫סיוע‬ ‫המבקשים‬ ‫והחיילים‬ ‫השריונאים‬ ‫קולות‬ ,‫כותרים‬‫־‬ ,‫אונים‬ ‫חוסר‬ ,‫הלם‬ ‫יש‬ :‫ספק‬ ‫היה‬ ‫לא‬ .‫פניי‬ ‫את‬ ‫מקבלים‬ ‫לוץ‬ ‫טרוטי‬ ‫אנשים‬ ,‫סדר‬ ‫חוסר‬ ,‫במסדרונות‬ ‫ישנו‬ ‫הלילה‬ ‫משמרות‬ ‫הייאוש‬ ,‫עבר‬ ‫מכל‬ ‫חלפו‬ ‫הקשר‬ ‫ממכשירי‬ ‫וצרודים‬ ‫עיניים‬ ‫הקערה‬ ‫את‬ ‫נהפוך‬ ‫האם‬ ?‫לבלום‬ ‫נוכל‬ ‫האם‬ ,‫פינה‬ ‫בכל‬ ‫ניכר‬ ‫אבל‬.‫התיימרתי‬‫לא‬‫גם‬,‫כוללת‬‫תמונה‬‫לי‬‫הייתה‬‫לא‬?‫פיה‬‫על‬ ,‫ההתשה‬ ‫במלחמת‬ ‫מחלקה‬ ‫מפקד‬ ‫הייתי‬ .‫טוב‬ ‫נראה‬ ‫לא‬ ‫זה‬ .‫והרוגים‬‫פצועים‬,‫ארטילרית‬‫אש‬!‫מכותר‬‫מוצב‬‫זה‬‫מה‬‫ידעתי‬ .‫להושיע‬ ‫יכולת‬ ‫וחוסר‬ ‫הלם‬ ,‫ייאוש‬ ‫שמעתי‬ ‫יום‬ ‫באותו‬ .‫למחשבות‬ ‫זמן‬ ‫הרבה‬ ‫היה‬ ‫לא‬ .1973 ‫באוקטובר‬ 12‫ה־‬ ‫ליל‬ ‫עיראקיות‬‫תגבורות‬‫יש‬:‫וחד־משמעית‬‫קצרה‬‫פקודה‬‫קיבלתי‬ ‫מעי‬ ‫בלילה‬ ‫ינועו‬ ‫טנקים‬ ‫עם‬ ‫מובילים‬ .‫הגולן‬ ‫לרמת‬ ‫בדרך‬‫־‬ ‫ולאפ‬ ‫השיירה‬ ‫את‬ ‫לעצור‬ :‫המשימה‬ .‫הגולן‬ ‫רמת‬ ‫לחזית‬ ‫ראק‬‫־‬ ‫לפוצץ‬‫עלינו‬‫הוטל‬.‫ראשון‬‫באור‬‫בה‬‫לפגוע‬‫האוויר‬‫לחיל‬‫שר‬ ‫בלתי‬ ‫באזור‬ ‫רכב‬ ‫בכלי‬ ‫ולפגוע‬ ‫הכרחי‬ ‫מעבר‬ ‫שהיה‬ ‫גשר‬ ‫עיראק־סו‬ ‫הגבולות‬ ‫במפגש‬ ,‫הסורי‬ ‫בעורף‬ :‫המקום‬ .‫עביר‬‫־‬ ‫לוחמי‬ 25:‫המבצע‬ ‫הכוח‬ .‫עיראק‬ ‫עם‬ ‫הגבול‬ ‫בקרבת‬ ‫ריה־ירדן‬ ‫מסוק‬ ,‫מטכ"לית‬ ‫קשר‬ ‫בחוליית‬ ‫מתוגברים‬ ,‫בפיקודי‬ ‫סיירת‬ .‫ישראל‬ ‫מגבול‬ ‫ק"מ‬ 250‫כ־‬ ‫של‬ ‫חדירה‬ .‫בודד‬ ‫גמר‬ .‫נחיתה‬ 20:30 .‫המראה‬ 18:00 .17:00 ‫אחרון‬ ‫תדריך‬ ‫קי‬ .‫לפינוי‬ ‫אחרון‬ ‫זמן‬ ‫באוקטובר‬ 13 ,2:00 .24:00 ‫עד‬ ‫ביצוע‬ ‫ולאשר‬ ‫לתכנן‬ ‫צריך‬ ‫הייתי‬ ,‫אוויר‬ ‫תצלומי‬ ‫כמה‬ ,‫מפה‬ ‫בלתי‬ ‫אחרון‬ ‫תדריך‬ ,‫לטייסת‬ ‫להגיע‬ – ‫בקריה‬ ‫הכל‬ – ‫הצהריים‬ ‫עד‬ .‫במקביל‬ ‫לעבוד‬ ‫חייב‬ ‫הייתי‬ .‫זמן‬ ‫מעט‬ ‫היה‬ .‫לדרך‬ ‫ולצאת‬ ‫בהתאם‬ ‫הכל‬ ‫להכין‬ ‫בטלפון‬ ‫שיחה‬ .‫שלוי‬ ‫אודי‬ ,‫לסגני‬ ‫טלפון‬ ‫כך‬ ‫ואחר‬ ‫לכוח‬ ‫הצהריים‬ ‫אחר‬ ‫לתדריך‬ ‫אגיע‬ ‫אני‬ ,‫למשימה‬ .)‫(שלוי‬ ‫איתי‬ ‫שהוא‬ ‫טוב‬ .‫להכין‬ ‫מה‬ ‫הנחיתי‬ .‫לטייסת‬ ‫יציאה‬ .‫עליו‬ ‫לסמוך‬ ‫ואפשר‬ ‫מבצעי‬ ,‫אמין‬ ,‫מקצועי‬ .‫לכוח‬ ‫שלי‬ ‫קצר‬ ‫תדריך‬ ‫לאחר‬ ‫המתוכנן‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫המראנו‬ ,‫נרגשים‬ ‫היו‬ ‫הלוחמים‬ .‫קצר‬ ‫קרב‬ ‫בנוהל‬ ‫למשימה‬ ‫יוצאים‬ .‫אז‬ ‫עד‬ ‫שבוצעה‬ ‫ביותר‬ ‫העמוקה‬ ‫הפעולה‬ ‫זאת‬ ‫הכ‬ ‫שאותו‬ '‫ק‬ ,118 ‫טייסת‬ ‫מפקד‬ ‫סגן‬ .1 ‫ביסעור‬ ‫המראנו‬ ‫כוחות‬ ‫בשלושה‬ ‫מאורגן‬ ‫היה‬ ‫הכוח‬ .‫אותנו‬ ‫הטיס‬ ,‫היטב‬ ‫רתי‬ ‫בפיקוד‬ ‫הגשר‬ ‫את‬ ‫לפוצץ‬ ‫אמור‬ ‫שהיה‬ – ‫הגשר‬ ‫כוח‬ :‫משנה‬ ‫בפיקוד‬ – ‫מארב‬ ‫כוח‬ ;‫לפיצוץ‬ ‫טי־אן־טי‬ ‫ק"ג‬ 200 ‫עם‬ ‫מיכה‬ ‫שהיווה‬ ‫וכוח‬ ;‫נ"ט‬ ‫חוליות‬ ‫וארבע‬ ‫צד‬ ‫מטעני‬ ‫ארבעה‬ ,‫שלוי‬ ‫מהמט‬ ‫קשר‬ ‫וחוליית‬ ‫בפיקודי‬ ‫הקדמית‬ ‫הפיקוד‬ ‫חוליית‬ ‫את‬‫־‬ .‫לקריה‬ ‫אותנו‬ ‫שחיבר‬ ‫אווירי‬ ‫ממסר‬ ‫מול‬ ,‫כ"ל‬ ‫כשהתקרבנו‬ .'‫ק‬ ‫על‬ ‫מאוד‬ ‫סמכתי‬ .‫ארוכה‬ ‫הייתה‬ ‫הטיסה‬ ‫אותי‬ ‫והזמין‬ ,‫בכביש‬ ‫שיירה‬ ‫שום‬ ‫שאין‬ ‫לי‬ ‫אמר‬ ‫הוא‬ ‫לאזור‬ ‫"אין‬ :‫השיחה‬ ‫התנהלה‬ ‫כך‬ .‫המוטס‬ ‫המכונאי‬ ‫בכיסא‬ ‫לשבת‬ .‫אמר‬ ,"‫יותר‬ ‫להתקרב‬ ‫"אפשר‬ .'‫ק‬ ‫אומר‬ ,"‫חיה‬ ‫נפש‬ ‫כאן‬ .‫מלא‬ ‫ירח‬ ‫ליל‬ ‫היה‬ .‫הסורי‬ ‫בשטח‬ ‫הכביש‬ ‫את‬ ‫יחד‬ ‫זיהינו‬ ‫מנקודת‬ ‫ק"מ‬ ‫כעשרה‬ ‫לנחות‬ ‫אמורים‬ ‫היינו‬ ‫התכנון‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫פה‬ ‫אין‬ .‫הכביש‬ ‫על‬ ‫לנחות‬ ‫יכול‬ ‫"אתה‬ :‫התבדח‬ '‫ק‬ .‫המארב‬ ,‫מדי‬ ‫קרוב‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ,‫יותר‬ ‫קרוב‬ ‫לנחות‬ ‫הסכמתי‬ ."‫רכב‬ ‫כלי‬ ‫יצאנו‬ ,‫נחתנו‬ .‫רכב‬ ‫כלי‬ ‫זוג‬ ‫עבר‬ ,‫מדברים‬ ‫בעודנו‬ .‫ק"מ‬ 5‫כ־‬ ‫נקו‬ ‫מאותה‬ ‫יהיה‬ ‫הפינוי‬ ,‫קשר‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫שאם‬ ‫קבענו‬ .‫לדרך‬‫־‬ ‫הגבול‬ ‫את‬ ‫שנחצה‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫בוקר‬ ‫לפנות‬ 2:00 ‫אחרון‬ ‫זמן‬ ,‫דה‬ .‫בחושך‬ ‫בחזרה‬ .‫ראשונה‬ ‫שעה‬ ‫חלפה‬ .‫לשיירה‬ ‫והמתנו‬ ‫כמתוכנן‬ ‫נפרסנו‬ ‫במ‬ ‫נוסעים‬ ,‫בכחול‬ ‫צבועים‬ ‫פנסים‬ ,‫רכב‬ ‫כלי‬ ‫זוגות‬ ‫שלושה‬‫־‬ .‫בסוריה‬ ‫לחזית‬ ‫ונוסעים‬ ‫העיראקי‬ ‫מהגבול‬ ‫מגיעים‬ ,‫רווחים‬ ‫בחצות‬ .‫עצמי‬ ‫את‬ ‫שאלתי‬ ?‫השיירה‬ ‫איפה‬ .‫טנקים‬ ‫עדיין‬ ‫אין‬ 10 ‫של‬ ‫בהפרשים‬ ‫רכב‬ ‫כלי‬ ‫שני‬ ‫כל‬ :‫השיירה‬ ‫שזאת‬ ‫הבנתי‬ .‫השיירה‬ ‫זאת‬ .‫דקות‬ 20 ‫עד‬ ‫הרמתי‬ .‫למארב‬ ‫שייכנסו‬ ‫והמתנו‬ ‫משאיות‬ ‫שתי‬ ‫הגיעו‬ .‫קומנדקר‬ ‫נסע‬ ‫לפניו‬ .‫הראשון‬ ‫המוביל‬ ‫את‬ ‫וראיתי‬ ‫משקפת‬ ‫טילי‬ ‫מלבד‬ ,‫כמתוכנן‬ ‫פעל‬ ‫הכל‬ .‫עליהם‬ ‫הולכים‬ – ‫ברור‬ ‫היה‬ .‫שלו‬ ‫את‬ ‫עשה‬ ‫האר־פי־ג'י‬ ,‫תרגול‬ ‫כטילי‬ ‫שהתגלו‬ ‫הלאו‬ ‫הגשר‬ ,‫הסתער‬ ‫המארב‬ ‫של‬ ‫והכוח‬ ‫במשאיות‬ ‫פגע‬ ‫המארב‬ ‫החיילים‬ ‫כל‬ ‫נהרגו‬ .‫נפגע‬ ‫והמוביל‬ ‫נדלק‬ ‫הטנק‬ ,‫התרומם‬ ‫דרכם‬ ‫אך‬ ‫רכב‬ ‫כלי‬ ‫עוד‬ ‫הגיעו‬ ,‫עשן‬ ‫הרבה‬ ‫פתחנו‬ .‫העיראקים‬ ‫המ‬ ‫הקשר‬ ‫צוות‬ .‫לפינוי‬ ‫בדרך‬ ‫הלכנו‬ .‫חסומה‬ ‫כבר‬ ‫הייתה‬‫־‬ ,‫בקשר‬ ‫הזעקות‬ .‫הכתף‬ ‫על‬ ‫תלוי‬ ‫מ"פ‬ ‫תיק‬ ,‫בגפי‬ ‫בקריה‬ ‫לבור‬ ‫הגעתי‬ ‫לחילוץ‬ ‫סיוע‬ ‫המבקשים‬ ‫והחיילים‬ ‫השריונאים‬ ‫קולות‬ ,‫המכותרים‬ ‫המעוזים‬ ‫הלילה‬ ‫משמרות‬ ,‫אונים‬ ‫חוסר‬ ,‫הלם‬ ‫יש‬ :‫ספק‬ ‫היה‬ ‫לא‬ .‫פניי‬ ‫את‬ ‫מקבלים‬ ‫ממכשירי‬ ‫וצרודים‬ ‫עיניים‬ ‫טרוטי‬ ‫אנשים‬ ,‫סדר‬ ‫חוסר‬ ,‫במסדרונות‬ ‫ישנו‬ ‫טוב‬ ‫נראה‬ ‫לא‬ ‫זה‬ .‫פינה‬ ‫בכל‬ ‫ניכר‬ ‫הייאוש‬ ,‫עבר‬ ‫מכל‬ ‫חלפו‬ ‫הקשר‬ ‫זרנגר‬‫רמי‬:‫צילום‬

×