Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Alcohol En Angst

1,875 views

Published on

Published in: Education, Travel, Business
 • You have to choose carefully. ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ offers a professional writing service. I highly recommend them. The papers are delivered on time and customers are their first priority. This is their website: ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Alcohol En Angst

 1. 1. DE BEURS E., VAN DYCK R., VAN DEN BRINK, W., BOSMAN M.; Alcohol en angst ; Tijdschrift voor Psyschatrie ; jg. 39; nr. 5; p. 375-387.
 2. 2. <ul><li>Alcoholverslaving: </li></ul><ul><ul><li>wereldwijd gezondheidsprobleem </li></ul></ul><ul><ul><li>behandeling: effectief op korte termijn, maar 40-60% drinken weer na verloop van tijd </li></ul></ul><ul><ul><li>reden: aanleiding (probleem) blijft voortbestaan </li></ul></ul><ul><li>↓ </li></ul><ul><li>Comorbide psychopathologie (vb. depressie of angststoornis) </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Epidemiologic Catchment Area-studie -> meest voorkomende diagnoses (life-time-prevalentie): angststoornissen, alcoholverslaving of -misbruik en affectieve stoornissen </li></ul><ul><li>Comorbiditeit tussen alcoholverslaving en angststoornissen is hoog </li></ul><ul><li>Angst: meest genoemde klacht bij huisarts </li></ul><ul><li>Alcoholmisbruik en alcoholverslaving vormen enorm individueel en maatschappelijk probleem </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Comorbiditeit van alcoholverslaving en angststoornis </li></ul><ul><ul><li>onderzoek onder alcoholverslaafden naar angst </li></ul></ul><ul><ul><li>onderzoek naar drankgebruik patiënten met angststoornis </li></ul></ul><ul><li>Overzicht van Kushner: comorbide angststoornissen bij alcoholverslaving : </li></ul><ul><ul><li>gegeneraliseerde angststoornis </li></ul></ul><ul><ul><li>sociale fobie </li></ul></ul><ul><ul><li>agorafobie </li></ul></ul><ul><ul><li>paniekstoornis </li></ul></ul><ul><ul><li>Fobische stoornissen komen veel vaker voor onder alcoholisten dan onder de normale bevolking </li></ul></ul><ul><ul><li>16 – 25% van patiënten met angststoornis voldoen aan criteria voor alcoholverslaving </li></ul></ul>
 5. 5. <ul><li>Retrospectief onderzoek -> wat is bij comorbide alcoholverslaving en angststoornis het eerst aanwezig? </li></ul><ul><li>Fobische stoornissen treden gemiddeld op jongere leeftijd op dan alcoholverslaving: </li></ul><ul><ul><li>Geen reden om een causale relatie te veronderstellen </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderzoek temporele relatie: bij de fobische stoornissen ontstaat het drankprobleem vaak na de fobie </li></ul></ul><ul><li>Complexe relatie tussen fobische klachten en alcoholconsumptie -> studie van Stockwell e.a. </li></ul><ul><ul><li>Besluit: grootste deel gevallen gaat de angststoornis aan de alcoholverslaving vooraf; verder verschilt de volgorde van ontstaan v/d klachten per aandoening </li></ul></ul>
 6. 6. <ul><li>Familieleden eerste graad aanverwant met patiënten met angststoornis -> vier tot vijf maal meer risico op alcoholverslaving </li></ul><ul><li>≠ in geslacht: risico grootst voor broers of zoons </li></ul><ul><li>Familiale overdracht van alcoholverslaving en angststoornissen -> overerving kwetsbaarheidfactor: </li></ul><ul><ul><li>Bij mannen: ↑ risico voor alcoholmisbruik </li></ul></ul><ul><ul><li>Bij vrouwen: ↑ risico voor angststoornis </li></ul></ul><ul><li>Kinderen van alcoholisten: 3 – 4 maal grotere kans op alcoholproblemen </li></ul><ul><li>Prevalentie van diagnosticeerbare angststoornissen bij nageslachten van alcoholisten = niet hoger dan bij anderen </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Verhoogde comorbiditeit tussen alcoholverslaving en angststoornissen -> relatie tussen beide aandoeningen: </li></ul><ul><ul><li>Directe relatie: langdurig alcoholmisbruik maakt angstig of angststoornis leidt tot alcoholmisbruik </li></ul></ul><ul><ul><li>Indirecte relatie: langdurig alcoholmisbruik -> neurochemische verstoringen -> panieksymptomen </li></ul></ul><ul><ul><li>Angststoornissen en alcoholisme zijn beide resultaat van onderliggende oorzaak (bv. Genetisch overdraagbare overmatige activiteit van serotonerge systeem in hersenstam) </li></ul></ul>
 8. 8. <ul><li>Anxiolytisch effect van alcohol: alcohol heeft reducerend effect op spanning en angst -> tension reduction-hypothese. (Conger!) </li></ul><ul><li>Verschillende redenen: </li></ul><ul><ul><li>Fysiologisch (of farmacologisch) effect: stressdempende werking op centraal zenuwstelsel </li></ul></ul><ul><ul><li>Stressdempend effect van alcohol = risico voor ontwikkeling van alcoholisme </li></ul></ul><ul><ul><li>Reducerend effect: op fysieke symptomen gepaard met angst Spanningsreducerend effect van alcohol hangt af van hoeveelheid gedronken alcohol en er zijn grote individuele verschillen </li></ul></ul><ul><li>Individuele verschillen in reactie met alcohol: gerelateerd aan later alcoholisme </li></ul><ul><li>Psychologische factoren spelen intermediërende rol </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Bandura (1977, 1986): uitgangspunt theoretisch model voor relatie tussen angst en alcoholmisbruik </li></ul><ul><li>3 variabelen: </li></ul><ul><ul><li>Verwachtingen uitvoerder gedrag: beloond of bekrachtigd </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>-> Uitkomstverwachtingen en competentieverwachtingen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Waarde beloning voor persoon </li></ul></ul><ul><ul><li>Kenmerken situatie </li></ul></ul><ul><li>Uitkomstverwachtingen: geheel aan kennis of ideeën v/d persoon dat bepaalde handeling tot zekere uitkomst zal leiden </li></ul><ul><li>Competentieverwachtingen (self-efficacy): vertrouwen v/d persoon dat hij/zij in staat zal zijn gedrag uit te voeren dat tot gewenste uitkomst leidt </li></ul><ul><ul><li>= resultaat v/d succesvolle uitvoering van gedrag </li></ul></ul><ul><ul><li>Nauw verwant a/h gevoel controle te hebben over situatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Verandering v/d competentieverwachting is aangrijpingspunt van succesvolle therapie en veroorzaakt gedragsverandering </li></ul></ul><ul><li>Kritiek: notie dat competentieverwachting niet de aanleiding is tot gedragverandering, maar = afspiegeling van gedragsverandering </li></ul><ul><li>Eysenck (1978) -> competentieverwachting is epifenomeen van gedragsverandering </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Competentieverwachting ten aanzien v/h drankgebruik = controlegevoel omschrijven dat voormalig drinker heeft om verleiding te weerstaan -> hangt sterk samen met terugval </li></ul><ul><li>Uitkomstverwachtingen en alcoholgebruik: alcoholisten of ‘zware drinkers’ verwachten: </li></ul><ul><ul><li>positieve effecten </li></ul></ul><ul><ul><li>sociale assertiviteit </li></ul></ul><ul><ul><li>sociaal en fysiek plezier </li></ul></ul><ul><ul><li>spanningsreductie </li></ul></ul><ul><li>Competentieverwachting bij angststoornissen = verwachting situatie aankunnen waarin men gewoonlijk angstig wordt </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Consumptie van alcohol leidt tot: </li></ul><ul><ul><li>Positief: verbeterd sociaal en seksueel functioneren, spanningsreductie, meer macht, agressie en assertiviteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Negatief: verlies van beheersing over eigen gedrag </li></ul></ul><ul><li>Echter: individuele verschillen in alcoholgerelateerde verwachtingen -> hangen samen met drinkgedrag </li></ul><ul><li>Alcohol Expectancy Questionaire (AEQ) + demografische factoren = goede voorspelling probleemdrinken </li></ul><ul><li>Experimenteel onderzoek naar verwachtingen omtrent effect van alcohol -> door balanced placebo-design </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Vier condities </li></ul><ul><ul><li>Helft denkt alcohol te drinken </li></ul></ul><ul><ul><li>helft denkt geen alcohol te drinken </li></ul></ul><ul><ul><li>helft krijgt alcohol te drinken </li></ul></ul><ul><li>Zo: farmacologische en psychologische factoren systematisch variëren en onafhankelijk van elkaar bestuderen </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Marlatt: drankmisbruik bepaald door: </li></ul><ul><ul><li>Mate stress ervaren in situatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Mate controle over situatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Adequate gedragsmogelijkheden </li></ul></ul><ul><ul><li>Beschikbaarheid van alcohol </li></ul></ul><ul><ul><li>Verwachting alcoholconsumptie leidt tot succesvolle ‘copingrespons’ </li></ul></ul><ul><li>Toegepast op gebied van preventie van terugval </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Alcoholisme en angststoornissen gaan vaker samen dan verwacht </li></ul><ul><li>Onderzoek: </li></ul><ul><ul><li>Ten eerste: interactie tussen alcoholverslaving en angststoornis </li></ul></ul><ul><ul><li>Ten tweede: ontwikkeling en evaluatie van specifieke behandelingsprogramma’s </li></ul></ul>

×