Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Deventer kennisfestivalmei2016 Jan Rotmans

9,664 views

Published on

Jan Rotmans heeft op 25 mei jl het Deventer Kennisfestival geopend met deze presentatie over de transitie, een kantelend tijdperk. Wat betekent dat?

 • Login to see the comments

Deventer kennisfestivalmei2016 Jan Rotmans

 1. 1. twitter.com/janrotmans Een Kantelend Tijdperk: wat betekent dat voor jullie? Kennisfestival, Deventer, 25 Mei 2016
 2. 2. Beminde Gelovigen van de Kantelkerk gisteren ging ik naar de kantelkerk, ole ola u weet wel, zo’n transitie arena strijdperk ole ola wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt ole ola wat ik daar zag heeft mij diep geraakt ole ola Jan Rotmans leidde daar een kerkdienst ole ola oh la,la, dat was nog eens een kerkdienst ole ola niet zo’n saaie kerkdienst van de gevestigde orde maar met een stel uitgelaten kantelaars en ik bezweer u beminde gelovigen…..
 3. 3. Wereld in Systeem Crisis economische crisis ecologische crisis SYSTEMEN institutionele crisis morele crisis
 4. 4. Economische Crisis economie is verspillend, vervuilend en ziekmakend groeien ten kosten van geld als doel i.p.v. middel geven geld uit dat er niet is
 5. 5. Ecologische Crisis vernietigen meer ecologisch dan financieel kapitaal produceren ten koste van aarde lenen grondstoffen maar betalen niet terug klimaatverandering als ecologische onbalans
 6. 6. in 2050 meer plastic in de oceaan dan vis
 7. 7. Institutionele Crisis maatschappelijke stelsels zijn vastgelopen verstarring, bureaucratisering, vervreemding zorg, welzijn, onderwijs
 8. 8. Morele Crisis Systeemwaarden Menswaarden doelmatigheid aandacht / tijd efficiency vertrouwen controle, beheersing ruimte regelzucht keuzevrijheid kosten / baten kwaliteit
 9. 9. Leve de Crises!
 10. 10. Systemen hebben hun houdbaarheidsdatum bereikt
 11. 11. Arbeidsmarkt persoonlijk, geen onderscheid tussen vast & flex Pensioenstelsel geen zekerheid voor ouderen, vrijheid voor jongeren Zorg menselijker, eenvoudiger, goedkoper Onderwijs gepersonaliseerd onderwijs op maat Financieel stelsel eenvoudiger, rechtvaardiger, dienstbaar Het Roer Moet Om
 12. 12. Wij zijn het Systeem!
 13. 13. Kantelen = Diep Veranderen
 14. 14. Wat is Kantelen? radicaal anders denken, doen, organiseren niet minder slecht maar goed niet minder vuil maar schoon niet efficiënter maar menselijk niet complex maar eenvoudig
 15. 15. Kantelen op alle Niveaus 1. systemisch 2. organisatorisch 3. persoonlijk
 16. 16. Gezondheidszorg
 17. 17. “Het zorgstelsel is niet het probleem, maar de kosten” Marian Kaljouw Raad v Bestuur NZa
 18. 18. Verbroken Verbindingen relatie tussen zorgverlener en zorgvrager vertrouwen, aandacht, passie, bezieling is verworden tot relatie tussen leverancier en cliënt kosten, doelmatigheid, efficiency, afrekening
 19. 19. Beweging Zorgeloos zorg menselijker, goedkoper, minder verspillend verbinden van 100 vernieuwingsnetwerken in de zorg nieuwe, betrouwbare zorgverzekeraar beschaafde opstand creëren in de zorg http://zorgeloos.care/
 20. 20. Politiek
 21. 21. “We hebben de vluchtelingenstroom met succes ingedamd” Mark Rutte
 22. 22. Steenbergen Inspraakavond over asielzoekers
 23. 23. Oorzaken Migratie armoede oorlogen politieke instabiliteit economische motieven ecologische rampen klimaatverandering
 24. 24. Vluchtelingen 2015 60 miljoen mensen op de vlucht 2025 200 miljoen mensen op de vlucht geopolitieke conflicten & klimaatverandering als katalysator
 25. 25. Nieuwe Politieke Partij?
 26. 26. Shell
 27. 27. “We gaan alles op pompen wat we fossiel hebben de komende 60 jaar” Ben van Beurden CEO Shell
 28. 28. Shell Koersval sinds 2008 is 25%
 29. 29. RWE Koersval sinds 2008 is 90%
 30. 30. Downgrade Moody’s puts 175 energy and mining companies on downgrade watch, including Royal Dutch Shell January 2016
 31. 31. Strategie Shell drie mogelijkheden 1. krimpen en verkopen 2. fossiel deel naar beurs 3. radicaal verduurzamen
 32. 32. Havenbedrijf
 33. 33. Haven Rotterdam overleeft niet op basis van massa & volume maar met: waarden toevoegen aan goederen upcyclen van elektronisch afval circualire haveneconomie in straal van 100 km
 34. 34. Havenbedrijf Rotterdam 3.0 20 jaar geleden nr 1 van de wereld 10 jaar geleden nr 2 van de wereld 1 jaar geleden nr 11 van de wereld over 20 jaar nr 40 van de wereld op massa en volume leg je het af
 35. 35. 3D-Printer maritieme industrie app-ontwikkelaars container transport bioraffinage biopolymeren in haven maakindustrie 3.0 oude Stadshavens elektron. afvalverwerking oude Stadshavens Stimuleren van Nieuwe Combinaties
 36. 36. Zorgbedrijf
 37. 37. Thuiszorg Bedrijven nog ca. 40 grote thuiszorg bedrijven over 10 jaar waarschijnlijk nog 5 over opkomst zorgcoöperaties
 38. 38. in transitie Marlous Martine Marieke Chantal Melanie Ilse Elke Aziza Anneke Christien Herman Yvonne Natasha Monique Astrid
 39. 39. Mentale Weerstand tegenstanders [gedreven door angst] ‘ja, maar’ zeggers [gedreven door onzekerheid] remmers [gedreven cognitieve dissonantie]
 40. 40. Als je echt wilt veranderen zoek je het niet in regels & procedures, dan leg je het buiten je zelf neer. Als je wilt veranderen, zoek dan de verandering in jezelf
 41. 41. ontwikkel schaduwlijn binnen bedrijf experimenteer met nieuw verdienmodel zoek samenwerken nieuwe partners Verander Strategie
 42. 42. Woningcorporatie
 43. 43. Transitie Opgave krimp vergrijzing verduurzaming woningvoorraad disruptieve burger disruptieve innovaties inconsistente overheid veranderend speelveld
 44. 44. Paradox verdere verenging van taken corporaties herzieningswet/bezuinigingen nog meer controle en beheersing maatschappelijke verbreding van taken samenleving 3.0 vraagt om nieuwe rol
 45. 45. Woningcorporatie 3.0 pro-actieve rol initiatiefnemers gebiedsontwikkelaars energieleveranciers zorgproducenten verbinders & koplopers faciliteren van behoeften van gemeenschappen
 46. 46. Kanteling cultuuromslag anders denken structuurverandering anders organiseren werkwijze anders uitvoeren
 47. 47. Start niet vanuit breed draagvlak maar vanuit een smal & diep draagvlak
 48. 48. Burgers
 49. 49. disruptieve burger komt onstuitbaar dichterbij en richt zijn leefomgeving zelf in
 50. 50. de disruptieve technologie helpt de disruptieve burgers om zich nog slimmer en beter te organiseren
 51. 51. Burger 3.0 autonoom pro-actief prosument fabricent energieleverancier ontwikkelaar bouwer ontwerper hotelier filmer
 52. 52. iedereen digitale gezondheidskluis alle data over je eigen gezondheid DNA-profiel, elektronisch patiëntendossier persoonlijk voedingsadvies Digitale Persoonlijke Kluis
 53. 53. van passieve zorgafnemer naar actieve zorgondernemer burgers vormen coöperaties coöperaties bedingen kwantumkorting bij verzekeraars coöperaties bedingen kwantumkorting bij sportschool burgers vormen een nieuwe zorgmacht Burger Coöperaties
 54. 54. Gemeente
 55. 55. slim wendbaar faciliterend Gemeente 3.0
 56. 56. Ambtenaar 3.0 luisteren spelen buiten verbinden leefwereld met systeemwereld
 57. 57. Experimenteerruimte
 58. 58. Hollands Kroon heeft 80% van de regels afgeschaft vergunningen, wildplassen, hondenpoep, bedelen burgers spreken elkaar aan op wangedrag alleen dingen verbieden die gevaarlijk zijn experiment van 2 jaar, daarna evaluatie
 59. 59. Persoonlijke Kanteling
 60. 60. Wees ambitieus en begin klein ongewoon doen!
 61. 61. vier je successen
 62. 62. Leer Genieten van de Weerstand
 63. 63. pak de ruimte
 64. 64. visie-strategie-actie
 65. 65. probeer je angst te benoemen
 66. 66. durf te falen
 67. 67. wie wezenlijk wil veranderen moet eerst tot stilstand komen
 68. 68. doe het niet alleen
 69. 69. "It is not the critic who counts; The credit belongs to the man who is in the arena, whose face is marred by dust and sweat and blood; who strives valiantly; who errs, who comes short again and again, who knows in the end the triumph of high achievement, and who, if he fails, at least fails while daring greatly, so that his place shall never be with those cold and timid souls who neither know victory nor defeat.” Theodore Roosevelt, 1910

×