Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kasama Ko 
Ang Diyos
Kasama ko ang Diyos 
Kasama ko ang Diyos 
Ako’y di iiwan 
Di pababayaan
Kasama ko ang Diyos 
Kasama ko ang Diyos 
Ako’y di iiwan 
Di pababayaan
Ang Diyos sa buhay 
ko’y sapat 
Di nagkukulang kahit 
kailan
Lagi na lang siyang 
nariyan 
Tunay ang Diyos sa 
buhay ko’y sapat
Lagi na lang siyang 
nariyan 
Tunay ang Diyos sa 
buhay ko’y sapat
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kasama Ko Ang Diyos

Kids Church Songs (Individual)

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Kasama Ko Ang Diyos

  1. 1. Kasama Ko Ang Diyos
  2. 2. Kasama ko ang Diyos Kasama ko ang Diyos Ako’y di iiwan Di pababayaan
  3. 3. Kasama ko ang Diyos Kasama ko ang Diyos Ako’y di iiwan Di pababayaan
  4. 4. Ang Diyos sa buhay ko’y sapat Di nagkukulang kahit kailan
  5. 5. Lagi na lang siyang nariyan Tunay ang Diyos sa buhay ko’y sapat
  6. 6. Lagi na lang siyang nariyan Tunay ang Diyos sa buhay ko’y sapat

×