Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Computer fonts

A presentation for the University of Technology Sofia - Branch Plovdiv by Ivan Zdravkov, KKET 41a

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Computer fonts

 1. 1. Компютърни шрифтове Технически Университет София – Филиал Пловдив
 2. 2. <ul><li>Класическо понятие за шрифт </li></ul><ul><li>Компютърни шрифтове ( fonts) </li></ul><ul><ul><li>Bitmap font </li></ul></ul><ul><ul><li>Outline font </li></ul></ul><ul><ul><li>Модерните шрифтове </li></ul></ul><ul><li>Мястото на шрифтовете в Windows </li></ul><ul><li>Шрифтовете и потребителите </li></ul><ul><li>Други разделения </li></ul><ul><li>Оформление на шрифта </li></ul>
 3. 3. Класическо понятие за шрифт <ul><li>Пълен комплект от печатарски </li></ul><ul><li>плочки, който съдържа едностилно </li></ul><ul><li>оформени буквите на дадена азбука, </li></ul><ul><li>цифрите, препинателните знаци и </li></ul><ul><li>други. </li></ul>
 4. 4. Компютърни шрифтове <ul><li> Компютърният шрифт е електронен файл, съдържащ набор от букви, символи, цифри и други, оформени в еднакъв стил и съставящи всичките ни необходими за писане знаци. </li></ul>
 5. 5. Bitmap font <ul><li>Първите използвани компютърни </li></ul><ul><li>шрифтове, по подобие на печатните </li></ul><ul><li>машини , представляват bitmap растерни </li></ul><ul><li>изображения на буквите и символите, </li></ul><ul><li>които се отпечатват при натискане на </li></ul><ul><li>съответния клавиш. Главно се използват </li></ul><ul><li>при MS-DOS базирани приложения. </li></ul>
 6. 6. Outline font <ul><li>Векторен шрифт . Представлява инструкции и математически формули, които с помощта на извивки “изписват” буквите във всеки възможен размер. Въпреки това, качеството и производителността на тези шрифтове отстъпва пред модерните шрифтови технологии. </li></ul>
 7. 7. Модерните шрифтове <ul><li>PostScript Type 1 Fonts </li></ul><ul><li>Технологията създадена от Adobe през 1984, поставя началото на модерните шрифтове. Техните оразмерими шрифтове стават популярни сред разработчиците и чрез помощта на гигантите Microsoft и Apple , технологията се доразвива и популяризира. </li></ul>
 8. 8. Модерните шрифтове <ul><li>TrueType fonts </li></ul><ul><li>Apple's Macintosh System 7 – 1991г. </li></ul><ul><li>Apple продават технологията на Windows, които я включват в </li></ul><ul><li>своя 3.11 през 1992г. </li></ul>
 9. 9. Модерните шрифтове <ul><li>OpenType Fonts </li></ul><ul><li>Разширение на TrueType , с поддръжка на PostScript font data. Целта му е да </li></ul><ul><li>обедини в едно досега използваните шрифтови стандарти. </li></ul>
 10. 10. M одерните шрифтове <ul><li>OpenType Fonts </li></ul><ul><ul><li>TrueType based (.ttf) </li></ul></ul><ul><ul><li>PostScript based (.otf) </li></ul></ul><ul><ul><li>Тези два формата са и форматите, </li></ul></ul><ul><ul><li>използвани във всяка една модерна </li></ul></ul><ul><ul><li>компютърна система. </li></ul></ul>
 11. 11. Мястото на шрифтовете в Windows <ul><li>Наборът от шрифтове в Windows , </li></ul><ul><li>може да бъде намерен в </li></ul><ul><li>Control Panel  Fonts </li></ul><ul><li>или </li></ul><ul><li>C:WindowsFonts </li></ul>
 12. 12. Шрифтовете и потребителите <ul><li>С развитието на шрифтовете през </li></ul><ul><li>годините, потребителите имат </li></ul><ul><li>възможност да избират измежду хиляди </li></ul><ul><li>шрифта, на различни езици, както и да </li></ul><ul><li>инсталират нови или редактират стари. </li></ul>
 13. 13. Други разделения <ul><li>Шрифтовете могат да бъдат разделени </li></ul><ul><li>и според ширината на всяка отделна буква, спрямо останалите. </li></ul><ul><li>Пропорционални ( Proportional) </li></ul><ul><li>Равномерни ( Monospace) </li></ul>
 14. 14. Оформление на шрифта <ul><li>Освен името на шрифта (Неговия </li></ul><ul><li>визуален стил), можем да го променим </li></ul><ul><li>още, по следните параметри: </li></ul><ul><li>Цвят </li></ul><ul><li>Стил ( Bold , Italic , Underline ) </li></ul><ul><li>Размер </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Технически Университет София - Филиал Пловдив </li></ul><ul><li>ФЕА </li></ul><ul><li> изготвил: </li></ul><ul><li> Иван </li></ul><ul><li> Здравков </li></ul><ul><li>ККЕТ – 41a, факултетен номер 354827 </li></ul>

×