Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Share.TEC - OER konferens, E.Axdorph, L. Olsson

392 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Share.TEC - OER konferens, E.Axdorph, L. Olsson

 1. 1. SHAring digital REsources in the Teaching Education Community 2008-2011
 2. 2. 2008-2011
 3. 3. Projektgruppen <ul><li>Istituto per le Tecnologie Didattiche (ITD), Italien </li></ul><ul><li>Trinity College (TCD), Irland </li></ul><ul><li>Università Cá Foscari di Venezia (CENEC), Italien </li></ul><ul><li>Stockholms universitet (SU), Sverige </li></ul><ul><li>CLUEB, Italien </li></ul><ul><li>Open University Netherland (OUNL), Nederländerna </li></ul><ul><li>Universidad de Valladolid (UVa), Spanien </li></ul><ul><li>Sofiyski universitet (NIS-SU), Bulgarien </li></ul>05/17/10
 4. 4. Lärarutbildares arbete Informationsresurser <ul><li>Vetenskapliga databaser </li></ul><ul><li>Bibliotek </li></ul><ul><li>Resursdatabaser: kunskapsnavet, PIM, länkskafferiet </li></ul><ul><li>EU.s databaser, t ex MELT </li></ul><ul><li>Open University http://www.open.ac.uk/openlearn/ </li></ul><ul><li>Vetenskapligt material &skolresurser få resurser för högre utbildning </li></ul><ul><li>Forskning </li></ul><ul><li>Undervisning </li></ul><ul><li>Kursplanering </li></ul><ul><li>Skolverksamhet </li></ul><ul><li>Nätverk </li></ul><ul><li>Distans/ flexibel undervisning </li></ul><ul><li>Lokal individuell utveckling & organisering </li></ul>05/17/10
 5. 5. Utvecklingsbehov 05/17/10
 6. 6. Önskvärda funktioner 05/17/10
 7. 7. Share.TEC - plattform för lärarutbildningsresurser <ul><li>En storskalig databas där resurser kan delas och återanvändas </li></ul><ul><li>Semantisk, lingvistisk, teknisk och ”kulturell” interoperabilitet genom: </li></ul><ul><li>en ontologi för lärarutbildning uppbyggd av samtliga partners </li></ul><ul><li>en metadatamodell som refererar till etablerade system som LOM </li></ul><ul><li>nationella kulturer representerade i ontologin, beskriver olika slags lärarutbildning </li></ul>05/17/10
 8. 8. Strategier <ul><li>Kartlägga/engagera lärarutbildningsresurser och expertis </li></ul><ul><li>Bygga ett europeiskt center för lärarutbildning </li></ul><ul><li>Ansluta resursbanker, nätverk för lärarutbildning, externa intressenter </li></ul><ul><li>Olika slags resurser, förlagspublikationer/OER </li></ul><ul><li>Identifiera gemensam kunskap likheter och skillnader inom lärarutbildning </li></ul><ul><li>Stödja användare genom skräddarsydda sökmöjligheter </li></ul>05/17/10
 9. 9. Sökfunktioner 05/17/10
 10. 10. Resursinsamling <ul><li>Alla partners bidrar med en betydande mängd av digitala resurser (ca. 70 000 objekt) </li></ul><ul><li>Variation av språk och kulturella synsätt </li></ul><ul><li>Variation av media och resursformat </li></ul><ul><li>Täckning av olika ämnesområden </li></ul><ul><li>Variation av användningsområde </li></ul>05/17/10
 11. 11. 05/17/10
 12. 12. 05/17/10
 13. 13. 05/17/10
 14. 14. Utmaningar <ul><li>Medverkan från slutanvändare, både under utvecklingsfasen och för framtida underhåll av systemet </li></ul><ul><li>Copyright och IPR </li></ul><ul><li>Hållbarhet </li></ul><ul><li>Marknadsföring </li></ul><ul><li>Affärsplan </li></ul><ul><li>Konkurrerande tjänster på marknaden </li></ul>05/17/10
 15. 18. Kontakt <ul><li>Projektets webbplats: http://www.share-tec.eu/ </li></ul><ul><li>Projektledare: [email_address] </li></ul><ul><li>Svenska partner: Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete </li></ul><ul><li>Stockholms universitet </li></ul><ul><li>[email_address] ; [email_address] </li></ul>05/17/10
 16. 19. Lärarutbildares verksamhet informationsbehov <ul><li>Forskning </li></ul><ul><li>Kursplanering- lektioner </li></ul><ul><li>Läroböcker </li></ul><ul><li>Skolverksamhet </li></ul>

×