Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Asperger En Hoogbegaafdheid

7,491 views

Published on

Published in: Travel
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2Qu6Caa ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Asperger En Hoogbegaafdheid

 1. 1. Asperger en hoogbegaafdheid: Implicaties voor ouders.<br />Agnes Burger-Veltmeijer<br />
 2. 2. Syndroom van Asperger<br />Variant autisme<br /> = pervasieve ontwikkelingsstoornis <br />Gaat vaak samen met hoogbegaafdheid<br />Gevolgen samenhang: <br />Verwarring<br />Onduidelijkheid Voor ouders<br />Wanhoop <br />
 3. 3. Één kind, twee gezichten<br />Hoogintelligent énAsperger<br />Symptomen overlappen elkaar vaak<br /> ook met Autisme/ADHD<br />
 4. 4. Enkele overeenkomsten<br />Verbaal sterk<br />Hoogdravend taalgebruik<br />Goed taalbegrip<br />Grote kennis, goed geheugen<br />Egocentrisch denken<br />Angstig/depressief<br />…<br />
 5. 5. Enkele kwalitatieve verschillen<br />Origineel taalgebruik<br />Taalgebruik (lett./fig.) goed begrijpen<br />Grote verscheidenheid in interesses<br />Faalangst<br />…<br />‘gekopieerd’ van vb: boekzinnen,..<br />Taal letterlijk nemen<br />Beperkt aantal interesses<br />Angst door overmatige fantasie<br />…<br />
 6. 6. Betekenis ouders?<br />Gedragsproblemen<br />Tienerjaren:<br />Beïnvloeding: drug- en alcoholgebruik<br />OF<br />Vereenzaming en depressie<br />
 7. 7. Onderwijs<br />Kleuter:<br />MKD: Medisch Kleuter Dagverblijf<br />Lagere school:<br />ZMOK: Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen<br />Brugklasjes (Nederland)<br />Speciaal Onderwijs<br />
 8. 8. Tot slot<br />Diagnose stellen = MOEILIJK !<br />Diagnose stellen = Van belang !<br />Juiste begeleiding uitstippelen<br />Stimulatie thuis, onderwijs, … <br />= noodzakelijk !<br />
 9. 9. Interpretatie<br />Mensen denken:<br />Hoogbegaafdheid = luxe, voordeel<br />MAAR:<br />Brengt gevaren met zich mee:<br />Verwarring andere aandoeningen<br />Faalangst<br />Zich ‘anders’ voelen<br />Pestgedrag van anderen t.o.v hoogbegaafde<br />…<br />
 10. 10. Bronnen<br />Burger-Veltmeijer, A. (2003). Asperger en hoogbegaafdheid: Implicaties voor ouders. In Talent, maart 2003, 13 - 15.<br />Attwoord, T. (2001). Het Syndroom van Asperger. Lisse: Swets & Zeitinger.<br />Deflos, M.F. (2001). Een vreemde wereld: over autisme, het syndroom van Asperger en PDD-NOS. Amsterdam: SWP<br />Hupkes, E. (2002). In onze wereld, op hun eigen wijze. In Talent, 2, 6 – 8.<br />
 11. 11. Bronnen: vervolg<br />Peeters, T. & Quak, G. (2002). Het Aspergersyndroom: autisme in het regulier en speciaal onderwijs. Apeldoorn: Garant.<br />Segar, M. (2002). Coping: Overlevingsgids voor mensen met het Aspergersyndroom. Apeldoorn: Garant.<br />Vermeulen, P. (2002). Beter vroeg dan laat en beter laat dan nooit: de onderkenning van autisme bij normaal tot hoogbegaafde personen. Berchem België: EPO.<br />
 12. 12. Bronnen: vervolg<br />Vermeulen, P. (1999). Brein bedriegt: als autisme niet op autisme lijkt. Berchem België: EPO.<br />
 13. 13. Bedankt voor de aandacht.<br />Door Shana Demaeght, 1BATPA<br />

×