Rpt p.am penggal 2 2013

3,258 views

Published on

2 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
3,258
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
191
Comments
2
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rpt p.am penggal 2 2013

  1. 1. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2013 PENGAJIAN AM PENGGAL 2 MINGGU TAJUK & SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN 3. ALIH BENTUK KOMUNIKASI PELAJAR DAPAT: Teks Linear: Linear kepada bukan linear 1. Mengetahui jenis teks bukan linear yang Deskritif, naratif, lazim informatif, 1 - Pengenalan ABK Penerangan, penghujahan dan 2. Memindahkan data/maklumat kepada teks2/1-4/01 - Pembinaan Jadual Tunjuk Cara, penilaian bukan linear Latihan 3. Menjelaskan kepentingan membina 2 4. MALAYSIA MAJU SEJAHTERA negara maju dan sejahtera dari sudut Teks Bukan Linear: agama dan kepercayaan 7-11/01 Kuliah, Jadual, graf, carta & 4. Menyenaraikan Cabaran yang dihadapi gambar rajah 4.1 Petunjuk negara maju dan sejahtera Tutorial, dan langkah memelihara amalan agama i. Agama dan Kepercayaan dan kepercayaan Soal jawab, 5. Mengaplikasikan kemahiran kendiri bagi Perbincangan, menghasilkan satu tugasan bertulis yang C. KERJA KURSUS asli dan berkualiti Pembentangan 3. ALIH BENTUK KOMUNIKASI PELAJAR DAPAT: 3 Linear kepada bukan linear 1. Mengetahui jenis teks bukan linear yang Penerangan, Teks Linear: lazim14-18/01 Tunjuk Cara, Deskritif, naratif, 2. Memindahkan data/maklumat kepada teks informatif, * JADUAL / GRAF / CARTA / Latihan bukan linear penghujahan dan GAMBAR RAJAH penilaian 3. Menjelaskan kepentingan membina negara maju dan sejahtera dari sudut Kuliah, ekonomi 4. MALAYSIA MAJU SEJAHTERA Tutorial, Teks Bukan Linear: 4. Menjelaskan petunjuk kemajuan ekonomi Soal jawab, Jadual, graf, carta & negara gambar rajah 4.1 Petunjuk negara maju dan sejahtera Perbincangan 5. Menghurai cabaran yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi Negara Pembentangan ii. Ekonomi 6. Menyatakan strategi membina kemajuan ekonomi negara PN SHALEYATI HJ MOHAMED SSN SMK SERI KOTA, MELAKA
  2. 2. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2013 PENGAJIAN AM PENGGAL 2 C. KERJA KURSUS 7. Mengaplikasikan kemahiran kendiri bagi menghasilkan satu tugasan bertulis yang asli dan berkualiti 3. ALIH BENTUK KOMUNIKASI PELAJAR DAPAT: 24/01/2013 Cuti Maulidur Rasul Linear kepada bukan linear 1. Mengetahui jenis teks bukan linear yang Penerangan, lazim 26/1/2013 Sekolah * JADUAL / GRAF / CARTA / Tunjuk Cara, gantiThn Baru Cina 2. Memindahkan data/maklumat kepada teks GAMBAR RAJAH Latihan (14/02/2013:Khamis) bukan linear 4 Teks Linear: 3. Menjelaskan kepentingan membina21-26/01 4. MALAYSIA MAJU SEJAHTERA negara maju dan sejahtera dari sudut Kuliah, Deskritif, naratif, politik informatif, 4.1 Petunjuk negara maju dan sejahtera Tutorial, penghujahan dan 4. Menghurai sistem politik sebagai petunjuk iii. Politik Soal jawab, penilaian negara maju dan sejahtera C. KERJA KURSUS Perbincangan Teks Bukan Linear: 5. Mengaplikasikan kemahiran kendiri bagi menghasilkan satu tugasan bertulis yang Pembentangan Jadual, graf, carta & asli dan berkualiti gambar rajah 5 3. ALIH BENTUK KOMUNIKASI PELAJAR DAPAT: Penerangan, 28/01- Linear kepada bukan linear Tunjuk Cara, Teks Linear: 1/02 * JADUAL / GRAF / CARTA / 1. Memindahkan data/maklumat kepada teks Latihan Deskritif, naratif, bukan linear informatif, GAMBAR RAJAH penghujahan dan 2. Menjelaskan kepentingan membina Kuliah, penilaian negara maju dan sejahtera dari sudut 4. MALAYSIA MAJU SEJAHTERA prasarana Tutorial, 4.1 Petunjuk negara maju dan sejahtera 3. Menghurai kepentingan prasarana Soal jawab, Teks Bukan Linear: iv. Prasarana 4. Mengaplikasikan kemahiran kendiri bagi Perbincangan Jadual, graf, carta & menghasilkan satu tugasan bertulis yang gambar rajah Pembentangan asli dan berkualiti C. KERJA KURSUS PN SHALEYATI HJ MOHAMED SSN SMK SERI KOTA, MELAKA
  3. 3. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2013 PENGAJIAN AM PENGGAL 2 3. ALIH BENTUK KOMUNIKASI PELAJAR DAPAT: Linear kepada bukan linear 1. Memindahkan data/maklumat kepada teks Penerangan, Teks Linear: bukan linear * JADUAL / GRAF / CARTA / Tunjuk Cara, Deskritif, naratif, 2. Menjelaskan kepentingan membina informatif, 6 GAMBAR RAJAH Latihan negara maju dan sejahtera dari sudut penghujahan dan 4-8/02 sosial dan budaya penilaian 4. MALAYSIA MAJU SEJAHTERA 3. Menghurai langkah pengukuhan Kuliah, sosiobudaya. 4.1 Petunjuk negara maju dan sejahtera Tutorial, Teks Bukan Linear: 4. Mengaplikasikan kemahiran kendiri bagi v. Sosial dan Budaya Soal jawab, Jadual, graf, carta & menghasilkan satu tugasan bertulis yang gambar rajah asli dan berkualiti Perbincangan C. KERJA KURSUS 5. Menyampaikan hasil tugasan cara lisan Pembentangan dengan cara yang berkesan Cuti Tahun Baru Cina 7 (10, 11, & 12/02/2013)11-15/02 Cuti Peristiwa (13/02/2013: Rabu) Cuti Berganti (14 & 15/02/2013: Khamis & Jumaat) 8 3. ALIH BENTUK KOMUNIKASI PELAJAR DAPAT:18-22/02 Linear kepada bukan linear 1. Memindahkan data/maklumat kepada teks Penerangan, Teks Linear: bukan linear * JADUAL / GRAF/CARTA / Deskritif, naratif, 2. Menjelaskan kepentingan membina informatif, GAMBARAJAH Tunjuk Cara, negara maju dan sejahtera dari aspek penghujahan dan Ekologi Latihan penilaian 4. MALAYSIA MAJU SEJAHTERA 3. Menyenaraikan isu-isu berkaitan masalah ekologi 4.1 Petunjuk negara maju dan sejahtera Kuliah, Teks Bukan Linear: 4. Menghurai kepentingan memelihara vi. Ekologi Tutorial, Jadual, graf, carta & ekologi. gambar rajah Soal jawab, PN SHALEYATI HJ MOHAMED SSN SMK SERI KOTA, MELAKA
  4. 4. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2013 PENGAJIAN AM PENGGAL 2 C. KERJA KURSUS 5. Mengaplikasikan kemahiran kendiri bagi Perbincangan menghasilkan satu tugasan bertulis yang Pembentangan asli dan berkualiti 6. Menyampaikan hasil tugasan cara lisan dengan cara yang berkesan 9 3. ALIH BENTUK KOMUNIKASI PELAJAR DAPAT: 25/02- Linear kepada bukan linear 1. Memindahkan data/maklumat kepada teks Penerangan, 01/03 bukan linear * JADUAL / GRAF / CARTA / Tunjuk Cara, Teks Linear: 2. Menjelaskan kepentingan membina GAMBAR RAJAH Latihan Deskritif, naratif, negara maju dan sejahtera dari aspek informatif, 4. MALAYSIA MAJU SEJAHTERA sains dan teknologi penghujahan dan 4.1 Petunjuk negara maju dan sejahtera 3. Menyenaraikan strategi memajukan sains Kuliah, penilaian dan teknologi vii. Sains dan teknologi Tutorial, 4. Menghurai cabaran dan masalah dalam C. KERJA KURSUS Soal jawab, Teks Bukan Linear: memajukan sains dan teknologi. Perbincangan Jadual, graf, carta & 5. Mengaplikasikan kemahiran kendiri bagi gambar rajah menghasilkan satu tugasan bertulis yang Pembentangan asli dan berkualiti 10 3. ALIH BENTUK KOMUNIKASI PELAJAR DAPAT: 4-8/03 * JADUAL / GRAF / CARTA / 1. Memindahkan data/maklumat kepada teks Penerangan, Teks Linear: bukan linear GAMBAR RAJAH Tunjuk Cara, Deskritif, naratif, 2. Menjelaskan latar belakang pembentukan informatif, 4.. MALAYSIA MAJU SEJAHTERA Latihan ideologi negara- Rukun Negara penghujahan dan 4.2 Ideologi, Wawasan dan Dasar Kuliah, penilaian 3. Menjelaskan objektif pembentukan Rukun Pembangunan Negara Negara Tutorial, i. Ideologi Negara 4. Menghurai 5 prinsip Rukun Negara Soal jawab, Teks Bukan Linear: RUKUN NEGARA 5. Mengaplikasikan kemahiran kendiri bagi Perbincangan Jadual, graf, carta & menghasilkan satu tugasan bertulis yang gambar rajah asli dan berkualiti PN SHALEYATI HJ MOHAMED SSN SMK SERI KOTA, MELAKA
  5. 5. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2013 PENGAJIAN AM PENGGAL 2 C. KERJA KURSUS Pembentangan 11 3. ALIH BENTUK KOMUNIKASI PELAJAR DAPAT:11-15/03 Linear kepada bukan linear 1. Memindahkan data/maklumat kepada teks Penerangan, Teks Linear: bukan linear * JADUAL / GRAF / CARTA / Tunjuk Cara, Deskritif, naratif, 2. Menjelaskan latar belakang dan objektif informatif, GAMBAR RAJAH Latihan pembentukan Wawasan 2020. penghujahan dan penilaian 3. Menghurai 9 cabaran Wawasan 2020 4.. MALAYSIA MAJU SEJAHTERA Kuliah, 4. Menyenaraikan strategi merealisasikan 4.2 Ideologi, Wawasan dan Dasar setiap cabaran Wawasan 2020 Tutorial, Teks Bukan Linear: Pembangunan Negara 5. Mengaplikasikan kemahiran kendiri bagi Soal jawab, Jadual, graf, carta & menghasilkan satu tugasan bertulis yang gambar rajah ii. Wawasan 2020 Perbincangan asli dan berkualiti C. KERJA KURSUS Pembentangan 6. Menyampaikan hasil tugasan cara lisan dengan cara yang berkesan Ujian I 3. ALIH BENTUK KOMUNIKASI PELAJAR DAPAT: 12 Linear kepada bukan linear 1. Memindahkan data/maklumat kepada teks bukan linear18-22/03 * JADUAL / GRAF / CARTA / Penerangan, Semua dasar 2. Menjelaskan dasar-dasar pembangunan pembangunan GAMBAR RAJAH Tunjuk Cara, negara negara adalah bagi 4.. MALAYSIA MAJU SEJAHTERA Latihan mewujudkan 3. Menerangkan peranan dasar-dasar integrasi dan 4.2 Ideologi, Wawasan dan Dasar pembangunan dalam menjana kemajuan perpaduan dalam dan kesejahteraan negara Pembangunan Negara Kuliah, kalangan masyarakat 4. Menilai implikasi pelaksanaan dasar-dasar majmuk, antara iii. Dasar Pembangunan Tutorial, wilayah, Bandar, dan awam dalam pembangunan negara Negara luar Bandar di negara Soal jawab, 5. Mengaplikasikan kemahiran kendiri bagi ← - Dasar Ekonomi ini menghasilkan satu tugasan bertulis yang Perbincangan ← asli dan berkualiti PN SHALEYATI HJ MOHAMED SSN SMK SERI KOTA, MELAKA
  6. 6. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2013 PENGAJIAN AM PENGGAL 2 C. KERJA KURSUS 6. Menyampaikan hasil tugasan cara lisan Pembentangan dengan cara yang berkesan23-31/03 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 13 3. ALIH BENTUK KOMUNIKASI PELAJAR DAPAT: 1-5/04 Linear kepada bukan linear 1. Memindahkan data/maklumat kepada teks Dasar Pembangunan bukan linear Negara merangkumi * JADUAL / GRAF / CARTA / Penerangan, dasar-dasar yang 2. Menjelaskan dasar-dasar pembangunan GAMBAR RAJAH Tunjuk Cara, diperkenalkan dari negara semasa ke semasa 4.. MALAYSIA MAJU SEJAHTERA Latihan 3. Menerangkan peranan dasar-dasar 4.2 Ideologi, Wawasan dan Dasar pembangunan dalam menjana kemajuan dan kesejahteraan negara Pembangunan Negara Kuliah, 4. Menilai implikasi pelaksanaan dasar-dasar iv. Dasar Pembangunan Tutorial, awam dalam pembangunan negara Negara Soal jawab, 5. Mengaplikasikan kemahiran kendiri bagi ← - Dasar Ekonomi menghasilkan satu tugasan bertulis yang Perbincangan ← asli dan berkualiti Pembentangan C. KERJA KURSUS 6. Menyampaikan hasil tugasan cara lisan dengan cara yang berkesan 14 3. ALIH BENTUK KOMUNIKASI PELAJAR DAPAT: 8-12/04 Linear kepada bukan linear 1. Memindahkan data ke teks bukan linear Dasar Pembangunan Negara merangkumi * JADUAL / GRAF / CARTA / 2. Menjelaskan dasar pembangunan negara Penerangan, dasar-dasar yang GAMBAR RAJAH 3. Menerangkan peranan dasar-dasar Tunjuk Cara, diperkenalkan dari pembangunan dalam menjana kemajuan semasa ke semasa Latihan dan kesejahteraan negara Tajuk ini juga akan 4.. MALAYSIA MAJU SEJAHTERA 4. Menilai implikasi pelaksanaan dasar-dasar menggunakan 4.2 Ideologi, Wawasan dan Dasar awam dalam pembangunan negara Kuliah, kemahiran yang diperoleh dalam Pembangunan Negara 5. Mengaplikasikan kemahiran kendiri bagi Tutorial, tajuk 3 menghasilkan satu tugasan bertulis yang v. Dasar Pembangunan PN SHALEYATI HJ MOHAMED SSN SMK SERI KOTA, MELAKA
  7. 7. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2013 PENGAJIAN AM PENGGAL 2 Negara asli dan berkualiti Soal jawab, ← - Dasar Sosial dan Budaya 6. Menyampaikan hasil tugasan cara lisan Perbincangan dengan cara yang berkesan C. KERJA KURSUS Pembentangan 15 3. ALIH BENTUK KOMUNIKASI PELAJAR DAPAT:15-19/04 Linear kepada bukan linear 1. Memindahkan data/maklumat kepada teks Dasar Pembangunan bukan linear Negara merangkumi * JADUAL / GRAF / CARTA / Penerangan, dasar-dasar yang 2. Menjelaskan dasar-dasar pembangunan GAMBAR RAJAH Tunjuk Cara, diperkenalkan dari negara semasa ke semasa Latihan 3. Menerangkan peranan dasar-dasar 4.. MALAYSIA MAJU SEJAHTERA pembangunan dalam menjana kemajuan dan kesejahteraan negara Tajuk ini juga akan 4.2 Ideologi, Wawasan dan Dasar Kuliah, menggunakan 4. Menilai implikasi pelaksanaan dasar-dasar Pembangunan Negara Tutorial, kemahiran yang awam dalam pembangunan negara diperoleh dalam vi. Dasar Pembangunan Soal jawab, tajuk 3 5. Mengaplikasikan kemahiran kendiri bagi Negara menghasilkan satu tugasan bertulis yang Perbincangan ← - Dasar Sosial dan Budaya asli dan berkualiti Pembentangan ← 6. Menyampaikan hasil tugasan cara lisan dengan cara yang berkesan C. KERJA KURSUS 16 3. ALIH BENTUK KOMUNIKASI PELAJAR DAPAT: 27/4/2013 Sekolah Ganti Thn Baru Cina22-27/04 Linear kepada bukan linear 1. Memindahkan data ke teks bukan linear (15/02/2013: Jumaat) * JADUAL / GRAF / CARTA / 2. Mengenal pasti dan membincangkan Penerangan, Dasar Pembangunan pelbagai cabaran dalam pembangunan GAMBAR RAJAH Tunjuk Cara, Negara merangkumi negara dasar-dasar yang Latihan 3. Membincangkan langkah-langkah untuk diperkenalkan dari 4.. MALAYSIA MAJU SEJAHTERA menangani cabaran yang dihadapi negara semasa ke semasa 4.3 Cabaran dan Penyelesaian 4. Mempersembahkan maklumat berkaitan Kuliah, Tajuk ini juga akan cabaran dan penyelesaian ke dalam menggunakan i. Agama & kepercayaan Tutorial, kemahiran yang bentuk teks bukan linear diperoleh dalam PN SHALEYATI HJ MOHAMED SSN SMK SERI KOTA, MELAKA
  8. 8. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2013 PENGAJIAN AM PENGGAL 2 ii.Ekonomi 5. Mengaplikasikan kemahiran kendiri bagi Soal jawab, tajuk 3 menghasilkan satu tugasan bertulis yang ← Perbincangan asli dan berkualiti C. KERJA KURSUS Pembentangan 6. Menyampaikan hasil tugasan cara lisan dengan cara yang berkesan 17 29/04- 3. ALIH BENTUK KOMUNIKASI PELAJAR DAPAT: Dasar Pembangunan 3/05 Negara merangkumi Linear kepada bukan linear 1. Mengenal pasti dan membincangkan Penerangan, dasar-dasar yang pelbagai cabaran dalam pembangunan * JADUAL / GRAF / CARTA / Tunjuk Cara, diperkenalkan dari negara semasa ke semasa GAMBAR RAJAH Latihan 2. Membincangkan langkah-langkah untuk Tajuk ini juga akan menangani cabaran yang dihadapi oleh menggunakan negara 4.. MALAYSIA MAJU SEJAHTERA Kuliah, kemahiran yang 3. Mempersembahkan maklumat berkaitan diperoleh dalam 4.4 Cabaran dan Penyelesaian Tutorial, tajuk 3 cabaran dan penyelesaian ke dalam ← iii. Politik bentuk teks bukan linear Soal jawab, ← iv.Prasarana 4. Mengaplikasikan kemahiran kendiri bagi Perbincangan menghasilkan satu tugasan bertulis yang ← asli dan berkualiti Pembentangan C. KERJA KURSUS 5. Menyampaikan hasil tugasan cara lisan dengan cara yang berkesan 18 3. ALIH BENTUK KOMUNIKASI Penerangan, Dasar Pembangunan Negara merangkumi 6-10/05 Linear kepada bukan linear PELAJAR DAPAT: Tunjuk Cara, dasar-dasar yang 1. Mengenal pasti dan membincangkan Latihan diperkenalkan dari pelbagai cabaran dalam pembangunan semasa ke semasa * JADUAL / GRAF / CARTA / Kuliah, negara Tajuk ini juga akan GAMBAR RAJAH Tutorial, 2. Membincangkan langkah-langkah untuk menggunakan menangani cabaran yang dihadapi oleh Soal jawab, kemahiran yang negara diperoleh dalam PN SHALEYATI HJ MOHAMED SSN SMK SERI KOTA, MELAKA
  9. 9. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2013 PENGAJIAN AM PENGGAL 2 4.. MALAYSIA MAJU SEJAHTERA 3. Mempersembahkan maklumat berkaitan Perbincangan tajuk 3 cabaran dan penyelesaian ke dalam 4.5 Cabaran dan Penyelesaian Pembentangan bentuk teks bukan linear ← v. Sosio dan Budaya ← vi. Ekologi 19 3. ALIH BENTUK KOMUNIKASI PELAJAR DAPAT: Dasar Pembangunan Negara merangkumi13-17/05 Linear kepada bukan linear dasar-dasar yang 1. Mengenal pasti dan membincangkan Penerangan, diperkenalkan dari pelbagai cabaran dalam pembangunan semasa ke semasa * JADUAL / GRAF / CARTA / Tunjuk Cara, negara Tajuk ini juga akan GAMBAR RAJAH Latihan 2. Membincangkan langkah-langkah untuk menggunakan menangani cabaran yang dihadapi oleh Kuliah, kemahiran negara 4.. MALAYSIA MAJU SEJAHTERA Tutorial, 3. Mempersembahkan maklumat berkaitan Soal jawab, cabaran dan penyelesaian ke dalam 4.6 Cabaran dan Penyelesaian bentuk teks bukan linear Perbincangan ← vii. Sains dan teknologi Pembentangan ← viii.Intergrasi dan Perpaduan 20 PEPERIKSAAN PENGGAL 220-24/0525/05/201 CUTI PENGGAL 1 3-09/06/201 3 PN SHALEYATI HJ MOHAMED SSN SMK SERI KOTA, MELAKA
  10. 10. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2013 PENGAJIAN AM PENGGAL 2 PN SHALEYATI HJ MOHAMED SSN SMK SERI KOTA, MELAKA

×