Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1. ii) taklimat sistem e prestasi

5,169 views

Published on

 • Be the first to comment

1. ii) taklimat sistem e prestasi

 1. 1. TAKLIMAT MODUL e-PRESTASI SISTEM MAKLUMAT GURU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 1
 2. 2. 2 Ciri-ciri utama e-Prestasi 1 Pendahuluan 3 Carta alir e-Prestasi 4 Modul-modul dalam e-Prestasi 2
 3. 3. Glosari SMG - Sistem Maklumat Guru JPICT - Jawatankuasa Pemandu ICT, Kementerian Pendidikan Malaysia PBPPP - Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan JKPBPPP - Jawatankuasa Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan PYD - Pegawai Yang Dinilai PPK - Pegawai Penilai Kedua PPP - Pegawai Penilai Pertama PdP - Pengajaran dan Pembelajaran 1 2 3 4 5 6 7 8 3
 4. 4. 1. Aplikasi/ Modul e-Prestasi dibangunkan di bawah peluasan Sistem Maklumat Guru(SMG). 2. Kelulusan JPICT telah diperolehi pada Februari 2013. 3. Skop pembangunan pada tahun 2013 adalah Penilaian Bersepad Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) bagi kumpulan guru PdP dan kepimpinan di sekolah. Pendahuluan 4
 5. 5. http://apps.moe.gov.my/smg/10/  Modul e-Prestasi boleh dicapai melalui laman sesawang Sistem e-Prestasi 5
 6. 6. 1 Pendahuluan 2 Ciri-ciri utama e-Prestasi 3 Carta alir e-Prestasi 4 Modul-modul dalam e-Prestasi 6
 7. 7. Ciri-ciri utama Sistem e-Prestasi Internet Explorer Mozilla Firefox Chrome Safari Boleh dicapai menggunakan pelayar web utama melalui medium seperti komputer, komputer riba, tablet atau telefon pintar  Capaian secara dalam talian melalui Internet Boleh dicapai pada bila-bila masa tertakluk kepada takwim penilaian yang ditetapkan oleh BPPK Tiada pendaftaran pengguna diperlukan Pengiraan markah PYD adalah secara automatik 7
 8. 8. 1 Pendahuluan 3 Carta alir e-Prestasi 2 Ciri-ciri utama e-Prestasi 4 Modul-modul dalam e-Prestasi 8
 9. 9. Carta alir e-Prestasi 9
 10. 10. 1 Pendahuluan 4 Modul-modul dalam e-Prestasi 2 Ciri-ciri utama e-Prestasi 3 Carta alir e-Prestasi 10
 11. 11. 4.1 Pelantikan JKPBPPP Peringkat PPD/JPN 4.6 Pengesahan PPP & PPK Sekolah oleh PPD/JPN 4.5 Penetapan PPP & PPK Sekolah 4.3 Pelantikan JKPBPPP Peringkat Sekolah 4.4 Pengesahan JKPBPPP Sekolah oleh PPD/JPN 4.2 Penetapan PPP & PPK Kump. Kepimpinan Sekolah oleh PPD 4.7 Penilaian oleh PPP & PPK 4.8 Pelarasan Markah di peringkat Sekolah 11
 12. 12. Klik pada butang LOG MASUK Klik pada butang LOG MASUK Langkah1 12
 13. 13. Masukkan ID Pengguna & Katalaluan Langkah2 Pengguna akan diminta untuk menukar kata laluan bagi log masuk kali pertama Pengguna akan diminta untuk menukar kata laluan bagi log masuk kali pertama 13
 14. 14. Langkah3 Klik pada pautanKlik pada pautan 14
 15. 15. Mesej ralat akan dipaparkan sekiranya pegawai yang sama dipilih untuk jawatan yang berbeza Langkah4 Pilih pegawai bagi setiap jawatan Pilih pegawai bagi setiap jawatan 15
 16. 16. Klik pada butang CETAK untuk mencetak senarai ahli jawatankuasa yang dilantik Langkah5 Klik pada butang SIMPAN Klik pada butang SIMPAN 16
 17. 17. 4.2 Penetapan PPP & PPK Kump. Kepimpinan Sekolah oleh PPD 4.6 Pengesahan PPP & PPK Sekolah oleh PPD/JPN 4.5 Penetapan PPP & PPK Sekolah 4.3 Pelantikan JKPBPPP Peringkat Sekolah 4.4 Pengesahan JKPBPPP Sekolah oleh PPD/JPN 4.1 Pelantikan JKPBPPP Peringkat PPD/JPN 4.7 Penilaian oleh PPP & PPK 4.8 Pelarasan Markah di peringkat Sekolah 17
 18. 18. Pengguna akan diminta untuk menukar kata laluan bagi log masuk kali pertama Masukkan ID Pengguna & Kata Laluan Masukkan ID Pengguna & Kata Laluan Langkah1 18
 19. 19. Klik pada butang SIMPAN Langkah2 Klik pada pautanKlik pada pautan 19
 20. 20. Langkah3 Klik pada senarai sekolah Klik pada senarai sekolah 20
 21. 21. Klik pada senarai sekolah Langkah4 Pilih pegawai Pilih pegawai 21
 22. 22. Langkah5 Buang tanda sekiranya pegawai tidak dinilai Buang tanda sekiranya pegawai tidak dinilai 22
 23. 23. Klik pada butang CETAK untuk mencetak senarai ahli jawatankuasa yang dilantik Langkah6 Klik butang SIMPAN Klik butang SIMPAN 23
 24. 24. 4.3 Pelantikan JKPBPPP Peringkat Sekolah 4.6 Pengesahan PPP & PPK Sekolah oleh PPD/JPN 4.5 Penetapan PPP & PPK Sekolah 4.2 Penetapan PPP & PPK Kump. Kepimpinan Sekolah oleh PPD 4.4 Pengesahan JKPBPPP Sekolah oleh PPD/JPN 4.1 Pelantikan JKPBPPP Peringkat PPD/JPN 4.7 Penilaian oleh PPP & PPK 4.8 Pelarasan Markah di peringkat Sekolah 24
 25. 25. Pengguna akan diminta untuk menukar kata laluan bagi log masuk kali pertama Masukkan ID Pengguna & Kata Laluan Masukkan ID Pengguna & Kata Laluan Langkah1 25
 26. 26. Langkah2 Klik pada pautan Klik pada pautan 26
 27. 27. Mesej ralat akan dipaparkan sekiranya pegawai yang sama dipilih untuk jawatan yang berbeza Langkah3 Pilih pegawai bagi setiap jawatan Pilih pegawai bagi setiap jawatan 27
 28. 28. Klik butang CETAK untuk mencetak senarai jawatankuasa yang telah dilantik Langkah4 Klik butang SIMPAN Klik butang SIMPAN 28
 29. 29. Langkah5 Tanda pada Kotak Perakuan Tanda pada Kotak Perakuan Tekan butang HANTAR Tekan butang HANTAR 29
 30. 30. 4.6 Pengesahan PPP & PPK Sekolah oleh PPD/JPN 4.5 Penetapan PPP & PPK Sekolah 4.2 Penetapan PPP & PPK Kump. Kepimpinan Sekolah oleh PPD 4.3 Pelantikan JKPBPPP Peringkat Sekolah 4.1 Pelantikan JKPBPPP Peringkat PPD/JPN 4.7 Penilaian oleh PPP & PPK 4.4 Pengesahan JKPBPPP Sekolah oleh PPD/JPN 4.8 Pelarasan Markah di peringkat Sekolah 30
 31. 31. Pengguna akan diminta untuk menukar kata laluan bagi log masuk kali pertama Masukkan ID Pengguna & Kata Laluan Masukkan ID Pengguna & Kata Laluan Langkah1 31
 32. 32. Langkah2 Klik pada pautanKlik pada pautan 32
 33. 33. Klik pada pautan Klik pada pautan Langkah3 33
 34. 34. Klik pada butang SEMAK SEMULA sekiranya ingin membuat perubahan perlantikan Klik pada butang SAH Klik pada butang SAH Langkah4 34
 35. 35. Paparan “Maklumat telah disimpan” akan dipaparkan Paparan “Maklumat telah disimpan” akan dipaparkan Langkah5 35
 36. 36. 4.6 Pengesahan PPP & PPK Sekolah oleh PPD/JPN 4.4 Pengesahan JKPBPPP Sekolah oleh PPD/JPN 4.2 Penetapan PPP & PPK Kump. Kepimpinan Sekolah oleh PPD 4.3 Pelantikan JKPBPPP Peringkat Sekolah 4.1 Pelantikan JKPBPPP Peringkat PPD/JPN 4.7 Penilaian oleh PPP & PPK 4.5 Penetapan PPP & PPK Sekolah 4.8 Pelarasan Markah di peringkat Sekolah 36
 37. 37. Log masuk menggunakan ID Pengguna dan kata laluan ahli jawatankuasa yang telah dilantik Masukkan ID Pengguna & Kata Laluan Masukkan ID Pengguna & Kata Laluan Langkah1 37
 38. 38. Paparan Senarai Tugas Yang Perlu Dilakukan akan dipaparkan. Klik pada tugasan Melantik PPP dan PPK Langkah2 Klik pada pautanKlik pada pautan 38
 39. 39. •Pilih Penilai Pertama (PPP) dan Penilai Kedua (PPK) bagi setiap Pegawai Yang Dinilai (PYD) berdasarkan senarai nama •Paparan RALAT akan dipaparkan sekiranya PPP dan PPK yang dipilih adalah orang yang Langkah3 39
 40. 40. Klik butang SIMPAN pada setiap paparan sebelum ke paparan seterusnya Langkah4 SIMPANSIMPAN Buang tanda sekiranya pegawai tidak dinilai Buang tanda sekiranya pegawai tidak dinilai 40
 41. 41. Tanda pada kotak perakuan sebelum menekan butang HANTAR. Senarai ahli Jawatankuasa akan disahkan oleh peringkat organisasi yang lebih tinggi. Status Melantik PPP & PPK akan bertukar kepada **Telah Hantar Langkah5 41
 42. 42. 4.5 Penetapan PPP & PPK Sekolah 4.4 Pengesahan JKPBPPP Sekolah oleh PPD/JPN 4.2 Penetapan PPP & PPK Kump. Kepimpinan Sekolah oleh PPD 4.3 Pelantikan JKPBPPP Peringkat Sekolah 4.1 Pelantikan JKPBPPP Peringkat PPD/JPN 4.7 Penilaian oleh PPP & PPK 4.6 Pengesahan PPP & PPK Sekolah oleh PPD/JPN 4.8 Pelarasan Markah di peringkat Sekolah 42
 43. 43. Masukkan ID Pengguna & Kata Laluan Masukkan ID Pengguna & Kata Laluan Langkah1 Log masuk menggunakan ID Pengguna dan kata laluan ahli jawatankuasa yang telah dilantik 43
 44. 44. Langkah2 Klik pada pautanKlik pada pautan 44
 45. 45. Klik pada pautanKlik pada pautan Langkah3 45
 46. 46. Klik pada butang SAH Klik pada butang SAH Langkah4 46
 47. 47. Langkah5 Klik pada butang OK untuk pengesahan Klik pada butang OK untuk pengesahan 47
 48. 48. 4.5 Penetapan PPP & PPK Sekolah 4.4 Pengesahan JKPBPPP Sekolah oleh PPD/JPN 4.2 Penetapan PPP & PPK Kump. Kepimpinan Sekolah oleh PPD 4.3 Pelantikan JKPBPPP Peringkat Sekolah 4.1 Pelantikan JKPBPPP Peringkat PPD/JPN 4.6 Pengesahan PPP & PPK Sekolah oleh PPD/JPN 4.7 Penilaian oleh PPP & PPK 4.8 Pelarasan Markah di peringkat Sekolah 48
 49. 49. Log masuk menggunakan ID Pengguna dan kata laluan ahli jawatankuasa yang telah dilantik Masukkan ID Pengguna & Kata Laluan Masukkan ID Pengguna & Kata Laluan Langkah1 49
 50. 50. Klik pada butang tugasan Klik pada butang tugasan Langkah2 50
 51. 51. Klik pada pautanKlik pada pautan Langkah3 51
 52. 52. Borang Markah PYD akan dipaparkan Langkah4 52
 53. 53. Tanda pada ARAS PENILAIAN Tanda pada ARAS PENILAIAN Langkah5 53
 54. 54. ARAS PENILAIAN yang telah ditandakan ARAS PENILAIAN yang telah ditandakan Langkah6 54
 55. 55. Klik butang SIMPAN untuk menyimpan markah Klik butang SIMPAN untuk menyimpan markah Langkah7 55
 56. 56. Tanda akan dipapar menunjukkan Borang Markah telah disimpan namun masih belum dihantar. Langkah8 56
 57. 57. Klik butang HANTAR selepas melengkap Borang Markah Klik butang HANTAR selepas melengkap Borang Markah Langkah9 57
 58. 58. Tanda akan dipapar menunjukkan Borang Markah telah dihantar. Langkah10 58
 59. 59. 4.5 Penetapan PPP & PPK Sekolah 4.4 Pengesahan JKPBPPP Sekolah oleh PPD/JPN 4.2 Penetapan PPP & PPK Kump. Kepimpinan Sekolah oleh PPD 4.3 Pelantikan JKPBPPP Peringkat Sekolah 4.1 Pelantikan JKPBPPP Peringkat PPD/JPN 4.6 Pengesahan PPP & PPK Sekolah oleh PPD/JPN 4.8 Pelarasan Markah di peringkat Sekolah 4.7 Penilaian oleh PPP & PPK 59
 60. 60. Masukkan ID Pengguna & Kata Laluan Masukkan ID Pengguna & Kata Laluan Log masuk menggunakan ID Pengguna dan Kata laluan ahli jawatankuasa yang telah dilantik Langkah1 60
 61. 61. Langkah2 Klik pada butang tugasan Klik pada butang tugasan 61
 62. 62. Senarai PYD Bagi Pelarasan Markah akan dipaparkan 1. Markah Pegawai Penilai Pertama (P1) dan Pegawai Penilai Kedua (P2) akan dipaparkan. 2. Selain daripada itu, perbezaan markah antara P1 dan P2 serta markah akhir juga akan dipaparkan 1. Markah Pegawai Penilai Pertama (P1) dan Pegawai Penilai Kedua (P2) akan dipaparkan. 2. Selain daripada itu, perbezaan markah antara P1 dan P2 serta markah akhir juga akan dipaparkan 4. Tekan butang SIMPAN dan HANTAR 4. Tekan butang SIMPAN dan HANTAR Langkah3 3. Jawatankuasa hanya perlu memasukkan markah pelarasan 3. Jawatankuasa hanya perlu memasukkan markah pelarasan 62
 63. 63. Penjajaran Masa SEPTEMBER NOVEMBEROKTOBER Taklimat TOT PPD 22-27/9/2013 Taklimat PPD kepada Sekolah 29/9-5/10/2013 Taklimat Pemimpin Sekolah kepada guru 6-12/10/2013 Pemantauan akan dilakukan oleh BPPK, Panel Pemantau, PADU, Kesatuan, JPN dan PPD Pelantikan JKPBPPP di PPD Melantik PPP dan PPK bagi Kepimpinan Sekolah Pelantikan JKPBPPP di Sekolah Pengesahan pelantikan JKPBPPP di Sekolah Melantik PPP dan PPK bagi Guru di Sekolah Pengesahan pelantikan JKPBPPP di Sekolah Pengisian data ke dalam Sistem e- Prestasi 13/10-22/11/2013 Pelaksanaan PBPPP 13/10-15/11/2013 Penyelarasan markah bagi kes- kes tertentu (ketekalan markah) Tindakan PPD Tindakan PPD 63
 64. 64. Sekian. Terima Kasih 64

×