Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hasta memnuniyeti

8,204 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Hasta memnuniyeti

 1. 1. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ mezunu Eğitim Hemşiresi Pınar KALKIŞIM ;)
 2. 2. Uyum : Toplumtarafından benimsenmişkurallara yakışır şekildedavranmak ve bukuralları kabullenmeolgusuna ve ya birbütünü oluşturanparçalar arasındasağlanan düzenliçalışma olgusuna uyumdenir. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ mezunu Eğitim Hemşiresi Pınar KALKIŞIM ;)
 3. 3. Hasta Memnuniyeti:Hasta memnuniyetini açıklayan teoriler yeterliolmadığından hasta memnuniyeti, genel anlamda verilenhizmetin hastanın beklentilerini karşılaması ya dahastanın verilen hizmeti algılamalarına dayanmaktadır GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ mezunu Eğitim Hemşiresi Pınar KALKIŞIM ;)
 4. 4. Memnuniyet, yaşam tarzı, geçmişdeneyimler, gelecekten beklentiler ve bireysel/ toplumsal değerleri içeren birçok faktör ileilişkili karmaşık bir kavramdır. Bakımın sonuçlarının algılanması vebeklentilerin karşılanması ile ilişkili olanhasta memnuniyeti,farklı kişilerce ve hattaaynı kişiler tarafından farklı zamanlardafarklı şekilde tanımlanabilmektedir. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ mezunu Eğitim Hemşiresi Pınar KALKIŞIM ;)
 5. 5. Hastaları kişiler arasıilişkileri, birey olarak kabulgörme ve karar vermeyekatılma gibi içselgereksinimlerikarşılandığındamemnuniyetlerininarttığını, çevresel faktörlerya da rahatlıkları dikkatealınmadığındamemnuniyetsizlikoluştuğunu ilerisürmüşlerdir. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ mezunu Eğitim Hemşiresi Pınar KALKIŞIM ;)
 6. 6. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ mezunu Eğitim Hemşiresi Pınar KALKIŞIM ;)
 7. 7. İletişim : Düşünce, bilgi ve görüşlerinkonuşma, yazı ve resim gibi semboller kullanarakpaylaşımı ve aktarımıdır. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ mezunu Eğitim Hemşiresi Pınar KALKIŞIM ;)
 8. 8. İki insan birbirinin farkına vardığı andan itibareniletişim başlar; söylediği söylemediği , yaptığıyapmadığı her şeyin anlamı vardır. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ mezunu Eğitim Hemşiresi Pınar KALKIŞIM ;)
 9. 9. Etkili İletişimin Amacı: İletmek istediğimizikarşımızdaki kişiye amaçladığımız biçimdeiletebilmek, isteneni elde etmek ve beklenen tepkiyioluşturmaktır. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ mezunu Eğitim Hemşiresi Pınar KALKIŞIM ;)
 10. 10. Çalışan Hasta İlişkisi Bir Uzmanlar Ortaklığıdır Çalışan kişi mesleği konusundabilgi, beceri ve tecrübe sahibidir. Başvuran ise herkesten daha çok kendiyaşantısı, istek ve duyguları konusunda bilgive tecrübe sahibidir. Her ikisi de birbiri için önemlidir, her biridiğerinde olmayan bilgiye sahiptir ve bunedenle “iki yönlü iletişimi geliştirmekzorundadırlar” GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ mezunu Eğitim Hemşiresi Pınar KALKIŞIM ;)
 11. 11. Sözsüz İletişim Sözel İletişim GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ mezunu Eğitim Hemşiresi Pınar KALKIŞIM ;)
 12. 12. Beden diliYüz ifadeleriOturma biçimiDuruş biçimi GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ mezunu Eğitim Hemşiresi Pınar KALKIŞIM ;)
 13. 13. İnsanların %90 ı ilk birkaç dakikadadaha çok görünüşe göre yargıya varmaktadır. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ mezunu Eğitim Hemşiresi Pınar KALKIŞIM ;)
 14. 14. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ mezunu Eğitim Hemşiresi Pınar KALKIŞIM ;)
 15. 15. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ mezunu Eğitim Hemşiresi Pınar KALKIŞIM ;)
 16. 16. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ mezunu Eğitim Hemşiresi Pınar KALKIŞIM ;)
 17. 17. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ mezunu Eğitim Hemşiresi Pınar KALKIŞIM ;)
 18. 18. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ mezunu Eğitim Hemşiresi Pınar KALKIŞIM ;)
 19. 19. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ mezunu Eğitim Hemşiresi Pınar KALKIŞIM ;)
 20. 20. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ mezunu Eğitim Hemşiresi Pınar KALKIŞIM ;)
 21. 21. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ mezunu Eğitim Hemşiresi Pınar KALKIŞIM ;)
 22. 22. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ mezunu Eğitim Hemşiresi Pınar KALKIŞIM ;)
 23. 23. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ mezunu Eğitim Hemşiresi Pınar KALKIŞIM ;)
 24. 24. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ mezunu Eğitim Hemşiresi Pınar KALKIŞIM ;)
 25. 25. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ mezunu Eğitim Hemşiresi Pınar KALKIŞIM ;)
 26. 26. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ mezunu Eğitim Hemşiresi Pınar KALKIŞIM ;)
 27. 27. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ mezunu Eğitim Hemşiresi Pınar KALKIŞIM ;)
 28. 28. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ mezunu Eğitim Hemşiresi Pınar KALKIŞIM ;)
 29. 29. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ mezunu Eğitim Hemşiresi Pınar KALKIŞIM ;)
 30. 30. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ mezunu Eğitim Hemşiresi Pınar KALKIŞIM ;)
 31. 31. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ mezunu Eğitim Hemşiresi Pınar KALKIŞIM ;)
 32. 32. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ mezunu Eğitim Hemşiresi Pınar KALKIŞIM ;)
 33. 33. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ mezunu Eğitim Hemşiresi Pınar KALKIŞIM ;)
 34. 34. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ mezunu Eğitim Hemşiresi Pınar KALKIŞIM ;)
 35. 35. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ mezunu Eğitim Hemşiresi Pınar KALKIŞIM ;)
 36. 36. Duruş BiçimiGAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ mezunu Eğitim Hemşiresi Pınar KALKIŞIM ;)
 37. 37. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ mezunu Eğitim Hemşiresi Pınar KALKIŞIM ;)
 38. 38.  Açık ve doğru mesaj vermek Saygı duymalı ve güven vermeli Göz teması kurmak Beden diline dikkat etmek Karşılıklı iletişim kurmak Geri bildirimde bulunmak Dinlemeyi öğrenmek Empati kurmak çok önemlidir GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ mezunu Eğitim Hemşiresi Pınar KALKIŞIM ;)
 39. 39. Kişi kendisinden bahsederken çok yüksek ya daanlaşılmayacak kadar alçak olmayan bir ses tonuylaönemli noktaları vurgulamasını bilmeli. Ses tonukarşılıklı olarak huzur ve güven vermelidir. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ mezunu Eğitim Hemşiresi Pınar KALKIŞIM ;)
 40. 40. Dinleme bir sanattır, gerçek dinlemekonuşmaktan daha zordur, gayret ve disiplingerektirir. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ mezunu Eğitim Hemşiresi Pınar KALKIŞIM ;)
 41. 41.  Görünüşte dinleme Seçerek dinleme Savunucu dinleme Tuzak kurucu dinleme Yüzeysel dinleme Etkin dinleme Empatik dinleme GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ mezunu Eğitim Hemşiresi Pınar KALKIŞIM ;)
 42. 42. Sağlık personeli-hasta iletişiminde karşılıklı etkindinleme çok önemlidir. Etkin dinleme sayesinde teşhis vetedavi aşamaları daha kolay aşılabilir. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ mezunu Eğitim Hemşiresi Pınar KALKIŞIM ;)
 43. 43. Bilinçli olarak dinlemedir. Dinleyen konuşanın söylediklerini açarak geriverir, anlamadığı şeyleri sorar, anladığından eminolmak için söyleneni kendi ifadeleri ile tekrar ederböylece konuşan dinleyenin ne anladığını öğrenir. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ mezunu Eğitim Hemşiresi Pınar KALKIŞIM ;)
 44. 44. Kişinin kendisini karşısındakinin yerinekoyarak ne hissettiğini anlamayaçalışmasıdır. Kişinin karşısındakinin duygularınınyoğunluğunu ve anlatımını algılama veanlama yeteneğidir. Karşımızdaki kişinin dünyayı görüşünübir anlık yakalamadır. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ mezunu Eğitim Hemşiresi Pınar KALKIŞIM ;)
 45. 45. Empatik dinleme sayesinde sağlık personeli vehastalar birbirlerini daha iyi tanır, duygu vedüşüncelerini daha iyi anlarlar. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ mezunu Eğitim Hemşiresi Pınar KALKIŞIM ;)
 46. 46. Hastanın ve sağlık personelinin karşılıklıolarak nazik, açık ve dürüst davranmasıyapılacak işleri kolaylaştırır. Böylece hastanın ve sağlık personelininbirbirini dinleme olasılığı artar, karşılıklıolarak bilgi daha kolay aktarılır. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ mezunu Eğitim Hemşiresi Pınar KALKIŞIM ;)
 47. 47. Eğer siz ya da ailenizin bir üyesi hizmet almakiçin bir kliniğe gelseydiniz ne beklerdiniz? GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ mezunu Eğitim Hemşiresi Pınar KALKIŞIM ;)
 48. 48.  Temiz, rahat bir kurum En az sıkıntıyla etkili bir hizmet ve yöntem seçeneği Açık, kısa, öz, doğru bilgi Yeterli ve saygılı personel Mahremiyet ve güvenilirlik isteriz. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ mezunu Eğitim Hemşiresi Pınar KALKIŞIM ;)
 49. 49. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ mezunu Eğitim Hemşiresi Pınar KALKIŞIM ;)
 50. 50. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ mezunu Eğitim Hemşiresi Pınar KALKIŞIM ;)
 51. 51. BİTTİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ mezunu Eğitim Hemşiresi Pınar KALKIŞIM ;)

×