Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1 Batp Lisa Seynaeve

732 views

Published on

  • Be the first to comment

1 Batp Lisa Seynaeve

  1. 1. FERDINAND H. & SEVNUR DEMIRALAY Maandblad geestelijke volksgezondheid, jg. 57, nr. 1, 2002. Alibi-Ali of de wonderlamp van Aladdin?
  2. 2. Interculturalisatie van de GGZ <ul><li>= Een proces waarbij organisatiestructuur, personeelsbeleid en de zorg afgestemd worden op de multiculturele bevolking van Nederland. </li></ul>
  3. 3. Problemen die allochtone hulpverleners kunnen tegenkomen: <ul><li>Word gezien als vraagbaak voor alles wat te maken heeft met allochtonen. </li></ul><ul><li>Word gezien als Alibi-Ali = Allochtoon die in een functie slechts getolereerd word om de schijn van discriminatie te vermijden. </li></ul><ul><li>Worden te weinig aangesproken op hun professionele deskundigheid en te veel op hun afkomst met als resultaat : boosheid en schuldgevoel </li></ul>
  4. 4. Allochtone cliënten <ul><li>willen niet altijd geholpen worden door een hulpverlener uit eigen groep omdat ze </li></ul><ul><li>bang zijn voor roddel. </li></ul><ul><li>zich ook gediscrimineerd voelen. </li></ul>
  5. 5. Etnische matching: oplossing? <ul><li>Neen , als hulpverleners gemengde ervaringen opdoen, komt dat de kwaliteit van de hulpverlening ten goede. </li></ul><ul><li>Gemengde ervaringen= met allochtone en autochtone cliënten werken </li></ul>
  6. 6. De therapeut als culturele tolk <ul><li>Juist de combinatie van de kennis van beide culturen, van persoonlijke ervaringen en professionaliteit kunnen therapeutisch zeer krachtig zijn. </li></ul>
  7. 7. Slot: de wonderlamp van Alladin: <ul><li>Wat is er nodig om de ‘toverkracht’ van de allochtone hulpverlener tevoorschijn te laten komen?: </li></ul><ul><li>Moeilijkheden niet alleen toeschrijven aan taalverschil. </li></ul><ul><li>Meerdere allochtone hulpverleners in dienst nemen= betere dialoog tussen allochtone en autochtone hulpverleners. </li></ul><ul><li>Autochtone cliënten laten behandelen door allochtone hulpverleners. </li></ul>
  8. 8. Besluit: <ul><li>Het is belangrijk dat professionals en leidinggevende in de GGZ deze spanningen herkennen en er interesse voor hebben als men verbetering wil zien. </li></ul>
  9. 9. Bibliografie: <ul><li>Maandblad geestelijke volksgezondheid, jg. 57, nr. 1, 2002. </li></ul><ul><li>http://amsterdam.nl/contents/pages/22389/puzzel.jpg </li></ul>

×