Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

OSM Ulaanbaatar City - Улаанбаатар хотод OpenStreetMap-aар зураглал хийх

1,674 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

OSM Ulaanbaatar City - Улаанбаатар хотод OpenStreetMap-aар зураглал хийх

 1. 1. Улаанбаатар хотод OpenStreetMap-aар зураглал хийх 11/11/2013 OSM-Mongolia
 2. 2. 1 Нээлттэй ө гө гдө л гэж юу вэ? Өгөгдлийн хэсэг нь-ашиглахад чөлөөтэй, дахин ашиглах ба хуваарилаж болох агуулга, хэрэгцээнээс шалтгаалах өгөгдөл эсвэл хамтран адилтгахыг хүссэн хүн бүхэнд нээлттэй. Хүмүүс, баг,эсвэл оролцогчдын хооронд ялгаварлал байхгүй. Энэ нь компаниудын хооронд шудрага өрсөлдөөнийг бий болгож, эдийн засгийг бэхжүүлнэ.
 3. 3. 1 OpenStreetMap- гэж юу вэ? www.osm.org OSM-гэдэг нь чөлөөтэй хэрэглэж татаж авч болох бүхэл дэлхийн байг чиглүүлэн зураглал хийх web төсөл юм. Үүнийг 2004оноос эхлэн Английн сурагч хийж эхэлсэн. = + Мянга мянган сайн дурын хандивлагч нарын хамтын ажиллагаан дээр тогтоноо. Хүн бүхэн оролцож болно!
 4. 4. 1 History and Stats http://wiki.openstreetmap.org/wiki/History_of_OpenStreetMap 2004оноос хойш энэ төсөл нь 1.300.000н хэрэглэгчтэй болсноос гадна 2тэрбум-аас их цэг үүсгэн өсөн тэлсэн байна. http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sta OSM-ын одоогийн хийглэж буй ажлыг дараах хаягаар харж болно. http://live.openstreetmap.fr/ 1 жилд хийгдсэн засварыг дараах хаягаар харж болно. http://vimeo.com/56374742
 5. 5. 1 “Legal” Details Was Licensed CC-BY-SA 2.0 Moved towards ODbL Kate Chapman's article about OdbL: http://www.maploser.com/2012/03/03/odbl-what-the-heck-can-you-do-with-it/
 6. 6. 1 Osm-бол улс төрийн баригдмал байдалд захирагдаагүй чөлөөт зураг юм жишээ нь Хятадад osm-нь таамгаар хийснийг нөхөн хаасан
 7. 7. 1 OSM-ийн харъяалал OSM-ийн хамрах хүрээ Оршин суугч Холбоо Орон нутгийн захиргаа Хүмүүнлэгийн зохион байгуулалт Олон улсын үйл ажиллагаа(UN, WB) Их дээд Сургууль Компани: Microsoft, Foursquare Cloudmade, Geofabrik, Camptocamp, MapBox • • OSM-ийн хөгжлийн өсөлтөнд нөлөө үзүүлсэн: OpenStreetMap зохион байгуулалт & Орон нутгийн хэсэг хүмүүс Humanitarian OpenStreetMap Team • •
 8. 8. 1 The complete history of every object is accessible Бүх объектын ойлгоход хялбар дууссан түүх History
 9. 9. 1 It is possible to know what has been updated recently over an area Талбай дээр саяхан юу шинэчлэгдснийг мэдэх Боломжтой History
 10. 10. 1 It is possible to know who are the active contributors in an area Хэн Талбай дээр идэвхтэй зохиогч байна вэ Гэдгийг харах боломжтой History
 11. 11. 1 OSM Data Structure Based on the idea of key/value pairs Түлхүүр үгний санаанд тохируулсан түлхүүр үг/ хос утгууд highway=primary (шулуун зам=нэн тэргүүний) name=I66 amenity=hospital name=Sacred Heart building=yes address=123 Main Street city=Somewhere
 12. 12. 1 Яаж хаяг/шинж чанар тодорхойлогддог вэ? Хэрвээ хаягийн систем нь хүн бүхэнд шинэ утга/түлхүүр үг үүсгэж болох бүрэн чөлөөтэй байдлыг зөвшөөрсөн байвал, энэ нь аль хэдийн байгаа зүйлийг ашиглах, хэлэлцэх, батлагдсан ба хэлэлцүүлэг явуулсан хаяг ба OSM-н үлдэгдлийг хамтран бүх өоломжоор нь өгөгдөл оруулах юм. The OSM tags can be found on the wiki : http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features
 13. 13. 1 OSM-д оролцох: дүрслэл дээр зураглал хийх Bing allows the OpenStreetMap contributors to trace over all its imagery.
 14. 14. 1 Coordinating tool: the Tasking Manager http://tasks.hotosm.org/
 15. 15. 1 OSM-ийн оролцоо: Талбайн зураглал, зураглалын оролцогч нар
 16. 16. 1 OSM-ийн цөм – системийн бүрэлдэхүүн хэсэг
 17. 17. 1 OpenStreetMap API, based on RESTful Concepts
 18. 18. 1 Different renderings for OSM
 19. 19. 1 OpenStreetMap services: Routing Tools
 20. 20. 1 OpenStreetMap services: Automatic City Maps http://maposmatic.org/
 21. 21. 1 OpenStreetMap services: Thematic maps http://www.itoworld.com
 22. 22. 1 OpenStreetMap services: Maps for GPS devices
 23. 23. 1 OpenStreetMap services: Editors for smartphones OsmTracker - Routing-хөдөлгөөний чиг - Pedestrianе-явган хүн - Edits/Bugs- хяналт/алдаа - Edits/Bugs & transports Vespucci - light online editor - online - Edits/Bugs
 24. 24. 1 OpenStreetMap services: Ухаалаг утасны газрын зураг OsmAND - Routing-заавар - Pedestrian-явган хүн - Edits/Bugs- засвар/ алдаа - Edits/Bugs & transports
 25. 25. 1 Янз бүрийн GIS-н хийцтэй мэдээллийг гаргах арга: HOT Exports http://export.hotosm.org/
 26. 26. 1 OSM-г ашиглан хийж болох боломжууд Smart Complaint system
 27. 27. 1 OSM-г ашиглан хийж болох боломжууд Taxi Matchmaking system
 28. 28. 1 OSM-г ашиглан хийж болох боломжууд Clean UB – Цэвэр Улаанбаатар
 29. 29. 1 OSM-г ашиглан хийж болох боломжууд Clean UB – Цэвэр Улаанбаатар
 30. 30. Баярлалаа https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-mn Kate Chapman Humanitarian OpenStreetMap Team (AKA https://www.facebook.com/groups/OSM.Mongolia/ H.O.T.)

×