Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2

Share

Download to read offline

Сургалтыг дэмжих үйл ажиллагааны судалгаа

Download to read offline

Сургалтыг дэмжих үйл ажиллагааны судалгаа

Сургалтыг дэмжих үйл ажиллагааны судалгаа

 1. 1. СУРГАЛТЫГ ДЭМЖИХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
 2. 2. Судалгаа /асуулга, ярилцлага/ Суурь боловсролын шинэчилсэн хөтөлбөрийн туршилтын явцад “сургалтыг дэмжих үйл ажиллагаа”- ны цагийн үр дүнг тооцох, зохион байгуулалттай холбоотой асуудлыг тодорхойлох
 3. 3. СУДАЛГААНЫ ХАМРАХ ХҮРЭЭ /VI-IX анги/ • Сурагч- 62 • Багш - 47 • Эцэг эх - 46 • Сурагч - 85 • Багш – 68 • Эцэг эх - 73 • Сурагч- 72 • Багш - 36 • Эцэг эх - 68 • Сурагч - 258 • Багш - 104 • Эцэг эх - 195 УБ: 12, ИЦС, ЭӨЦ, 93, Монгени, 28, 20, 45, 23, 115, 44, 14, 33 Говь: Говьсүмбэр, Дундговь, Өмнөговь, Замын-Үүд, Төв: Дархан, Хөвсгөл, Төв Баруун: Баян-Өлгий, Увс, Ховд, Завхан Нийт: 1114 Сурагч – 477 Багш – 255 Эцэг эх - 382
 4. 4. Сурагчидтай хийсэн ярилцлагын үр дүнгээс... Асуулт Сурагчдын хариулт СДҮА-г хэн хэн чиглүүлж байна вэ? • ХГҮА – АУБ • ИБ – Нийгмийн ухаан, түүх, физик, газар зүй, АУБ • АЧСҮА – АУБ, Эрүүл мэндийн багш Сурагчдын идэвх оролцоо, өөртөө итгэлтэй байдал • Бие даах болон багаар ажиллах чадвар нэмэгдсэн. АЧСҮА • Бүтээлч болсон. • Аливаа зүйлийг олон талаас харах, тайлбарлах чадвартай болсон. ИБ • Өөртөө итгэлтэй болсон. • Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх чадвартай болсон. ХГҮА • Нийтэч болсон. • Хувийн төлөвшилд эерэгээр нөлөөлж байна. Анги хамт олны хөгжил, төлөвшил • Соёлтой харилцдаг болсон. • Цаг баримталж сурсан. • Багаар ажиллаж сурсан. • Олон нийтийн газар биеэ зөв авч явж сурсан. • Ангийн болон өөрийн төлөвшилд ахиц гарсан. Эцэг эхийн оролцоо, хамтын ажиллагаа • Оролцоо нэмэгдсэн. • Хамтран ажиллах байдал нэмэгдсэн. /сургалтын орчин бүрдүүлэх, хөгжлийг дэмжих үйл ажиллагаа зохион байгуулах/
 5. 5. Сурагчидтай хийсэн ярилцлагын үр дүнгээс... СДҮА-ны цаг Сурагчдын хариулт Иргэний боловсрол • МУ, БГД-ийн талаар • Монголын уламжлалт наадгай, ёс заншил • Хүний эрхийн тухай • Ухаарлын үгс • Өв соёлоо хадгалж үлдэх чадвартай болсон. • Бие даах чадварт суралцаж байна. • Зан заншлаа мэдэх, хадгалах • Биеэ зөв авч явах, хүндлэх сонсох ХГҮА • Эх хэлээрээ цэвэр сайхан бичиж сурсан. • Хог хаяхгүй байх чадварт суралцсан. • Хийх ажлаа хэрхэн гүйцэтгэхээ ярилцдаг, төлөвлөдөг. • Ангитай холбоотой асуудлаа ярилцдаг. • Хэрэгцээтэй ажлаа зохион байгуулдаг, үр дүнгээ тооцдог, дүгнэдэг. АЧСҮА • Цэцэг, орчин • Сүү, цагаан идээ боловсруулсан. • Амьдрах чадварт суралцаж байна. • Ангиараа хогийн сав хийсэн. • Хог хаягдлыг ашиглаж өөрт хэрэгтэй зүйлээ хийж сурсан. • Бие дааж тулгарч буй асуудлаа шийддэг. • Ажил сурах, бие даах • Илтгэл тавьж сурах • Бусдыгаа сонсох
 6. 6. СУДАЛГААНЫ ДҮН /СУРАГЧИЙН ЯРИЛЦЛАГА, АСУУЛГА, 477/ Санал Давхардсан тоогоор Маш сонирхолтой, орох дуртай цаг 158 Идэвх оролцоо нэмэгдсэн. 376 Өөрөө зохиож ажил явуулдаг болсон. Илүү ихийг сэтгэж, шинийг эрэлхийлдэг болсон. 79 Ангийнхантайгаа илүү сайн ойлголцдог болсон, багаар хамтардаг. 54 Хичээл дээр дуугардаггүй, хаалттай, даруухан, бүрэг ичимхий хүүхдүүд энэ цагууд дээр олон хүүхдийн өмнө нээлттэй, ярьж эхэлдэг болсон. Хүний өмнө гарахдаа сандарч үгээ мартдаг байснаа эдгээр цагууд орсноор өөрийн санаа бодлоо зөв, тод ярьдаг болсон. 226 Хүнтэй зөв боловсон, соёлтой харилцаж, бие биеэ хүндэтгэдэг болсон. 402 Байгалиа хайрлах, монгол өв уламжлал, зан заншлаа илүү гүнзгий ойлгож мэдэрдэг болсон. 217 Өмнө нь эцэг эхчүүд бидэнтэй тэр бүрий хамт ажилладаггүй байснаа энэ цагууд орсноор олон ажлыг хамтдаа хийдэг болсон. 85 Бид сургуулиас зохион байгуулдаг ажилд илүү их ач холбогдол өгч оролцдог болсон. 363 Ангийн багш, найз нөхөдөө илүү ойлгож дотно болсон. Өөрийнхөө тухай илүү их эргэцүүлдэг болсон. 421 Ажлаа төлөвлөдөг болж байна. 192 Илүү сайн сууж чаддаг болсон. 298 Ангийнхаа хүүхдүүдийг илүү мэддэг болсон. 374 Хэрүүл хийх, хараалын үг хэлэхээ цөөлсөн. 113 Хийх ажлаа төлөвлөдөг, хийсэн ажлаа дүгнэдэг болсон. 194 Асуудлыг шийдвэрлэх чадвартай болж байгаа 175 Зорилгоо тодорхойлдог болсон. 257
 7. 7. СУДАЛГААНЫ ДҮН /БАГШИЙН АСУУЛГА, ЯРИЛЦЛАГА, 255/ Санал Давхардсан тоогоор Хүүхэд нэг бүр оролцдог болсон. Идэвх нэмэгдсэн. 196 Ярих чадвар нэмэгдсэн. 112 Багаар хамтран ажиллах чадвар нэмэгдсэн. 204 АУБ болон сурагчдын хоорондын харилцаа илүү сайжирсан. Ойлголцдог болсон. 193 Анги хамт олны уур амьсгал эерэг болсон. 220 Танхимаас олж авсан мэдлэг, чадвараа амьдралд хэрэгжүүлэх боломжтой болсон. 76 Сурагчид бие даан шийдвэр гаргаж чадаагүй зүйлээ хамтран хийх болсон. 89 Хүүхэд бүр өөрийн хариуцлагаа ухамсарладаг болсон. 98 Зорилго тодорхойлох, түүндээ хүрэхийн төлөө эрмэлзэх байдал нэмэгдсэн. 117 Бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх, шийдвэр гаргахад багаараа хэлэлцдэг болсон. 138 Өөртөө итгэлтэй, өөрөөрөө бахархах үзлийг төлөвшүүлэхэд үр дүнтэй нөлөөлж байна. 208 Өнөөгийн нийгмийн шаардлагад нийцсэн. 187 Судалгааны арга зүйд суралцаж байгаа 74 Сурагчдын болон ангийн зохион байгуулалт /менежмент/ сайжирсан. 226 Багшийн арга зүй өөрчлөгдснөөр хүүхдээ мэдрэх, ойлгоход ахиц гарч байна. 219
 8. 8. СУДАЛГААНЫ ДҮН /ЭЦЭГ ЭХИЙН ЯРИЛЦЛАГА, 382/ Санал Давхардсан тоогоор Хичээлдээ явах дуртай болсон. 372 Амьдрах чадвар, хичээлээс гадуурх ажлын цагууд ордог болсон нь сайн байна. 296 Бие даан ямар нэгэн зүйлийг хийх гэж оролддог болсон. 166 Бие даан мэдээлэл цуглуулдаг болсон нь ажиглагдсан. Интернет, ном сонингоос 317 Чөлөөтэй харилцдаг, нээлттэй болсон. Ойлголцдог болж байна. 297 Бусдын үгийг сонсдог болж байгаа. 205 Багаар хамтарч ажилладаг. 121 Ер нь өөрчлөгдөж байгаа нь мэдрэгдэж байна. 338 Санаачилгатай байдал нэмэгдсэн. 76 Бусдыг хүндэлдэг байдал нь сайжирсан. 286
 9. 9. СУДАЛГААНЫ ДҮН /нэгдсэн/ Санал Давхардсан тоогоор Идэвх оролцоо нэмэгдсэн. Хичээлдээ явах дуртай болсон. 376 196 372 Хичээл дээр дуугардаггүй, хаалттай, даруухан, бүрэг ичимхий хүүхдүүд энэ цагууд дээр олон хүүхдийн өмнө нээлттэй, ярьж эхэлдэг болсон. Хүний өмнө гарахдаа сандарч үгээ мартдаг байснаа эдгээр цагууд орсноор өөрийн санаа бодлоо зөв, тод ярьдаг болсон. 226 208 297 Хүнтэй зөв боловсон, соёлтой харилцаж, бие биеэ хүндэтгэдэг болсон. Бусдын үгийг сонсдог болж байгаа. 402 286 205 Бид сургуулиас зохион байгуулдаг ажилд илүү их ач холбогдол өгч оролцдог болсон. Ер нь өөрчлөгдөж байгаа нь мэдрэгдэж байна. 363 338 Ангийн багш, найз нөхөдөө илүү ойлгож дотно болсон. Өөрийнхөө тухай илүү их эргэцүүлдэг болсон. 421 374 Илүү сайн сууж чаддаг болсон. 298 Байгалиа хайрлах, монгол өв уламжлал, зан заншлаа илүү гүнзгий ойлгож мэдэрдэг болсон. 217 Зорилгоо тодорхойлдог болсон. 257 Багаар хамтран ажиллах чадвар нэмэгдсэн. 204 Анги хамт олны уур амьсгал эерэг болсон. 220 Өнөөгийн нийгмийн шаардлагад нийцсэн. 187 Сурагчдын болон ангийн зохион байгуулалт /менежмент/ сайжирсан. 226 Багшийн арга зүй өөрчлөгдснөөр хүүхдээ мэдрэх, ойлгоход ахиц гарч байна. 219 Амьдрах чадвар, хичээлээс гадуурх ажлын цагууд ордог болсон нь сайн байна. 296 Бие даан мэдээлэл цуглуулдаг болсон нь ажиглагдсан. Интернет, ном сонингоос 317
 10. 10. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Өөртөө итгэлтэй байдал Идэвх оролцоо Харилцааны эерэг хандлага Хариуцлагатай байдал Бусадтай харилцах, хамтрах 66% 85% 80% 63% 71% Судалгааны үр дүнгийн нэгтгэл /сурагч, багш, эцэг эх/
 11. 11. СУРГАЛТЫГ ДЭМЖИХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЯВЦ Архангай, “Хүмүүн” ЦС, ХГҮА-ны “Авьяасаа хөгжүүлсэн жил” хэлэлцүүлэг Завхан, “Чандмань-Эрдэнэ” ЦС, 7а анги “Миний дотоод ертөнц” ХГҮА- ны цаг Баянхонгор, “Номундалай” ЦС, 7а анги “Амжилт” хэлэлцүүлэг Сүхбаатар, 1-р сургууль, “Бидний цаг ашиглалт” ХГҮА-ны цаг БЗД, 33-р сургууль, “Зорилготоо хүрэх тэмүүлэл” хэлэлцүүлэг
 12. 12. СУРГАЛТЫГ ДЭМЖИХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЯВЦ
 13. 13. Сурагч Хүүхдийн дуртай, сонирхолтой цаг болж байна. Суралцахуйн зорилтоор дамжуулан олгож байгаа үнэт зүйлийг илүү гүнзгий ухамсарлан хүлээн авч байна. Өөрийгөө таних, өөртөө итгэлтэй болох, бусадтай харилцах, хамтран ажиллахад эерэг хандлага гарч байна. Сурагчид илүү бодит үйл ажиллагаанд оролцож, эргэцүүлэн бодож шийдвэр гаргахад суралцаж байна. Байгаль дэлхийгээ хайрлах, хамгаалах, зөв дадал, төлөвшилд ахиц гарч байна. Багш Багшийн арга зүй өөрчлөгдөж суралцаж байна. Үйл ажиллагааны цагийг чиглүүлэхэд “багшаас бэлтгэл, төлөвлөлт” шаардагдаж байна. Хүүхдийн оролцоо нэмэгдэж өөрийгөө илэрхийлэх чадвар дээшилсэн. Багш сурагчид харилцан суралцаж байна. Багш хүүхдийн үг, бодол санааг хүндэтгэн сонсдог болж байна. Багш хүүхдээ илүү дотно таньж, хөгжүүлэх боломж нээгдэж байна. Багш, сургууль, мэргэжлийн байгууллагуудын хамтын ажиллагаа сайжирсан. Эцэгэх Хүүхдийн идэвх, оролцоо нэмэгдсэн. Хүүхэд бие даан бүтээл хийдэг болсон. Эцэг эхчүүд судлагдахуунаар олгох мэдлэгээс гадна хүүхдийн хөгжил, төлөвшилд нь анхаарах ёстойг ойлгож эхэлж байна. Хүүхэд эцэг эхдээ өөрийгөө чөлөөтэй илэрхийлдэг болсон. Энэ нь гэр бүлийн харилцаанд эерэгээр нөлөөлж байна. Анги, сургуулийн үйл ажиллагаанд оролцох оролцоо, хамтран ажиллах байдал нэмэгдсэн. ДҮГНЭЛТ
 14. 14. Надад хэлвэл би мартана Надад үзүүлбэл би санана Надаар хийлгэвэл би чадна
 • dashzevegorolzod

  Oct. 6, 2015
 • ssuserc01753

  Sep. 18, 2015

Сургалтыг дэмжих үйл ажиллагааны судалгаа

Views

Total views

5,034

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1,700

Actions

Downloads

87

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×