Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reunió de pares cicle inicial 2013-14

1,085 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reunió de pares cicle inicial 2013-14

 1. 1. BENVINGUTS/DES A L’ESCOLA Som la classe de “ LLess abbelllless”
 2. 2. HÀBITS I FUNCIONAMENT D’AULA • Ordre i puntualitat. • Portar les bates el dilluns!! • Motxilla • Agenda com a eina imprescindible de comunicació família-escola i per anotar els deures, aniversaris... • Justificar les faltes d’assistència. • Marcar tota la roba per evitar pèrdues i posar-hi una cinta per penjar-la. • Portar esmorzars saludables (dur-los , si es pot, amb carmanyola). Dijous fruita i divendres entrepà. • Important insistir en la bona postura corporal. Treballar ben asseguts a la cadira (cançó).
 3. 3. Hàbits ZER (per a EI i CI) 1. HIGIENE PERSONAL I SALUT 1.1.- Saber veure la necessitat de portar mans i ungles netes. 1.2.- Portar els cabells nets i pentinats. 1.3.- Dutxar-se o banyar-se correctament amb la freqüència necessària. 1.4.- Canviar-se la roba interior (calçotets, calces, mitjons...) diàriament. 1.5.- Rentar-se les mans després d’anar al lavabo i abans de cada àpat, a més de no oblidar de tancar l’aixeta. 1.6.- Rentar-se les dents després de cada menjada. 1.7.- Posar-se les mans davant de la boca quan tossim. 1.8.- Tenir cura de mocar-se. 1.9.- No posar-se els dits i/o altres objectes a la boca, nas i orelles. 1.10.- Estirar la cadena després d’anar al lavabo. 1.11.- Posar-se i treure’s correctament la bata, el jersei i l’anorac. 1.12.- Aprendre a posar-se les sabates i cordar-se. 1.13.- Entrar a l’escola ben desperts i esmorzats. 1.14.- No portar llaminadures a l’escola, ni a les sortides... 1.15.-Abstenir-se d’anar a l’escola en cas de possible malaltia.
 4. 4. 2. POSTURALS 2.1.- Seure bé a la cadira (esquena recta, ocupar l’espai de la cadira, no aguantar el cap amb la mà...). 2.2.- Distància correcta entre el cap i el full de paper. 2.3.- Full ben posat damunt de la taula. 2.4.- Utilitzar una mà per aguantar el full i l’altra per escriure. 2.5.- Agafar el llapis, bolígraf o qualsevol altre estri, de manera correcta. 3. CONDUCTA 3.1.- Puntualitat (no més tard de l’hora ni massa aviat) a l’escola . 3.2.- Trucar a la porta abans d’entrar en un lloc. 3.3.- Dirigir-se correctament a tothom: salutació, comiat, donar les gràcies, demanar bé les coses, saber disculpar-se... 3.4.- Saber utilitzar el to de veu adequat en cada situació. 3.5.- Escoltar participativament, preguntant si s’escau. 3.6.- No dir paraules grolleres. 3.7.- Respectar els altres i les seves pertinences. 3.8.- Respectar tot el que es troba en el recinte escolar, carrer i poble, així com fer ús de les papereres. 3.9.- Participar i col·laborar en qualsevol activitat de l’escola.
 5. 5. 3.10.- Entrar i sortir de l’escola de forma ordenada. 3.11.- No córrer pel passadís, ni tirar-se per terra de l’escola. 3.12.- Cal pujar i baixar bé per les escales. 3.13.- Respectar els companys i els/ les mestres. 3.14.- Saber compartir les joguines. 3.15.- Respectar les normes del joc. 3.16.- Treballar assegut i no passejar-se per la classe si l’activitat no ho comporta. 3.17.- Respectar el treball del altres i saber esperar-se que el/la mestra pugui estar pel grup. 3.18.- Demanar la paraula en silenci: saber aixecar el braç i esperar el torn de paraula. 3.19.- Ser responsable en la realització dels càrrecs. 3.20.- Tenir ordenat el lloc de treball: taula, motxilla, calaixet de sota la taula, cadira 3.21.- Recollir el material de la classe: joguines, llibres, estris de treball... 3.22.- Acceptar i complir les normes de l’escola .
 6. 6. 4. TREBALL 4.2.- Concentrar-se en el treball (no realitzar dues feines alhora). 4.3.- Acabar les feines que es comencen a l’escola. 4.4.- Saber demanar ajut només quan calgui. 4.5.- Tenir cura dels llibres, del material, etc. Prendre consciència del valor de les coses. 4.6.- Adquirir l’hàbit de la lectura com a lleure. 4.8.- Presentar la feina correctament : Col·locar al full el nom i la data, mantenir els marges... 4.9.- Treballar sense copiar. 4.10.- Aprendre a rectificar les errades. 4.11.- Aprendre a treballar individualment i en grup. 4.12.- Saber col·locar bé les fitxes a la carpeta o arxivador. 4.13.- Saber distribuir el treball en el full, seguint les pautes donades. 4.14.- Ordenar els estris de treball quan s’hagi acabat la tasca.
 7. 7. Equip de mestres escola: Tutors i tutores • P3, P4 i P5: Silvia Haro • 1r i 2n: M. Carme / Núria • 3r: Cèlia • 4t: Olga • 5è i 6è: Marc Giribet
 8. 8. Especialistes • Anglès: Anna Bardina • Música: Sílvia Roldán • Educació Física: Imma Torres • Plàstica: Loreto Silva
 9. 9. QUÈ TREBALLEM AMB ELS VOSTRES FILLS I FILLES?
 10. 10. HORARI
 11. 11. “L’HORA DEL CONTE” Les instruccions d’inici de curs diuen textualment: “La lectura i l'escriptura són factors fonamentals per a l'aprenentatge i han d'estar incloses en el desenvolupament de totes les àrees. Els centres, en organitzar la seva pràctica docent, han de garantir una mitjana mínima de 30 minuts diaris destinats a la lectura.” És per aquest motiu i pel fet que creiem que la lectura i l’escriptura són la base de qualsevol aprenentatge que com a claustre hem acordat englobar dins l’hora del conte: •La lectura diària per part de la mestra d’un conte. •Lectura diària per part dels alumnes de: “El llibre xerrameca”.
 12. 12. LLENGUA CATALANA APARTATS QUE MARCA EL CURRÍCULUM I QUE ES TREBALLEN: •Llegir. •Escriure. •Parlar i conversar. •Escoltar i comprendre. •Funcionament de la llengua i el seu aprenentatge. •Dimensió literària
 13. 13. Material de treball 1r de Cicle inicial 2n de cicle inicial 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre Mòn cal.ligràfic 1 Mòn cal.ligràfic 2 Mòn cal.ligràfic 3 Mòn cal.ligràfic 4 Mòn cal.ligràfic 5 Mòn cal.ligràfic 6 Lectojocs 1 Lectojocs 2 Lectojocs 3 Lectojocs 4 Lectojocs 5 Lectojocs 6 Llàgrimes de cocodril Llibre animació lectora Quina princesa tan llaminera Pinyons de maduixa Llibre animació lectora La boira pudent •Llibreta de treball •“El meu diari” •Diari de la classe •Llibreta d’esborranys
 14. 14. Durant el cicle inicial de primària, cursos primer i segon, cal haver consolidat un domini important dels processos de lectura i escriptura. Cal que siguin capaços de llegir correctament textos i comprendre el seu significat. Així mateix han de poder escriure textos propis o dictats havent assolit l’ortografia natural (separació correcta de paraules, correspondència amb el so encara que no estigui "ben" escrit). Què volem aconseguir?
 15. 15. •Comprendre tot tipus de missatges orals que es produeixen en activitats d'aula, situacions d'aprenentatge i vida quotidiana, i també els que provenen de mitjans audiovisuals i informàtics. • Realitzar exposicions orals de textos memoritzats o de producció pròpia referits a coneixements, vivències o fets, adaptant el to de veu o el gest a la situació comunicativa, i amb utilització d'imatges o audiovisuals, si la situació ho requereix. •Comprendre i extreure informacions rellevants de textos escrits i audiovisuals adequats a l'edat i presentats en diferents suports. •Escriure textos de diferents tipologies i que responguin a diferents situacions (notícies, experiències, descripcions, textos imaginatius, entre altres) a partir de models o de creació pròpia, escrits a mà o amb eines informàtiques. •Mostrar coneixement de l'ortografia de base i de les normes ortogràfiques més bàsiques en algunes o en la majoria de les produccions.
 16. 16. MATEMÀTIQUES 1r PRIMER 1r trimestre TEMA 1. NOMBRES FINS AL 9 TEMA 2. LA SUMA TEMA 3. LA RESTA TEMA 4. LA DESENA. NOMBRES FINS AL 19 2n trimestre TEMA 5. SUMES I RESTES. NOMBRES FINS AL 19 TEMA 6. DESENES FINS AL 90 TEMA 7. SUMA DE NOMBRES DE 2 XIFRES TEMA 8. RESTA DE NOMBRES DE DUES XIFRES 3r trimestre TEMA 9. LA SUMA PORTANT-NE TEMA 10. LONGITUD TEMA 11. PES I CAPACITAT TEMA 12. FIGURES GEOMÈTRIQUES
 17. 17. MATEMÀTIQUES 2n SEGON 1r trimestre TEMA 1. NOMBRES FINS AL 99 TEMA 2. LA CENTENA TEMA 3. LA SUMA PORTANT-NE TEMA 4. COMPTEM CENTENES 2n trimestre TEMA 5. LA RESTA PORTANT-NE TEMA 6. FIGURES PLANES TEMA 7. LA MULTIPLICACIÓ TEMA 8. SUMA I RESTA PORTANT-NE 3r trimestre TEMA 9. EL TEMPS TEMA 10. MESURA TEMA 11. GEOMETRIA TEMA 12. REPARTIMENT I DIVISIÓ
 18. 18. Es treballarà per projectes, un per trimestre: •1r trimestre : Les plantes •2n trimestre: El cos •3r trimestre: L’Univers CONEIXEMENT DEL MEDI
 19. 19. L'avaluació dels alumnes serà contínua i global. La finalitat que es persegueix amb l'avaluació és detectar les dificultats tan bon punt es produeixin, esbrinar-ne les causes i prendre les mesures necessàries a fi que l'alumne pugui continuar amb èxit el seu procés d'aprenentatge. Rebreu un informe de l’alumne al finalitzar cada trimestre. AVALUACIÓ
 20. 20. Pla lector Activitats que s’hi engloben: • Bibliopati • Lectura diària de la tutora al grup. • El “Meu diari”. • La llibreta d’esborranys • Maleta viatgera • “Llibre xerrameca”
 21. 21. Objectiu: Fomentar el gust i l’estimació per la lectura
 22. 22. La lectura • Molt important llegir cada dia! • A llegir se n’apren llegint!
 23. 23. Bloc de l’escola Podreu trobar informació de tot tipus,sortides, fotografies, notícies d’interès... http://blocs.xtec.cat/serradeprades/
 24. 24. Horari d’atenció a les famílies • Horari d’atenció als pares i mares: dimarts de 12’30h a 13’30h • Horari d’atenció als pares de la direcció i secretaria: divendres de 10 a 11h.
 25. 25. TOTS JUNTS FAREM CRÉIXER ALS INFANTS

×