UNIZO Lokaal Economisch beleid voor burgemeesters en schepen lokale Economie

527 views

Published on

Presentatie door Els Cools op het Burgemeestersontbijt van UNIZO Antwerpen-Mechelen ( De Jachthoorn, 17/01/13)

Published in: News & Politics
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
527
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

UNIZO Lokaal Economisch beleid voor burgemeesters en schepen lokale Economie

 1. 1. KLAAR VOOR EEN ONDERNEMERSVRIENDELIJK BELEID2013-2018 : LOKALE ECONOMIE BOVENAAN DE AGENDA17 januari 2013© Unizo
 2. 2. UNIZO-PRIORITEITEN IN VLAANDEREN EN BRUSSELWAT IS DE RODE LIJN DOORHEEN DE LOKALE PRIORITEITENBUNDELS? 17 januari 2013 © Unizo
 3. 3. Lokaal economisch beleidwordt steeds belangrijker voor ondernemers KMO-barometer: het gemeentelijk niveau wordt voor de ondernemer als het tweede belangrijkste overheidsniveau beschouwd. De ondernemer vindt dat, na Vlaanderen, de gemeente het meest aan belang moet winnen. Vlaamse interne staatshervorming, winkelnota van de Vlaamse regering: Vlaamse initiatieven die meer bevoegdheid geven aan de lokale overheid.© Unizo 3
 4. 4. De UNIZO-prioriteiten in steden en gemeentenWat moet er in mijn gemeente Wat moet er in mijn gemeenteveranderen om te komen tot een veranderen om te komen tot eenondernemersvriendelijk klimaat ? bloeiende, dynamische gemeente ?January 17, 2013© Unizo 4
 5. 5. Hoofdvraag 1: wat moet er veranderen om tekomen tot een ondernemersvriendelijk klimaat?January 17, 2013© Unizo 5
 6. 6. Hoofdvraag 1: wat moet er veranderen om tekomen tot een ondernemersvriendelijk klimaat?January 17, 2013© Unizo 6
 7. 7. Hoofdvraag 1: wat moet er veranderen om tekomen tot een ondernemersvriendelijk klimaat? MINDER HINDER BIJ OPENBARE WERKEN Sommige steden en gemeenten besteden specifieke aandacht aan de situatie van ondernemers bij openbare werken, bij anderen ontbreekt dit nog. Vooral vraag naar: • Tijdige en juiste informatie • Goede coördinatie en spreiding van alle werken, ook als gemeente/stad niet de opdrachtgever is • Overleg met ondernemers over aanvang werken, fasering, parkeren tijdens werken…. • Ook aandacht voor kleinere werven BEREIKBAARHEIDSADVISEURS 1.bereikbaarhei dJanuary 17, 2013© Unizo 7
 8. 8. Hoofdvraag 1: wat moet er veranderen om tekomen tot een ondernemersvriendelijk klimaat? HANDELSCENTRUM: PARKEERBELEID •Voldoende parkeerplaatsen, rekening houdend met functie (fun-frun-runshoppen) •Problematiek van langparkeerders •Looproutes: net, obstakelvrij, veilig BEDRIJVENTERREINEN •Betere signalisatie, ook vanop grotere afstand, vooral voor zwaar verkeer •Naamgeving, nummering, bewegwijzering binnen terreinen •Aandacht voor parkeren van vrachtwagens (veiligheid, sanitair) 1.bereikbaarhei Dossier “klant- en ondernemersvriendelijk parkeren” d Dossier “innovatieve belevering in handelscentra”January 17, 2013© Unizo 8
 9. 9. Hoofdvraag 1: wat moet er veranderen om tekomen tot een ondernemersvriendelijk klimaat?January 17, 2013© Unizo 9
 10. 10. Hoofdvraag 1: wat moet er veranderen om te komen tot een ondernemersvriendelijk klimaat? • Ambtenaar/ dienst lokale economie • Vraag naar meer inlevingsvermogen voor ondernemers bij ALLE gemeentelijke ambtenaren: flexibiliteit, bereikbaarheid, probleemoplossend advies. • Vraag naar geïntegreerde en pro-actieve dienstverlening vanuit verschillende overheden. (Bvb. Het opstarten van een nieuwe vestiging in de gemeente vraagt info omtrent reglementen, vergunningen, belastingen, subsidiemogelijkheden vanuit gemeente, provincie, Vlaanderen en federaal.) UNIZO studie rond digitale dienstverlening (2010): Zelfscan2. dienstverlening January 17, 2013 © Unizo 10
 11. 11. Hoofdvraag 1: wat moet er veranderen om tekomen tot een ondernemersvriendelijk klimaat?January 17, 2013© Unizo 11
 12. 12. Hoofdvraag 1: wat moet er veranderen om te komen tot een ondernemersvriendelijk klimaat? Vestigingsbeleid voor ondernemers is in bijna alle steden en gemeenten problematisch: • Binnen bedrijventerreinen is scenario voor ondernemers duidelijk. • Buiten bedrijventerreinen: waar kan een ondernemer zich vestigen met garantie op noodzakelijke vergunningen, goede bereikbaarheid voor klanten, leveranciers en personeel en goede verstandhouding met de buurt? Adviseur ruimtelijke ordening3. Ruimte voor ondernemen January 17, 2013 © Unizo 12
 13. 13. Hoofdvraag 1: wat moet er veranderen om tekomen tot een ondernemersvriendelijk klimaat?January 17, 2013© Unizo 13
 14. 14. Hoofdvraag 1: wat moet er veranderen om te komen tot een ondernemersvriendelijk klimaat? • In bepaalde gemeenten staat fiscaliteit in top 3: onrechtvaardige belastingen zoals drijfkrachtbelasting en onredelijke tarieven bij reclamedrukwerk, terrassen, … • EEN BELANGRIJKE TENEUR: GEEN BIJKOMENDE OF HOGERE BELASTINGEN IN VOLGENDE ZES JAAR! Laatste resultaten KMO- barometer bevestigen dit. Na vloed van federale maatregelen, geen nieuwe vloed na GR-verkiezingen. • Vraag naar administratieve vereenvoudiging en economisch verantwoord. • Voor wat hoort wat: efficiënte dienstverlening naar ondernemers.7. fiscaliteit January 17, 2013 © Unizo 14
 15. 15. Hoofdvraag 2: wat moet er veranderen om tekomen tot een bloeiende, dynamische gemeente? January 17, 2013 © Unizo 15
 16. 16. Hoofdvraag 2: wat moet er veranderen om tekomen tot een bloeiende, dynamische gemeente? © Unizo 16
 17. 17. Hoofdvraag 2: wat moet er veranderen om tekomen tot een bloeiende, dynamische gemeente?  VEEL CONCRETE / SPECIFIEKE VRAGEN • doortocht – ringweg – missing links • lichten op elkaar afstemmen (groene golf) • openbare werken in logische volgorde uitvoeren (eerst randvoorwaarden, dan werken) Maar ook vraag naar:  LANGE-TERMIJNVISIE OP MOBILITEIT • met inspraak van ondernemers: actief en voorafgaandelijk • gegarandeerde bereikbaarheid van alle ondernemingen • afstemming met buurgemeenten, -steden, regionaal • bij nieuwe projecten: gevolgen op vlak van mobiliteit op voorhand mee bekijken1. mobiliteit Adviseur mobiliteit © Unizo 17
 18. 18. Hoofdvraag 2: wat moet er veranderen om tekomen tot een bloeiende, dynamische gemeente?  VRACHTVERKEER • Routes op elkaar afstemmen, van grote afstand aanduiden • Problematiek van (wild)parkeren – faciliteiten voorzien  DE LIJN • Betere verbinding tussen deelgemeente/centrumgemeente - buurgemeenten • Aandacht voor bedrijventerreinen (ploegen- en weekendwerk) • Geen lege gelede bussen in stadscentrum, wel (electrische) city- pendelbusjes  FIETS • Voldoende (bewaakte) fietsenrekken en -stallingen • Verhuurfietsen1. mobiliteit Met Belgerinkel naar de winkel  GPS-OPERATOREN © Unizo • Routes voor zwaar verkeer, wijzigingen en werken doorgeven 18
 19. 19. Hoofdvraag 2: wat moet er veranderen om tekomen tot een bloeiende, dynamische gemeente? January 17, 2013 © Unizo 19
 20. 20. Hoofdvraag 2: wat moet er veranderen om tekomen tot een bloeiende, dynamische gemeente?  Stad of gemeente is voor meeste ondernemers een visitekaartje voor hun bedrijf naar potentiële en/of personeel. De uitstraling van de gemeente speelt belangrijke rol in aantrekkelijkheid van onderneming.  Engagement is aanwezig bij heel wat ondernemers om zich in te zetten als ambassadeurs voor de gemeente.  Onthaalbeleid voor inwoners bestaat al in vele gemeenten. Een onthaalbeleid voor nieuwe ondernemers wordt een belangrijk actiepunt.  Citymarketing is ok maar twee basisvoorwaarden voor aantrekkelijke gemeente blijven noodzakelijk: netheid en veiligheid.2. uitstraling © Unizo 20
 21. 21. Hoofdvraag 2: wat moet er veranderen om tekomen tot een bloeiende, dynamische gemeente? © Unizo 21
 22. 22. Hoofdvraag 2: wat moet er veranderen om tekomen tot een bloeiende, dynamische gemeente?  Handel in de kern = is de kern. In kader van ruimtelijk beleid denken vanuit de kern naar de rand.  Er moet plaats zijn voor handel in de rand, maar dit aanbod moet complementair zijn met handel in de kern.  Concurrentie op handel tussen steden en gemeenten is hard, geen nood aan kunstmatig surplus van shopping centra. Vele ‘Uplace’- dossiers in Vlaanderen (vb. Turnhout, Hasselt, Brugge, …)  Vlaamse overheid moet sterke ondersteuning geven op het vlak van gemeentelijk handelsbeleid Winkelmonitor – unieke winkelstraat Commerciële innovatie – commerciële inspiratie4: January 17, 2013 handelsbeleid © Unizo 22
 23. 23. LOKAAL ECONOMISCH BELEIDSPLAN• Iedere onderneming, van klein tot multinational, van diensten- tot productiebedrijf, heeft de gemeentelijke overheid nodig.• Ondernemers schatten het stedelijk en gemeentelijk niveau heel hoog in.• Vraag naar grotere efficiëntie op het vlak van vergunningenbeleid, bereikbaarheid en dienstverlening.• Communicatie blijft een groot aandachtspunt.• Lokale fiscaliteit moet gestroomlijnd worden, administratief eenvoudig en economisch verantwoord.• Ondernemers vragen van het verkozen bestuur dat zij een economisch beleidsplan maken voor de volgende zes jaar. Dit gebeurt best in overleg en samenwerking met de hoofdrolspeler: de ondernemer.January 17, 2013© Unizo 23
 24. 24. WINKELEN IN VLAANDEREN 2.0 en UNIZO17 januari 2013© Unizo
 25. 25. Startnota Winkelen in Vlaanderen 2010 - kadering- Vlaams Regeerakkoord: “een duidelijke visie op Winkelen in Vlaanderen”- Startnota: Winkelen in Vlaanderen 2010 Aanzet om zowel op het vlak van ruimtelijke ordening als op vlak van economie - tegelijk een kernversterkend beleid te voeren - als een aanbodbeleid voor handelsvestigingen © Unizo 25
 26. 26. Startnota Winkelen in Vlaanderen 2010- uitwerking/resultatenOverleg- Stakeholdersplatform detailhandel-Kennisnetwerk detailhandel- Interbestuurlijk akkoord: duidelijke regierol voor de gemeente op vlak vangeïntegreerd detailhandelsbeleid + ondersteuning© Unizo 26
 27. 27. Startnota Winkelen in Vlaanderen 2010- uitwerking/resultatenRuimtelijke inplanting- Omzendbrief over de inplanting van grootschalige detailhandelszaken (dec 2011) (toetsen aan principes van kernversterking)-Lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen: bestaande bedrijfsruimten op bedrijventerreinen kunnen niet langer omgevormdworden naar detailhandel© Unizo 27
 28. 28. Startnota Winkelen in Vlaanderen 2010- uitwerking/resultatenOndersteuning lokale besturen en handelaars - Rentetoelage bij hinder door openbare werken: uitbreiding bestaande investeringen - Oproepen OVG (ondernemersvriendelijke gemeente): kernversterkend winkelbeleid - Project commerciële innovatie - Leidraad commercieel strategisch plan - Overlegtafels VVSG© Unizo 28
 29. 29. Winkelen in Vlaanderen 2.0- Dec 2012Detailhandelsbeleid blijft noodzakelijk - Leegstand - Dalende tendens zelfstandige handelaarsKernversterkend beleid is een beleid van de gemeenten - Inhoudelijke doelstellingen definiëren (gemeentelijke visie)© Unizo 29
 30. 30. Winkelen in Vlaanderen 2.01. Naar een geïntegreerd Vlaams kleinhandelsvestigingsbeleid - Vergunningen voor handelsvestigingen geregionaliseerd - Bestaande instrumenten actiever benutten - Bv. in GRS aanduiden welke zones kleinhandelszones of winkelarme gebieden zijn - Aanpassing RUPS - Bv voorkooprecht/onteigeningen - Later: assortimentsbepalingen - Stedenbouwkundige verordeningen (bv. beeldkwaliteitsplan)© Unizo - Nieuw: handelsvestigingsconvenant 30
 31. 31. Winkelen in Vlaanderen 2.01. Naar een geïntegreerd Vlaams kleinhandelsvestigingsbeleid - Vergunningen voor handelsvestigingen geregionaliseerd - Bestaande instrumenten actiever benutten - Bv. in GRS aanduiden welke zones kleinhandelszones of winkelarme gebieden zijn - Aanpassing RUPS - Bv voorkooprecht/onteigeningen - Later: assortimentsbepalingen - Stedenbouwkundige verordeningen (bv. beeldkwaliteitsplan)© Unizo - Comité voor de detailhandel 31 Nieuw: handelsvestigingsconvenant
 32. 32. Winkelen in Vlaanderen 2.02. Investeringsplan voor de handel : Programma handelskernversterking - Oproep “kernversterkende maatregelen” (4 mio euro) - Oproep handelspanden (9 mio euro) - Verwerving handelspanden (4,5 mio euro) - Renovatie handelspanden (4,5 mio euro)© Unizo 32
 33. 33. Winkelen in Vlaanderen 2.0- Oproep “Kernversterkende maatregelen” – 15/9January 17, 2013© Unizo 33
 34. 34. Winkelen in Vlaanderen 2.0- Oproep “Handelspanden”January 17, 2013© Unizo 34
 35. 35. WIJ ZIJN KLAAR VOOR EEN ONDERNEMERSVRIENDELIJK BELEID EN WERKEN HIER GRAAG SAMEN MET U AAN17 januari 2013© Unizo
 36. 36. UNIZO ANTWERPEN-MECHELEN Oudeleeuwenrui 25, 2000 Antwerpen 03/213.92.50 www.unizo.be/antwerpen-mechelen17 januari 2013© Unizo

×