Xarxes Socials i Salut:              Tutorial Twitterhttp://www.slideshare.net/SergiGodiaLpez/xarxes-socials...
Xarxes Socials - Conceptes•Estructures socials composades per grups de persones conectades per un o més•tipus de relacions...
Xarxes Socials - Tipus  Horitzontals (eines d’interrelació en general):  ●  Facebook  ●  Google +  ●  Hi5  ● ...
Xarxes socials – Ventatges/Inconvenients  Nivell personal:  ●  Accès inmediat a informació  ●  Actualitzacions en ...
Xarxes socials – Ventatges/Inconvenients  Nivell empresarial:  ●  Recerca de personal  ●  Utilitzades com a intran...
Xarxes Socials - Dades    200 M a l’estat    espanyol (60     M al 2012)             Servei d’Atenc...
Xarxes Socials - Dades             Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues  7
Xarxes Socials - Dades             Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues  8
Xarxes Socials - Dades             Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues  9
Xarxes Socials - Dades             Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues  10
Xarxes Socials - Dades             Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues  11
Xarxes Socials - Dades             Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues  12
Xarxes Socials – Dades Espanyahttp://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2013/01/IV-estudio-anual-RRSS_reducida....
Xarxes Socials - Dades             Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues  14
Xarxes Socials - Dades             Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues  15
Xarxes Socials – Dades No Usuaris                  Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garr...
Xarxes Socials – Dades Freqüència d’ús                     Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat seg...
Xarxes Socials – Dades Actitut UsuarisActitut dels usuaris                      Servei d’Atenció Prim...
Xarxes Socials – Ús per sexe/edat                  Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garr...
Xarxes Socials - Dades             Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues  20
Xarxes Socials – Dades Utilització en Mòbils                     Servei d’Atenció Primària Lleida ciu...
Xarxes Socials – Dades Instagram                  Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrig...
Xarxes Socials – Dades Pinterest                  Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrig...
Xarxes Socials – Youtube              Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues  24
Xarxes Socials – Dades Resum  En resum:   ● Major creixement a 2012     • Twitter, Linkedin i Google +   ● Pinte...
Xarxes Socials – Perfils d’usuari                  Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garr...
Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues  30
Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues  31
Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues  32
Xarxes Socials – Dades Resum   ONTSI (Observatorio nacional de   telecomunicaciones)    ● Encuesta 2012  Los ciu...
Xarxes Socials i Salut  ● El 30 % dels ciutadans utilitzen internet com a font d’informació   sobre temes de salut  ...
Xarxes Socials i Salut  Perquè (I. Usuaris)?  ● Canvi en el temps i en l’espai (ubiqüitat)  ● Obertura a la societat...
Xarxes Socials i Salut  Perquè (I. Usuaris)?   ● Que busca la gent?     •  Suport emocional     •  Resoluc...
Xarxes Socials i Salut  Perquè (II. Administració)?  ● Gran connectivitat entre persones  ● Permeten difondre hàbits...
Xarxes Socials i Salut  Perquè (III. Sanitaris)?   ●  Contactar altres professionals   ●  Compartir opinions   ●...
Xarxes Socials i Salut  Perquè (III. Sanitaris)?   ● Que fan els professionals?     • 24 % visiten XS cada dia per...
Xarxes Socials i Salut             Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues  40
Xarxes Socials i Salut             Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues  41
Professionals de salut a les xarxes I   ● Blocs/Webs:     •  http://medicinaytrabajadores.wordpress.com/     • ...
Professionals de salut a les xarxes II   ● Twitter:     •  @pediatresdp  Pediatres de Ponent     •  @capbalaf...
Xarxes Socials i Salut  Molt important !!   ●  Compartim moltes dades   ●  Conscients de la informació que donem i...
Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues  45
Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues  46
Xarxes Socials - Twitter  Twitter (2006): gorjear, parlotear, trinar (castellà); piular (català)            ...
Xarxes Socials - Twitter Seguir tema d’actualitat en temps real (#) Celebritats implicades Generador de notícies   A...
Xarxes Socials - Twitter              Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues  49
Xarxes Socials - Twitter              Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues  50
Xarxes Socials - Twitter              Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues  51
Xarxes Socials - Twitter              Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues  52
Xarxes Socials - Twitter              Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues  53
Xarxes Socials - Twitter              Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues  54
Xarxes Socials - Twitter              Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues  55
Xarxes Socials - Twitter              Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues  56
Xarxes Socials – Twitter (Dades 2012) 500 M usuaris  140 M actius 1 M de comptes nous cada dia  11 comptes cada segon...
Xarxes Socials – Twitter (Dades 2012)                    Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segri...
Xarxes Socials – Twitter (Dades 2012)http://www.cristianmonroy.com/2012/11/twitter-2012-hechos-y-estadisticas-infografia.h...
Xarxes Socials – Twitter (Dades 2012)  > 70% empreses estatals són presents a twitter     50 % en el darrers 2 anys ...
Xarxes Socials – Diferències  Blog:     Entrades ilimitades     Converses impersonals     Seguiment anònim d...
Xarxes Socials - Twitter  Requeriments:    Ordinador    Telèfon intel.ligent    Tablet    Navegador comp...
Xarxes Socials - Twitter  http://www.twitter.com                Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat s...
Xarxes Socials - Twitter  http://www.twitter.com                Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat s...
Xarxes Socials - Twitter  Termes bàsics:   ● Perfil  Configuració bàsica inicial  Edició              ...
Xarxes Socials - Twitter  Termes bàsics:   ● Perfil  Configuració bàsica inicial  Edició              ...
Xarxes Socials - Twitter  Termes bàsics:   ● Perfil  Configuració bàsica inicial  Edició              ...
Xarxes Socials - Twitter  Termes bàsics:   ● Perfil  Configuració bàsica inicial  Edició              ...
Xarxes Socials - Twitter  Termes bàsics:   ● Perfil  Configuració bàsica inicial  Edició              ...
Xarxes Socials - Twitter  Termes bàsics:  ● Inici: Timeline (TL) (Línia de temps/Panell/Nucli)    • Hi apareixerà ...
Xarxes Socials - Twitter  Termes bàsics:  ● Seguir (Follow)/deixar de seguir (Unfollow)    • Qualsevol usuari pot s...
Xarxes Socials - Twitter  Termes bàsics:  ● #Descobreix: Trending Topic (TT) (Tendències Actuals)    • Frases o par...
Xarxes Socials - Twitter  Termes bàsics:  ● Buscar              Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat s...
Xarxes Socials - Twitter  Termes bàsics:  ● Primer tuit  Afegir localització/imatge                 ...
Xarxes Socials - Twitter  Termes bàsics:  ● Primer tuit  Afegir localització/imatge                 ...
Xarxes Socials - Twitter  Termes bàsics:  ● @Conecta’t: Interaccions/Esments                   Serve...
Xarxes Socials - Twitter  Termes bàsics:  ● Retweet:    • Consisteix a reenviar el tuit d’una altra persona als nos...
Xarxes Socials - Twitter  Termes bàsics:  ● Preferits: Tweets que hem seleccionat i queden marcats en una   secció ...
Xarxes Socials - Twitter  Termes bàsics:  ● Respondre: Ens permet iniciar una conversa amb qui ha escrit   un tuit ...
Xarxes Socials - Twitter  Termes bàsics:  ● Esments: Consisteix en anomenar algú en un tuit, precedint el   nom amb...
Xarxes Socials - Twitter  Puntualitzacions Respostes (Reply) vs Esments (Mentions)  ● Veurem ambdues excepte si venen ...
Xarxes Socials - Twitter  Termes bàsics:  ● Missatge Directe (DM): Equivalent al “correu electrònic”. Per   comunic...
Xarxes Socials - Twitter  Termes bàsics:  ● Hashtag (#) o Etiqueta: Representa un tema en el que   qualsevol usuari...
Xarxes Socials - Twitter  Termes bàsics:  ● Llistes: Per classificar als usuaris quan en segueixes molts, i   d’aqu...
Xarxes Socials - Twitter  Termes bàsics:  ● Opcions d’usuaris: Opcions que et deixen interactuar d’una o   altra ma...
Xarxes Socials - Twitter  Altres termes:  ● Microblogging: aplicació web que permet insertar missatges   breus, lim...
Xarxes Socials - Twitter  Altres termes:  ● Vía: Coloquem aquesta expressió seguida del nom d’usuari per   dir que ...
Xarxes Socials - Twitter  Puntualitzacions:  ● Quants usuaris seguir? Quins usuaris seguir?  ● Integració twitter/fa...
Xarxes Socials - Twitter   Gestors/Clients de twitter    ● Increment del 185 % d’usuaris mòbils al 2011    ● Apar...
Tweetdeck      Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues  90
Tweetdeck      Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues  91
Bit.lyhttp://www.bitly.com            Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues  92
http://www.slideshare.net/SergiGodiaLpez/xarxes-socials-tutorial-twitter                   Servei d’Ate...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Xarxes Socials: Tutorial Twitter 2012

906 views

Published on

Les xarxes socials són ja una realitat a la societat i a la sanitat. Amb aquest tutorial es pretèn apropar twitter al personal sanitari i no sanitari per tal de donar a conéixer-lo com una nova eina de comunicació personal i professional. Sergi Gòdia

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
906
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
36
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Xarxes Socials: Tutorial Twitter 2012

 1. 1. Xarxes Socials i Salut: Tutorial Twitterhttp://www.slideshare.net/SergiGodiaLpez/xarxes-socials-tutorial-twitter
 2. 2. Xarxes Socials - Conceptes•Estructures socials composades per grups de persones conectades per un o més•tipus de relacions: amistat, parentesc, interesos comuns o coneixements.•Estudiades des de finals del segle XIX per Émile Durkheim i Ferdinand Tönnies.•Segle XX: Es van utilitzar en epidemiologia per estudiar els patrons humans de•contacte i com aquests afavorien o impedien la propagació de malalties com VIH.•A internet es basen en la teoria dels Sis Graus de Separació, segons la qual tota•persona del planeta està interconnectada per no més de 6 persones.•Introducció a la xarxa al 2002  MySpace (2003).•Les eines informàtiques que potèncien la eficàcia de les xarxes socials es basen•en les 3C: • Comunicació (ajuden a posar en comú coneixement) • Comunitat (ajuden a trobar i integrar comunitats) • Cooperació (ajuden a realitzar tasques junts) Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 2
 3. 3. Xarxes Socials - Tipus Horitzontals (eines d’interrelació en general): ● Facebook ● Google + ● Hi5 ● … Verticals: ● Per tipus d’usuari  Linkedin, MyCatSpace… ● Per activitat  Youtube, Slideshare, Twitter, Instagram, Pinterest Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 3
 4. 4. Xarxes socials – Ventatges/Inconvenients Nivell personal: ● Accès inmediat a informació ● Actualitzacions en temps real ● Retrobament ● Integració ● Eliminació de fronteres ● Establir connexions professionals ● Perilloses  Cal configurar privacitat ● Manca d’intimitat ● Suplantació personalitat ● Manca control de dades (hackers) ● Addicció en casos de mal ús Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 4
 5. 5. Xarxes socials – Ventatges/Inconvenients Nivell empresarial: ● Recerca de personal ● Utilitzades com a intranet ● Permeten fòrums i conferències online ● Permet publicar ofertes/demandes de feina ● Publicitats a baix cost en temps de crisi ● Establir relacions amb clients ● Font d’informació per saber que vol el client ● Comentaris nocius donen mala imatge ● Absorveixen temps treballadors ● Abús de les plataformes per ús NO professional ● Missatges molt curts  Necessari abreviar ● Usuaris que envien correu brossa “spam” Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 5
 6. 6. Xarxes Socials - Dades 200 M a l’estat espanyol (60 M al 2012) Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 6
 7. 7. Xarxes Socials - Dades Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 7
 8. 8. Xarxes Socials - Dades Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 8
 9. 9. Xarxes Socials - Dades Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 9
 10. 10. Xarxes Socials - Dades Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 10
 11. 11. Xarxes Socials - Dades Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 11
 12. 12. Xarxes Socials - Dades Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 12
 13. 13. Xarxes Socials – Dades Espanyahttp://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2013/01/IV-estudio-anual-RRSS_reducida.pdf Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 13
 14. 14. Xarxes Socials - Dades Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 14
 15. 15. Xarxes Socials - Dades Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 15
 16. 16. Xarxes Socials – Dades No Usuaris Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 16
 17. 17. Xarxes Socials – Dades Freqüència d’ús Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 17
 18. 18. Xarxes Socials – Dades Actitut UsuarisActitut dels usuaris Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 18
 19. 19. Xarxes Socials – Ús per sexe/edat Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 19
 20. 20. Xarxes Socials - Dades Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 20
 21. 21. Xarxes Socials – Dades Utilització en Mòbils Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 21
 22. 22. Xarxes Socials – Dades Instagram Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 22
 23. 23. Xarxes Socials – Dades Pinterest Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 23
 24. 24. Xarxes Socials – Youtube Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 24
 25. 25. Xarxes Socials – Dades Resum En resum: ● Major creixement a 2012 • Twitter, Linkedin i Google + ● Pinterest i instagram com xarxes incrementals no substitutives ● Youtube és la xarxa més ben valorada ● Utilització XS espectador i relació amb contactes ● 79 % usuaris en general utilitzen XS • Sobretot dones (34% 18-30 anys) ● Augment de l’ús de XS del 47 % a través del mòbil  El 56 % dels que utilitzen XS ja ho fan des del mòbil Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 25
 26. 26. Xarxes Socials – Perfils d’usuari Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 26
 27. 27. Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 30
 28. 28. Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 31
 29. 29. Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 32
 30. 30. Xarxes Socials – Dades Resum  ONTSI (Observatorio nacional de telecomunicaciones) ● Encuesta 2012  Los ciudadanos ante la e-sanidadEstatus social alt  17,7 % Pensionistes  21,8 %Estatus social mig  21,9 %Ordinador sobretaula  57 % Telèfon mòbil  89%Ordinador portàtil  44 % Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 33
 31. 31. Xarxes Socials i Salut ● El 30 % dels ciutadans utilitzen internet com a font d’informació sobre temes de salut ● La informació més sol.licitada és: • Patologies (40%) • Medicacions • Nutrició • Estils de vida saludables ● Fonts d’informació: • Webs privades (59%) • Webs Institucions públiques (41%) ● Detalls d’interès: • El 73% dels enquestats voldrien que el seu metge li recomanés recursos a internet • El 72% dels enquestats recolzarien la idea de que el seu metge gestionés un bloc Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 34
 32. 32. Xarxes Socials i Salut Perquè (I. Usuaris)? ● Canvi en el temps i en l’espai (ubiqüitat) ● Obertura a la societat • Entrem en terreny de la societat (a casa seva) • >50 % d’espanyols consulta la xarxa per salut ● Resultat pel pacient • Augment de l’”empowerment” i l’autoestima • Millor acceptació de la malaltia • Major comoditat amb els “seus” sanitaris • No hi ha evidències sobre resultats de salut però SÍ sobre salut percebuda Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 35
 33. 33. Xarxes Socials i Salut Perquè (I. Usuaris)? ● Que busca la gent? • Suport emocional • Resolució dubtes/consultes • Gratificació instantània • Informació sobre salut • Compartir experiències • Valorar atenció mèdicawww.lleidasalut.net Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 36
 34. 34. Xarxes Socials i Salut Perquè (II. Administració)? ● Gran connectivitat entre persones ● Permeten difondre hàbits i patrons de conducta ● Permeten donar informació al pacient i promocionar hàbits saludables ● L’accès amb aparells mòbils garanteix l’accessibilitat des de tot arreu ● Facilita la implicació d’altres col.lectius a més de la ciutadania ● Complement dels canals de comunicació bidireccional de l’Adeministració (atenció telefónica i presencial) ● Proporciona respostes immediates als usuaris (guanyem temps i recursos) ● Cost 0 ● Excel.lent escenari cap a la innovació i la millora Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 37
 35. 35. Xarxes Socials i Salut Perquè (III. Sanitaris)? ● Contactar altres professionals ● Compartir opinions ● Debatre temes professionals d’interès ● Consultar sanitaris d’altres especialitats ● Consultar “experts” o companys més experimentats ● Donar informació a la població en general sobre salut ● Mantenir contacte amb pacients ● Compartir experiències i aconsellar (counselling) ● Donar recomanacions professionals Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 38
 36. 36. Xarxes Socials i Salut Perquè (III. Sanitaris)? ● Que fan els professionals? • 24 % visiten XS cada dia per postejar o recerca • 14 % publiquen contingut a diari • 60 % creuen donar millor servei • 43 % creuen que Apps de salut ajuden a millorar diagnòstic i prescripció  40000 apps de salut al 2012 Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 39
 37. 37. Xarxes Socials i Salut Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 40
 38. 38. Xarxes Socials i Salut Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 41
 39. 39. Professionals de salut a les xarxes I ● Blocs/Webs: • http://medicinaytrabajadores.wordpress.com/ • http://miraquebe.blogspot.com.es/ • http://juliozarco.com/ • http://www.lasticseneps.blogspot.com.es/ • http://www.doctorcasado.es/ • http://lasala3.wordpress.com/ • http://saludconcosas.blogspot.com.es/ • http://www.elmedicoencasa.com • http://www.lleidasalut.net ● Twitter: • @doctorcasado (Salvador Casado) • @fransanlag (Francisco Sanchez) • @manyez (Miguel Angel Mañez) • @RafaelTimermans • @Monicamoro • @JulioZarcoR • @mrsrosaperez • @teKuidamos (Olga Navarro) • @mlalanda (Mónica Lalanda) Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 42
 40. 40. Professionals de salut a les xarxes II ● Twitter: • @pediatresdp  Pediatres de Ponent • @capbalafia  CAP Balafia • @capramblaferran  CAP Rambla Ferran • @eapalmenar  EAP Almenar-Alfarràs • @apicslleida  Atenció Primària Lleida • @jornadicslleida  Jornades d’Atenció Primària Lleida • @GSS_Lleida  GSS • @capbert  Dr. Ramon Capdevila • @marpla  Dr. Mariano Plana • @eugeniparedes  Dr. Eugeni Paredes • @jsgdr  Dr. Jorge Soler • @antonietavidalT  Dra. Antonieta Vidal • @rpinol  Dr. Ramon Piñol • @sergiue  Dr. Sergi Gòdia http://www.gencat.cat/ics/infocorp/xarxes.htm Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 43
 41. 41. Xarxes Socials i Salut Molt important !! ● Compartim moltes dades ● Conscients de la informació que donem i de la nostra opinió ● En perfils corporatius  REPRESENTEM a ALTRES!! ● No tenir por a ser retrets i/o criticats ● Saber respondre • Informació clara • No crear confusió ● Conscients de l’ús que en faran les xarxes socials de les nostres dades personals i de la informació que compartim ● Informació sobre privacitat online i salut: • http://medicinacodigoabierto.wordpress.com/2010/06/15/10- links-sobre-privacidad-online-redes-sociales-y-esalud-en- ingles/ Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 44
 42. 42. Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 45
 43. 43. Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 46
 44. 44. Xarxes Socials - Twitter Twitter (2006): gorjear, parlotear, trinar (castellà); piular (català) 21-3-2006 a les 12:50 hores Jack Dorsey:”Just setting up my twttr”Xarxa social o servei de microblogging (híbrid), que permet als seususuaris entrar i llegir micro-entrades de text d’un màxim de140 caracters anomenats “tuits” o “piulades” Eina idònia per:  donar informació (sanitària o no)  retransmetre events en directe  consultar altres professionals/persones http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Bl-FpuehWGA Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 47
 45. 45. Xarxes Socials - Twitter Seguir tema d’actualitat en temps real (#) Celebritats implicades Generador de notícies  Accident avió al riu Hudson Gran impulsor/moderador de crisis:  Controladors aeris  ... Millor dia  Divendres/Dissabte Millor hora  de 8 a 19 hores Tuits < 100 c  30% més valorats Tuits amb #  x2 valorats Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 48
 46. 46. Xarxes Socials - Twitter Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 49
 47. 47. Xarxes Socials - Twitter Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 50
 48. 48. Xarxes Socials - Twitter Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 51
 49. 49. Xarxes Socials - Twitter Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 52
 50. 50. Xarxes Socials - Twitter Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 53
 51. 51. Xarxes Socials - Twitter Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 54
 52. 52. Xarxes Socials - Twitter Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 55
 53. 53. Xarxes Socials - Twitter Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 56
 54. 54. Xarxes Socials – Twitter (Dades 2012) 500 M usuaris  140 M actius 1 M de comptes nous cada dia  11 comptes cada segon 300000 nous visitants diaris 50 % utilitzen twitter mobil  175 M tuits/dia  750 retuits/segon  24 M recerques/més  9’4 M a Yahoo + 4’1 M a Bing  Usuari promig realitza 307 tuits  56 % tuits a empreses són ignorats (*)  Tuit sobre la victòria de Barack Obama el més RT de la història (800000 RT)  26 % RT són a petició pròpiahttp://www.cristianmonroy.com/2012/11/twitter-2012-hechos-y-estadisticas-infografia.html Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 57
 55. 55. Xarxes Socials – Twitter (Dades 2012) Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 58
 56. 56. Xarxes Socials – Twitter (Dades 2012)http://www.cristianmonroy.com/2012/11/twitter-2012-hechos-y-estadisticas-infografia.html Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 59
 57. 57. Xarxes Socials – Twitter (Dades 2012) > 70% empreses estatals són presents a twitter  50 % en el darrers 2 anys (2011-2012)  Part negativa: Altaveu del seu propi contingut i no com a eina de conversa  Fases del “tuitero” 1. Escepticisme 2. Investigació  Començant a disfrutar… 3. Així va d’això?? 4. Atrapats!! Filosofia de la doble pantalla (o triple...)http://www.cristianmonroy.com/2012/11/twitter-2012-hechos-y-estadisticas-infografia.html Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 60
 58. 58. Xarxes Socials – Diferències Blog:  Entrades ilimitades  Converses impersonals  Seguiment anònim de les publicacions  Chat:  Entrades ilimitades  Converses personals  Mecanisme privat  Twitter:  Entrades ilimitades i curtes  Converses públiques i/o privades  Tothom pot seguir a tothom i públicament Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 61
 59. 59. Xarxes Socials - Twitter Requeriments:  Ordinador  Telèfon intel.ligent  Tablet  Navegador compatible Puntualitzacions/Detalls:  EINA  Com s’utilitza…  Facilitat i rapidesa d’escriptura  Importància la organització dels tuits (gestors de clients)  Valorar escurçadors d’enllaços (bit.ly)  Per “llegir” o “ser llegit” no cal tenir compte! (http://twitter.com/capramblaferran )  Dificultats:  La informació no s’emmagatzema/difícil de recuperar  Confidencialitat (Google)  Tractar casos concrets per DM  “Escletxa digital”  Els usuaris de salut més necessitat tenen menor accès Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 62
 60. 60. Xarxes Socials - Twitter http://www.twitter.com Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 63
 61. 61. Xarxes Socials - Twitter http://www.twitter.com Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 64
 62. 62. Xarxes Socials - Twitter Termes bàsics: ● Perfil  Configuració bàsica inicial  Edició Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 65
 63. 63. Xarxes Socials - Twitter Termes bàsics: ● Perfil  Configuració bàsica inicial  Edició Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 66
 64. 64. Xarxes Socials - Twitter Termes bàsics: ● Perfil  Configuració bàsica inicial  Edició Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 67
 65. 65. Xarxes Socials - Twitter Termes bàsics: ● Perfil  Configuració bàsica inicial  Edició Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 68
 66. 66. Xarxes Socials - Twitter Termes bàsics: ● Perfil  Configuració bàsica inicial  Edició Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 69
 67. 67. Xarxes Socials - Twitter Termes bàsics: ● Inici: Timeline (TL) (Línia de temps/Panell/Nucli) • Hi apareixerà tot el que escriguin o retuitegin els usuaris als que seguim Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 70
 68. 68. Xarxes Socials - Twitter Termes bàsics: ● Seguir (Follow)/deixar de seguir (Unfollow) • Qualsevol usuari pot subscriure’s als comentaris (tuits) d’un altre usuari • Podem seguir a tothom / Tothom pot seguir-nos Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 71
 69. 69. Xarxes Socials - Twitter Termes bàsics: ● #Descobreix: Trending Topic (TT) (Tendències Actuals) • Frases o paraules més utilitzades en cert moment a twitter • Es pot elegir l’àmbit (mundial o regional) Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 72
 70. 70. Xarxes Socials - Twitter Termes bàsics: ● Buscar Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 73
 71. 71. Xarxes Socials - Twitter Termes bàsics: ● Primer tuit  Afegir localització/imatge Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 74
 72. 72. Xarxes Socials - Twitter Termes bàsics: ● Primer tuit  Afegir localització/imatge Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 75
 73. 73. Xarxes Socials - Twitter Termes bàsics: ● @Conecta’t: Interaccions/Esments Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 76
 74. 74. Xarxes Socials - Twitter Termes bàsics: ● Retweet: • Consisteix a reenviar el tuit d’una altra persona als nostres seguidors pel fet d’haver-nos semblat interessant. Alhora es fa menció de la persona que ho ha escrit (cita) Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 77
 75. 75. Xarxes Socials - Twitter Termes bàsics: ● Preferits: Tweets que hem seleccionat i queden marcats en una secció dins del nostre perfil Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 78
 76. 76. Xarxes Socials - Twitter Termes bàsics: ● Respondre: Ens permet iniciar una conversa amb qui ha escrit un tuit concret. Al nostre TL apareixeran els tuits d’una conversa com “en resposta a…” o “mostra la conversa” • Es podran seguir converses de forma retrògrada Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 79
 77. 77. Xarxes Socials - Twitter Termes bàsics: ● Esments: Consisteix en anomenar algú en un tuit, precedint el nom amb una @. La seva funció principal és cridar l’atenció d’aquest usuari. Es pot esmentar a més d’un usuari en cada tuit. • Important diferenciar una resposta d’un esment !! Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 80
 78. 78. Xarxes Socials - Twitter Puntualitzacions Respostes (Reply) vs Esments (Mentions) ● Veurem ambdues excepte si venen d’un usuari bloquejat ● Tothom veurà una R al TL sempre que segueixin al que envia com al que respon ● Tothom veurà una M al TL tot i no seguir al mencionat, sempre que segueixi al que envii el missatge ● Usuaris amb comptes “protegits” no poden enviar R a gent que no estan seguint i les seves M no seran vistes per usuaris que no els estiguin seguint ● Si algú et fa una R i tu no segueixes aquest usuari, la R no apareix a la teva TL pero sí als teus Esments (M) ● Les R sempre apareixeran amb un “en resposta a” sota el missatge. Si no apareix, llavors és una M Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 81
 79. 79. Xarxes Socials - Twitter Termes bàsics: ● Missatge Directe (DM): Equivalent al “correu electrònic”. Per comunicar-nos amb un usuari de forma privada. Particularitats: • Només pot tenir un destinatari • Limitats a 140 caracters • Per poder enviar un DM l’usuari t’ha de seguir Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 82
 80. 80. Xarxes Socials - Twitter Termes bàsics: ● Hashtag (#) o Etiqueta: Representa un tema en el que qualsevol usuari pot fer la seva aportació, de manera que es poden seguir fàcilment els comentaris sobre aquell tema buscant la # seguit del tema en qüestió. Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 83
 81. 81. Xarxes Socials - Twitter Termes bàsics: ● Llistes: Per classificar als usuaris quan en segueixes molts, i d’aquesta manera llegir només a qui t’interessa en cada moment • Públiques (qualsevol usuari s’hi pot subscriure) • Privades Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 84
 82. 82. Xarxes Socials - Twitter Termes bàsics: ● Opcions d’usuaris: Opcions que et deixen interactuar d’una o altra manera amb altres usuaris de forma directa Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 85
 83. 83. Xarxes Socials - Twitter Altres termes: ● Microblogging: aplicació web que permet insertar missatges breus, limitat a un cert nombre de caracters. Twitter n’és un exemple ● Carbon Copy (CC): Al igual que als e-mails, significa que fas una còpia a un altre usuari diferent del destinatari. Per assegurar-nos que arriba a aquest altre usuari ● Followers: Seguidors ● Follow Friday (#FF): Etiqueta utilitzada per recomanar als teus seguidors altres usuaris que val la pena seguir. Es fa els divendres. Es pot posar més d’una recomanació en cada #FF ● Modified Tweet (MT): tuit que ha estat publicat, parafrasejat de l’original per un altre usuari. Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 86
 84. 84. Xarxes Socials - Twitter Altres termes: ● Vía: Coloquem aquesta expressió seguida del nom d’usuari per dir que aquest és la font d’una informació que publiquem ● WTF: Vol dir “Que nassos és això?” Per expressar descontent amb alguna publicació ● LOL: De l’anglès “Laugh Out Loud”, que vol dir “rient molt”. Expressió utilitzada quan alguna cosa ens ha fet molta gràcia Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 87
 85. 85. Xarxes Socials - Twitter Puntualitzacions: ● Quants usuaris seguir? Quins usuaris seguir? ● Integració twitter/facebook Plataformes de seguiment Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 88
 86. 86. Xarxes Socials - Twitter  Gestors/Clients de twitter ● Increment del 185 % d’usuaris mòbils al 2011 ● Aparició de gestors comptes twitter oficials/no oficials ● Permeten: • Gestionar diversos comptes alhora • Gestionar comptes d’altres xarxes socials (alguns)Tweetdeck Tweetbot Tweetcaster Tweetie Whirl Tweetpic TwitterfeedHootsuite Flipboard Echofon Digsby Cotweet Twitterrific Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 89
 87. 87. Tweetdeck Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 90
 88. 88. Tweetdeck Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 91
 89. 89. Bit.lyhttp://www.bitly.com Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 92
 90. 90. http://www.slideshare.net/SergiGodiaLpez/xarxes-socials-tutorial-twitter Servei d’Atenció Primària Lleida ciutat segrià - Garrigues 93

×