Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Թեմա 3․1

476 views

Published on

 • Be the first to comment

Թեմա 3․1

 1. 1. Թեմա 3 Օգտակարության մաքսիմալացման խնդիր Սերգեյ Մանուկյան
 2. 2. Օգտակարության մաքսիմալացում Օգտակարության մաքսիմալացումը դա սպառողի՝ այն ապրանքների և ծառայությունների զամբյուղի ընտրությունն է, որի դեպքում նա կստանա առավելագույն օգտակարություն՝ մնալով իր բյուջետային սահմանափակման գծի վրա։
 3. 3. Օգտակարության մաքսիմալացում Բյուջեի սահմանափակման գծի և անտարբերության կորի շոշափման կետում այդ երկու կորերի թեքությունները նույնն են։ • Բյուջեի սահմանափակմա գծի թեքություն՝ • Անտարբերության կորի թեքություն՝
 4. 4. Օգտակարության մաքսիմալացում
 5. 5. Օգտակարության մաքսիմալացում A կետը ներքին օպտիմալ կետ է, որտեղ սպառողը երկու ապրանքներից էլ ձեռք է բերում (x>0 և y>0)։ Ներքին օպտիմալ կետում սպառողն ընտրում է այնպիսի ապրանքներ, որտեղ գների հարաբերությունը հավասարվում է այդ ապրանքների սահմանային օգտակարությունների հարաբերությանը, կամ փոխարինման սահմանային նորմին։
 6. 6. Խնդիր Max U(x,y) = xy 20x + 40y = 800 x* - ? y* - ?
 7. 7. UMP այլ կետեր • B կետ, որտեղ, ենթադրենք ունենք x=8, y=16 • E կետ • C կետ • D կետ
 8. 8. Սպառողի խնդիրներ • Օգտակարության մաքսիմալացման խնդիր • Ծախսերի մինիմալացման խնդիր
 9. 9. Ծախսերի մինիմալացման խնդիր • Սպառողի ընտրությունն է այնպիսի ապրանքների և ծառայությունների զամբյուղների միջև, որը նա կարող է ձեռք բերել նվազագույն ծախսերով՝ ստանալով նույն օգտակարությունը։ Էնդոգեն փոփոխականներ՝ ապրանքների քանակ` X, Y Էկզոգեն փոփոխականներ՝ շուկայական գներ` Px, Py, օգտակարության մակարդակ` U:
 10. 10. Ծախսերի մինիմալացման խնդիր • Min 20x + 40y xy = 200 x* - ? y* - ?
 11. 11. Անկյունային կետեր Անկյունային կետը սպառողի ընտրության խնդրի լուծում է, որտեղ ապրանքներից մի տեսակը չի սպառովում առհասարակ, իսկ օպտիմալ զամբյուղն ընկած է մյուս ապրանքի առանցքի վրա։

×