Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vpra J@urnaal

559 views

Published on

brancheorganisatie voor public relations en communicatie-adviesbureaus in Nederland

Published in: News & Politics, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Vpra J@urnaal

  1. 1. From: VPRA <journaal@vpra.nl> Subject: VPRA Journaal # 47 Date: Thu, 26 Nov 2009 07:00:28 +0100 (CET) To: serge.beckers@wisse-worldcom.nl <serge.beckers@wisse-worldcom.nl> CC: BCC: nummer 47 26 november 2009 CDA wil staatssteun voor ANP Communicatie via e-mail doe je met MailPlus van Blinker. Joop AtsmaHet CDA pleit voor een deels door de staat gefinan- cierd Algemeen Nederlands Persbureau (ANP). Afnemers van het Mission Statement VPRA grootste Nederlandse persbureau, zoals krantenuitgevers, moeten daardoor veel goedkoper aan hun nieuws kunnen ko- De VPRA vormt een platform voor men. Dat stelt Joop Atsma morgen voor tijdens het Kamerdebat over ontmoeting en ontwikkeling van de toekomst van de kranten, meldt Trouw. de aangesloten bureaus Atsma wil het voorstel van Plasterk om vier miljoen aan de kranten en respectievelijk hun directies en opinieweekbladen te geven schrappen. Ook een deel van de subsidie medewerkers. van de NOS zou opgeofferd kunnen worden om de overheid 49 of 51 procent van de aandelen van het persbu- De VPRA stimuleert en faciliteert reau te kopen. Het Kamerlid stelt dat de omroep nu werk doet dat ook het onderlinge contact tussen door het ANP gedaan kan worden. directies en medewerkers van de bureaus in sociaal collegiale zin. Publieke taak Een deels door de staat gefinancierd nationaal persbureau brengt De VPRA ondersteunt de aange- volgens Atsma tot uitdrukking dat alle media een publie- sloten bureaus ter verbetering ke taak hebben. De staat stelt minder rendementseisen, waar- van hun vakinhoudelijk en door de tarieven omlaag kunnen en de media indirect profiteren. Het bedrijfs- Kamerlid is niet bang dat door zijn plan het persbureau on- economisch functioneren, onder der staatscontrole komt te staan. ”Je kunt regelen dat de over- andere door bijeenkomsten over heid financiert en tegelijk op afstand blijft.” vakinhoudelijke onderwerpen en (bron: Medned) het stellen en toetsen van normen voor de bedrijfsvoering. ('BureauManagement Norm') Tien veel voorkomende fouten maken nieuwe media tot De VPRA vormt een 'loket' waar hindernisbaan de buitenwereld informatie kan verkrijgen over de aangesloten Marketeers die te veel haast maken met de inzet van nieuwe media, bureaus, in zowel collectieve als lopen het risico te struikelen over tien veel voorkomende individuele zin. hindernissen. Op zijn best zijn de nieuwe media zonder voldoen- de voorbereiding ingewikkeld; op zijn slechtst zorgen ze voor een complete mislukking. Dit zijn de valkuilen. 1) Marketeers worden slachtoffer van het Agenda `glimmende nieuwe apparaat`-syndroom. Iedereen doet het, dus zij ook. 2) Onvoldoende kennis omtrent de voordelen van een nieuw medium voor de eigen organisatie zorgt voor het vastlopen van 10 december plannen. 3) Als te veel mensen betrokken zijn bij plannen, heeft VPRA Kerstborrel niemand de leiding. 4) Een doel als `we moeten aanwezig zijn op midden van het land LinkedIn/Twitter/Facebook` is in feite geen doel. Kijk eerst naar de www.vpra.nl beoogde effecten op positionering, ver- koop, prospects en service. 5) Al denkt de baas dat nieuwe me- 20 & 21 januari 2010 dia goedkoop of zelfs gratis zijn, er zijn wel degelijk zowel vaste als Interactive Media and variabele kosten. 6) Zonder voorafgaande tests van de plan- Marketing Event (IMME) nen bestaat het risico van totale mislukking. 7) Nieuwe media zijn www.immevent.nl goed meetbaar, maar de cijfers rollen niet als vanzelf uit het systeem. 8) Denk niet de wereld van sociale netwerkmedia wel even te 18 februari 2010 veroveren. Er is een goede strategie voor nodig. 9) Clicks zijn minder Ledenvergadering 2010 belangrijk dan wat na de clicks komt. 10) Het draait niet om de Carlton President Hotel - marketeer en wat die te zeggen heeft, maar om interactiviteit, Maarssen inclusief kritiek. www.vpra.nl 1
  2. 2. inclusief kritiek. (bron: Admap) 2 en 3 juni 2010 MARCOM10 RAI Amsterdam Mobile marketing wordt volwassen Door de komst van gespecialiseerde mobile mediaplanners en inkopers wordt mobile marketing geleidelijk volwassen. Diverse grote Eindredactie: merken als Coca-Cola, Pepsi, Jaguar en Cadburry gebrui- ken het mobiele kanaal. Frank D.P.M. Lether De Britse marktanalist Andrew Grill constateert dat datapaketten voor Presstige Public Relations mobiele telefoons steeds goedkoper worden, en dat is gun- stig voor mobiele marketing. Consumenten zullen hun mobieltje daardoor nog vaker gaan gebruiken. Drie andere positieve trends zijn dat de beelden die voor mobile marketing worden gebruikt, worden Preferred suppliers toegesneden op het kleinere scherm. Daardoor hoeven ontvangers van de boodschap niet eindeloos te scrollen. Tevens worden de media: boodschappen relevanter, en er worden gra- DB Reclame Service tis games en apps verstrekt. De app van Barclays Bank sloot aan bij www.dbrs.nl zijn tv-reclame en groeide uit tot een van de populairste apps op de iPhone. juridisch: Toch moet nog veel werk worden verzet. Uit onderzoek van Van Loon & Van der Wolf Neo@Ogilvy blijkt dat slechts 4% van de Europese media-beslis- www.loonwolf.nl sers aan mobile marketing doet. Jonathan Kelly, hoofd Vodafone UK marketing, adviseert marketeers om alle mogelijkheden van mobile opleidingen en training: marketing te benutten. Te vaak wordt genoegen geno- Van der Hilst men met display-banners, maar het is effectiever om geïnte- www.hilst.nl greerde oplossingen te bedenken. (bron: Tijdschrift voor Marketing) verzekeringen: Van Breda Verzekeringen www.vanbredanl.com Journalistieke arbeidsmarkt is nu meer vraaggerelateerd persmanager/mediadatabase: Nijgh De journalistieke arbeidsmarkt is veranderd van een aanbods- www.nijgh.nl gestuurde naar een vraaggerelateerde markt. Opdrachtgevers zijn weer `kieskeuriger` en kunnen de tarieven ook onder druk zetten. zoekmachine-optimalisering: Daarnaast willen opdrachtgevers steeds flexibeler wer- Dokter Klik ken wat betekent dat vaste contracten bijna niet meer gegeven www.dokterklik.nl worden. De vraag is daarbij verschoven van een vast naar een tijdelijk dienstverband. Waar in 2007 de verhouding vast-tijdelijk op 60-40 lag, is die nu omgeslagen naar 15-85. Gespecialiseerde arbeidsbemiddelaars merken ook dat opdrachtgevers meer spe- cifiek op het curriculum van kandidaten letten. Als een kandidaat niet aan de eisen voldoet, kiezen ze voor een ander. Jongeren krijgen ook vaker kansen dan oudere journalisten. Dit komt om- dat oudere journalisten doorgaans duurder zijn. De verwachting is dat de klassieke journalistieke sector zal in- krimpen. (bron: Villamedia magazine) Sponsors weten weinig af van sportgerelateerde emotie Hoewel marketeers veel geld uitgeven aan sportsponsoring, gaat het vaak alleen maar om de zichtbaarheid van hun merk. Het aspect van aan sport gerelateerde emoties wordt verwaar- loosd. Sportevenementen roepen een scala aan emoties op. Sport ge- nereert fans op een intenser, zichtbaarder en langduriger niveau dan andere vormen van entertainment. Zichtbaar zijn betekent echter niet altijd gezien worden, en evenementen die alleen op het tv-scherm te zien zijn kunnen leiden tot een gefragmenteerd en incompleet beeld van de effectiviteit van een sponsorpro- gramma. Onderzoek van brandRapport France onder publiek bij de Franse en Australische Open tennistoernooien toont aan dat de emoties rond sport over de hele wereld hetzelfde zijn, onaf- hankelijk van de culturele achtergrond. Positieve emoties wor- den verder tweemaal zo intens ervaren als negatieve emoties. Nadere analyse van de emoties bij de twee evenementen maakt duidelijk dat er toch factoren zijn die de emotionele ervaringen van een publiek kunnen beïnvloeden. De Fransen rapporteerden sterkere negatieve emoties en de Australiërs sterkere positieve. De reden 2
  3. 3. bleek het weer te zijn: niet cultureel bepaald dus, maar contextueel. Bij de Franse Open moesten wedstrijden we- gens regen worden uitgesteld, wat leidde tot veel frustratie on- der het publiek. (bron: Admap) Einde aan daling personeelsadvertenties Het lijkt erop dat er een einde is gekomen aan de daling in het aantal personeelsadvertenties in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Nielsen. Het onderzoek registreerde personeelsadvertenties in ruim dui- zend media waaronder de landelijke en regionale dagbladen, vak- en managementbladen en een aantal belangrijke vacature- sites. Het aantal personeelsadvertenties in het derde kwartaal van 2009 daalde met 49 % ten opzichte van dezelfde periode in 2008. Dat percentage ligt 4,5 % lager dan in het tweede kwar- taal van 2009 toen er nog een daling van 53,5 % werd geno- teerd. In het derde kwartaal was de daling het grootst bij de vak- en managementbladen. Met -56,2 % is dit het enige me- diumtype waarvan de daling verder is toegenomen ten opzichte van het tweede kwartaal. In het eerste kwartaal werd bij dit mediumtype nog de minste daling (-35,2 %) genoteerd. Reed Business verkoopt 5 titels Reed BusinessReed Business heeft in HD Beheer een koper ge- vonden voor vijf uitgeefactiviteiten. Financiële details van de deal werden niet bekendgemaakt. Het gaat om de titels Achitec- tuur.NL, Voedingsmiddelenindustrie, Metaalmagazine, Aandrijf- techniek en Products4Engineers.nl. De uitgeefactiviteiten worden onder gebracht bij Eisma Business Media, onderdeel van HD Beheer. Aantal faillissementen in Nederland zal toenemen Het aantal faillissementen in Nederland blijft toenemen. Dat is de verwachting van kredietverzekeraar Euler Hermes. De krediet- verzekeraar gaat daarbij uit van de laatste cijfers. Met name branches als de kledingmarkt, de consumentenelektronica en de bouwsector zouden er slecht voor staan. Dit kan leiden tot een faillissementsgolf in 2010. Volgens directeur risk Walter Toemen van Euler Hermes in Ne- derland verwachten ze bij Euler Hermes dat het aantal faillisse- menten volgend jaar net zo groot zal zijn als dit jaar. Dit jaar waren er al 8.158 faillissementen. Dat is een uitzonderlijk hoog aantal. Voor volgend jaar gaat Euler Hermes uit van 8.566 fail- lissementen. Een te verwachten verschil is het tijdskader waarin bedrijven zullen omvallen. Dit jaar waren er vooral in de eerste helft van het jaar veel faillissementen. Volgend jaar zal het tem- po daarin wat afnemen. In 2008 gingen er 4.635 bedrijven ten onder. Bij Euler Hermes denken ze dat het einde van de economische crisis in Nederland nog niet in zicht is. Het aantal faillissementen neemt wel af en de economie leeft weer wat op, maar het niveau van 2004 qua fail- lissementen zal nog lang niet binnen bereik komen. (bron: De Telegraaf) VPRA Journaal verschijnt wekelijks. Redactie: VPRA, Postbus 5155, 6802 ED Arnhem E info@vpra.nl W www.vpra.nl/ Stuur een korte e-mail voor extra abonnementen of voor stopzetting van toezending klik hier 3

×