Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Knooppunt

1,508 views

Published on

Knooppunt staat op punt van uitbotten

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Knooppunt

 1. 1. Knooppunt     Het  clubhuis  voor  de  vernieuwende  bouwketen   9  mei  2010  -­‐  Uturnity  -­‐  www.uturnity.nl    
 2. 2. Outline   •  Knooppunt  community:  complexe  en  prak<sche  wensen     •  De  droomloca<e  Knooppunt     •  Community  +  loca<e  =  waardecrea<e   •  Ontwerpaannames   •  Next  steps     9  mei  2010  -­‐  Uturnity  -­‐  www.uturnity.nl    
 3. 3. Knooppunt  community   Complexe  en  prak<sche  wensen     9  mei  2010  -­‐  Uturnity  -­‐  www.uturnity.nl    
 4. 4. Er  zijn  complexe  wensen….    Opdrachtgeversforum,   Baanbrekers,  PtP-­‐ers,   Nieuwbouwers,  de  vernieuwers  in   de  bouw  hebben  een  wens:  zij   willen  een  kwalita<ef   hoogwaardige  sector  zijn!                Een  partner  die  samen  met   andere  sectoren  werkt  aan   maatschappelijke  vraagstukken.   Beter  samenwerken  in  de  keten,   integriteit,  meer  vrouwen….              Hoe  realiseren  we  dat?     9  mei  2010  -­‐  Uturnity  -­‐  www.uturnity.nl    
 5. 5. Een  voedingsbodem  voor  innova<e  en  vernieuwing   Een  van  de  belangrijkste  lessons  learned  uit  PSIBouw  en     Regieraad  Bouw  is:  vernieuwing  ontstaat  <jdens  onverwachte     ontmoe<ngen  tussen  professionals  die  ruimte  ervaren  om  te  leren,  ontmoeten,  verbinden     en  vernieuwen.     Dagelijks  zijn  er  gemiddeld  10  bijeenkomsten  in  het  land  waar     professionals  uit  de  bouw  een  bijeenkomst  bijwonen  om  te  leren,  vergaderen     etc.     Zij  ziWen  in  hotels  en  congrescentra,  verspreid  van  elkaar.  Ze  hebben     geen  contact  met  elkaar  en  horen  en  weten  niet  goed  wie  waar  mee     bezig  is.     Stel  je  nu  eens  voor,  dat  de  loca1e  de  he3oom  wordt  om  deze  geisoleerde     professionals  met  elkaar  in  contact  te  brengen?     9  mei  2010  -­‐  Uturnity  -­‐  www.uturnity.nl    
 6. 6. En  prak<sche  wensen  I     Annemiek  werkt  bij  een   groot  opleidingsins<tuut  in   de  sector.  Dagelijks  zoekt   zij  loca<es  voor   innova<eve  cursussen.     Niet  eenvoudig,  want   loca<es  zijn  of  te  duur  of  te   ouderwets.  Waar  vindt  zij   een  plaats  die  voldoet  aan   haar  eisen?     9  mei  2010  -­‐  Uturnity  -­‐  www.uturnity.nl    
 7. 7. En  prak<sche  wensen  II     Een  groot  adviesbureau   organiseert  wekelijks   project  startups.  Het  is  een   groeiende  markt.  Echter,   een  passende  loca<e   vinden  voor  het  complexe   spel  is  niet  eenvoudig  en   kost  veel  <jd  en   inspanning.     9  mei  2010  -­‐  Uturnity  -­‐  www.uturnity.nl    
 8. 8. En  prak<sche  wensen  III     In  2010  neemt  Vernieuwing   Bouw  de  taak  op  zich  nemen   de  vernieuwing  in  de  bouw   te  s<muleren.  Waar  vindt  ze   onderdak?  Waar  kunnen  ze   hun  literatuur  onder   brengen?  Hoe  krijgen  en   onderhouden  zij  het  contact   met  de  sector?     9  mei  2010  -­‐  Uturnity  -­‐  www.uturnity.nl    
 9. 9. En  prak<sche  wensen  IV     Een  projectleider  in  de  bouw   is  opzoek  naar  een   interessante  spreker  voor   een  innova<econgres.  Zijn   collega  zoekt  een  ingenieur   die  een  reflec<e  kan  plegen   op  een  situa<e  in  zijn  project.   Wie  kan  ze  helpen  de  juiste   persoon  te  vinden?     9  mei  2010  -­‐  Uturnity  -­‐  www.uturnity.nl    
 10. 10. De  droomloca<e  Knooppunt:   ‘Door  de  prak<sche  wensen  in  vervulling  te  laten   gaan,  realiseren  we  de  complexe  wens’     9  mei  2010  -­‐  Uturnity  -­‐  www.uturnity.nl    
 11. 11. Een  dag  in  Knooppunt     Een  maandag  in  september.  In  Knooppunt  komen  vandaag  professionals  bij   elkaar  voor  de  tweede  fase  van  Baanbrekers  in  de  bouw.  In  zaal  twee  is  Rijkwaterstaat   met  Volker  Wessels  de  simula<e  LINK  aan  het  spelen  ter  voorbereiding  op  een  project.     Om  11.00  uur  presenteert  Hennes  de  Ridder  zijn  vervolgboek  op  het  handboek  LBC.   Mensen  verzamelen  zich  in  de  ontvangstruimte  voor  een  kop  koffie  en  een  praatje.     De  Baanbrekers  houden  een  korte  enquête  over  een  nieuwe  aanbestedingsvorm   onder  de  bezoekers.    Een  Baanbreker  besluit  bij  Hennes  aan  te  schuiven  deze  ochtend.     De  telefoon  gaat  regelma<g.  Achter  de  recep<e  zit  een  aantal  ‘spinnen  in  het  web’.  Zij   kennen  het  netwerk  in  de  bouw  en  verbinden  de  juiste  professionals  aan  elkaar.  De   bellers  zoeken  bijvoorbeeld  sprekers  voor  congressen  een  specialist  op  een  bepaald   vakgebied  of  een  mediator  met  ervaring  bij  grote  Infraprojecten.  De  Cobouw  huurt   een  ruimte  als  persloca<e  en  interviewt  nieuwswaardige  mensen.   ‘s  Middags  ondertekent  het  Opdrachtgeversforum  een  manifest  waarin  ze  afspreken   duurzaamheid  voor  te  schrijven  in  aanbestedingen.  Hun  aanwezigheid  zorgt  voor  veel   energie  in  het  pand.     9  mei  2010  -­‐  Uturnity  -­‐  www.uturnity.nl    
 12. 12. Een  dag  in  Knooppunt     ‘s  Middags  komt  de  afdeling  Milieu  van  DHV  een  strategiesessie  houden.  Waar   staan  we  over  5  jaar?  Tijdens  de  lunch  praten  ze  met  de  cursisten  D&C.  Een   aantal  blijkt  elkaar  te  kennen  en  wisselt  ideeen  uit.     In  een  rus<ge  ruimte  ziWen  mensen  achter  hun  laptop  te  werken.     Op  internet  staat  per  dag  wat  in  Knooppunt  zal  plaatsvinden,  wie  aanwezig  is  en   is  er  online  streaming  van  congressen  en  sprekers.       De  loca<e  is  de  flagship  loca<e  van  de  bouw:  hier  komen  mensen  op  bezoek  om   te  ervaren  hoe  ketenintegra<e,  cradle  2  cradle  en  andere  innova<es  toegepast   worden.     Achterin  de  tuin  wandelen  een  leidinggevende  van  Van  Ieperen,  samen  met  zijn   coach.    Na  een  eenvoudige  maal<jd  keert  in  de  avond  keert  de  rust  in  het  huis.   Een  filosoof  vertelt  bij  de  openhaard  voor  degenen  die  overnachten  een   inspirerend  verhaal..   En  in  het  weekend?    Dan  vindt  er  een  cursus  Italiaans  plaats  in  Knooppunt  waar   lokale  bewoners  hun  tanden  in  zeWen…   9  mei  2010  -­‐  Uturnity  -­‐  www.uturnity.nl    
 13. 13. Welke  ruimtes/func<es  in   Knooppunt?   9  mei  2010  -­‐  Uturnity  -­‐  www.uturnity.nl    
 14. 14. Knooppunt  is  de  loca<e  voor…   Mensen  en  organisa<es  in  de  bouw  die  geloven  in  een  betere  samenwerking   tussen  par<jen   Startende  ondernemers,  architecten,  projectmanagers  van  bouwbedrijven,   installateurs,  adviseurs,  ingenieurs,  de  pers,  scholieren  die  de  bouw  willen  leren   kennen,  netwerkorganisa<es,  opleidingsorganisa<es,  ondernemingen  buiten  de   sector  die  willen  samenwerken  met  de  bouw,  zzp-­‐ers,  nieuwsgierigen..     Knooppunt  is  niet  voor/van:   Een  par<j  uit  de  keten  die  haar  toe-­‐eigent  als  eigendom.       9  mei  2010  -­‐  Uturnity  -­‐  www.uturnity.nl    
 15. 15. Community  +  loca<e  =  waarde  crea<e   Knooppunt  heeh  als  primaire  func<e  om  ontmoe<ngen  tussen  professionals  uit   de  bouwketen  te  faciliteren.     Deze  faciliteit  heeh  met  de  juiste  uitvoering  van  het  concept  diverse  spin  off   effecten:   -­‐   Flagship  van  de  bouwsector,  de  innova<eplaats  van  de  bouwketen     -­‐   Economische  ontwikkeling  van  het  gebied  waar  zij  geves<gd  is  /  posi<onering         binnen  Europa  als  kennisplaats  van  de  bouw   -­‐   Aantrekkelijk  werkgeverschap  bij  werknemers  in  de  sector   -­‐   Aantrekkelijke  sector  voor  scholieren  van  middelbaar-­‐  en  hoger  onderwijs   9  mei  2010  -­‐  Uturnity  -­‐  www.uturnity.nl    
 16. 16. Ontwerpaannames     9  mei  2010  -­‐  Uturnity  -­‐  www.uturnity.nl    
 17. 17. De  kernwaarden  van  Knooppunt   Knooppunt  is  vernieuwend.  Knooppunt  is  toegankelijk.  Knooppunt  is  zichtbaar.     Knooppunt  is  voor  en  door  de  bouwketen.  Knooppunt  staat  open  voor  verbindingen.     Dat  betekent:     Alle  ontwikkel-­‐  en  exploita<eprocessen  worden  op  Baanbrekende  wijze  ingevuld:     -­‐  Belangeloosheid  (een  plek  waar  belangen  ontmoeten)  staat  centraal;   -­‐  Eindgebruiker  staat  centraal  <jdens  ontwerp,  realisa<e  en  exploita<e  van   Knooppunt;   -­‐  Knooppunt  wordt  op  duurzame  wijze  gerealiseerd  en  geëxploiteerd;   -­‐  Knooppunt  is  ook  een  belangrijke  loca<e  voor  de  locale  context;     -­‐  Knooppunt  heeh  dagelijks  ruimtes  beschikbaar  voor  last  minute  invullingen;   -­‐  ….     9  mei  2010  -­‐  Uturnity  -­‐  www.uturnity.nl    
 18. 18. Next  steps   Tot  augustus  2010:     -­‐  Ontwerpatelier  met  geïnteresseerden  samen  met  architecten  Theo  Reitsema  en   Wilfred  Wolf  om  te  komen  tot  loca<ekeuze   -­‐  Opbouwen  van  de  Knooppunt  community  (eindgebruikers/partners/vrienden   van..);   -­‐  Opstellen  businessplan  inclusief  omschrijving  ac<viteiten  en  bijpassende   organisa<e  samen  met  Vernieuwing  Bouw;   -­‐  Promo<eac<viteiten,  organiseren  eerste  Knooppuntbelevingen     Essen<eel  is  de  congruen<e  tussen  de  ac<viteiten.  Doen  we  het  op  een  manier  zoals     Knooppunt  ook  zal  func<oneren?       Wilt  u  meewerken  aan  Knooppunt?  Neem  contact  op  met  Serena  Scholte   Serena@uturnity.nl         9  mei  2010  -­‐  Uturnity  -­‐  www.uturnity.nl    

×