Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

GIS Uygulamaları ile Zincir Proje Yönetimi

1,366 views

Published on

Published in: Real Estate
 • Be the first to comment

GIS Uygulamaları ile Zincir Proje Yönetimi

 1. 1. GAYRİMENKUL PROJELERİNDE GIS UYGULAMALARI ile VERİTABANI YÖNETİMİ Serdar SERDAROĞLU 09 Haziran 2010
 2. 2. İÇERİK• Tanımlar• Veritabanı Yönetim Sisteminin Önemi• Veritabanı Yönetim Sistemi Bileşenleri• Kullanıcılar• Uygulama Alanları • Konut Projeleri • Alışveriş Merkezleri • Ofis Projeleri • Zincir Proje Uygulamaları • Mülkiyet Analizleri • Arazi Değerleme Analizleri • 3D Uygulamaları• Katma Değer
 3. 3. TANIMLARCoğrafi Bilgi Sistemleri (CBS, GIS),• Konumsal bilgi sistemlerin tümünü içeren ve coğrafi bilgiyi irdeleyen birbilimsel kavram,• Konumsal bilgileri dijital yapıya kavuşturan bilgisayar tabanlı bir araç,• Organizasyona yardımcı olan bir veri tabanı yönetim sistemi,
 4. 4. TANIMLARVeritabanı Yönetim Sistemi (VTYS), Veriye erişmeyi, veri eklemeyi, veriyigüncellemeyi sağlayan, birbirleri ile ilişkili veri ve programlar topluluğundanoluşmaktadır.• Veri tabanı olarak adlandırılan veri topluluğu, bir kuruluşa ait bilgilerindüzenli bir yapı içerisinde saklandığı ortamdır.• Programlar ise saklanan bu verilerin yönetildiği ortamlardır.(ArcGIS, MapInfo, Microstation, Netcad, Erdas, vb…)
 5. 5. VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİNİN ÖNEMİ1. Veri bütünlüğünü sağlar.2. Gereksiz veri tekrarını önler.3. Verinin güvenliğini sağlar.4. Aynı zamanda yapılan erişimlerde tutarsızlıkların ortaya çıkmasını önler.5. Veriler üzerinde merkezi denetim sağlar.6. Verilerin düzenli güncellenmesine olanak sağlar.
 6. 6. VERİTABANI YÖNETİMİ BİLEŞENLERİ Veri Girişi Sorgulama Uygulama Tasarım Haritalama Raporlama Verinin Hazırlanması
 7. 7. VERİNİN HAZIRLANMASI1. Saha Çalışmaları• Belediyelerden elde edilen veriler• Çeşitli Kamu Kuruluşları’ndan elde edilen veriler• Gayrimenkule ait veriler • Tapu Bilgileri • İmar Durumu Bilgileri • Konum ve Büyüklük • Zemin ve Yapılaşma Koşulları2. Masa Başı Çalışmaları• Demografik Veriler• Sosyo-Ekonomik Veriler
 8. 8. TASARIM• Veritabanı Yönetim Sistemi’nin planlanması, yöntem ve tanımların yapılması aşamasıdır.• Sahada ve masa başında hazırlanan verilerin en etkin ve verimli şekilde kullanılması, analiz edilmesi ve raporlanması aşamasının kurulma sürecidir.
 9. 9. VERİ GİRİŞİ• Sahada ve masa başında toplanan bilgilerin uygun koordinat sisteminde girişlerinin yapılması aşamasıdır.
 10. 10. SORGULAMA VE UYGULAMA• Veritabanı yönetim sisteminin sağlıklı işleyip işlemediğinin test edildiği aşamadır.• Haritalama ve raporlama aşamasına geçiş sürecinde yapılacak analizlerin planlandığı etaptır.
 11. 11. HARİTALAMA VE RAPORLAMA
 12. 12. KULLANICILAR• Zincir İşletmeler (Perakende, Banka, Benzinİstasyonları, vb…)• Gayrimenkul Geliştiriciler,• Portföyünde çok sayıda gayrimenkul bulunan kişi ya dakurumlar,• İştiraklerinde çok sayıda gayrimenkul bulunan büyükölçekli şirketler,• Pazar Araştırma Şirketleri,• Kentsel Dönüşüm Projelerinde görev alan şirketler,
 13. 13. UYGULAMA ALANLARI• Konut Projeleri• Alışveriş Merkezleri• Ofis ve Otel Projeleri• Zincir Proje Uygulamaları (Örnek:TÜVTURK Projesi)• Mülkiyet Analizleri• Arazi Değerleme Analizleri• Bina ve Kat Analizleri - 3D Uygulamalar
 14. 14. KONUT PROJELERİ
 15. 15. KONUT PROJELERİ
 16. 16. KONUT PROJELERİ
 17. 17. KONUT PROJELERİ
 18. 18. KONUT PROJELERİ
 19. 19. KONUT PROJELERİ
 20. 20. KONUT PROJELERİ
 21. 21. KONUT PROJELERİ
 22. 22. ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ
 23. 23. ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ
 24. 24. ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ
 25. 25. ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ
 26. 26. ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ
 27. 27. OFİS PROJELERİ
 28. 28. ZİNCİR PROJE UYGULAMALARI
 29. 29. ZİNCİR PROJE UYGULAMALARI
 30. 30. ZİNCİR PROJE UYGULAMALARI Mevzi İmar Plan ARSA İncelenen Parselayonu Kanal Planı TadilatıNO ŞEHİR İSTASYON BÜYÜKLÜĞÜ Arsa Yapılan Arsa Sayısı Hazırlanan Hazırlanan (m2) Sayısı Sayısı Arsa Sayısı Arsa Sayısı TOPLAM 1.312.837,19 482 1.038 32 46 125
 31. 31. ZİNCİR PROJE UYGULAMALARI
 32. 32. ZİNCİR PROJE UYGULAMALARI
 33. 33. ZİNCİR PROJE UYGULAMALARI
 34. 34. ZİNCİR PROJE UYGULAMALARI
 35. 35. ZİNCİR PROJE UYGULAMALARI
 36. 36. ZİNCİR PROJE UYGULAMALARI
 37. 37. MÜLKİYET ANALİZLERİ
 38. 38. ARAZİ DEĞERLEME ANALİZİ
 39. 39. 3D UYGULAMALARI
 40. 40. KATMA DEĞER• Uygulanabilir proje alanı hazırlaması,• Gerçek durumu yansıtan güncel bilgi,• Veri toplama ve değerlendirme çalışmasının sonucunda elde edilenbilgi, raporlar, tablolar, grafikler ve ekran aracılığıyla sunma imkanı,• Görece maliyet azalımı,• Yapılan uygulamalarda yakında ve uzakta sorgulama imkanı,• Kullanıcı yetkilerinin paylaştırıldığı ve bilginin güvenli olarakdepolandığı,• Son kullanıcıya yönelik Google Earth ortamında kolay erişim vesorgulama imkanı,• İleri teknoloji, etkin kullanım,• Gayrimenkul gelişimlerini yakından takip edebilme imkanı,• Kişiye bağlı olmadan sistem odaklı yönetim,
 41. 41. s.serdaroglu@projeyonetim.com www.projeyonetim.com

×